דף 1 מתוך 5

גיוס בני ישיבות - יהרג ואל יעבור?

נשלח: 16 יולי 2019, 21:24
על ידי תנא-קמא
ומה עם גיוס בנות - לכו"ע יהרג ואל יעבור?

האשכול בדעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות עבר למקום אחר:
דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות 

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:32
על ידי מתחזק
ראוי רק לציין את דברי מרן הגרי"ז שאמנם אין יהרג ואל יעבור על מחאות, אבל זה רק בדברים שהם עצמם אינם ביהרג ואל יעבור כמו חילולי שבת וכיו"ב, אבל דברים שהם עצמם ביהרג ואל יעבור כגיוס בנים ובנות הרי הוא שהוא הדין בכל המלחמה כנגדם בכל אופן שהוא כמו מחאות והפגנות יש בזה גופא גם משום יהרג ואל יעבור

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:34
על ידי תנא-קמא
מתחזק כתב:
16 יולי 2019, 21:32
דברים שהם עצמם ביהרג ואל יעבור כגיוס בנים
מהיכי תיתי?

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:34
על ידי מתחזק
תנא-קמא כתב:
16 יולי 2019, 21:34
מתחזק כתב:
16 יולי 2019, 21:32
דברים שהם עצמם ביהרג ואל יעבור כגיוס בנים
מהיכי תיתי?
אתה שואל על מרן הגרי"ז?
כידוע שאמר מרן הגרי"ז שאינו רוצה לפרסם בשמו שגיוס בנות הוא ביהרג ואל יעבור, כי אז יהיו שיאמרו שרק גיוס בנות ולא גיוס בנים.

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:35
על ידי חלק א׳ ממעל
הרב וולף כותב בספרו התקופה ובעיותי׳ כמדו׳ חלק ו׳ שרק גיוס בנות הוא ביהרג ואל יעבור ולא קיבלנו על שום דבר אחר כן והוא מדגיש שגם על גיוס בנים לא

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:36
על ידי חלק א׳ ממעל
מתחזק כתב:
16 יולי 2019, 21:34
תנא-קמא כתב:
16 יולי 2019, 21:34
מתחזק כתב:
16 יולי 2019, 21:32
דברים שהם עצמם ביהרג ואל יעבור כגיוס בנים
מהיכי תיתי?
אתה שואל על מרן הגרי"ז?
כידוע שאמר מרן הגרי"ז שאינו רוצה לפרסם בשמו שגיוס בנות הוא ביהרג ואל יעבור, כי אז יהיו שיאמרו שרק גיוס בנות ולא גיוס בנים.

אל תמציא בשם  הגרי"ז ואל תשאל אם שואלים עליו

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:37
על ידי מתחזק
חלק א׳ ממעל כתב:
16 יולי 2019, 21:35
הרב וולף כותב בספרו התקופה ובעיותי׳ כמדו׳ חלק ו׳ שרק גיוס בנות הוא ביהרג ואל יעבור ולא קיבלנו על שום דבר אחר כן והוא מדגיש שגם על גיוס בנים לא
נו, איפה זה היה נוגע אז? גם על גיוס בנות לא היו מפרסמים אם לא היה נוגע?

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:37
על ידי תנא-קמא
מתחזק כתב:
16 יולי 2019, 21:34
אתה שואל על מרן הגרי"ז?
כידוע שאמר מרן הגרי"ז שאינו רוצה לפרסם בשמו שגיוס בנות הוא ביהרג ואל יעבור, כי אז יהיו שיאמרו שרק גיוס בנות ולא גיוס בנים.
עושה חיסון לעצמו בתוך כדי דיבור. אם אני אומר שזה לא מפורסם.. עה... הוא לא רצה לפרסם...

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:38
על ידי חלק א׳ ממעל
בקום המדינה לא הי׳ גיוס בנים? שרה"י לא הסכימו שילכו לעזור בתש"ח?

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:38
על ידי מתחזק
חלק א׳ ממעל כתב:
16 יולי 2019, 21:38
בקום המדינה לא הי׳ גיוס בנים? שרה"י לא הסכימו שילכו לעזור בתש"ח?
מה הקשר?

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:40
על ידי חלק א׳ ממעל
בין מה למה?

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:45
על ידי איש ווילנא
מתחזק כתב:
16 יולי 2019, 21:34
תנא-קמא כתב:
16 יולי 2019, 21:34
מתחזק כתב:
16 יולי 2019, 21:32
דברים שהם עצמם ביהרג ואל יעבור כגיוס בנים
מהיכי תיתי?
אתה שואל על מרן הגרי"ז?
כידוע שאמר מרן הגרי"ז שאינו רוצה לפרסם בשמו שגיוס בנות הוא ביהרג ואל יעבור, כי אז יהיו שיאמרו שרק גיוס בנות ולא גיוס בנים.
אני מכיר את השמועה הזו 
ושמעתי מגאון גדול אחד שהוא שמע את הסיפור מרבי יושע בער והסיפור הוא הפוך בדיוק 
שהוא לא רצה לחתום על גיוס בנות ואמר מאי שנא מגיוס בנים וכוונתו שהוא לא יכול לפסוק מבחינה הלכתית שזה יהרג ואל יעבור. 
 

