שבע יפול צדיק וקם

כללי הפורום
 • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
 • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
 • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
לחזות בנועם
הודעות: 158
הצטרף: 10 ינואר 2016, 00:08
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי לחזות בנועם » 03 אפריל 2016, 22:56

מה מיוחד בספרה שבע שדוקא היא ננקטה בזה הדבר!?
אשמח לקבל תשובות לענין בכל דרך; פשט, רמז, דרש וסוד.
יש באמתחתי כמה הבנות בזה אך אשמח להרחיב את ידיעתי.
ישר כוח גדול, ותודה מראש, אל כל הת"ח היקרים.


יודע ספר
הודעות: 505
הצטרף: 12 אוקטובר 2015, 00:48
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 97 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי יודע ספר » 03 אפריל 2016, 23:53

אפשר שזה כתוב בספרים הק' ומסתמא זה כבר נאמר ע"י איזה רעבע באן שהוא:
ששבע כידוע הוא סוד הטבע, [שבעת ימים, שבע שנים, שבעה רקיעים, ועוד] ושמונה הוא מעל הטבע,
ושמא באו לומר שאף אם מצד הטבע יפול הצדיק מכל מקום ה' לא יעזבנו בידו וכו' וכו'.


אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי אריך » 04 אפריל 2016, 14:56

בדרך הפשט כתבו המפרשים ששבע הוא ריבוי, וכמו שנאמר "בשבעה דרכים ינוסו לפניך".


מבקש ה'
הודעות: 67
הצטרף: 03 אפריל 2016, 22:22
נתן תודה: 98 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי מבקש ה' » 04 אפריל 2016, 15:35

ספר פרי צדיק פרשת נצבים - אות ג
כי האומות לאשר לא נמצא בהם בפנימיות שום שורש בקדושה לכן על ידי דחיה מועטת נופלים ודוחו ולא יוכלו קום. מה שאין כן בקדושת ישראל שבפנימיות שרשם המה דבקים בו יתברך וממילא על ידי זה גם חס ושלום בכל הנפילות והירידות שבעולם נשארו קיימים בקדושתם כמו שנאמר כי שבע יפול צדיק וקם. כי במספר שבע נכללו הנפילות חס ושלום בכל הז' מדות ועם כל זה נשארו קיימים על ידי הנקודה שבקדושה שנמצא בכלל נפשות ישראל שנקראים צדיקים...

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 79
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 05 אפריל 2016, 11:41

תיקוני זוהר (ק, ב)
ודא גרים ליה כי שבע יפול צדיק וקם דחב בשכינתא דאיהי בת שבע ובגין דא נפל בשבע דאתתא גרים לה מיתה

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 79
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 05 אפריל 2016, 11:43

רד"ק (שמואל א' ב, ה)
ומה שאמר שבעה אינו דוקא אבל הוא כך חשבון כי כן דרך הכתוב כשירצה לומר רבים יאמר שבע כמו אומללה יולדת השבעה שבע כחטאתיכם שבע יפול צדיק וקם לפי שהעולם במספר שבעה ז' ככבים משרתים שבע ימי השבוע

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 79
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 05 אפריל 2016, 11:45

בעל הטורים (וישלח לג, ג) בשם שוחר טוב
כי יש שבע תועבות בלב

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 79
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 05 אפריל 2016, 11:51

ספר מעשי ה' (בראשית כ)
ורמז עוד באמרו שבעתים יוקם, להורות על שבעה דרכים שיש ליצה"ר להסית את האדם שנגדם ארז"ל (סוכה נב, א) שבעה שמות נקראו ליצה"ר, שאין ספק מריבוי השמות שהם יורו על ריבוי תוארי פעולותיו ותחבולותיו, ועליו נאמר (משלי כו, כה) שבע תועבות בלבו. ובזה יתיישב מה שנאמר (ויקרא כו, יח) ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם, שזה יראה חסרון בחק המשפט האלהי לתת יסורים ועונש יתר על מדת החטא. אבל אמר כן שייסר אותם בשבעה מיני יסורים נגד השבע שהוסתו מאת היצה"ר בשבע תחבולותיו, וכן נאמר על זה שבע יפול צדיק וקם (משלי כד, טז), ר"ל כי הצדיק ינצל מכל שבע תחבולותיו של יצה"ר

