מצאתי אייפון פרוץ

במה לדיון בנושאים אקטואליים העולים על שולחן מלכים, במבט תורני
כללי הפורום
פורום אקטואליה נועד לתת מענה לנושאים העולים בפורום מעת לעת, ואינם נושאים תורניים מובהקים
מעתה אין לפתוח אשכולות בנושאי חינוך, גיור, ושאר נושאים מעין אלו, אלא כאן
הפורום פועל כרגע במתכונת הרצה, וכדאיות קיומו נבחנת. נא לשמור על רמתו הגבוהה של הפורום.

אסור בתכלית האיסור לפתוח אשכולות או לכתוב הודעות שיש בהם כדי לבוא לזלזול בגדולי תורה או בציבורים שונים
אשכולות שכאלו יימחקו, והפותח או המגיב יורחק מהפורום

יהודי תמים
הודעות: 113
הצטרף: 05 ינואר 2020, 02:38
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 55 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצאתי אייפון פרוץ

שליחה על ידי יהודי תמים » 15 ינואר 2020, 02:00

דוידי חיים כתב:
15 ינואר 2020, 00:10
לדעתי צריך להחזיר מסונן

ולקחת את הפרוץ לעצמו...
.)

אני לא מבין, אתה רוצה לחייב את המוצא ללכת ולשלם על עיקור הפלא'.
האם מדין השבת אבדה מוטל עליו להוציא כספו?


גאלד
הודעות: 635
הצטרף: 20 ינואר 2018, 21:26
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצאתי אייפון פרוץ

שליחה על ידי גאלד » 15 ינואר 2020, 04:31

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א - חובה לשבור אייפון - ואסור לעשות בזה השבת אבידה
מרן הרב קניבסקי שאלות - חובה לשבור סמארטפון ואסור לעשות בזה השבת אבידה.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


איש ירושלם
הודעות: 167
הצטרף: 20 נובמבר 2019, 23:55
נתן תודה: 110 פעמים
קיבל תודה: 73 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצאתי אייפון פרוץ

שליחה על ידי איש ירושלם » 12 פברואר 2020, 01:24

יש גם לעיין באיזה מקום נמצא שאם מצא בעיר שרובה חילונים וגם באזור החילוני של העיר א"צ להחזיר, דודאי נתייאש הבעלים


מבני ברק
הודעות: 124
הצטרף: 09 דצמבר 2018, 17:30
נתן תודה: 48 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצאתי אייפון פרוץ

שליחה על ידי מבני ברק » 12 פברואר 2020, 22:42

צריך לשים לב אם יש מגן או כרטיס זיכרון שוודאי מחויב בהשבה בהם ויתכן גם על הזיכרון והתוכן שיש לו במכשיר


אברימיי
הודעות: 2
הצטרף: 14 ינואר 2020, 14:18
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מצאתי אייפון פרוץ

שליחה על ידי אברימיי » 13 פברואר 2020, 00:13

משיב כהלכה כתב:
30 מאי 2019, 10:25
מבקש אמת כתב:
14 אפריל 2019, 22:40

א. בנידון דנן לא היתה שום הוכחה שהשתמש באיסור, כיון שמי שבאמת יודע מה זה פייסבוק (לא מהפשקוילים והחוברות השונות) יודע שמדובר ברשת חברתית שמשמשת לקשרים בין אנשים וכן לעסקים, ורוב השימוש בה איננו אסור כלל (אלא שיש בה חסרון גדול שקל להגיע לקשרים עם אנשים מפוקפקים, וכן שאפשר למצוא תמונות לא ראויות). וממילא עצם העובדה שיש לו חשבון פייסבוק פעיל איננו אומר כלל שהשתמש בזה לאיסור, ואדרבה יש להחזיקו בחזקת כשרות ולילך אחר רוב שימושו שהוא להיתר. וא"כ הרי זה בכלל ההיתר של שימושו לאיסור ולהיתר.

