דף 3 מתוך 3

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 05 אוגוסט 2019, 21:11
על ידי בן של רב
יהודה1 כתב:
05 אוגוסט 2019, 20:17
איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 19:52
לא הבנתי. את ההצעה הנדיבה שלך אתה מתכוון גם להציע לרבי עקיבא איגר 
ואם הרע"א חלק עלייכם וסבר שעליינו להשתדל להקריב קרבן פסח הרי אין הלכה כמותכם
רבי עקיבא איגר ס"ה דיבר על הקרבת קרבן ציבור בזמן הזה.
גם המנ"ח מצדד שייתכן שאפשר לקיים בזמן הזה בניין בית המקדש על ידי אדם
אבל כאן לקחו את זה כמה צעדים קדימה:
א. להוכיח ש"וודאי" אנו מצווים על זה נגד דעת גדולי ישראל בגלל ראיות שכבר דיברו עליהם שנים רבות.
ב. לומר שצריך למסור נפש לזה בגלל שהגויים אוסרים מטעמי דת וזה כמו מלחמת החשמונאים.
בנוסף, אין הוכחה מספיקה שבאמת רעק"א דיבר על זה למעשה. אם היה כן וכ"ש אם היה מתקבל כן איפוה כל עם ישראל שמימיו שותים בצמא בכל התורה כולה.
ואפילו הח"ח לא "העיז" להיות "דוד המלך" וכיו"ב של כל רעיונותיהם של המבולבלים.
אגב דוד המלך לא קם ועשה לפני שהנביא אמר לו שיעשה, ורק אחר כך בא אליו דיבור מה' שלא יעשה אלא ייתן לבנו.

יש לקרוא כאן את המקרא הזה:
"הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים" (ישעיה ה כא).
חידושיך צריכים ביסוס ולא מתאים סתם כך לבטל או לצמצם את דעת הגר"א ותלמידיו ועוד רבים וגדולים כמו הרב נבנצאל לעיל!

אתה אומר שזה נגד גדולי ישראל? תביא מקור.
אולי הם פשוט מחכים בכליון עיניים כמו החפץ חיים שהעם יהיה בעד התורה בכלל ובעד חומש שמות וחומש ויקרא בפרט, וגם ובעיקר מחכים שיפתרו כל סוגי הבעיות שמפריעות - שזה איתות מה'.

לגבי דוד - טעות.
הוא עשה הכל מרצונו הטהור הרבה לפני שנביא אמר לו, ורק אחרי שהתעורר לזה וחשב מה לעשות ואיך לעשות - רק אז בא נביא לגלות לו.

וגם לנו יש דין דאורייתא המובא בחז"ל להלכה "יכול עד שיאמר לך נביא תלמוד לומר - לשכנו תדרשו".

מה כל כך קשה להבין שכמו שהחפץ חיים הסתכל בתורה והבין שיש לצאת מהגלות בשלב א'.
כך כל יהודי שפוי אמור להמשיך באותו קו לשלב ב'.

רעק"א >כן< דיבר למעשה, וכן הגר"א החת"ס והחזו"א ועוד מאלו שהבאתי ושלא הבאתי.למה להעליל עליהם שהם פטפטו ושיקרו סתם? למה???

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 05 אוגוסט 2019, 21:37
על ידי שמעיה
איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 19:52
יוספזון כתב:
05 אוגוסט 2019, 17:22
איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:32

קודם כל שלום לך הרב יוספזון. בהחלט נעלמת לאחרונה
ואנו מייחלים לשובך. 