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 79
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 05 אפריל 2016, 11:54

משנה שכיר (מועדים מאמר האמונה נר ה)
כדכתיב [משלי כד, טז] "שבע יפול צדיק וקם", היינו אף אם נפל מכל המדרגות של שבעה כוכבי לכת ונפל עד הארץ,

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 79
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 05 אפריל 2016, 11:56

בעל שם טוב על התורה (לך לך יב)
כמו שכתוב (משלי כ"ד, ט"ז) שבע יפול צדיק וקם, רצה לומר כי הצדיק יפול בבחינת השבע שהן שבע מיני מחשבות שנפלו ממקורן,

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 79
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 05 אפריל 2016, 11:58

בעל שם טוב (יתרו כו)
כי שבע שהוא שבת, שם יפול צדיק וקם, צדיק שהוא יסוד, ומלת יפול לשון ינוח, בסוד יפול מצדך אלף (תהלים צ"א, ז'), וקם, בסוד והקימותי את בריתי (בראשית ו', י"ח) בהקמת ברית, כשזה קם, כשיסוד הנקרא זה דקדושה, קם, זה שהוא יסוד דקליפה נופל בסוד אבר מת

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 79
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 05 אפריל 2016, 11:59

ובספר כתונת פסים ריש פרשת תזריע דף י"א ע"ד כתב וזה לשונו, ונודע שאין לך שום מצוה שאינו כלול משבעת ימי הבנין כמו שכתבתי בפרשת שמות בשם מורי ביאור שבע יפול צדיק וקם וגו' (משלי כ"ד, ט"ז), עד כאן לשונו. ובליקוטים יקרים דף ל"ב ע"א וזה לשונו, פירוש הכתוב כי שבע יפול צדיק וקם רצה לומר כי האדם צריך לילך בכל השבע מדות של השבירה ולהעלות משם ניצוצות, ומחמת זה יש לאדם זה עליה גדולה, וזהו שכתב וקם, עד כאן לשונו. ושם דף ט"ז ע"ד, וזה לשונו, צריך אדם לידע כלל כאשר באה לו מחשבה זרה מן שבעת ימי הבנין, רצה לומר או התפארות רעה או אהבה רעה או יראה רעה, וכן מכל שבעת ימי הבנין, צריך לקשר אותה, כל אחת בשורשה, כיצד יעשה ימאס הדבר ההוא, ואז הרע נופל למטה והטוב יקח ממנו, רצה לומר שיבוא עליו צירוף אחר, למשל כשבא לאדם במחשבתו אותיות של ניאוף, ישבר את המחשבה הזאת ויבוא עליו צירוף אחר, וזהו פירוש דברי הבעל שם טוב ז"ל כשבא אל הבינה נמתקין הדינין, עד כאן לשונו.

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 79
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 05 אפריל 2016, 12:00

