מיהו עוג מלך הבשן או האם אליעזר עבד אברהם הוא עוג.

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
  • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
י'שי
משתמש ותיק
הודעות: 235
הצטרף: 05 נובמבר 2018, 08:25
נתן תודה: 162 פעמים
קיבל תודה: 49 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מיהו עוג מלך הבשן או האם אליעזר עבד אברהם הוא עוג.

שליחה על ידי י'שי » 25 נובמבר 2019, 09:53

מצאתי קטע מעניין בדעת זקנים מבעלי התוס' בפר' חיי שרה:
אלי לא תלך האשה - פירש"י ז"ל שלכך כתיב אלי חסר וא"ו למדרש שהיתה בת לאליעזר וכו'. ותימה שגם ר' שלמה פי' על קרא דונקית משבועתי זאת ותקח אשה לבני מבנות ענר אשכול וממרא וגם הם כנעניים היו. וי"ל שבו נתקיימה כבר הקללה שהרי הוא עבד אבל הם לא היו עבדים. ועוד י"ל דזילא ביה מילתא טפי למשיא לבנו בת עבדו. ועוד אמרינן בב"ר אליעזר בנו של חם היה. ובפרקי ר' אליעזר אומר אליעזר עבד אברהם הוא עוג מלך הבשן והכי איתמר התם זקן ביתו של אברהם אבינו היה אליעזר וכתב עליו עבד עולם וכשגמל חסד עם יצחק הוציאו לחירות עולם ונתן לו הקב"ה שכרו בעולם הזה והעמידו מלך והוא עוג מלך הבשן. וקשה שהרי עוג רשע היה ומשה הרגו ואליעזר היה צדיק. וגם במס' סופרים חשיב ליה מתשעה שנכנסו בגן עדן מחיים ועל דבר זה נכנס כי כשהביא רבקה ולא מצא לה יצחק בתולים כמו שאפרש בע"ה היה חושדו שבא עליה ואמר לו כן תחיה ותכנס בגן עדן כמו שאתה נקי ממנה ונתקיים לו אותה ברכה ונכנס חי בגן עדן. וצ"ל ששני עוג מלך הבשן היו אחד רשע שהרגו משה ואחד שהיה עבד ומלך וכשמלך נקרא שמו עוג כי כל מלכי הבשן נקראים עוג כמו שמצינו בכל מלכי מצרים שנקראין פרעה:


אבר כיונה
משתמש ותיק
הודעות: 559
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 134 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מיהו עוג מלך הבשן או האם אליעזר עבד אברהם הוא עוג.

שליחה על ידי אבר כיונה » 25 נובמבר 2019, 14:48

מתוך שיחה של הרב אביגדֹר נבנצל שליט"א:

ישנם מדרשים חלוקים לגבי אישיותו של אליעזר. לפי אחד מהם אליעזר הוא אחד מתשעה האנשים שנכנסו בחייהם לגן עדן (ילק"ש בראשית רמז עו') כלומר, שהוא מילא את תפקידו בעולם הזה באופן כ"כ מושלם עד שלא נזקק לטעום טעם מיתה, דהיינו היפרדות הגוף מהנשמה, ונכנס עם גופו לגן עדן. ולפי מדרש זה הדבר אירע מיד לאחר שהביא את רבקה ליצחק. אולי בגלל שבמעשה זה ביטל את רצונו באופן מוחלט מפני רצון אדונו וכך השלים את תפקידו בעוה"ז.
אולם לפי מדרש אחר (ילק"ש חוקת רמז תשסה') אליעזר הוא עוג מלך הבשן שיצא להילחם במשה ובישראל בדרכם לארץ, ונהרג במלחמה זו. אומר הרב: יש קצת ראיה מפשוטו של מקרא למדרש זה שהרי כשמשה וישראל רוצים לעבור דרך הבשן לא שולחים שליחים לבקש מעוג שייתן להם לעבור כפי ששלחו למלך סיחון ולמלך אדום, ובכלל למה להם לישראל להגיע כל כך צפונה לארץ הבשן? הלא הם צריכים לעבור לארץ דרך יריחו שנמצאת רחוק משם! אם נאמר שעוג מלך הבשן הוא אליעזר עבד אברהם הכל מיושב: מה שקנה עבד קנה רבו ואם כן ארץ הבשן שייכת לישראל והם לא צריכים לשלוח שליחים לבקש רשות לעבור.
רואים אם כן שיש מדרשים חלוקים לגבי אישיותו של אליעזר; אבל כבר לימדונו הרב דסלר זצ"ל שבענייני אגדה וקבלה לא שייך מחלוקת, שני הצדדים אמת אלא שכל אחד מלמד בחינה שונה מחבירו. לכן, אומר הרב, אולי אפשר לומר שנשמתו של אליעזר נחלקה לכמה חלקים: חלק מנשמתו אכן הגיע לתיקון מושלם ונכנס בחיים לגן עדן, וחלק ממנה נשאר בעוה"ז ונלחם במשה ובישראל.


