דף 1 מתוך 6

בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 23 אפריל 2019, 18:07
על ידי בן של רב
כעת מופץ בריכוזים החרדיים קונטרס זה
ובו עדויות מסמרות שיער וגם מכתבים מגדולי הרבנים מכל החוגים
על הגיטין הפסולים ברבנות.

א. מי יכול להעלות הקונטרס (יש לי מודפס ולא כקובץ)
ב. מי כותב הקונטרס ומה ענינו.
ג. האם יש הגזמות או דברים שיש לדון בהם.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 23 אפריל 2019, 18:16
על ידי בן של רב
שאלתי כעת את הגאון רבי יחזקאל פלס שליט"א אב"ד (בגיטין) בבד"ץ ב"ב
(בית הדין של מרן הגר"נ קרליץ לרפו"ש)
וזו תשובתו:
"דייני הכזב" - אינני מכיר ולא ראיתי עדיין.
אבל יש קונטרס אחר ישן יותר שנקרא "גיטי הכזב" ושם נכתבו דברים איומים על גיטין פסולים שניתנו בכפיה, ואמנם לא בדקתי את המקרים הפרטיים המוזכרים שם, אבל אני יכול רק לומר השערה:
לאור הסיפורים הנשמעים תמיד בבית הדין - מסתמא 80% נכון!
עכ"ד של האב"ד הגר"י פלס שליט"א.

(ולאור זאת אני מוסיף שאלה)
ד. האם יש הבדל עקרוני ומהותי בין הקונטרסים והאם זה אותו כותב?

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 23 אפריל 2019, 19:03
על ידי חלק א׳ ממעל
הי׳ פעם גם ס׳ משפט(י) ישראל שדן גם בזה

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 23 אפריל 2019, 19:28
על ידי חלק א׳ ממעל
זה לא אותם סיפורים על גט מעושה ע"י הטלת י׳ שנות מאסר והרחקה מהילדים וכדו׳?

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 23 אפריל 2019, 21:30
על ידי יהודי
אולי מישהו יכתוב ברור את הצדדים באיזה אופן הוא ודאי מעושה, באיזה אופן הוא נידון, ובאיזה ודאי לא.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 23 אפריל 2019, 21:58
על ידי בן של רב
זקן ויושב בישיבה כתב:
23 אפריל 2019, 20:52
יודעי דבר אומרים כי יש בזה אינטרסים שונים, וכי יש בתי דין שאינם בתי דין של הרבנות, אך גרועים באותה מידה או יותר, הן בעניני גירות והן בעניני גיטין.
החוברת הנ"ל איננה חוברת נקיה היא מרובת השמצות על כל מיני אנשים, מה שנקרא 'חוברת צהובה', לכן לענ"ד אין זה מן הכבוד להעלותה.
דוקא בגמ' קידושין ועוד יש הרבה שמות מפורטים של אנשים פסולים מכל הסוגים.
וכן בפוסקים יש הרבה כעי"ז.
ורבינו הרא"ש חתך אף של זונה כדי לאפרושי מאיסורא
ובשו"ע כתוב איך למול ממזר באופן שכולם ידעו את פסולו, ועוד כהנה רבות.

נ. ב. אמנם לאלו ש(רח"ל)אין להם אמון במכתבי גדולי ישראל שהובאו שם = אה"נ שזה לא מכובד...

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 23 אפריל 2019, 22:23
על ידי אסף
כמדומה לי שראיתי חוברת כזאת, אולי נקובה בשם גיטי הכזב, ובד"כ המו"ל של חוברות כאלו אינו חותם את שמו ואינו מתמודד עם טענותיו מול בתי הדין בצורה נכונה כדרכה של תורה, אלא מכה את רעהו בגלוי ואת עצמו מסתיר.
יש לכך סיבה.
ובדרך כלל היא טינה אישית..

ברור שהחוברת מקושטת במכתבי גדולי ישראל שגילו את דעתם לגופו של ענין, כיצד צריך בי"ד לנהוג מצד הדין וכו', אבל גדולי ישראל אינם חותמים על חוברת השמצות עלומה. ומי שמשתמש בהם למטרות אישיות כגון נקמנות וכיו"ב או למטרות פוליטיות שונות, ממוטט את מעמדם של בתי הדין בעיני הציבור. וזה דבר חמור מאד.