בהחלט יכולים להיות לך טענות על חברי הפורום 
אבל תזהר שבדבריך אין טענות על רבי עקיבא איגר 
שחיפש ברצינות להקריב קרבן פסח מחדש 
[ותשובת החת"ס הייתה שהדבר לא מתאפשר מבחינת השלטונות התורכים]
ותחזינה עיננו בשובך... 
אני לא מבין מה אתה שח במחמכ"ת הרמה. 
ס"ה הצעתי הצעה נדיבה. אם יש אפשרות בהשתדלות ובכחנו ועוצם ידינו לבנות את הבית, למה להתפלל 'ובאש אתה עתיד לבנותו', 'בנה ביתך כבתחילה' בבקשה, שלפו שרוולים, ותתחילו לבנות... אם אכן אפשר הדבר  על פי דין להעשות בידי אדם.


לא הבנתי. את ההצעה הנדיבה שלך אתה מתכוון גם להציע לרבי עקיבא איגר 
ואם הרע"א חלק עלייכם וסבר שעליינו להשתדל להקריב קרבן פסח הרי אין הלכה כמותכם 
ללא נקיטת עמדה בעצם הדיון, הטענה הזו לא נכונה.
רע''א ביקש להשתדל, וראה שעדיין אין היכולת בידו. ברור שהמשיך להתפלל שתהא היכולת בידו (בצורה ניסית או טבעית)
הואיל והרב פותח האשכול (איני זוכר עתה באיזה ניק הוא השתמש הפעם) טוען שיש לנו אפשרות, וכל הבעיה נעוצה בכך שאין אנו רוצים - טוען הרב @יוספזון שעליו להפסיק להתפלל ולהתחיל לעסוק בשכנועים. (מה שהוא עושה אגב...)
 

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 05 אוגוסט 2019, 21:46
על ידי בר בי רב
1. הדיון עצמו ישן וכולל בעצמו הרבה תוכן ונידונים והכרעות.
2. כמובן שעל דרך הפשט בניין בהמ"ק הוא דבר שאין לו מעכב בעצם השאלה, ולמעשה יש על זה כידוע את דבריו של הרב קלישער והגרע"א אליו, ויש גם את התייחסות החפץ חיים, ולאחמ"כ יש באריכות את דברי הרב טוקצינסקי מה שדן בזה.
3. מן הסתם שיש מה לחדש בסוגיא עוד שהתורה היא הפוך בה דכולא בה.
4. ומידי דברי בזה אציין מה שכתוב בסדר הדורות על מעשה המקדש בזמן הגאונים. דמזה משמע מחד שראוי לבנות בהמ"ק, ומאידך יש לומר דמשם ראיה שהדבר לא יחזיק אם לא נמתין שיבנהו הקב"ה בעצמו.
5. ומאידך יש לציין את המעשה הידוע שלא רצו לבנות במקום לאחר שנתגלה וכו', וצריך לבדוק את פרטי המעשה במקורו אם הוא מוסמך בדין.
6. יש לציין גם את מה שהאריך בענין זה הגה"ק הראדזינר בספרי התכלת, והוא סובר שבנין בהמ"ק יהיה קודם לכן על ידינו.
7. שורת הענין לבסוף שהרבה מגדולי ישראל התייחסו לבנין בהמ"ק כדבר שיתכן מצד הנידון, אלא שהדבר היה מנוע מסיבות כאלה ואחרות טכניות והלכתיות. ויש לדון בכל זמן אם נפתרו חלק מהבעיות או כולם, ואם מוסכם לרוב הפוסקים שאין בעיה בעצם הרעיון לבנות בהמ"ק בלא נס.
על מה באתי בכל זה?
בעיקר מה שמעניין אותי כעת, האם מבחינה פוליטית, מדינית, בטחונית, דפלומטית, לאומית, וכל שם וחניכה דאית להו:
האם כעת השתנה דבר שאכן מאפשר לנו מבחינה מציאותית לבנות את בהמ"ק או לא?

