יש הבדל בין נבלת בהמה טמאה לנבלת בהמה טהורה?

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
  • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
אריך
משתמש ותיק
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

יש הבדל בין נבלת בהמה טמאה לנבלת בהמה טהורה?

שליחה על ידי אריך » 01 אפריל 2016, 08:40

בפרשת שמיני אצל הבהמות הטמאות, מלבד איסור האכילה, מוסיפה התורה שהם מטמאים במותם. אבל באמת גם בהמה טהורה מטמאת בנבלתה, ואומר רש"י פסוק כו: "כאן למדך שנבלת בהמה טמאה מטמאה, ובענין שבסוף הפרשה פירש על בהמה טהורה". וצ"ב למה חילקה אותם התורה, הרי דינם שווה.

ומבואר שנבלת בהמה טמאה, טומאתה היא לא רק מצד העדר החיות אלא גם מצד טומאת מין הבהמה הזו, כמו שאסורה באכילה מחיים. ואילו נבלת בהמה טהורה מה שמטמאת במותה הוא רק מצד העדר החיות, ולכן אלו ב' פרשיות נפרדות.


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1062
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 413 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: יש הבדל בין נבלת בהמה טמאה לנבלת בהמה טהורה?

שליחה על ידי יעבץ » 01 אפריל 2016, 11:15

לפי דבריך, שלבהמה טמאה יש "טומאת המין", היה צריך להיות הדין שבהמה טמאה תטמא גם בחייה. ולא מסתבר שפתאום לאחר מיתתה "מתגלה" ו"צפה" טומאה שהייתה לה מקודם.
אלא ההסבר הוא כך: שיש הבדל גדול בין בהמה טמאה לטהורה, שבהמה טמאה מטמאת במיתתה ובהמה טהורה לא. אלא שבסוף הפרשה חידשה התורה שאף על פי שבהמה טהורה לא מטמאת במותה, מכל מקום אם היא מתה מאליה - וזה מה שקרוי 'נבילה' - אז היא 'ירדה' מטהרתה ומטמאת כמו בהמה טמאה.
וחידוש גדול יש כאן. שהרי בשר טריפה, אע"פ שאסור באכילה, בכל זאת שחיטתה מטהרתה. דהיינו, שלא היתר האכילה הוא שמוציא את הבהמה הטהורה מדין נבילה, אלא להיפך, בשר בהמה טהורה טהור הוא. ורק אם הבהמה מתה מאליה היא "יורדת" לדין נבילה כמו בהמה טמאה.
ולכן התורה מציינת דין זה בנפרד. שלמרות שבשורה התחתונה הדין שווה. בכל זאת הדרכים שונות, והטעם שונה. שבהמה טמאה מטמאת במותה בכל מקרה ובהמה טהורה רק אם מתה מעצמה. וכך הוא הדרך, שבהתחלה כותבים את הדין באופן כללי, ואחר כך מציינים את הדינים היוצאים מהכלל.
וכל זה כתוב בשורות קצרות ברמב"ן, ראה דבריו בפסוק כ"ד "ולאלה תטמאו".


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1062
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 413 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: יש הבדל בין נבלת בהמה טמאה לנבלת בהמה טהורה?

שליחה על ידי יעבץ » 01 אפריל 2016, 11:49

ואחרי שהרשתי לעצמי לחלוק על דברי נשיא הפורום, רבינו אריך שליט"א. אבוא להסביר דבריו באופן שישתלב עם דברי הרמב"ן ומנאי ומינך תסתיים שמעתתא.

ודע כי אף על פי שכתב הרמב"ם כי כל הטומאות מכלל החוקים הם, בכל זאת במה שהורשנו להתבונן אכנס כאן לבאר טעם טומאת נבילה.

