ההנהגה הראויה בעת שרואים יהודי מבזה את חבריו שלא כדין

במה לדיון בנושאים אקטואליים העולים על שולחן מלכים, במבט תורני
כללי הפורום
פורום אקטואליה נועד לתת מענה לנושאים העולים בפורום מעת לעת, ואינם נושאים תורניים מובהקים
מעתה אין לפתוח אשכולות בנושאי חינוך, גיור, ושאר נושאים מעין אלו, אלא כאן
הפורום פועל כרגע במתכונת הרצה, וכדאיות קיומו נבחנת. נא לשמור על רמתו הגבוהה של הפורום.

אסור בתכלית האיסור לפתוח אשכולות או לכתוב הודעות שיש בהם כדי לבוא לזלזול בגדולי תורה או בציבורים שונים
אשכולות שכאלו יימחקו, והפותח או המגיב יורחק מהפורום

פותח הנושא
דרופתקי דאורייתא
הודעות: 106
הצטרף: 30 ינואר 2019, 13:45
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ההנהגה הראויה בעת שרואים יהודי מבזה את חבריו שלא כדין

שליחה על ידי דרופתקי דאורייתא » 14 מאי 2020, 00:11

ילמדוני רבותי,
עמדתי ברחובה של עיר,
והנה ראובן ניגש ומתחיל לבייש ברבים את שמעון,
שמעון כולו נעלב ומבוייש, אזיל סומקא ואתי חיורא,

לדעתי, כצופה מן הצד, הטענות של ראובן אינם מוצדקות כלל ועיקר,
וגם אם הם מוצדקות, זה בודאי לא הדרך ולא העיר,

יותר מזה, ראובן מוכר כאדם 'עצבני' שמתרגז על כל דבר מה, ועל כן ככל הנראה ניתן להניח בפשטות ששמעון סך הכל בטעות לא עשה את המצופה ממנו (אליבא דראובן), וכבר זכה הוא בזה לכוס של רותחין.

מה עלי לעשות?
האם עלי לצעוק על המבזה?
האם עלי לשתוק, ובעצם להיות שותף לביזוי בעצם היותי נוכח במקום ושותק?!

חשבתי אולי אדם כזה ש'הורג' את חבירו, שמע מינה דסבירא ליה לדידיה, דשרי לבזות חבירו, אם כן כך אעשה לו אף אני...

מלבד התגובות מסברא, חשוב לי מאד 'מקורות' להכרעה כיצד יש לנהוג במקרה כזה, מדברי חז"ל, או איזה 'מעשה רב' עד דורות אחרונים.


שאר לעמו
הודעות: 3555
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 548 פעמים
קיבל תודה: 1071 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ההנהגה הראויה בעת שרואים יהודי מבזה את חבריו שלא כדין

שליחה על ידי שאר לעמו » 14 מאי 2020, 00:46

אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים.
יש מקום להוכיח את ראובן בפני שמעון.


שלום23
הודעות: 361
הצטרף: 15 ינואר 2020, 22:13
נתן תודה: 70 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ההנהגה הראויה בעת שרואים יהודי מבזה את חבריו שלא כדין

שליחה על ידי שלום23 » 20 יולי 2020, 20:12

דרופתקי דאורייתא כתב:
14 מאי 2020, 00:11
ילמדוני רבותי,
עמדתי ברחובה של עיר,
והנה ראובן ניגש ומתחיל לבייש ברבים את שמעון,
שמעון כולו נעלב ומבוייש, אזיל סומקא ואתי חיורא,

לדעתי, כצופה מן הצד, הטענות של ראובן אינם מוצדקות כלל ועיקר,
וגם אם הם מוצדקות, זה בודאי לא הדרך ולא העיר,

יותר מזה, ראובן מוכר כאדם 'עצבני' שמתרגז על כל דבר מה, ועל כן ככל הנראה ניתן להניח בפשטות ששמעון סך הכל בטעות לא עשה את המצופה ממנו (אליבא דראובן), וכבר זכה הוא בזה לכוס של רותחין.

מה עלי לעשות?
האם עלי לצעוק על המבזה?
האם עלי לשתוק, ובעצם להיות שותף לביזוי בעצם היותי נוכח במקום ושותק?!

חשבתי אולי אדם כזה ש'הורג' את חבירו, שמע מינה דסבירא ליה לדידיה, דשרי לבזות חבירו, אם כן כך אעשה לו אף אני...

