דף 1 מתוך 1

פרשת וארא, באיזה מכה היה הפחד הגדול ביותר של המצריים?

נשלח: 03 ינואר 2019, 21:27
על ידי רוצה לדעת
האבן עזרא בתהילים (ע"ח, מ"ט): רמז לרוב פחדם ממכת הברד כאשר הזכיר כל מגפותי אל לבך והלא תראה לא הודה פרעם לעולם לאמר אני ועמי הרשעים רק במכה הזאת, עכ"ל.
ביאר האבן עזרא שהלשון את "כל" מגפתי מתפרש על ברד מחמת גודל הפחד שהיה להם ממכה זו.

Re: פרשת וארא, באיזה מכה היה הפחד הגדול ביותר של המצריים?

נשלח: 03 ינואר 2019, 23:04
על ידי שאר לעמו
כמובן שמכת בכורות היה יותר. ואין כוונת אב"ע שלא היה יותר, אלא שגם בה היה להם רוב פחד.

Re: פרשת וארא, באיזה מכה היה הפחד הגדול ביותר של המצריים?

נשלח: 03 ינואר 2019, 23:12
על ידי רוצה לדעת
שאר לעמו כתב:כמובן שמכת בכורות היה יותר. ואין כוונת אב"ע שלא היה יותר, אלא שגם בה היה להם רוב פחד.
מי אמר לכבודו כן,
מדברים כאן על ענין "פחד" יתכן מאוד שמכת בכורות הכאיבה וציערה יותר וכו'
אבל "פחד" מי אמר שהיה להם יותר,

ואגב, עי' בעה"ט שקולות וברקים אלו השוו לקולות וברקים במתן תורה, והבן.

Re: פרשת וארא, באיזה מכה היה הפחד הגדול ביותר של המצריים?

נשלח: 03 ינואר 2019, 23:30
על ידי שאר לעמו
אני רק כתבתי שאין הכרח.
ובפשוטו פחד מיתה גדול טפי, והנה בה הוא שילח את העם, כי ירא לנפשו.

Re: פרשת וארא, באיזה מכה היה הפחד הגדול ביותר של המצריים?

נשלח: 03 ינואר 2019, 23:53
על ידי רוצה לדעת
שאר לעמו כתב:אני רק כתבתי שאין הכרח.
ובפשוטו פחד מיתה גדול טפי, והנה בה הוא שילח את העם, כי ירא לנפשו.
הכותרת היתה פחד למצריים כולם ולא לפרעה בפרט.