דף 1 מתוך 1

פרשת וארא, האם לצפרדעים שבמצרים היה דיעה?

נשלח: 05 ינואר 2019, 19:06
על ידי רוצה לדעת
התשובה,
יעוי' בתנא דבי אליהו פ"ז: ומאי ותעל הצפרדע צפור דיע שיש בה דיעה, עיי"ש.

לפי"ז הק"ו שנשאו חנניה מישאל ועזריה מהצפרדעים מבו' היטב שהרי היה להם דיעה.

Re: פרשת וארא, האם לצפרדע יש דיעה?

נשלח: 05 ינואר 2019, 19:18
על ידי יוסף יוסף
צריך לומר כי הצפרדעים של זמנינו זה לא מכת הצפרדע
כי היום הם סוג של שרצים ולא שייכים למשפחת הציפורים
ולפי התנדב"א זה ציפור,
וכן לומר שלצפרדעים היום יש דיעה, זה קשה מאוד, זה בכלל לא מסתדר
כיום הצפרדעים זה סוג של התגלמות הטיפשות בעיצומה.
יש לבדוק בפרק שירה היכן הם מצוייים האם בשרצים או בעופות

Re: פרשת וארא, האם לצפרדע יש דיעה?

נשלח: 05 ינואר 2019, 19:32
על ידי חוזר בתשובה
זה מעניין.
כי מהמילים "ציפור דיע" ולפי הפירוש בהמשך: "בשעה שהעופות צמאים ובאים לשתות מן היאור, קוראין אותם ואומרים להם בואו שתו ואל תתיראו". (שהציפור יודעת לפי הרעש שאין סכנה.. ככה הבנתי)
נראה לי הכוונה שלציפור יש דיעה ולא לצפרדע..

אבל ראיתי שבספר אש דת באמת כתוב שמכך שהם קפצו לתנורים "אין לך דיעה גדולה מזאת"

אשמח להסבר..

Re: פרשת וארא, האם לצפרדעים שבמצרים היה דיעה?

נשלח: 05 ינואר 2019, 20:16
על ידי יוסף יוסף
עכשיו ראיתי בחוברת מקראי קודש על פרשת וארא כתבה על הצפרדעים
שם הוא מביא ב' שיטות בראשונים האם אכן אלו הם הצפרדעים של זמנינו אנו
או שמא הם התנינים של זמנינו
אך לפי ב' דרכים אלו לא מתורץ מדוע הם נקראים בתנדב"א 'ציפור'
(בכתבה שם כתב כי הצפרדע שלנו דומה לציפור, וזה מגוחך עד מאוד לכל בר שכל, שאין שום דמיון ביניהם)

Re: פרשת וארא, האם לצפרדעים שבמצרים היה דיעה?

נשלח: 05 ינואר 2019, 20:36
על ידי חוזר בתשובה
לפי השיטה שאומרת שמדובר בתנינים, אם כך, גם אותם הקב"ה היה צריך להחזיר למקומם שלא יהנו מעורותיהם- כמו במכת ערוב.

Re: פרשת וארא, האם לצפרדעים שבמצרים היה דיעה?

נשלח: 05 ינואר 2019, 21:32
על ידי בר בי רב
עיין במעם לועז שי"א שהוא קרוקודייל בלעז.

Re: פרשת וארא, האם לצפרדעים שבמצרים היה דיעה?

נשלח: 05 ינואר 2019, 23:37
על ידי חוזר בתשובה
לא מובן לי איך הפירוש שמדובר בקרוקודיל עונה על העניין של "דיעה" שכתוב באליהו רבה.
ובכלל איך זה מסתדר עם המכה עצמה -
שהם נכנסו למעיים שלהם.
העורות כמו שכתבתי למעלה.
והרעש שגרם למשה רבינו לצעוק בתפילה