ובספר תולדות יעקב יוסף פרשת שמות דף מ"א ע"ב, וזה לשונו, וכן אמר הרב המגיד דק"ק באר, כי על ידי שמדבר עם המוני עם, מקרב את עצמו עמהם ויכול לקרבן לתורה ולמצוות, והוא בסוד ו' כורע לגבי ה' כדי להעלותה, אם כן נקרא דברי גשמיים גם כן בסוד מ"ן עד כאן לשונו, וענין ו' כורע לגבי ה' עיין עוד בתולדות יעקב יוסף פרשת חוקת דף קס"ב ע"א, וזה לשונו, והנה יש מדריגה זה גם בעולם הזה שיורד הצדיק ממדריגתו כדי שיתחבר עם מדריגה פחותה ההוא כמו שכתוב בכתובים (משלי כ"ד, ט"ז) שבע יפול צדיק וקם, ומבואר שם כי למדריגה הנקרא שבע יפול צדיק הנקרא ו' להקימה, בסוד ו' כורע לגבי ה' להעלותה, עד כאן לשונו, ועיין לעיל בהגה ס' ד"ה ובספר תולדות יעקב יוסף וכו' במה שהעתקתי מפרשת ויגש, ועוד עיין לקמן אות קפ"ט בסוף פרשתינו. ובספר בן פורת יוסף דף נ"ט ע"ג, וזה לשונו, סוד שבע יפול צדיק וקם וכמו שכתוב בכתבי האר"י, כי מלכות נקרא שבע סוד אות ד' דלה ועניה וכו', וכאשר יפול צדיק סוד ו' אל שבע, נעשה מן ד' ה'. ועל ידי זה קם, עד כאן לשונו. ובספר דגל מחנה אפרים פרשת מצורע ד"ה עוד יש, וזה לשונו, ידוע שיש שני מיני דיבורים, דיבור אחד תורה ותפילה, ודיבור אחד לפרנסה ולקרב את העולם, וזהו ממש מה שאמר אדוני אבי זקני זללה"ה כי זהו קטנות וגדלות (עיין לעיל בהגה פ"ו) להרים את העולם כולו, עד כאן לשונו:


פותח הנושא
לחזות בנועם
הודעות: 158
הצטרף: 10 ינואר 2016, 00:08
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי לחזות בנועם » 05 אפריל 2016, 20:40

ישר כוח לכולם, הסברים נפלאים, אם יהיה באמתחתכם עוד אשמח שתעלו לכאן, 'קובץ על יד ירבה'.


יודע ספר
הודעות: 505
הצטרף: 12 אוקטובר 2015, 00:48
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 97 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי יודע ספר » 06 אפריל 2016, 17:29

אתה מוציא חיבור על הספרה 7???


פותח הנושא
לחזות בנועם
הודעות: 158
הצטרף: 10 ינואר 2016, 00:08
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבע יפול צדיק וקם

שליחה על ידי לחזות בנועם » 06 אפריל 2016, 18:35

לא על הספרה שבע, אלא בענין 'שבע יפול צדיק וקם', למצוא בזה למה ננקט על הצדיק בדוקא שבעה נפילות.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • שבע יפול צדיק וקם
  על ידי שלומי טויסיג » 01 מרץ 2020, 17:01 » ב בית המדרש
  1 תגובות
  96 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי HaimL
  01 מרץ 2020, 17:10
 • שבע יפול צדיק וקם - הדרך לעליה תלויה בנפילה?
  על ידי האיש וההגדה » 04 מאי 2020, 23:21 » ב בית המוסר
  24 תגובות
  349 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אחד מן הגולה
  21 מאי 2020, 00:39
 • דף לא - "ויסף" הכסף וקם לו - כצ"ל לענ"ד
  על ידי מרדכי דב זינגר » 10 ספטמבר 2020, 00:58 » ב עירובין
  15 תגובות
  154 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי HaimL
  12 ספטמבר 2020, 21:06
 • פרשת נח-אנדרלמוסיה אינה מבחנת בין צדיק לרשע
  על ידי מבקש חכמה » 30 אוקטובר 2019, 13:52 » ב נח
  10 תגובות
  356 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מאמין
  01 נובמבר 2019, 01:14
 • רבי אפי' א שטעקן (סתם מקל פשוט) - או צדיק אמיתי
  על ידי א אידיש קינד » 24 פברואר 2020, 18:13 » ב אקטואליה
  13 תגובות
  550 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי חלק א׳ ממעל
  06 ספטמבר 2020, 23:36

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: Google [Bot] | 1 אורח