אימוץ דרך הפשקווילים והזעקות הלא שקולות אינו אלא המשך של הגישה הרווחת לבקר את כל מה שאפשר ולהביע דעה עצמאית בכל נושא כאילו שבאמת רק עסקנים מנהלים את הדור בכל ענין. שיטה זו של הוצאת הדברים בפרסום עלום אינה אלא כוחנות ותוקפנות לא יהודית שמיוסדת על מידות רעות ותו לא. ודי בהערה זו.

וכידוע הרבה גיטין מתבצעים ברבנות ויש בחוברת כזאת הוצאת לעז נוראי על גיטין שנעשו כדין וממילא על צאצאיהם של המתגרשים רח"ל.

אולי הגישה שלי "תמימה" ולא "יודעת באמת מה קורה", אבל החפץ חיים בוודאי היה נוקט בגישה דומה.

שוב, אם יש למישהו ידיעה ברורה על מקרה ספציפי שקרה הוא חייב ללכת ולתקן בכל דרך שהיא - חוברת כזאת באה אך ורק לקלקל.
ברור שיש לכל אחד שזה נוגע לו, לבדוק מיהו הדיין וכו', ולא הכל תקין וחלק, כי הרי סוף סוף אנחנו בגלות ותלויים בדעת השלטונות, אבל יש הרבה דיינים יראים ושלמים שיושבים שם, ושאין בגיטין שהם מסדרים שום דופי (לא ידוע לי שיש צורך בכל המערכת של בית הדין בשביל לגרש, אלא די בדיין אחד ושני עדים כשרים), וראוי שמי שיודע על בעיה שיעיר את אזנו של מי שנוגע לו שיברר את הנידון אבל אין שום תועלת בזעקות השבר ברחובה של עיר.

תוספת:
ראיתי עתה את החוברת והצצתי בה מקופיא, ובתחילתה הודעה "מרשימה" על החובה לפרסם עוברי עבירה עם ציטוטים מהח"ח לתפארת הכותב.
פשוט וברור - שאין הכוונה לפרסום שכזה!
אם ת"ח בר סמכא ומקובל על גדולי ת"ח שבדור ועל הציבור עומד ומתריע על עוולות כמו שהח"ח בעצמו עשה - מצוה ונכון לתקן על ידי מחאה והודעה רשמית וברורה. אבל אם מחולקת חוברת של כמה עובדות מרעישות "ליידע את הציבור" ואין כל ת"ח שמוכן לחתום עליה, איך אפשר לקבל את הדברים?
אני בטוח שחלק מהדברים נכונים וכמו כל שקר שנסמך על חצאי אמיתות והוצאת דברים מהקשרם, אבל גם אם צודקים הדברים לגמרי - לא זו הדרך ולא זו העיר, ואין דרכינו בכך.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 23 אפריל 2019, 22:31
על ידי בן של רב
לכן ביקשתי שיעלו את החוברת כי בעמוד השער יש התייחסות מאוד מאוד מפורטת לטענות החשובות של הרב @אסף שליט"א.

עדכון:
על "גיטי הכזב" שמעתי היום מידיד נאמן ות"ח חשוב ויר"ש
(המשמש גם כאחד מראשי ועידת הרבנים לביצור חומות הדת)
שהוא שאל את הגר"ש רוזנברג מה דעתו על מוציא הקונטרס
והשיבו הגר"ש "הוא יודע הרבה"...
(פרשנות אינני יודע)

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 23 אפריל 2019, 22:35
על ידי בן של רב
לעצם הטענה שהוזכרה שרוב הגיטין מתבצעים ברבנות יש מכתב מפורש מכל גדולי הפוסקים שזה גרוע וחמור ויש למנוע מכך.
אגב: אתה אוכל עוף רבנות?
אני מכיר רבנים שלא מסדרים קידושין אחרי גט כזה.
וגם אינו דומה גט רגיל לגט שנעשה בכפית הבעל!

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 23 אפריל 2019, 23:00
על ידי יחצאל
בן של רב כתב:
23 אפריל 2019, 22:31
לכן ביקשתי שיעלו את החוברת כי בעמוד השער יש התייחסות מאוד מאוד מפורטת לטענות החשובות של הרב @אסף שליט"א.

עדכון:
על "גיטי הכזב" שמעתי היום מידיד נאמן ות"ח חשוב ויר"ש
(המשמש גם כאחד מראשי ועידת הרבנים לביצור חומות הדת)
שהוא שאל את הגר"ש רוזנברג מה דעתו על מוציא הקונטרס
והשיבו הגר"ש "הוא יודע הרבה"...
(פרשנות אינני יודע)
יש שם (בגיטי הכזב) שקרים ברורים כמו לדוגמא שמתבאר כאן ואילך https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=39653#p451285
לחסומים:
1. בקשו ממני לבדוק את הטענה המפיעה שם שהרבנות טוענת שמאסר אינו כפייה.
הקונטרס טוען שהדברים כתובים בספרו של הרב הרצוג ובספרו של הרב שאול ישראלי.

בספר של הרב הרצוג כתוב דבר אחר לגמרי. הוא דן אם יש לכוף מי שעבר על חרם שלא לשאת קטנה בשוטים או רק בחרמות ונידויים. ועל זה כותב שאולי מאסר קיל משוטים. לטעון מזה את מה שטוען הקונטרס בשמו זה ממש הונאה.
בספר של הרב ישראלי בסימן יז ובסימן יט לא מצאתי לפום ריהטא לא בדברי הרב אלישיב (שדבריו שם הם חצי התשובה ) ולא בדברי הרב ישראלי את האמירה הזאת אמנם לא בדקתי בחיפוש אחר חפוש אבל זה גם לא נראה הנושא.
עוד הביא מבטאון משפט צדק של הטוענים הרבניים. אין לי אותו אולי למישהו כאן יש את המאמר של הרב דייכובסקי כדי לראות אם הדברים שמביא בשמו אכן כתובים.

2. עוד קטע משם:
6 לדוגמא. הובא בפנינו צילום פסק דין של ביה"ד הרבני משנת תשנ"ז שהאב"ד ש. פישר מנע מהבעל כל צורכי דת, כולל תפילין וציצית ושופר ועוד. דיין זה פעל לפי זכותו החוקית, כנזכר בחוק בתי דין הרבניים
משנת תשנ"ה שנוספה סמכות לדיינים להכניס את הבעל לצינוק למשך תשעים יום בשנה. כנראה מייסדי הרבנות
הרה"ר הרצוג ועוזיאל התגלו בחלום הלילה לדייני דורנו וגילו להם שגם צינוק מעופש וטחוב במדינת ישראל
נחשב בית הבראה, ולא נחשב כפייה על הגט
כל עוד שלא הביא שמדברי הגר"ש פישר (שוודאי קטנו עבה ממתני החצוף שקורא לו ש.פישר) משמע שאין בזה כפייה, ואולי כתוב שם שהוא מאלה שכופין אותו מן הדין ואפילו בשוטים? להביא את הקטע הזה כראייה שס"ל שמאסר אינו כפייה זו הטעייה ברורה.

3. עוד דוגמה איך כותב הקונטרס הזה הוא ממש שקרן. הוא כותב שהרב אהרנברג כתב שבית מאסר הוא בית הבראה (וממליץ לדיינים לראות איזה בית הבראה זה)
ז"ל: כדברי חלק מדייני הרבנות עיין לדוגמא שו"ת דבר יהושע (אהרנברג), חלק אבה"ע ח"ג סי' ל"א סק"א. ואנו ממליצים לדיינים שכדי לאמת את דבריהם, שהכלא הוא כמו ’בית הבראה'. ישמשו דוגמא לאחרים, וישבושם ’בנופש' מספר חודשים.

ועכשיו ניחזי אנן מה באמת כתב הרב אהרנברג

מדובר שם על מי שנשא אשה על אשתו וכתב שאי אפשר לכופו לגרשה..
אלא בדברים כנ"ל ולא בשוטים או מאסר שנחשב ג"כ ככפיי' בגופו מאחר שאינו מפורש שבכה"ג כופין בשוטים וכ"כ בתשוב' נובי"ת אה"ע סי' צ' מובא בפת"ש שם ס"ק ה' ולא מצינו מי שיחלוק עליו בזה יה אלמלי לא היינו בגלות אצל החפשיים והיתה הממשלה נותנת כח יפה לבי"ד הרבני שיוכלו להוציא לפועל משפטי התורה כמתכונתם לא הי' שום צורך לכופו לגרש את הראשונה בשוטים או במאסר דהי' מספיק כפיי' בדברים בלבד דהיינו כנ"ל שיכריזו עליו כעבריין ולא יעשה לו אדם שום טובה לא גדולה ולא קטנה ולא ישאו ויתנו לא קונים ממנו ולא מוכרים לו ולא נותנים לו שום עבודה שירוויח בה ועוד כיוצא באלו עד שיקיים דברי הבי"ד שחייבוהו לגרש וברור דזה הי' פועל יותר ממאסר שהרי כפיי' בשוטים אפילו במי שיכולין לכפותו בשוטים לא נתנו החפשיים הכח לבי"ד לעשות זאת אלא להושיבו במאסר וזה בבית סוהר ישראל שהאסירים אומרים שיש להם שמה בית הבראה בודאי הי' הכפיי' בדברים הנ"ל פועלת יותר ממאסר
הוא כותב שאין לכפות במאסר במקום שאין לכפות בשוטים ומתלונן על זה שבמקום שיש דין לכפותו בשוטים החפשיים לא נותנים אלא מאסר (ולא למנוע ממנו משא ומתן) ואז הבעלים הסרבנים אומרים שזה כבית הבראה.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 23 אפריל 2019, 23:24
על ידי מכל מלמדי השכלתי
אני הצצתי על החוברת. ללא עיון ממש. והתמקדתי בעיקר בדברים שצירפו מסמכים.

ההתרשמות שלי מקופיא היא שלקחו מכתבים של הרבנים על הנידון הכללי שזה ודאי נכון. וניסו להדביק לזה פנים ושמות ספציפיים. כדי להוציא לעז. או לחילופין כדי לטהר שרץ.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 00:22
על ידי חכם באשי
הכותב הוא אדם שהכריחו אותו לגרש את אשתו. אחרי שהיה מסורב גט במשך שנים. אחרי שהצליחו להכריח אותו, הוא הבטיח מלחמת חורמה. אני מבין שההתמקדות שלו היא בדיינים שרדפו אותו דוקא.

אבל כל זה עדיין אינו מונע מלחקור את טענותיו

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 17:17
על ידי בן של רב
חכם באשי כתב:
24 אפריל 2019, 00:22
הכותב הוא אדם שהכריחו אותו לגרש את אשתו. אחרי שהיה מסורב גט במשך שנים. אחרי שהצליחו להכריח אותו, הוא הבטיח מלחמת חורמה. אני מבין שההתמקדות שלו היא בדיינים שרדפו אותו דוקא.

אבל כל זה עדיין אינו מונע מלחקור את טענותיו
מסברא או מהיכרות?
אם מהיכרות - כוונתך ל"דייני הכזב" או "גיטי הכזב"?
או שזה אותו מחבר?

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 17:23
על ידי מכל מלמדי השכלתי
לאחרונה נפוצו במחננו הרבה פאטשקווילים תורניים. גם כהנושא נכון וראוי. צריך לדעת איך לדון בו ואיך לא.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 17:32
על ידי בן של רב
עם זאת יש להבין שגם כשצריך למחות בכל תוקף נגד עוקרי דת וכו'
מעשים שבכל יום שגדולי ישראל מעדיפים שזה יהיה באופן לא רשמי!
גם משום שכך זה פיצוץ מבוקר... וללא כמה וכמה תופעות לוואי...
וגם כי כך ימנע חילול השם מחמת עמי הארצות ויפי הנפש שכבוד השם וקיום תורתו לא כ"כ חשובים להם
ולכן הם יבוזו לרבנים על שאינם יפי נפש כמותם
ויתמהו "למה לא לעגל פינות הרי אנכי הדמוקרטיה אלהיך אשר הוצאתיך מהבערות הרבנית החשוכה ולכן איש באמונתו יחיה".
וזה גם גורם להם ריחוק מהתורה ומוסריה וכו'.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 17:38
על ידי מכל מלמדי השכלתי
אני לא בא להצדיק את כל מה שנעשה ברבנות. אך חשוב לזכור שהרבנים הראשיים בשנים האחרונות היו רק אלו שנתמכו ע"י גדולי הדור.
לא היה אחד שהתנגדו לבחירתו הוא נבחר.

אצל הדיינים זה עניין שונה מאוד.

בקונטרס שם הוא מתנגח גם בכאלו שנבחרו ע"י גדולי הדור. וכאלו שדעת חכמים במפורש נוחה מהם.

בכלל אני לא חסיד שאדם יעשה מחאות על נושא שהוא נוגע בדבר ובעל דבר בעצמו. הוא לא ניטרלי. כמו שלא מקבלי ממנו בבי"ד עדות על זה. כך ראוי שדעתו תישמע בעירבון מוגבל.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 18:09
על ידי בלא כחל ושרק
מכל מלמדי השכלתי כתב:
24 אפריל 2019, 17:38
אני לא בא להצדיק את כל מה שנעשה ברבנות. אך חשוב לזכור שהרבנים הראשיים בשנים האחרונות היו רק אלו שנתמכו ע"י גדולי הדור.
לא היה אחד שהתנגדו לבחירתו הוא נבחר.

אצל הדיינים זה עניין שונה מאוד.

בקונטרס שם הוא מתנגח גם בכאלו שנבחרו ע"י גדולי הדור. וכאלו שדעת חכמים במפורש נוחה מהם.

בכלל אני לא חסיד שאדם יעשה מחאות על נושא שהוא נוגע בדבר ובעל דבר בעצמו. הוא לא ניטרלי. כמו שלא מקבלי ממנו בבי"ד עדות על זה. כך ראוי שדעתו תישמע בעירבון מוגבל.
לא מדוייק בכלל. הרבנים הראשיים נבחרים ע"י גוף בוחר המורכב גם מנציגי ממשלה, נציגי הכנסת, ראשי ערים, וביניהם חילונים רבים. וגדולי הדור מורים לנציגיהם לבחור ברע במיעוטו מבין המועמדים, שגם יש לו סיכוי ממשי בגוף הבוחר.
כך לדוגמא היה פעם שנבחר ליצן, וכשטענו בפני גדול הדור דאז שיש ראויים ממנו, ענה שאמרו לו העסקנים שרק לו יש סיכוי ממשי לגבור על מועמד הצה"ד.
ובפעם אחרת נבחר מועמד חרדי ליברלי, רק בשל העובדה שראש הממשלה היה צריך "לסגור חשבון" עם מנהיג הציונות הדתית דאז, וכך נרקם לו "דיל" בין ראש הממשלה לבין החכי"ם החרדים, וכאמור "הרע במיעוטו" - זה מה שהם יכולים להשיג במצב דברים שכזה, ולא יותר.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 20:08
על ידי חכם באשי
@בן של רב , אני כותב משמועה מהימנה,
והמחבר הוא אותו מחבר

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 22:06
על ידי מכון קול יוסף
הדיין המובהק הרה"ג אבירן יצחק הלוי שליט"א נתבקש לסוגיא עליה מעורר הנ"ל, ושלח בקשות לכל מי שיש לו יד ורגל בנושא לכתוב על הסוגיא, ורב המכון הרה"ג שמעון ללוש שליט"א כתב על הפסק ועל כל העניינים המדוברים לעיל.

בקונטרס מבואר בהרחבה על עניין הדיינים ושמו כן הוא 'נאמנות מסורת ההוראה והדיינות'

הקונטרס חולק בכנס הדיינים השנה בכפר לביא, והיה לעיני מרן הראשון לציון שליט"א שביקש להפיץ את החוברת בין הדיינים.