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:47
על ידי מתחזק
מכתבים על יהרג ועל יעבור.png
גיוס בנים.png

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:52
על ידי חלק א׳ ממעל
פעם הבאה תסתיר את דברי החזו"א שאומר שגיוס בנים זה לא ביהרג ואל יעבור
ולפחות גם אתה פתאום מסכים שהי׳ פעם גזירת גיוס בנים ואעפ"כ נאמרו דברי הרב וולף

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:53
על ידי איש ווילנא
ועל המאמין ללוח מודעות
עליו אני קורא פתי יאמין לכל דבר

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:55
על ידי מתחזק
גיוס בנים 1.png

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:56
על ידי שאר לעמו
למה אתה אומר מודעות. הדברים שהובאו בצילמסך ידועים. ויש להם מקורות.

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 21:58
על ידי מתחזק
מכתב הגרמ''צ.png

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:01
על ידי חלק א׳ ממעל
וכי אתה מכחיש שהגריש"א והגראי"ל לא היו מוכנים אפי׳ לחתום על מכתב שהוזכר שם יהרג ואל יעבור?
(ומה רצת לרבני אמריקה ועזבת את ממשיכי החזו"א והגרי"ז שבא"י)

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:03
על ידי מתחזק
חלק א׳ ממעל כתב:
16 יולי 2019, 22:01
וכי אתה מכחיש שהגריש"א והגראי"ל לא היו מוכנים אפי׳ לחתום על מכתב שהוזכר שם יהרג ואל יעבור?
(ומה רצת לרבני אמריקה ועזבת את ממשיכי החזו"א והגרי"ז שבא"י)
דבריו הברורים של הרב שך לא מספיק לך?
חוץ מזה אני מכחיש את דבריך, ממש כך. איני מאמין להוצאת שם רע.

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:04
על ידי חלק א׳ ממעל
וכבר תביא את ׳דברי׳ הרב שך מיתד בתשנח... (שרב"ש דויטש כ׳ למחרת שזו הוראה שלא נשמעה עד אז)

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:04
על ידי איש ווילנא
איש ווילנא כתב:
16 יולי 2019, 21:53
 
ועל המאמין ללוח מודעות
עליו אני קורא פתי יאמין לכל דבר
 

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:04
על ידי חלק א׳ ממעל
הכחשת המציאות לא תעזור לך

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:06
על ידי מתחזק
מכתב בית בריסק.png

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:07
על ידי מתחזק
חלק א׳ ממעל כתב:
16 יולי 2019, 22:04
וכבר תביא את ׳דברי׳ הרב שך מיתד בתשנח... (שרב"ש דויטש כ׳ למחרת שזו הוראה שלא נשמעה עד אז)
הגרב"ש דויטש כידוע עמד לפני כמה שנים ועמד וזעק את דברי הרב שך כפי ששמעם וכמי שמעיד הגרמ"צ ברגמן.

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:09
על ידי מתחזק
חלק א׳ ממעל כתב:
16 יולי 2019, 22:04
הכחשת המציאות לא תעזור לך
אני מביא פה מכתב אחר מכתב, אתה כבת יענה טומן את הראש בחול, וצועק: אתה מכחיש את המציאות!

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:09
על ידי חלק א׳ ממעל
והגריש"א לא הסכים לזה
אגב, רוב החותמים הנ"ל גם יחתמו לך שהגרי"ז אסר להצביע נגד דבריו המפורשים של הרב שך...

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:10
על ידי מתחזק
חלק א׳ ממעל כתב:
16 יולי 2019, 22:04
וכבר תביא את ׳דברי׳ הרב שך מיתד בתשנח... (שרב"ש דויטש כ׳ למחרת שזו הוראה שלא נשמעה עד אז)
את זה אני מכבד אותך להביא.

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:10
על ידי חלק א׳ ממעל
מתחזק כתב:
16 יולי 2019, 22:07
חלק א׳ ממעל כתב:
16 יולי 2019, 22:04
וכבר תביא את ׳דברי׳ הרב שך מיתד בתשנח... (שרב"ש דויטש כ׳ למחרת שזו הוראה שלא נשמעה עד אז)
הגרב"ש דויטש כידוע עמד לפני כמה שנים ועמד וזעק את דברי הרב שך כפי ששמעם וכמי שמעיד הגרמ"צ ברגמן.את זה תשאל אותו

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

נשלח: 16 יולי 2019, 22:11
על ידי חלק א׳ ממעל
מתחזק כתב:
16 יולי 2019, 22:10
חלק א׳ ממעל כתב:
16 יולי 2019, 22:04
וכבר תביא את ׳דברי׳ הרב שך מיתד בתשנח... (שרב"ש דויטש כ׳ למחרת שזו הוראה שלא נשמעה עד אז)
את זה אני מכבד אותך להביא.

אני מעדיף לשמור על כבודו של הרב שך