דף 1 מתוך 1

האם לקורח היה בחירה שלא לחלוק על משה רבינו?

נשלח: 31 מאי 2019, 10:53
על ידי רחמים
עיין בדברי הנעם אלימלך פרשת קורח דיבור המתחיל ויש לפרש וז"ל:
העתקה 10;52;36.png
וזה סותר את דיברי הרמב"ן שכתב בהקדמה לבראשית: 
 עוד יש בידינו קבלה של אמת כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא שהתיבות מתחלקות לשמות בענין אחד כאילו תחשוב על דרך משל כי פסוק בראשית יתחלק לתיבות אחרות כגון בראש יתברא אלהים וכל התורה כן מלבד צירופיהן וגימטריותיהן של שמות וכבר כתב רבינו שלמה בפירושיו בתלמוד ענין השם הגדול של ע"ב באיזה ענין הוא בשלשה פסוקי' ויסע ויבא ויט ומפני זה ספר תורה שטעה בו באות אחת במלא או בחסר פסול. כי זה הענין יחייב אותנו לפסול ס"ת שיחסר בו ו' אחד ממלות אותם שבאו מהם ל"ט מלאים בתורה או שיכתוב הו' באחד משאר החסרי' וכן כיוצא בזה אף על פי שאינו מעלה ולא מוריד כפי העולה במחשבה וזה הענין שהביאו גדולי המקרא למנות כל מלא וכל חסר וכל התורה והמקרא ולחבר ספרים במסורת עד עזרא הסופר הנביא שנשתדל בזה כמו שדרשו מפסוק ויקראו בספר בתורת האלהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. 
הרי שהחלוקה למילים שיש בתורה כיום היא חלוקה אחת אבל היה אפשר שתהיה חלוקה אחרת אם קורח היה בוחר שלא לחלוק על משה רבינו.

Re: האם לקורח היה בחירה שלא לחלוק על משה רבינו?

נשלח: 31 מאי 2019, 12:49
על ידי רחמים
וראיתי שכבר שאל שאלה זו הרב מטשבין
העתקה 12;48;16.png
העתקה 12;49;03.png