אני גם נתעוררתי לזה, לאחרונה שראיתי מעשה נורא הייתי בביהמ"ד שכולם מקפידים על מסיכות כפי ההוראות, ובסוף התפילה נכנס משולח לאסוף כסף והוא רצה לדבר לקהל כמה דברים והוריד המסכה לסנטר ומיד התחיל הגבאי הנאמן ךצעוק עליו בקולי קולות מסיכה מסיכה וההוא אמר לו דקה רק כמה מילים והגבאי משיב לא לא צא ה-ח-ו-צ-ה וממש נדהמתי איך הקפדותו על חשש רחוק של פיקו"נ שמא יש לו, ושמא יצא רוק מפיו, ושמא ידביר מישהוא, ושמא יגיע לזקן או חולה רקע ושמא ההוא יקבל את זה באופן חמור הרשה לעצמו ממש לשפוך את הדם של בן אדם זה. (גילוי נאות אני מאד מקפיד על מסיכה, גם משום בין אדם לחבירו)
(וזה מראה איך לדאבון לב, אנשים איבדו לגמרי את האיזון, ולענ"ד זה מגיע מהדעה שכל מי שלא עושה כפי הרב\מפלגה שלי הוא פסול ומאבד זכות הקיום ה"י, ואגב אני עדיין מתקשה להבין למה על זה כולם מקפידים כמעט יהרג ואל יעבור ואולי 2 מטר לא מצאתי אף אחד שמקפיד הרי אם לפי משה"ב צריך שניהם אלא מאי אתה סומך על שיקול דעתך, אז תן גם לשני לסמוך על שיקול דעתו וצ"ע)

לכ' אתה לא צריך להגיע לזה, (וכידוע האנשים האלו חושבים שלהם מותר, אבל אוי ואבוי אם מישהו אחר יעשה להם את זה) אבל יש לדון מדין רודף
ועיין בחינוך ספר החינוך מצוה שלח שמציין דין של הבא להרגך לעניין זה.
ואולם לפי הדומה, אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע לצער חבירו בדברים הרעים שלא יענהו השומע, שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים, ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופין, ובאמת לא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכיו,

ויש לנו ללמוד דבר זה, שמותר לנו לענות כסיל, לפי הדומה, מאשר התירה התורה הבא במחתרת להקדים ולהורגו, שאין ספק שלא נתחייב האדם לסבול הנזקין מיד חבירו, כי יש לו רשות להנצל מידו, וכמו כן מדברי פיהו אשר מלא מרמות ותוך, בכל דבר שהוא יכול להנצל ממנו.

ולגוף העניין עד כמה אנחנו מתייחסים לזה כרודף וכד' יעויין מנח"ש שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן ז
ומעתה אף שאין להעלות כלל על הדעת שיהא מותר להרוג את הרודף להלבין פני חבירו כמו שמותר להרוג את הרודף אחר חבירו להרגו.
אבל מ"מ צ"ע מ"ט לא יהא מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים, ולכאורה הוא קל וחומר ומה אם מותר לחלל שבת כדי להציל אדם ממיתה כ"ש דשרי להציל מהלבנת פנים דחמור יותר משריפת ג' נפשות בכבשן האש, וגם ק"ו הוא מיהודה שההלבנת פנים היתה רק לומר עליו שנתכוין לבוא על גויה פנויה אשר רק בבי"ד של חשמונאי גזרו על זה איסור,

וכ"ש במי שרודף אחר חבירו לבזותו ולהלבין פניו ברבים בעלילות של שקרים וכזבים, וכיון דלבד מהמאירי פירשו כולם את הגמ' כפשוטה צ"ע מה טעם לא יהא מותר לחלל שבת להציל אדם מהלבנת פנים של אמת וכ"ש של שקר וכזב. [כעי"ז ראיתי להגאון מוהר"ש קלוגר ז"ל שכתב בסוף חו"מ שאפי' אם רואה את חבירו טובע בים אין אדם חייב לבזות את עצמו להצילו וכתב "וראיה ברורה לזה מהא דאמרינן בסנהדרין דף ע"ה ע"א אלא למ"ד פנויה היתה מאי כולי האי ומשני רב פפא משום פגם משפחה. וקשה אטו משום פגם משפחה ימות זה - כן נלפענ"ד נכון וברור" עכ"ל, והיינו כמו שרואים מתמר דבזיון חשיב כמיתה, אולם דבריו תמוהים מאד ואי אפשר כלל להשוות בזיון של עצמו להלבנת פנים של אחרים, ועיין בכלי חמדה פר' תצא שהרבה להשיב ע"ז].

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
הודעות: 1308
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 773 פעמים
קיבל תודה: 454 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ההנהגה הראויה בעת שרואים יהודי מבזה את חבריו שלא כדין

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 31 יולי 2020, 02:20

צריך להיות יצירתי, לחשוב על דרך להעביר נושא.
במקרה של הגבאי בביהמ"ד,
אציע רעיון יצירתי.
להוציא מהארנק את סכום הכסף הגדול ביותר שיש, ולהכריז בקולי קולות, איזה חשוב לתרום לכאלה דברים,
תודה רבה שזיכית אותי במצוה רבה כזו, ולתת לו את הכסף.
ככה התעלמת באלגנטיות מהגבאי שתוקף אותו ותמכת במותקף.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אקטואליה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot] | 3 אורחים