דף 1 מתוך 1

לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי

נשלח: 26 מרץ 2019, 14:23
על ידי במבי
ידועה השאלה מה השבח הגדול בזאת?
(במילים אחרות נסו לומר זאת בבית..)

א"ל ע"פ רש"י בריש דברי הימים שכותב שהחמור שהוא קטן הוא חמוד וכשגדל נעשה מכוער, והסוס להיפך.

וא"כ אולי השבח, שאף שגדלים בגיל משתבחים, וזהו השבח.

Re: לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי

נשלח: 26 מרץ 2019, 15:00
על ידי פרלמן משה
במבי כתב:
26 מרץ 2019, 14:23
ידועה השאלה מה השבח הגדול בזאת?
(במילים אחרות נסו לומר זאת בבית..)

א"ל ע"פ רש"י בריד דברי הימים שכותב שהחמור שהוא קטן הוא חמוד וכשגדל נעשה מכוער, והסוס להיפך.

וא"כ אולי השבח, שאף שגדלים בגיל משתבחים, וזהו השבח.
מה הקשר ברכבי פרעה?

Re: לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי

נשלח: 26 מרץ 2019, 15:04
על ידי שעת השקט
במבי כתב:
26 מרץ 2019, 14:23
ידועה השאלה מה השבח הגדול בזאת?
(במילים אחרות נסו לומר זאת בבית..)

א"ל ע"פ רש"י בריד דברי הימים שכותב שהחמור שהוא קטן הוא חמוד וכשגדל נעשה מכוער, והסוס להיפך.

וא"כ אולי השבח, שאף שגדלים בגיל משתבחים, וזהו השבח.
לפני שמפרשים על דרך רשי כדאי לעיין בב' הפירושים של רש"י עצמו בשיר השירים...

Re: לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי

נשלח: 26 מרץ 2019, 16:35
על ידי מכל מלמדי השכלתי
בילדותי אמרתי את הפסוק בפני אימי. וכוונתי היתה לקנטר... והענישה אותי שאצטרך לחפש במפרשים ולבאר בשלחן שבת את הביאור האמיתי. אינני זוכר מה מצאתי במפרשים. אבל אני זוכר שמצאתי...

Re: לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי

נשלח: 26 מרץ 2019, 21:51
על ידי במבי
שעת השקט כתב:
26 מרץ 2019, 15:04
לפני שמפרשים על דרך רשי כדאי לעיין בב' הפירושים של רש"י עצמו בשיר השירים...
אה"נ אך יש מהמפרשים המפרשים כפשוטו, ויש ליישב זאת כמובן.

ולהוסיף נופך אביא את המדרש שוחר טוב פרק יח'

וירכב על כרוב. בשעה שיצא פרעה לרדוף אחרי ישראל אמר פרעה תנו לי סוס זכר שארכב עליו שהוא קל. מה עשה הקב"ה היה מדמה כנגדו. כשם שהביא פרעה זכר כך הביא הקב"ה סוס זכר ורכב עליו שנאמר (חבקוק ג ח) כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה. חזר פרעה ואמר תנו לי סוס נקבה (שהוא) שהיא יכולה לעמוד במלחמה. לפי כשהסוס רוצה להשתין עומד ומתעכב אבל הנקבה מהלכת ומשתנת והיא טובה במלחמה. אמר הקב"ה אף אני כן אדמה לך שנאמר (שיר השירים א ט) לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי וכו'

וא"כ טבע האשה שעושה מספר דברים בבת אחת, ומשא"כ הגבר.

Re: לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי

נשלח: 26 מרץ 2019, 23:22
על ידי יצחק
זכור לי פירוש יקר מאד (אולי מהמגיד מדובנא) שבניגוד לרוכבי סוסים רגילים שהם שולטים על הסוס הרי שהסוסים של פרעה שלטו על הרוכבים כמו שכתוב ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבידות שהקב,ה הרתיח את הקרקע תחת רגלי הסוסים והם גררו אחריהם את המרכבות בטירוף. הקב"ה אומר על עם ישראל שלמרות שהוא הקב"ה "הרוכב" הרי שבאמת הם כביכול מפעילים אותו להיכן שהם רוצים, אתערותא דלעילא תליא באתערותא דלתתא.