בהמשך אצרף גם חוברת שמתמקדת יותר בכל הכזבים שהוא מפיץ על דייני ישראל.
נאמנות מסורת ההוראה והדיינות- קובץ ממוחשב.pdf

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 22:35
על ידי מכון קול יוסף
השיבה שופטינו.pdf
מצורף גם החוברת ה'מעניינת' יותר, שאגב, קיימת רק בגירסא ממוחשבת.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 22:42
על ידי מכון קול יוסף
אגב, נודע לי שמחבר החוברת ההיא גרוש בעצמו כמה פעמים כשחלק מהם בכפיה, וד"ל.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 22:50
על ידי מכל מלמדי השכלתי
מכון קול יוסף כתב:
24 אפריל 2019, 22:42
אגב, נודע לי שמחבר החוברת ההיא גרוש בעצמו כמה פעמים כשחלק מהם בכפיה, וד"ל.
הזכירו לעיל.

האם יש לך מידע ברור? משהו שבדקת? או רק שמועות?

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 22:57
על ידי מכון קול יוסף
אמר לי זאת הרה"ג ללוש בוודאות, והוא לא אומר דברים סתם. מה גם שהוא טחן את העניין הזה עם כל הגורמים, ויש לו מקורות מהימנים מתוך המערכת, ממרן הראש"ל בעצמו, ומהרה"ג הדיין הנז"ל.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 24 אפריל 2019, 23:58
על ידי בן של רב
אין לי מושג על גופם של שמות והשמצות - אבל זה לא הנושא.
גם האינטרס השקוף של 'מכון קול יוסף' להגן על כבוד המערכת של מדינת ישראל - כאן זה לא המקום ומבחינתנו זה לא הנושא.

סליחה על הדוגריות
אבל בפורום של תלמידי חכמים אין המקום לדאוג לכבודה של הרבנות הממלכתית...
(גם אם יש בתוכה אנשים נהדרים שמשתדלים לתקן בקושי ומאמץ)

מטרתנו היחידה כאן היא לברר באמת מה המבט הנכון על כל עתיד הייחוס של עם הקודש ואיך צריך להזהר ממכשולות קריטיים.
והאשכול נועד לשיח של ת"ח שאוכלים בד"צים ולא רבנות.
וכ"ש כשדנים בהלכה הכי חמורה בתורה - אין מקום לשכנע את הת"ח כאן להתפשר על סטנדרטים של כשרות שאינם מקובלים בבתי הדין החרדיים.

אם יש טענות הלכתיות ברמה גבוהה - ניחא.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 25 אפריל 2019, 00:16
על ידי יהודי
סליחה על השאלה ללא שייכות מובהקת להודעה הקודמת.
האם בעל המסרב לגרש ומבטיחים לו במרמה שידוך מיוחד או משרה רמה בירח וכו' יש בזה גם חשש גט מעושה.
והאם זה בעל שנותן גט מפני שהוא מפחד שבני משפחת האשה יתנכלו לו נחשב גט מעושה.
אשמח למקורות.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 25 אפריל 2019, 00:24
על ידי יהודי
בעיקר הטענה של הבן של רב על הקול יוסף, לא כ"כ הבנתי מה זה קשור לרבנות ובד"ץ, צריך לבדוק את הדברים לגופם ואם בתי הדין של הרבנות - כולם או חלקם - עושים עפ"י דין מה זה משנה אם יכונו בשם 'רבנות', ואם בית דין לא עושה כדין אף אם יהיה שמו בד"ץ הרי אינו שוה כלום.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 25 אפריל 2019, 00:28
על ידי יהודי
עוד נקודה חשובה, גט עם חיוב מזונות בבית דין של הרבנות הוא חיוב הניתן לגובינא, מה שאין כן בשאר בתי דין.
והנה להשאיר גרושה ללא מזונות הוא ענין קשה שבקשים (וגם בבית דין של הרבנות זה כולי האי ואולי וכידוע), ואין כאן מקום להחמיר סתם מחמת כל מיני כתבי קלסתר למיניהם, צריך לבדוק את הדברים לאשורם ולהעמידם על האמת, ואם אינם עושים כדין לא תהיה ברירה אלא לפרוש מהם.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 25 אפריל 2019, 00:37
על ידי מכון קול יוסף
בן של רב כתב:
24 אפריל 2019, 23:58
אין לי מושג על גופם של שמות והשמצות - אבל זה לא הנושא.
גם האינטרס השקוף של 'מכון קול יוסף' להגן על כבוד המערכת של מדינת ישראל - כאן זה לא המקום ומבחינתנו זה לא הנושא.