ב. דברי החזו"א צע"ג כיון שנסתרים להדיא מדברי הירושלמי (המובא בר"ש בסוף הפרק) שההיתר של שימושו לאיסור ולהיתר אינו מפני דרכי שלום, והוצרכו לדרכי שלום רק באופן שיודע שישתמש בו לאיסור, אלא שהתירו רק באופן שאין הכרח לשימוש אסור ויש תליה כל דהו בהיתר (וכן מבואר בתוס' אנשי שם שם, וכן במשנ"ב שציינת). והביאור בזה כמ"ש המשנה ראשונה שבאופן שאין הכלי מיועד דווקא לאיסור הרי אין זה מוגדר כמכשול אלא הנכשל מכשיל את עצמו. (ומה שהקשה המשנ"ר ממכירת לבונה ל"ק דהתם עיקר שימושו לאיסור). ועי' במשנה ראשונה שתירץ באופ"א אמאי לא מחמרינן בספק משום שאיסור לפני עוור מדאורייתא הוא דווקא לייעצו עצה רעה ואילו להכשילו בעבירה אינו אלא אסמכתא ומדרבנן, ולא החמירו בספיקן.

ג. במשנ"ב שם לא כתוב שבספק לפנ"ע אסור בלא דרכי שלום, אלא שמה שהתירו ספק לפני עוור הוא דווקא כשההיתר מצוי והתליה בו הגיונית, אבל אם ההיתר אינו מצוי לא התירו אלא מפני דרכי שלום. וזהו ממש כמו שביאר הר"ש בדברי הירושלמי הנ"ל, ודלא כהחזו"א. (וז"ל המשנ"ב: ואסור להשאיל לאדם כלי מלאכה אם הוא חשוד לעשות בהם מלאכה בשבת אם לא שיש לתלות שיעשה בה מלאכת היתר ודוקא בדבר המצוי אבל אם המלאכת היתר אין מצוי לעשות אין תולין בה אם לא מפני דרכי שלום)
ויתירה מזו - בר"ש מבואר דדוקא כשהתליה ממש אינה מצויה, אבל אם מצויה אף שרוב השימוש לאיסור - א"צ בזה להיתר דדרכי שלום, שהרי בפרה חורשת התירו בית הלל (גם בלא דרכי שלום) מפני שיכול לשחטה, אף שרוב הסיכויים שלא ישחט פרה חורשת. ומ"מ כיון שמצוי לשחוט התירו, אף בלא דרכי שלום.

ד. המעשה עם רב אדא בר אהבה הוא כשהשימוש בבגד היה לודאי איסור, שהרי הלכה עם בגד פרוץ ברשות הרבים.

(ואגב אורחיה יש להעיר שהביאור בגמ' שם שמדובר בבגד פרוץ נמצא רק בערוך, אך כל שאר הראשונים פירשו שמדובר בבגד כלאים. יעויין בתשובות הגאונים סי' קא ובאוצר הגאונים סי' קטו בשם רב צמח גאון שפירשו כן, וכן פירש הריטב"א שם, וכן כתב הרדב"ז בדעת הרמב"ם פ"י מכלאים הכ"ט, וכן כתב בדעתו הב"י או"ח סי' שג. ובאמת פשטות דברי הגמ' מורים כן, שהרי כל המעשה של רב אדא בר אהבה הובא כהמשך לדברי הגמ' שהמוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק, ופירוש הערוך קצת דחוק)

ה. אם בעל המכשיר היא אשה א"כ מרבית הסיכויים שאינה נכשלת באיסורים, וא"כ בודאי שאין כאן לפנ"ע ומחוייב להשיב אבדתה.


אני כל פעם מתפעל מחדש מהרב "מבקש אמת", בהירות, עמקות, חדות, שכל הישר. שמו נאה לו והוא נאה לשמו. לא יאומן שמסתובבים כאן בפורום ת"ח בשיעור קומה כזה, שמסוגלים לכתוב את האמת לאמיתה ללא כחל ושרק.
תסלח לי אבל או שהוא תמים או שמכיר מה זה פייסבוק בעצמו מהפשקווילים..
מי שמשתמש בפייסבוק עובר ב100 אחוז איסורים של יהרג ואל יעבור בכל רגע ורגע שיא הטומאה של השד האינטרנטי שופעת שם..