והוא, שהטעם שנבילה מטמאת כי זה דבר מאוס, משוקץ. כל אחד מרגיש שנבלה זה דבר שמתרחקים ממנו. וזה נותן לנבלה את דיני הטומאה. אלא שיש הבדל בין הבהמות. שבהמה טמאה, כמו כלב לדוגמא, ברגע שהיא מתה הנבלה שלה מאוסה, וזה בגלל מה שקרה אריך "טומאת המין", לא שכשהכלב חי הוא מאוס, כי דבר חי איננו מאוס כלל, אלא במיתתו הוא משוקץ, שאין אנחנו מסתכלים עליו כדבר מאכל אלא כנבילה שעומדת לאשפה. אבל בהמה טהורה כשהיא מתה היא לא הופכת להיות "נבילה" אלא "בשר", ואנחנו לא מביטים על הבשר כדבר מאוס אלא להיפך, גידלנו את הפרה כדי שבבוא היום נאכל את בשרה והרי דבר מאכל לפנינו. ולכן אין כאן טומאה אפילו אם הבשר אסור באכילה כגון שנטרף, כי עצם ההסתכלות לא משתנית והרי 'בשר' לפנינו ולא 'נבילה'. וזה נקרא שאין כאן "טומאת המין".
אך למרות כל זאת אם הבהמה מתה ולא אנחנו הבאנו לשחיטתה, כלומר, לא הפכנו אותה ל'בשר' אלא מעצמה מתה, אז כן יש כאן ריחוק ומיאוס מהנבילה. וכמו שכל אחד ירגיש בעצמו, שמבהמה שנשחטה בבית המטבחיים לא מתרחקים, אבל אם נראה גוויה של שור בשדה זה לא יעשה לנו תיאבון (האמת שגם ביקור במשחטה לא... :o ) ואז כן נרגיש את תחושת הריחוק כמו מנבלת כלב או גמל. (ובאמת זה גם הטעם שנבילה אסורה באכילה) וזה האמת במה שכתב אריך שיש כאן רק את "העדר החיות", ולא דק. שהרי גם בשחוטה יש העדר חיות ואע"פ כן אינה מטמאת. אלא שלא העדר החיות לבד הוא המטמא אלא הגוויה שלא הפכנו אותה ל'דבר מאכל'. ונמצא כדברי אריך. שלבהמה טמאה יש שתי סיבות לטומאתה, שעצם המין שלה גורם לריחוק ומיאוס מנבלתה גם אם תשחט, והעובדה שמתה מאליה גם אם הייתה טהורה. אבל בהמה טהורה יש רק סיבה אחת לטומאה – "העדר החיות", וכפי שהוספתי "אי הפיכתה לדבר מאכל".

אני מקווה שרבינו נשיא הפורום שליט"א ימחל לי שהכנסתי בדבריו מה שאולי לא ברצונו, ואקבל בהכנעה כל ביקורת... ומי שהדברים לא נשמעים לו, יחזור להודעתי הקודמת שם הסברתי העניין באופן שווה לכל נפש (לדעתי).


פותח הנושא
אריך
משתמש ותיק
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: יש הבדל בין נבלת בהמה טמאה לנבלת בהמה טהורה?

שליחה על ידי אריך » 03 אפריל 2016, 08:41

דבריך מאירים וחודרים כתמיד. אני רואה לעצמי זכות, שגרמתי לדבריך להתפרסם.

מה שטענת לגבי העדר החיות שהרי גם בשחוטה אין חיות, מתלא תלי בחקירת האחרונים אם שחיטה זה מתיר, או שבשחוטה ליכא כלל איסור.

אשר לנשיאות, תודה על הכבוד. מכל מקום, כמדומה שהרב כבוד שמים ראוי לתואר הנכבד הזה...


כבוד שמים
משתמש ותיק
הודעות: 1069
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 146 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: יש הבדל בין נבלת בהמה טמאה לנבלת בהמה טהורה?

שליחה על ידי כבוד שמים » 03 אפריל 2016, 08:48

גם אני מצטרף להשאיר את נשיאינו על מקומו.


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1062
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 413 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: יש הבדל בין נבלת בהמה טמאה לנבלת בהמה טהורה?

שליחה על ידי יעבץ » 03 אפריל 2016, 14:53

בנוגע להעדר החיות, נכון שיש לפלפל בזה, ולא הרחבתי כי לא זה היה עיקר הדיון. אדרבה אם תוכל להחכים אותי אשמח מאד.
ולגבי התוארים - שניכם לא הבנתם את העניין. אין כאן בפורום נשיא אחד על כולם, אלא לדעתי כל מי שתורם ומבסס כאן את הפורום שלנו - נשיא אלוקים הוא בתוכינו. ובוודאי הכותבים המשתתפים פה בדיון שתרומתם רבה בכמות ובעיקר באיכות.
אמנם אני חוזר בי, ולהבא לא אחלק בעז"ה תארים שכאלה. כולנו חברים כאחד כאן, ולא נתחיל בתחרויות שלא יוסיפו לרמה שאנו שואפים אליה... ואין אני מתחרט על המעשים הטובים ההם שעשיתי, רק אני מתחרט על קבלת העניינים וכו'... :roll:

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot], י-ה יושיעך | 2 אורחים