סליחה על הדוגריות
אבל בפורום של תלמידי חכמים אין המקום לדאוג לכבודה של הרבנות הממלכתית...
(גם אם יש בתוכה אנשים נהדרים שמשתדלים לתקן בקושי ומאמץ)

מטרתנו היחידה כאן היא לברר באמת מה המבט הנכון על כל עתיד הייחוס של עם הקודש ואיך צריך להזהר ממכשולות קריטיים.
והאשכול נועד לשיח של ת"ח שאוכלים בד"צים ולא רבנות.
וכ"ש כשדנים בהלכה הכי חמורה בתורה - אין מקום לשכנע את הת"ח כאן להתפשר על סטנדרטים של כשרות שאינם מקובלים בבתי הדין החרדיים.

אם יש טענות הלכתיות ברמה גבוהה - ניחא.
איך בדיוק קשרת אותנו למדינה למען ה', הדבר היחיד שיש לנו אינטרס לגביו הוא דרכו של מרן הגר"ע זיע"א ותו לא מידי, והמרחק בין לאכול רבנות שהרב הראשי בעצמו אומר שנועד להציל את העם, לבין להרוס את כל מה שפעלו בעמל ובייזע כדי לשמור על היוחסין של עמ"י, רחוק כרחוק מזרח ממערב, הרבנים הראשיים והדיינים לא הוצנחו לכאן מאיזה כוכב, הם היו כאן עוד הרבה לפני שחלם אותו מחרף להיוולד, זו חוצפה לומר מה שאמרת, הנה אפילו הר' 'יהודי' שבכל דבר הנוגע לדרכו של מרן הגר"ע זיע"א טוען ובהיגיון שיש כאן אינטרסים, כאן הוא מבין שלא זה הנושא ולא זו הדרך.

גדולי הדור ועולם התורה השיג הישג מדהים שהם אלו ששולטים על היוחסין ועל הגיורים, מספיק מנסים להרוס מבחוץ, אל תהרסו גם מבפנים.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 25 אפריל 2019, 00:42
על ידי מכל מלמדי השכלתי
בן של רב כתב:
24 אפריל 2019, 23:58
אין לי מושג על גופם של שמות והשמצות - אבל זה לא הנושא.
גם האינטרס השקוף של 'מכון קול יוסף' להגן על כבוד המערכת של מדינת ישראל - כאן זה לא המקום ומבחינתנו זה לא הנושא.

סליחה על הדוגריות
אבל בפורום של תלמידי חכמים אין המקום לדאוג לכבודה של הרבנות הממלכתית...
(גם אם יש בתוכה אנשים נהדרים שמשתדלים לתקן בקושי ומאמץ)

מטרתנו היחידה כאן היא לברר באמת מה המבט הנכון על כל עתיד הייחוס של עם הקודש ואיך צריך להזהר ממכשולות קריטיים.
והאשכול נועד לשיח של ת"ח שאוכלים בד"צים ולא רבנות.
וכ"ש כשדנים בהלכה הכי חמורה בתורה - אין מקום לשכנע את הת"ח כאן להתפשר על סטנדרטים של כשרות שאינם מקובלים בבתי הדין החרדיים.

אם יש טענות הלכתיות ברמה גבוהה - ניחא.
אני פשוט מציע שתעמוד מול המראה ותתוכח עם עצמך!
כל מי שלא חושב כמוך בכל דבר הוא לא ראוי להיות בן שיח?
כל מי שיש לו השקפה שונה משלך נהפך ללא ראוי לזכות ביטוי?
וכי אין ת"ח שהשקפתם כהשקפתו ולא כהשקפתך? וכי הוא איזה קראי?

"י"ב אלף זוגות תלמידים היו לו לר"ע וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה"

סליחה על החריפות. אבל באמת הגזמת.

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נשלח: 25 אפריל 2019, 01:02
על ידי מאן דהו
היכן אפשר לקרוא את הקונטרס במהדורה דיגיטלית?