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 05 אוגוסט 2019, 21:48
על ידי שמעיה
בר בי רב כתב:
05 אוגוסט 2019, 21:46
1. הדיון עצמו ישן וכולל בעצמו הרבה תוכן ונידונים והכרעות.
2. כמובן שעל דרך הפשט בניין בהמ"ק הוא דבר שאין לו מעכב בעצם השאלה, ולמעשה יש על זה כידוע את דבריו של הרב קלישער והגרע"א אליו, ויש גם את התייחסות החפץ חיים, ולאחמ"כ יש באריכות את דברי הרב טוקצינסקי מה שדן בזה.
3. מן הסתם שיש מה לחדש בסוגיא עוד שהתורה היא הפוך בה דכולא בה.
4. ומידי דברי בזה אציין מה שכתוב בסדר הדורות על מעשה המקדש בזמן הגאונים. דמזה משמע מחד שראוי לבנות בהמ"ק, ומאידך יש לומר דמשם ראיה שהדבר לא יחזיק אם לא נמתין שיבנהו הקב"ה בעצמו.
5. ומאידך יש לציין את המעשה הידוע שלא רצו לבנות במקום לאחר שנתגלה וכו', וצריך לבדוק את פרטי המעשה במקורו אם הוא מוסמך בדין.
6. יש לציין גם את מה שהאריך בענין זה הגה"ק הראדזינר בספרי התכלת, והוא סובר שבנין בהמ"ק יהיה קודם לכן על ידינו.
7. שורת הענין לבסוף שהרבה מגדולי ישראל התייחסו לבנין בהמ"ק כדבר שיתכן מצד הנידון, אלא שהדבר היה מנוע מסיבות כאלה ואחרות טכניות והלכתיות. ויש לדון בכל זמן אם נפתרו חלק מהבעיות או כולם, ואם מוסכם לרוב הפוסקים שאין בעיה בעצם הרעיון לבנות בהמ"ק בלא נס.
על מה באתי בכל זה?
בעיקר מה שמעניין אותי כעת, האם מבחינה פוליטית, מדינית, בטחונית, דפלומטית, לאומית, וכל שם וחניכה דאית להו:
האם כעת השתנה דבר שאכן מאפשר לנו מבחינה מציאותית לבנות את בהמ"ק או לא?
לא!

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 05 אוגוסט 2019, 22:01
על ידי אמת מארץ תצמח
ראשית גם בודאי בניין בית המקדש במציאות, כתוב שגדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש
בנוסף יש לדון האם במצבינו יש סיכוי ריאלי בכלל לשנות מציאות זו אפילו לעוד שנים, אם כן מה השיעור של סיכוי ריאלי שנחשב שאנו מצווים בזה ואיזה שיעור השתדלות, ובכלל האם אין בזה איסור של מרידה באומות.

מבחינה השקפתית כשבורא העולם מצווה יהודי מקיים אין כזה דבר שנאמר שלא נראה לנו ובינתיים לא נקיים.
מצוות המקדש אינה כעת בהישג בידינו בעיקר מסיבות טכניות, כפי שכתב החת"ס, וכפי שהביא להבדיל בין חיים לחיים הגאון ר' אביגדור נבנצל שליט"א שבימינו המונע המעשי לבניין המקדש זה הבג"ץ והמדינה וכיו"ב, ואם אין מונע של השלטונות פשיטא שחיבים בזה.
הגע בעצמך אם היה בנוי בית המקדש , היו המתנגדים לבניית המקדש גם קוראים להרוס את המקדש או להפסיק את העבודה בגלל חששות רחוקים וכדו'?!

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 05 אוגוסט 2019, 22:24
על ידי עוגן
איפה השכל?
העולם הערבי יעבור בשתיקה על נסיון בניית בית המקדש או אפילו רק מזבח בהר הבית
רק חסר דעה יכול לחשוב שהמון העם הערבי לא יצחצח את החרבות והקרדומות או את מטעני הצנור וכל מידי דחבלה
על פעולות קטנות יותר זוטות ממש בהר הבית נשפך הרבה דם ויצאו הערבים במהומות קשות
על אחת כמה וכמה כשיהודים ירצו לבנות בית מקדש בהר הבית
הנס שלנו שהערבים יודעים שכותבי החוברת הזו הם אנשים הזויים חולמי חלומות וכדומה לולא זאת היו טובחים בנו רחמנא ליצלן

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 05 אוגוסט 2019, 22:53
על ידי מבקש אמת
אמת מארץ תצמח כתב:
05 אוגוסט 2019, 03:59
מבקש אמת כתב:
05 אוגוסט 2019, 02:39
יעויין בסוף דבריהם שבנשבר הציץ אינו מרצה לכו"ע,
לא הבנת אתהפשט בתוס'
תוספות כותב שגם אם נשבר הציץ ואין ציץ כלל שירצה אין זה מעכב את העבודה, אלא שאם יש לו אחרת טהורה אומרים לו הבא אחרת תחתיה וכך מפרשים בדעת הרמב"ם.
אח"כ תוס' מסביר לגבי ריצוי ציץ שאם אין ריצוי ציץ ויש בידו טהורה אומרים לו הבא אחרת תחתיה, או כשאינה עלמצחו או בנשבר הציץ.
אבללא שזה ימנע את העבודה אם אין ציץ.

אכן טעיתי ומהתוס' לא מוכח כן, אבל במאירי בפסחים עז,א מבואר שאם אין ציץ אינו מרצה וע"כ אין מקריבין בטומאה, ורק בעבודת פנים דיוה"כ יש אומרים שיש להקריב כיון שאי אפשר. ולהבנתי גם התוס' מודו לזה, ומה שכתבו שאין ריצוי מעכב את ההקרבה היינו דווקא כשמופקע מריצוי כגון בעבודת פנים ביוה"כ או בנטמא גברא, אבל באופן שאפשר לרצות אלא שאין ציץ - כגון בנשבר - כו"ע מודו דאין מרצה וגם אין להקריב, ולא ע"ז דיברו התוס'. ובאמת התוס' בפסחים שם נתקשו דבסוגיא דהתם מבואר דאין טומאה דחויה בציבור בלא ריצוי ציץ, והא בטומאת גברא אין הציץ מרצה ואעפ"כ דחינן. אבל להנ"ל מיושב, שבטומאת גברא שאין אפשרות שהציץ ירצה בע"כ דלא בעינן ריצוי ציץ, אבל בטומאה שאפשר שהציץ ירצה אין דוחין בלא ריצוי. (ובמרומי שדה שם כתב באופ"א, דטומאת גברא שאין הציץ מרצה עליה הוא דווקא בקרבן יחיד ולא בקרבן ציבור).

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 05 אוגוסט 2019, 22:55
על ידי בנציון
שמעיה כתב:
05 אוגוסט 2019, 21:48
בר בי רב כתב:
05 אוגוסט 2019, 21:46
1. הדיון עצמו ישן וכולל בעצמו הרבה תוכן ונידונים והכרעות.
2. כמובן שעל דרך הפשט בניין בהמ"ק הוא דבר שאין לו מעכב בעצם השאלה, ולמעשה יש על זה כידוע את דבריו של הרב קלישער והגרע"א אליו, ויש גם את התייחסות החפץ חיים, ולאחמ"כ יש באריכות את דברי הרב טוקצינסקי מה שדן בזה.
3. מן הסתם שיש מה לחדש בסוגיא עוד שהתורה היא הפוך בה דכולא בה.
4. ומידי דברי בזה אציין מה שכתוב בסדר הדורות על מעשה המקדש בזמן הגאונים. דמזה משמע מחד שראוי לבנות בהמ"ק, ומאידך יש לומר דמשם ראיה שהדבר לא יחזיק אם לא נמתין שיבנהו הקב"ה בעצמו.
5. ומאידך יש לציין את המעשה הידוע שלא רצו לבנות במקום לאחר שנתגלה וכו', וצריך לבדוק את פרטי המעשה במקורו אם הוא מוסמך בדין.
6. יש לציין גם את מה שהאריך בענין זה הגה"ק הראדזינר בספרי התכלת, והוא סובר שבנין בהמ"ק יהיה קודם לכן על ידינו.
7. שורת הענין לבסוף שהרבה מגדולי ישראל התייחסו לבנין בהמ"ק כדבר שיתכן מצד הנידון, אלא שהדבר היה מנוע מסיבות כאלה ואחרות טכניות והלכתיות. ויש לדון בכל זמן אם נפתרו חלק מהבעיות או כולם, ואם מוסכם לרוב הפוסקים שאין בעיה בעצם הרעיון לבנות בהמ"ק בלא נס.
על מה באתי בכל זה?
בעיקר מה שמעניין אותי כעת, האם מבחינה פוליטית, מדינית, בטחונית, דפלומטית, לאומית, וכל שם וחניכה דאית להו:
האם כעת השתנה דבר שאכן מאפשר לנו מבחינה מציאותית לבנות את בהמ"ק או לא?
לא!

וזאת מנין?

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 05 אוגוסט 2019, 22:58
על ידי שמעיה
התייחסתי לשורה התחתונה של שאלת @ב@בר בי רב.
מקור: העיתונות וjdn.
אני מניח שאם התרחשה איזו התפתחות דרמטית, היינו קוראים עליה.

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 05 אוגוסט 2019, 23:21
על ידי בן ישיבה
ראיתי בשבת בב"ב חוברת עם הרבה חידושים מרעישים עם הוכחות רבות וברורות שבזמנינו אשר התאפשר בניית בית המקדש בעצמינו, יש לשנות כמה דברים בנוסח התפילה המקובל. 
אינני זוכר את שמה, אני מחפש כל מידע בנושא זה בעד או נגד. 

למשל הביא שם ראיות חזקות שמצידנו חייבים להתארגן באופן הכי מעשי שיש כמו להכין תוכניות ואישורים וכסף כפי שעשה דוד ורק אז יבנה המקדש ותהיה נבואה וכמו אצל דוד שזה בא רק אחרי שחיפש ויגע ונשבע לא לעלות על המיטה עד אמצא מקום.

והביא גם פתרונות על פי הטכנולוגיה והתגליות - לכל הבעיות הידועות. 

וכן הזכיר את דברי חז"ל שאם לא מתארגנים יש עונש גדול וצרות רבות כמו האלפים ורבבות שמתו בימי דוד על שלא תבעו בנינו. 

וכן הפרנסה במחנק ובדחק בגלל האדישות בזה כמו שמתואר בנבואת חגי. 

וכן הביא מהרמח"ל שמה שמצפים לירידה מהשמים זה רק ביהמ"ק הרוחני ולא הגשמי כי התורה לא תהא מוחלפת = ועשו לי מקדש כפשוטו - לקום ולבנות.

הביא מהגר"ח וואלוז'ינר שאם נצליח פעם אחת להעפיל והקריב קרבן תמיד כבר יהיה הכל לאחר מעשה... 

לגבי סכנה הביא שאין שעת השמד גדולה מזו ובפרהסיא כי ההתנגדות של הערבים והשלטונות היא מטעמי דת/אנטי דת. 
וכמו החשמונאים שמסרו נפשם על... העבודה. 

ועוד כהנה נושאים בזה כשהכל עם ראיות חזקות. 

ולאור זה יש בברכת ולירושלים עירך יש לומר במקום 'ובנה אותך בקרוב', יש לומר 'ועזור לנו לבנות אותה בקרוב', בברכת ובנה ירושלים יש לומר כנ"ל 'תן בידינו לבנות ירושלים עיר הקודש במהרה, וכן עוד כמה שינויים על זו הדרך,
בתפילת מוסף לשבת יש לומר בתקנת שבת, יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם שזיכיתנו לעלות בשמחה לארצינו, ותטענו (בפת"ח תחת הוא"ו) בגבולינו, כן תעזרינו להעפיל ולהקריב קרבנות חובותינו,
במוסף ר"ח יש לומר מזבח חדש בציון נכין - עם נו"ן בתקום תי"ו, ובהמשך יש לשנות יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם שזיכיתנו לעלות בשמחה לארצינו ותטענו בגבולינו ובאנו לציון ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ומתאפשר לנו לבנות בית המקדש בעצמינו כן תעזרינו להוציאו אל הפועל לבנות בית מקדשך במהרה, ושם נעשה לפניך וכו'
אני מחפש מבטן מי יצאו הדברים והיכן ניתן להשיג החוברת ומה אומרים רבותינו על זה.

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 05 אוגוסט 2019, 23:35
על ידי בנציון
בן ישיבה כתב:
05 אוגוסט 2019, 23:21

ולאור זה יש בברכת ולירושלים עירך יש לומר במקום 'ובנה אותך בקרוב', יש לומר 'ועזור לנו לבנות אותה בקרוב', בברכת ובנה ירושלים יש לומר כנ"ל 'תן בידינו לבנות ירושלים עיר הקודש במהרה, וכן עוד כמה שינויים על זו הדרך,
בתפילת מוסף לשבת יש לומר בתקנת שבת, יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם שזיכיתנו לעלות בשמחה לארצינו, ותטענו (בפת"ח תחת הוא"ו) בגבולינו, כן תעזרינו להעפיל ולהקריב קרבנות חובותינו,
במוסף ר"ח יש לומר מזבח חדש בציון נכין - עם נו"ן בתקום תי"ו, ובהמשך יש לשנות יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם שזיכיתנו לעלות בשמחה לארצינו ותטענו בגבולינו ובאנו לציון ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ומתאפשר לנו לבנות בית המקדש בעצמינו כן תעזרינו להוציאו אל הפועל לבנות בית מקדשך במהרה, ושם נעשה לפניך וכו'
אני מחפש מבטן מי יצאו הדברים והיכן ניתן להשיג החוברת ומה אומרים רבותינו על זה.
וכן בברכת רפאנו צריך לומר עזור לנו לקחת תרופות.
 

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 06 אוגוסט 2019, 00:49
על ידי אמת מארץ תצמח
מבקש אמת כתב:
05 אוגוסט 2019, 22:53
ומה שכתבו שאין ריצוי מעכב את ההקרבה היינו דווקא כשמופקע מריצוי כגון בעבודת פנים ביוה"כ או בנטמא גברא, אבל באופן שאפשר לרצות אלא שאין ציץ - כגון בנשבר - כו"ע מודו דאין מרצה וגם אין להקריב, ולא ע"ז דיברו התוס'
התוספות שם כותבים במפורש גם על פרי החג. (פרי החג זה לא ביום כיפור), שאם נשבר הציץ העבודה כשרה אלא שאם יש לו טהורה אומרים לו הבא אחרת תחתיה.
בנוסף הדבר מופרך בסברא. התוס הרי כותב שפשוט וברור שהעבודה כשרה מידי דהוי אטומאת גברא וכו' וטענה זו קיימת באותה מידה בין ביום כיפור בין שאר השנה ללא כל חילוק.

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 06 אוגוסט 2019, 00:50
על ידי מבקש אמת
בנציון כתב:
05 אוגוסט 2019, 22:55
שמעיה כתב:
05 אוגוסט 2019, 21:48
בר בי רב כתב:
05 אוגוסט 2019, 21:46
1. הדיון עצמו ישן וכולל בעצמו הרבה תוכן ונידונים והכרעות.
2. כמובן שעל דרך הפשט בניין בהמ"ק הוא דבר שאין לו מעכב בעצם השאלה, ולמעשה יש על זה כידוע את דבריו של הרב קלישער והגרע"א אליו, ויש גם את התייחסות החפץ חיים, ולאחמ"כ יש באריכות את דברי הרב טוקצינסקי מה שדן בזה.
3. מן הסתם שיש מה לחדש בסוגיא עוד שהתורה היא הפוך בה דכולא בה.
4. ומידי דברי בזה אציין מה שכתוב בסדר הדורות על מעשה המקדש בזמן הגאונים. דמזה משמע מחד שראוי לבנות בהמ"ק, ומאידך יש לומר דמשם ראיה שהדבר לא יחזיק אם לא נמתין שיבנהו הקב"ה בעצמו.
5. ומאידך יש לציין את המעשה הידוע שלא רצו לבנות במקום לאחר שנתגלה וכו', וצריך לבדוק את פרטי המעשה במקורו אם הוא מוסמך בדין.
6. יש לציין גם את מה שהאריך בענין זה הגה"ק הראדזינר בספרי התכלת, והוא סובר שבנין בהמ"ק יהיה קודם לכן על ידינו.
7. שורת הענין לבסוף שהרבה מגדולי ישראל התייחסו לבנין בהמ"ק כדבר שיתכן מצד הנידון, אלא שהדבר היה מנוע מסיבות כאלה ואחרות טכניות והלכתיות. ויש לדון בכל זמן אם נפתרו חלק מהבעיות או כולם, ואם מוסכם לרוב הפוסקים שאין בעיה בעצם הרעיון לבנות בהמ"ק בלא נס.
על מה באתי בכל זה?
בעיקר מה שמעניין אותי כעת, האם מבחינה פוליטית, מדינית, בטחונית, דפלומטית, לאומית, וכל שם וחניכה דאית להו:
האם כעת השתנה דבר שאכן מאפשר לנו מבחינה מציאותית לבנות את בהמ"ק או לא?
לא!

וזאת מנין?

לך תנסה, ותודיע לנו אם זה הצליח.

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 06 אוגוסט 2019, 01:27
על ידי מבקש אמת
אמת מארץ תצמח כתב:
06 אוגוסט 2019, 00:49
מבקש אמת כתב:
05 אוגוסט 2019, 22:53
ומה שכתבו שאין ריצוי מעכב את ההקרבה היינו דווקא כשמופקע מריצוי כגון בעבודת פנים ביוה"כ או בנטמא גברא, אבל באופן שאפשר לרצות אלא שאין ציץ - כגון בנשבר - כו"ע מודו דאין מרצה וגם אין להקריב, ולא ע"ז דיברו התוס'
התוספות שם כותבים במפורש גם על פרי החג. (פרי החג זה לא ביום כיפור), שאם נשבר הציץ העבודה כשרה אלא שאם יש לו טהורה אומרים לו הבא אחרת תחתיה.
בנוסף הדבר מופרך בסברא. התוס הרי כותב שפשוט וברור שהעבודה כשרה מידי דהוי אטומאת גברא וכו' וטענה זו קיימת באותה מידה בין ביום כיפור בין שאר השנה ללא כל חילוק.

עיינתי שוב, ונוכחתי לראות שאכן טעיתי ומבואר בתוס' שאין ריצוי מעכב אפילו בנשבר הציץ. אמנם בפסחים נתקשו מסוגיא דהתם דמבואר שריצוי מעכב, וכן הקשה בגבורת ארי ביומא, ומכח זה הסיק דלא כדבריהם ביומא. גם רש"י והמאירי בפסחים כתבו להדיא דריצוי ציץ מעכב, וצ"ע על התוס' ביומא.

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 06 אוגוסט 2019, 01:54
על ידי בן של רב
עוגן כתב:
05 אוגוסט 2019, 22:24
איפה השכל?
העולם הערבי יעבור בשתיקה על נסיון בניית בית המקדש או אפילו רק מזבח בהר הבית
רק חסר דעה יכול לחשוב שהמון העם הערבי לא יצחצח את החרבות והקרדומות או את מטעני הצנור וכל מידי דחבלה
על פעולות קטנות יותר זוטות ממש בהר הבית נשפך הרבה דם ויצאו הערבים במהומות קשות
על אחת כמה וכמה כשיהודים ירצו לבנות בית מקדש בהר הבית
הנס שלנו שהערבים יודעים שכותבי החוברת הזו הם אנשים הזויים חולמי חלומות וכדומה לולא זאת היו טובחים בנו רחמנא ליצלן
מתתיהו בן יוחנן כהן גדול החשמונאי - היה טיפש לדעתך או אולי סתם פרא אדם?
האם יש לו דין "רוידף"?