דער עמעס
הודעות: 83
הצטרף: 16 ינואר 2020, 10:54
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 29 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצאתי אייפון פרוץ

שליחה על ידי דער עמעס » 16 פברואר 2020, 22:42

נדיב לב כתב:
31 מאי 2019, 03:53
תקרא מה דינו של מחזיק אייפון פרוץ. ותבין שאין מקום לשאלה אם להשיב או לא.


(באגרות ומכתבים (ס' קמג) להגר"ח קניבסקי
שליט"א הובא מכתבו משנת התשע"ב, וז"ל
"בענין כלי המכונה אינטרנט אשר רבים חללים
הפילה, ובאשר מרן החזו"א זצ"ל פסק על גיוס
בנות - יהרג ואל יעבור, והנה הכלי המשחית הזה
הוא הרבה גרוע יותר, ובודאי גם בזה יהרג ואל
יעבור", עכ"ל. וחתום בכת"י של הגר"ח קניבסקי
שליט"א.

לפי דבריו הרודף אחרי האייפון ניתן להצילו בנפשו? (באופן שאי אפשר לשבור האייפון וכדו')


שומע ומשמיע
הודעות: 37
הצטרף: 15 יולי 2019, 01:42
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצאתי אייפון פרוץ

שליחה על ידי שומע ומשמיע » 16 פברואר 2020, 23:20

זוזו כתב:
14 אפריל 2019, 10:17
אולי להגישו לניתוק גמור ולהחזיר לו שישמש לשיחות ומצלמה וכו'
לגעת במכשיר כזה .... פחד פחדים !!!! אני מאוד מפחד מגיבורים שלא מפחדים ....
 


משיב כהלכה
הודעות: 1205
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 363 פעמים
קיבל תודה: 367 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצאתי אייפון פרוץ

שליחה על ידי משיב כהלכה » 02 מרץ 2020, 19:28

אברימיי כתב:
13 פברואר 2020, 00:13
תסלח לי אבל או שהוא תמים או שמכיר מה זה פייסבוק בעצמו מהפשקווילים..
מי שמשתמש בפייסבוק עובר ב100 אחוז איסורים של יהרג ואל יעבור בכל רגע ורגע שיא הטומאה של השד האינטרנטי שופעת שם

אין חובה לדון לכף חובה, יש אנשים שנכנסים לשם באמת בשביל זיכוי הרבים, יש להם פת בסלם ולא מעניין אותם כהוא זה מה שהולך שם, ומשתמשים בסינון תמונות כדי שלא יקפוץ להם משהו לא טוב.

אני לא קורא לכל אנ"ש להתחבר כעת לפייסבוק, ואני לא בא לומר שמדובר באתר נקי, חלילה. אני רק אומר שלא מחייב שאדם עם גישה לפייסבוק הוא אדם שמשתמש בפייסבוק כ"שיא הטומאה של השד האינטרנטי". ויש בהחלט כאלה שמזכים את הרבים דרך פייסבוק.

מה שהעלו לעיל דף בשם הגרח"ק, לא ברור כי התפרסם ממנו ההיפך הגמור. כאשר הגרנ"ק והגר"ח העניקו היתר לחברת נתיב לייצר סמראטפון מוגן, פורסם ביתד נאמן בשמו: "הנה בעזרת ה' נעשה תיקון גדול לאלה הנצרכים לעבודתם ופנרסתם למכשיר נייד "מכשיר מוגן" של חברת נתיב שקיבל את אישורם של הרבנים".

כמו כן כאשר וועדת הרבנים הציגה סמארטפון חדש מטעמם (ללא שיחות), והציגוהו בפני הגר"ח, אמר הגר"ח: "תפקידה של הוועדה למצוא פתרונות בחכמה, כדי שלא יהיה בבחינת גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. את מה שמותר, אין סיבה לאסור. כשיתנו מענה לדברים המותרים שהציבור נזקק להם, ימנעו ממנו בכך להזדקק למכשירים אסורים ולתכנים בלתי ראויים". עכ"ל.

בימינו בוודאי נדרש "חישוב מסלול מחדש" כאשר לפי הערכות יש מינימום של 100,000 סמארטפונים *לא מסוננים* בציבור החרדי, ולפחות למחצית הציבור החרדי יש גישה לאינטרנט. אני הייתי חושב שיש תועלת בהסברה מקיפה על הצורך בסינון, ולא על הצורך להימנע ממכשיר חכם, שזה בבחינת לסגור את האורווה אחרי שהסוסים ברחו.

פלוני שמוצא מכשיר ושובר אותו, מעשה כזה יביא רק לשנאה וקנאה ומחלוקות וכו' ולא לשום תועלת כלשהי, כי למחרת הוא יקנה חדש. שלא לדבר על מכשיר מסונן של אברך מהכולל, שחבירו מוצא ושובר.


אלחנן כץ
הודעות: 50
הצטרף: 23 פברואר 2020, 10:04
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצאתי אייפון פרוץ

שליחה על ידי אלחנן כץ » 02 מרץ 2020, 20:15

משיב כהלכה כתב:
02 מרץ 2020, 19:28
אין חובה לדון לכף חובה, יש אנשים שנכנסים לשם באמת בשביל זיכוי הרבים, יש להם פת בסלם ולא מעניין אותם כהוא זה מה שהולך שם, ומשתמשים בסינון תמונות כדי שלא יקפוץ להם משהו לא טוב.

אני לא קורא לכל אנ"ש להתחבר כעת לפייסבוק, ואני לא בא לומר שמדובר באתר נקי, חלילה. אני רק אומר שלא מחייב שאדם עם גישה לפייסבוק הוא אדם שמשתמש בפייסבוק כ"שיא הטומאה של השד האינטרנטי". ויש בהחלט כאלה שמזכים את הרבים דרך פייסבוק.

זה כמו שתגיד לי שאדם הולך לחוף ים מעורב כדי לנסות להשפיע לטובה על המתרחצים שם
ויש לו הרי פת בסלו
והוא בכלל לא מסתכל

בדיוק אותו דבר

ברוך השם אני לא יודע מה זה בדיוק פיסבוק ואם באמת יש שם כאלה שמטרתם לזכות הרבים
אבל יצא לי לדאבוני לא פעם להיות עם מכרים שיש להם ל"ע מכשירים כאלה וצפו במקומות כאלה וברור בלי כל ספק שזה מקום שעיקר מטרתו היא .... וכך שמעתי מהם לא פעם


משיב כהלכה
הודעות: 1205
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 363 פעמים
קיבל תודה: 367 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מצאתי אייפון פרוץ

שליחה על ידי משיב כהלכה » 02 מרץ 2020, 20:22

פייסבוק משמש להרבה אנשים ככלי מסחר. ומאידך גיסא, משמש להרבה אנשים כאתר הכרויות. יש אנשים שזה משמש להם גם ככלי להשגת תשומת לב. המסכנים הללו מעלים את תמונותיהם ונהנים מקבלת "לייקים".

בכל אופן הדוגמא לחוף ים מעורב אינה במקומה ואינה דומה. ואין כאן המקום להאריך.

אגב אני נזכר שבספר "הכל לאדון הכל" מסופר על אותו צדיק, ר' יעקב יוסף הרמן (שאין בדף הזה מספיק מילים לתאר את דמותו האדירה), שהסתובב בארה"ב בחוף ים מעורב עם שלט המכריז שהרחצה אסורה ליהודים ע"פ דיני התורה הקדושה, ולבני ביתו הסביר שלעתיד לבוא הוא יתבע שלא הוכיח...

ושוב, אין במה שכתבתי כלום בשביל "להתיר" גלישה בפייסבוק או ח"ו להמליץ על זה, כל אחד ישאל את רבו אם רוצה הוא להיכנס לשם בשביל מטרות כלשהן. והדבר תלוי אם יש לו סינון המסנן תמונות או ביטויים וכו'.

מה שבאתי לומר זה שחלילה ללמד חובה על רבנים ידועים שנמצאים שם ומזכים את הרבים. ומש"כ 'אבריימי' בזה"ל "מי שמשתמש בפייסבוק עובר ב100 אחוז איסורים של יהרג ואל יעבור בכל רגע ורגע" אין זה מוכרח כלל. וכל אחד לפי דרגתו מתאר לעצמו את הדברים.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אקטואליה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot], שמואל שלומוביץ | 5 אורחים