פותח הנושא
י'שי
משתמש ותיק
הודעות: 235
הצטרף: 05 נובמבר 2018, 08:25
נתן תודה: 162 פעמים
קיבל תודה: 49 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מיהו עוג מלך הבשן או האם אליעזר עבד אברהם הוא עוג.

שליחה על ידי י'שי » 26 נובמבר 2019, 10:01

אבר כיונה כתב:
25 נובמבר 2019, 14:48
מתוך שיחה של הרב אביגדֹר נבנצל שליט"א:

ישנם מדרשים חלוקים לגבי אישיותו של אליעזר. לפי אחד מהם אליעזר הוא אחד מתשעה האנשים שנכנסו בחייהם לגן עדן (ילק"ש בראשית רמז עו') כלומר, שהוא מילא את תפקידו בעולם הזה באופן כ"כ מושלם עד שלא נזקק לטעום טעם מיתה, דהיינו היפרדות הגוף מהנשמה, ונכנס עם גופו לגן עדן. ולפי מדרש זה הדבר אירע מיד לאחר שהביא את רבקה ליצחק. אולי בגלל שבמעשה זה ביטל את רצונו באופן מוחלט מפני רצון אדונו וכך השלים את תפקידו בעוה"ז.
אולם לפי מדרש אחר (ילק"ש חוקת רמז תשסה') אליעזר הוא עוג מלך הבשן שיצא להילחם במשה ובישראל בדרכם לארץ, ונהרג במלחמה זו. אומר הרב: יש קצת ראיה מפשוטו של מקרא למדרש זה שהרי כשמשה וישראל רוצים לעבור דרך הבשן לא שולחים שליחים לבקש מעוג שייתן להם לעבור כפי ששלחו למלך סיחון ולמלך אדום, ובכלל למה להם לישראל להגיע כל כך צפונה לארץ הבשן? הלא הם צריכים לעבור לארץ דרך יריחו שנמצאת רחוק משם! אם נאמר שעוג מלך הבשן הוא אליעזר עבד אברהם הכל מיושב: מה שקנה עבד קנה רבו ואם כן ארץ הבשן שייכת לישראל והם לא צריכים לשלוח שליחים לבקש רשות לעבור.
רואים אם כן שיש מדרשים חלוקים לגבי אישיותו של אליעזר; אבל כבר לימדונו הרב דסלר זצ"ל שבענייני אגדה וקבלה לא שייך מחלוקת, שני הצדדים אמת אלא שכל אחד מלמד בחינה שונה מחבירו. לכן, אומר הרב, אולי אפשר לומר שנשמתו של אליעזר נחלקה לכמה חלקים: חלק מנשמתו אכן הגיע לתיקון מושלם ונכנס בחיים לגן עדן, וחלק ממנה נשאר בעוה"ז ונלחם במשה ובישראל.
האם בילקוט שמעוני כתוב שהוא אותו עוג שנלחם בישראל.
שלפי הדעת זקנים שני עוג מלך הבשן היו.
 


אבר כיונה
משתמש ותיק
הודעות: 559
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 134 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מיהו עוג מלך הבשן או האם אליעזר עבד אברהם הוא עוג.

שליחה על ידי אבר כיונה » 26 נובמבר 2019, 10:07

י'שי כתב:
26 נובמבר 2019, 10:01
האם בילקוט שמעוני כתוב שהוא אותו עוג שנלחם בישראל
כך משמע שם

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח