דף 1 מתוך 3

מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 10:10
על ידי זוזו
ללא סינון (כגון היה פייסבוק פעיל ל"ע)
מה עושים עמו (לכאו' שבירתו היא טהרתו)

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 10:12
על ידי זקן ויושב בישיבה
זוזו כתב:
14 אפריל 2019, 10:10
ללא סינון (כגון היה פייסבוק פעיל ל"ע)
מה עושים עמו (לכאו' שבירתו היא טהרתו)
מה השאלה בכלל?
הכל מצווין עליו לבערו.

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 10:17
על ידי זוזו
אולי להגישו לניתוק גמור ולהחזיר לו שישמש לשיחות ומצלמה וכו'

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 10:21
על ידי זקן ויושב בישיבה
זוזו כתב:
14 אפריל 2019, 10:17
אולי להגישו לניתוק גמור ולהחזיר לו שישמש לשיחות ומצלמה וכו'
ומה עם מראית העין? או והייתם נקיים?

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 10:28
על ידי זוזו
זקן ויושב בישיבה כתב:
14 אפריל 2019, 10:21
זוזו כתב:
14 אפריל 2019, 10:17
אולי להגישו לניתוק גמור ולהחזיר לו שישמש לשיחות ומצלמה וכו'
ומה עם מראית העין? או והייתם נקיים?
האם זה מספיק בשביל לא להשיב אבידה אני לא בטוח.
והייתם נקיים ומראית יל"ד בה מאחר ויש מוגנים למיניהם באישור ב"ד

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 10:33
על ידי בר בי רב
לכאורה אם היה סגי להתקין עליו סינון אמיתי ולהחזירו הוה סגי בזה, אבל למעשה אפשר דלא סגי בזה כיון דלכאורה מסתמא מ"מ ע"י טכנאי וכדומה אפשר לחזור ולפורצו. (והרי אדם זה מסתמא עדיף לו לעשות כן).
אבל יש לומר לכאורה דמחוסר מעשה, ויש לעיין מהו רמת מחוסרות המעשה בזה.
ומענין לענין יש לעיין מה השינוי בין מחשב לאייפון, כיון שגם מחשב משמש הרבה פעמים לאותו שימוש. ואם תמצא לומר שהחילוק משום שהוא כולל מודם בפנים. אם כן יהיה הבדל גם בין טאבלט עם מודם לטאבלט בלי מודם שזה אולי יהיה מחוייב השבה וזה לא, ויש לעיין.
ואולי יסוד החילוק הוא מטרת השימוש העיקרית, שבאייפון וטאבלט עיקר מטרת השימוש הוא גם לזה משא"כ מחשב.

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 10:37
על ידי זוזו
נאמר לי עי אחד שיש ניתוק מוחלט שרק מעבדות מקצועיות מאד מאד יוכלו לפרוץ ולא כל חנות (וחסום לצריבת גרסה חדשה)

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 10:51
על ידי זוזו
בר בי רב כתב:
14 אפריל 2019, 10:33
לכאורה אם היה סגי להתקין עליו סינון אמיתי ולהחזירו הוה סגי בזה, אבל למעשה אפשר דלא סגי בזה כיון דלכאורה מסתמא מ"מ ע"י טכנאי וכדומה אפשר לחזור ולפורצו. (והרי אדם זה מסתמא עדיף לו לעשות כן).
אבל יש לומר לכאורה דמחוסר מעשה, ויש לעיין מהו רמת מחוסרות המעשה בזה.
ומענין לענין יש לעיין מה השינוי בין מחשב לאייפון, כיון שגם מחשב משמש הרבה פעמים לאותו שימוש. ואם תמצא לומר שהחילוק משום שהוא כולל מודם בפנים. אם כן יהיה הבדל גם בין טאבלט עם מודם לטאבלט בלי מודם שזה אולי יהיה מחוייב השבה וזה לא, ויש לעיין.
ואולי יסוד החילוק הוא מטרת השימוש העיקרית, שבאייפון עיקר מטרת השימוש הוא גם לזה משא"כ מחשב.
אה"נ אם היו מוצאים טלבאט שברור שהיה משמש לאיסור גכ היה איסור השבה (ללא שיסנן תחילה)

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 10:55
על ידי מבני ברק
יש לי חבר שמצא ושאל את ר' שריאל רוזנברג והורה לו לזרוק

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 10:59
על ידי זוזו
מבני ברק כתב:
14 אפריל 2019, 10:55
יש לי חבר שמצא ושאל את ר' שריאל רוזנברג והורה לו לזרוק
אבל הוא לא אמר לו את אפשרות ניתוק מוחלט (שאז זה הרבה יותר מוגן מהמוגן שנתן אישור)

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 11:34
על ידי שאר לעמו
לכאו' את המכשיר עצמו אפשר גם לחבר לרשת מוגנת (אם זה נכון טכנית), ואז אין בו מרעין בישין.
אלא שמיירי שמוכרח שהמאבד הזה משתמש בו באופן לא ראוי. מאידך היות ונאבד לו הרי הוא יקנה (או קנה) אחר. כלומר בעצם החזרת המכשיר אין תוספת סיוע לדבר עבירה, והמכשיר עצמו אינו חפצא של איסור לגבי הלכות השבת אבידה, וממילא מדוע אינו מחויב להשיבו.
ואולי כל יהודי חרדי, נחשב 'זקן ואינו לפי כבודו' להתעסק עם אבידה כזו, ויפטר מלטפל, אבל יהיה אסור לו להזיקו. ומה הדין בשכבר נזקק לו ונטלו אליו, ומחויב בהשבה.

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 12:03
על ידי זוזו
שאר לעמו כתב:
14 אפריל 2019, 11:34
לכאו' את המכשיר עצמו אפשר גם לחבר לרשת מוגנת (אם זה נכון טכנית), ואז אין בו מרעין בישין.
אלא שמיירי שמוכרח שהמאבד הזה משתמש בו באופן לא ראוי. מאידך היות ונאבד לו הרי הוא יקנה (או קנה) אחר. כלומר בעצם החזרת המכשיר אין תוספת סיוע לדבר עבירה, והמכשיר עצמו אינו חפצא של איסור לגבי הלכות השבת אבידה, וממילא מדוע אינו מחויב להשיבו.
ואולי כל יהודי חרדי, נחשב 'זקן ואינו לפי כבודו' להתעסק עם אבידה כזו, ויפטר מלטפל, אבל אסור לו להזיקו? ומה הדין בשכבר נזקק לו ונטלו אליו, ומחויב בהשבה.
יש פה לפחות אפרושי מאיסורא שלכן לא יחזיר לו פרוץ ול"א הלא גם אחרי שתפריש אותו, מחר עושה שוב את אותה האיסור. זה לא עובד כך כי עכשיו אם אתה יכול למנעו עליך למונעו וכ"ש שלא לסייעו ומה יעשה מחר ויקנה חזיר חדש לא מתיר עכשיו להחזיר לו חזירו.
זה שאינו דבר איסור בעצם הוא נכון אבל חזיר זה גם לא איסור בעצם הלא אפשר למוכרו לגויים (אסור לסחור בנבילות אבל אם אקלע ליה מעט מותר עי') וכי יעלה על הדעת להחזיר חזיר למומר כי אפשר לעשות איתו גם דברים מותרין ?

הלום ראיתי בחוט שני לא זוכר איפה שהמוצא אייפון ויש חשש שהבעלים רואים בו איסור אין חיוב השבה. (אבל שוב לא דברו כשיכול לסננו ולהחזירו מנוקר מהחלב [שומן האיסור] )

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 13:30
על ידי במבי
אני חושב בכיוון הפוך לגמרי
שמעתי בשם החזון איש שאין איסור למכור חפץ לחילוני אף שידוע בוודאות שיעשה עימו חילול שבת.
ומה ההבדל?

וכן אם אני מכיר אדם שנכשל קבוע בלשון הרע ונאבד לו מכשיר הפלאפון הכשר שלו, האם אסור לי להחזיר לו?

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 13:46
על ידי זוזו
'שמועות' אינם תקפים מול דברים כתובים - עי' היטב מ"ב סי' שמז בשם הפוסקים שאסור למכור כלים למי שיודע שיחלל שבת.
גם אינו שומר תו"מ חייב בשמירת המצוות והחיים לפי דעתה הם כל מה שאצלנו אסור החל מלבוש פרוץ ומאכלות אסורות (לא כולם) וחילול שבת כל זה בהגדרות שלה (וכן אייפון)=חיים
ואצלנו כ"ז = עבירות

ועי' מכתב מהחזו"א על לעשות שידוך למי שלא שומר טהרה
2019-04-14_134538.png

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 13:49
על ידי במבי
אם מצאתי משקפיים של אדם שאינו שומר את עיניו אסור להחזירם?!
אמרו לי זאת בשמו בנוגע לאחד שהיה טכנאי מחשבים וזה היה ההיתר שלו לתקן מחשבים אף שלעיתים ידע למה מוביל תיקונו.

מעולם לא ראיתי אופטיקאי שומר מצוות שמסרב למכור משקפיים לאדם שאינו שות"ו, וכן חשמלאי שמסרב לתקן חשמל בבית אינם שומרי תורה וחנות שבעליה מסרבים למכור מוצרים לאלה שאינם שומרי תו"מ !

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 13:51
על ידי אוריאל
זוזו כתב:
14 אפריל 2019, 10:10
ללא סינון (כגון היה פייסבוק פעיל ל"ע)
מה עושים עמו (לכאו' שבירתו היא טהרתו)
יש על השאלה תשובה שכתב הגאון רבי יוסף ליברמן שליט"א, בשו"ת משנת יוסף, כמדומני חלק י"א.
[איך שיהיה, לכאו' ה"ז ככל איסורי הנאה שיש איסור להשהות בבית מחשש תקלה, ודוק]

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 13:53
על ידי שאר לעמו
עניינו של מכתב החזו"א שונה, כי שם ע"מ כן מזווגם כדי שיעברו עבירה, שמאחר ואינם שומרים טהרה בהכרח מזווגם ע"מ לחטא.
השימוש במכשיר אייפון אינו לעבירה, רק עלול שיהיה גם עבירה.
אבל הראיה מהמ"ב טובה, כי הגם שמשתמש בזה לדברי היתר, בהחלט יתכן שישתמש בזה לדברי איסור.

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 13:57
על ידי זוזו
אתה מדבר על נושא אחרי לגמרי שהחזו"א יש לו קולא שאם מניעת מכירת או השאלת חפץ איסור למומר יגרום לאיסורים יותר חמורים אז מותר ולכן חילוני שמתארח אצלך שאם לא תגיש לו שתייה יבוא לשנוא יראי שמים אז יש להביא לו על אף שלא יברך כי שנאה זו חמורה יותר
אך לנד"ד שנמצא אייפון ואף אחד לא יודע מי המוצא אם חילוני או גוי או חרדי וכו' אין שום איבה שתגרם מכך

עי' פה :
2019-04-14_135710.png

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 14:01
על ידי במבי
אך כאן בוודאות שהאדם יקנה מכשיר חדש ואף ייתכן משוכלל יותר כמו שהעיר @שאר לעמו ומדוע לא למנוע ממנו עוגמת נפש מרובה והוצאה כספית ענקית ?
אך זקן ואינה לפי כבודו האדם צריך לבדוק בעצמו שאם היה לו המוצר הנ"ל רח"ל האם היה מתבייש מלטפל בהשבתו ברה"ר.

וכן אולי ע"ז נאמר אל תהי צדיק הרבה?

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 14:05
על ידי זוזו
אל תהיה בטוח שרץ לקנות חדש. כיון שזה של חרדי כפי שרואים בתמונות יש מהם שאחרי שה' לקח כבר חושבים פעמיים אולי לחזור בתשובה. וכבר היו מעשים שאחרי שנשבר הסמארט החליטו לנסות להגמל ולקחת כשר ממש.

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 14:11
על ידי במבי
אגב פעם הלכתי ברחוב וראתי מכשיר שמיעה קטנטן מונח בצד, לקחתיו והתקשרתי ליבואן שלו והם בהתרגשות שאלו אותי מה המספר סידורי שלו, ושלחו שליח מיוחד לקחת אותו אח"כ התקשר בעליו הזקן ובכה לאשתי בטלפון שהצלתי אותו.
אך בזה אין חשש איסור כי הרב הלפרין כותב שכיום כל מכשירי השמיעה מותרים לשימוש בשבת ללא חשש.
(אם אינו מכבה מסתמא)

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 14:14
על ידי יוספזון
יש כאן בעיה נוספת, של על תשכון באהלך עולה. כל רגע שאתה מחזיק את המכשיר ברשותך, יתכן וגם בזה יש בעיה.

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 14:15
על ידי חלק א׳ ממעל
במבי כתב:
14 אפריל 2019, 13:30
אני חושב בכיוון הפוך לגמרי
שמעתי בשם החזון איש שאין איסור למכור חפץ לחילוני אף שידוע בוודאות שיעשה עימו חילול שבת.
כמדו׳ שהחזו"א לא הסכים שימכרו מכונת גילוח אלא לגוי.

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 20:04
על ידי שמעיה
זוזו כתב:
14 אפריל 2019, 13:46
'שמועות' אינם תקפים מול דברים כתובים - עי' היטב מ"ב סי' שמז בשם הפוסקים שאסור למכור כלים למי שיודע שיחלל שבת.
גם אינו שומר תו"מ חייב בשמירת המצוות והחיים לפי דעתה הם כל מה שאצלנו אסור החל מלבוש פרוץ ומאכלות אסורות (לא כולם) וחילול שבת כל זה בהגדרות שלה (וכן אייפון)=חיים
ואצלנו כ"ז = עבירות

ועי' מכתב מהחזו"א על לעשות שידוך למי שלא שומר טהרה

2019-04-14_134538.png
מפליא שיש מי שרוצה לדמות.
מדובר כאן להזיק לחפץ של אחר, היינו דחיית איסור מחמת דמיון שעל ידי כן מצילים את הניזק מאיסור. מה קשר בין זה לבין מניעה מלהתעסק בשידוך של מי שיעבור על כריתות?

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 21:11
על ידי מבקש אמת
מתפלא הנני על ההוכחות ודיוקים ממקורות שונים, בזמן שמשנה מפורשת שנינו: "אלו כלים שאין האמן רשאי למכרם בשביעית - מחרשה וכל כליה העול והמזרה והדקר. אבל מוכר הוא מגל יד ומגל קציר ועגלה וכל כליה. זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה אסור. לאיסור ולהיתר, מותר" (שביעית ה,ו)

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 21:44
על ידי זוזו
מבקש אמת כתב:
14 אפריל 2019, 21:11
מתפלא הנני על ההוכחות ודיוקים ממקורות שונים, בזמן שמשנה מפורשת שנינו: "אלו כלים שאין האמן רשאי למכרם בשביעית - מחרשה וכל כליה העול והמזרה והדקר. אבל מוכר הוא מגל יד ומגל קציר ועגלה וכל כליה. זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה אסור. לאיסור ולהיתר, מותר" (שביעית ה,ו)
עיי"ש באחרונים שהקשו אמאי אין לפ"ע על הצד שישתמש בו לאיסור (בראוי לאיסור ולהיתר) עי' משנה ראשונה כמדומה. וע"ז כ' החזו"א שביעית יב ט שבאמת ספק לפ"ע אסור ואלא הכא במתני' שקלו חכמים שאם ינדו את הע"ה לגמרי ולא ישאו ויתנו עמהם יבואו לידי שנאה שחמורה ממה שבאים להצילם (שביעית) ולכן הותר במקום דרכי שלום. וזה מה שהובא למעלה לגבי להביא שתייה למי שלא מברך במקום דרכי שלום.
ובנד"ד אין פה ספק לפ"ע אלא ודאי כי הלא רואים שהשתמש לאיסור וכן אין דרכי שלום כי אינו יודע מי לקח לו מכשירו גוי חילוני או שומר תו"מ.
ועי' היטב מ"ב סי' שמז שאם יש ספק לפ"ע אסור אא"כ יש בו משום דרכי שלום ואז הצירוף של ספק שיעשה איסור ודרכי שלום הותר ובנד"ד ליכא שום צירוף. ועי' גמ' ברכות שרב אדא קרע בגד פרוץ לאותו אשה.

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 22:40
על ידי מבקש אמת
זוזו כתב:
14 אפריל 2019, 21:44
מבקש אמת כתב:
14 אפריל 2019, 21:11
מתפלא הנני על ההוכחות ודיוקים ממקורות שונים, בזמן שמשנה מפורשת שנינו: "אלו כלים שאין האמן רשאי למכרם בשביעית - מחרשה וכל כליה העול והמזרה והדקר. אבל מוכר הוא מגל יד ומגל קציר ועגלה וכל כליה. זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה אסור. לאיסור ולהיתר, מותר" (שביעית ה,ו)
עיי"ש באחרונים שהקשו אמאי אין לפ"ע על הצד שישתמש בו לאיסור (בראוי לאיסור ולהיתר) עי' משנה ראשונה כמדומה. וע"ז כ' החזו"א שביעית יב ט שבאמת ספק לפ"ע אסור ואלא הכא במתני' שקלו חכמים שאם ינדו את הע"ה לגמרי ולא ישאו ויתנו עמהם יבואו לידי שנאה שחמורה ממה שבאים להצילם (שביעית) ולכן הותר במקום דרכי שלום. וזה מה שהובא למעלה לגבי להביא שתייה למי שלא מברך במקום דרכי שלום.
ובנד"ד אין פה ספק לפ"ע אלא ודאי כי הלא רואים שהשתמש לאיסור וכן אין דרכי שלום כי אינו יודע מי לקח לו מכשירו גוי חילוני או שומר תו"מ.
ועי' היטב מ"ב סי' שמז שאם יש ספק לפ"ע אסור אא"כ יש בו משום דרכי שלום ואז הצירוף של ספק שיעשה איסור ודרכי שלום הותר ובנד"ד ליכא שום צירוף. ועי' גמ' ברכות שרב כהנא קרע בגד פרוץ לאותו אשה.
א. בנידון דנן לא היתה שום הוכחה שהשתמש באיסור, כיון שמי שבאמת יודע מה זה פייסבוק (לא מהפשקוילים והחוברות השונות) יודע שמדובר ברשת חברתית שמשמשת לקשרים בין אנשים וכן לעסקים, ורוב השימוש בה איננו אסור כלל (אלא שיש בה חסרון גדול שקל להגיע לקשרים עם אנשים מפוקפקים, וכן שאפשר למצוא תמונות לא ראויות). וממילא עצם העובדה שיש לו חשבון פייסבוק פעיל איננו אומר כלל שהשתמש בזה לאיסור, ואדרבה יש להחזיקו בחזקת כשרות ולילך אחר רוב שימושו שהוא להיתר. וא"כ הרי זה בכלל ההיתר של שימושו לאיסור ולהיתר.

ב. דברי החזו"א צע"ג כיון שנסתרים להדיא מדברי הירושלמי (המובא בר"ש בסוף הפרק) שההיתר של שימושו לאיסור ולהיתר אינו מפני דרכי שלום, והוצרכו לדרכי שלום רק באופן שיודע שישתמש בו לאיסור, אלא שהתירו רק באופן שאין הכרח לשימוש אסור ויש תליה כל דהו בהיתר (וכן מבואר בתוס' אנשי שם שם, וכן במשנ"ב שציינת). והביאור בזה כמ"ש המשנה ראשונה שבאופן שאין הכלי מיועד דווקא לאיסור הרי אין זה מוגדר כמכשול אלא הנכשל מכשיל את עצמו. (ומה שהקשה המשנ"ר ממכירת לבונה ל"ק דהתם עיקר שימושו לאיסור). ועי' במשנה ראשונה שתירץ באופ"א אמאי לא מחמרינן בספק משום שאיסור לפני עוור מדאורייתא הוא דווקא לייעצו עצה רעה ואילו להכשילו בעבירה אינו אלא אסמכתא ומדרבנן, ולא החמירו בספיקן.

ג. במשנ"ב שם לא כתוב שבספק לפנ"ע אסור בלא דרכי שלום, אלא שמה שהתירו ספק לפני עוור הוא דווקא כשההיתר מצוי והתליה בו הגיונית, אבל אם ההיתר אינו מצוי לא התירו אלא מפני דרכי שלום. וזהו ממש כמו שביאר הר"ש בדברי הירושלמי הנ"ל, ודלא כהחזו"א. (וז"ל המשנ"ב: ואסור להשאיל לאדם כלי מלאכה אם הוא חשוד לעשות בהם מלאכה בשבת אם לא שיש לתלות שיעשה בה מלאכת היתר ודוקא בדבר המצוי אבל אם המלאכת היתר אין מצוי לעשות אין תולין בה אם לא מפני דרכי שלום)
ויתירה מזו - בר"ש מבואר דדוקא כשהתליה ממש אינה מצויה, אבל אם מצויה אף שרוב השימוש לאיסור - א"צ בזה להיתר דדרכי שלום, שהרי בפרה חורשת התירו בית הלל (גם בלא דרכי שלום) מפני שיכול לשחטה, אף שרוב הסיכויים שלא ישחט פרה חורשת. ומ"מ כיון שמצוי לשחוט התירו, אף בלא דרכי שלום.

ד. המעשה עם רב אדא בר אהבה הוא כשהשימוש בבגד היה לודאי איסור, שהרי הלכה עם בגד פרוץ ברשות הרבים.

(ואגב אורחיה יש להעיר שהביאור בגמ' שם שמדובר בבגד פרוץ נמצא רק בערוך, אך כל שאר הראשונים פירשו שמדובר בבגד כלאים. יעויין בתשובות הגאונים סי' קא ובאוצר הגאונים סי' קטו בשם רב צמח גאון שפירשו כן, וכן פירש הריטב"א שם, וכן כתב הרדב"ז בדעת הרמב"ם פ"י מכלאים הכ"ט, וכן כתב בדעתו הב"י או"ח סי' שג. ובאמת פשטות דברי הגמ' מורים כן, שהרי כל המעשה של רב אדא בר אהבה הובא כהמשך לדברי הגמ' שהמוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק, ופירוש הערוך קצת דחוק)


ה. אם בעל המכשיר היא אשה א"כ מרבית הסיכויים שאינה נכשלת באיסורים, וא"כ בודאי שאין כאן לפנ"ע ומחוייב להשיב אבדתה.

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 23:11
על ידי מבקש אמת
בר בי רב כתב:
14 אפריל 2019, 10:33
לכאורה אם היה סגי להתקין עליו סינון אמיתי ולהחזירו הוה סגי בזה, אבל למעשה אפשר דלא סגי בזה כיון דלכאורה מסתמא מ"מ ע"י טכנאי וכדומה אפשר לחזור ולפורצו. (והרי אדם זה מסתמא עדיף לו לעשות כן).
אבל יש לומר לכאורה דמחוסר מעשה, ויש לעיין מהו רמת מחוסרות המעשה בזה.
ומענין לענין יש לעיין מה השינוי בין מחשב לאייפון, כיון שגם מחשב משמש הרבה פעמים לאותו שימוש. ואם תמצא לומר שהחילוק משום שהוא כולל מודם בפנים. אם כן יהיה הבדל גם בין טאבלט עם מודם לטאבלט בלי מודם שזה אולי יהיה מחוייב השבה וזה לא, ויש לעיין.
ואולי יסוד החילוק הוא מטרת השימוש העיקרית, שבאייפון וטאבלט עיקר מטרת השימוש הוא גם לזה משא"כ מחשב.
החילוק בין אייפון למחשב הוא שעל אייפון יש הרבה תעמולה שהוא "חפצא דאיסורא" ואילו על מחשב אין.
(מכירני באחד שרצה לקנות סמארטפון, ואמר למוכר שיתן לו גאלאקסי או אנדרואיד וכדומה, העיקר לא "אייפון"... ואח"כ הסביר לו מומחה לסינונים שדווקא אייפון הוא המכשיר שניתן לחוסמו בצורה הכי הרמטית בגלל שיש בו חסימה מובנית)

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 14 אפריל 2019, 23:51
על ידי מבקש אמת
לענ"ד הצד היחיד שיש לבטל מצות השבת אבידה בנידון זה, הוא שמאחר ואיכא דרכא אחרינא לשימוש במכשיר בלי להכנס לנסיון (ע"י התקנת סינון) א"כ עצם החזקת המכשיר בלי סינון הוא איסור בפנ"ע גם אם אינו רואה מראות אסורות, כיון שמכניס את עצמו לנסיון לחינם.
אך יל"ע בזה, דאם בעל המכשיר יודע בעצמו שאין לו תאווה להכשל ע"י המכשיר (מצוי בנשים או זקנים) הרי אין הוא בגדר רשע שהרי אינו מכניס עצמו לנסיון. ואף שעדיין יש לו ליזהר ולא להאמין בעצמו, מ"מ אם מרגיש שאין לו נסיון בזה אינו בגדר רשע. ועוד יש לפקפק בזה האם הכנסת עצמו לנסיון הוא בגדר מכשול, דאפשר שאין איסור להכשיל אחר בהבאת עצמו למצב של נסיון דעבירה אלא רק בעבירה גופא, וצ"ע בזה.

(והנה עוד יש לצדד שמא מאחר וכמדומה הסכימו כל חכמי ישראל שאסור להחזיק מכשיר בלתי מסונן אף לצורך פרנסה, א"כ עצם החזקת המכשיר היא עבירה על "לא תסור", שנוהגת אף בזמננו בדבר שהסכימו עליו כל חכמי ישראל או רובן, כמבואר בהקדמת הרמב"ם למשנה תורה. אמנם יש לפקפק בזה טובא, חדא משום דבעינן גם הסכמת כל ישראל כמבואר שם, ובזמננו אין הסכמת כל ישראל לזה. ועוד שלא הסכימו כל חכמי דורנו לתקן תקנה חדשה בזה, אלא הסכמתם היתה שיש בזה חיוב של התרחקות מעבירה, ובזה חזרנו לנידון הקודם).

עוד יש לידע שגם אם נאמר שאין להשיב האבידה, הרי מאחר ויש תוכנות שאינן מסננות אלא שולחות את ההיסטוריה של השימוש במכשיר לאדם שיש לבעל המכשיר בושה ממנו, א"כ חייב המוצא לוודא שאין כזו תוכנה על המכשיר לפני שמחליט שבעל המכשיר עובר איסור בהחזקת המכשיר.

Re: מצאתי אייפון פרוץ

נשלח: 15 אפריל 2019, 12:03
על ידי זוזו
עיקר הוויכוח האם יש פה ודאי איסור או ספק. לי ברור שמי שמשתמש באינטרנט פרוץ יכשל פה ושם (לפעמים זה תחילתו בשוגג או אונס -כגון פרסומת הקופצות - אך המשכו במזיד), בן אדם זה בן אדם ולכל אחד יש יצרים. וגם אם יבוא מישהו ויתעקש שאולי לא נכשל מ"מ זה ודאי לא בגדר דבר המצוי של המ"ב הנ"ל וממילא אין להקל כי אם במקום דרכי שלום והכא ליתא.
וכ"ש שאין לומר עליו "ואדרבה יש להחזיקו בחזקת כשרות ולילך אחר רוב שימושו שהוא להיתר" יהודי זה אינו כשר בעצם זה שמחזיק כזה מכשיר כי הרי יש כשרים בשוק שמסוננים והוא מעדיף ללכת נגד הרבנים ולקחת הפרוץ (וטענת "הם לוקחים כסף על הסינון" אינה טענה ואין צורך להסביר).
להגיד "לילך אחר רוב שימושו" הכוונה שאנו לא יודעים לשם מה קנה כלי מסוים ובדרך כלל קונים אותו לשם היתר ולפעמים קונים לאיסור ואפשר לתלות שהוא מאלה שקונים להיתר ולא תהיה לו שייכות כלל עם האיסור שניתן לעשות בו, אבל בסמארטפון כל אחד יודע שאמנם יתכן ורוב שימושו תהיה להיתר אבל אין אומרים משום כך שזה הקובע ואין להתיחס לזמנים שישתמש לאיסור כי יש לו שייכות עם האיסור. וכמו המוכר כלי למחלל שבת הא ודאי רוב שימושו (6 ימים בשבוע) להיתר אך כיון שיש לו שייכות עם האיסור (בשבת) אין הולכים אחרי הרוב.

(לגבי רב אדא בר אהבה גם לרש"י הכונה לפריצות עי' חכמת שלמה שם)

מה שכתב שאם היא אשה יש להקל, יל"ד כי לכאו' כפי המציאות שאני מכיר וראיתי מקרוב, מכשיר שנמצא בבית מגיע פה ושם (בהסכמתה) גם לשאר בני הבית וא"כ לא הועלנו שהבעלים אשה...