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 06 אוגוסט 2019, 09:14
על ידי יהודה1
בן של רב כתב:
05 אוגוסט 2019, 20:50
אוקיי.
אז יש לנו מחלוקת הגר"א והחת"ס ורעק"א וחפץ חיים ורבי חיים זוננפלד ואור שמח ואבני נזר ואמרי אמת וחזו"א וכל דעימייהו
עם רש"ר הירש ור' יואליש והריי"ץ מחב"ד שהתנגדו לעלייה.

אתה מערבב שלושה נושאים יחד וזה גורם לכל הבילבול.
א. האם מצווה לעלות לא"י. וזה לכו"ע מצוה. (ואם לא עיינת בספר ויואל משה מימיך אתה מוזמן לעיין לפני שתתווכח).
ב. האם מותר, או מצווה להשתדל להעלות את כל עם ישראל לא"י על זה ייתכן שיש מחלוקת, אבל אין לך מקור מפורש שמצווה להשתדל מאף אחד ממי שציינת, ר' יואליש כתב והוכיח ממקורות ברורים שזה איסור, האם בדקת, והצלחת לדחות את ראיותיו? או לכל הפחות להביא מקור מאדם גדול שחולק עליו. (לא מדובר על קבוצת אנשים שהחליטו מעצמם לעלות כי שמעו מרבם על גודל המצווה).
ג. האם הגאולה תבוא בדרך טבעית על ידי השתדלות מכלל ישראל, או על ידי ביאת המשיח ובדרך ניסית (ואף שייתכנו לה סימנים מקדימים שנעשו בדרך טבעית). נראה לי שחוץ מספר קול התור שיש מפקפקים באמינותו, אצל כלל ישראל היה מקובל בכל הדורות שיבוא בדרך ניסית ואיננו צריכים להשתדל כלל, ומנהג ישראל תורה כידוע.

אצטט כאן מספר מנחת חינוך מצווה צ"ה והמעיין שם ימצא נחת.
וגם היום אפשר שאם יתנו המלכויות רשות לבנות בית הבחירה, מצוה לבנות, כמבואר במדרש בימי ר' יהושע בן חנניה שנתנו רשות והתחילו לבנות. ועיין בספר כפות תמרים שרבנו יחיאל רצה לילך להקריב קרבנות בירושלים אם כן ה"ה לבנות ביהמ"ק.
מבואר בדבריו שזה רק "אפשר" ורק "אם יתנו המלכויות רשות" ואף שהביא ראיות לדבריו לא סמך על זה להכריע. ואף שכל הספר דרך פילפול, אם זה היה פשוט כך למה כתב אפשר.
יש שם בסוגריים שנראה שהרמב"ם לא סבר כך.

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 06 אוגוסט 2019, 09:17
על ידי יהודה1
הח"ח לא אמר כלום על השתדלות טבעית לביאת בית המקדש וברור לכל מעיין בספריו שהוא סבר שזה יבוא מהשמים. אלא שהוא כתב שמי שמצפה לדבר לא יוכל להתעלם מללמוד את הלכותיו. אם היינו מצפים בכל יום לבניין בית המקדש היינו צריכים לחשוב לעצמנו, אם ייבנה היום האם אנו מוכנים? ואיך נתכונן?
זה היה כל חידושו בעניין. ושוב הבילבול נהיה מעירוב הנושאים כאילו מי שמדבר על כך שאנו חייבים להכין את עצמנו סובר שאנו צריכים להשתדל בבניין באופן מעשי.

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 06 אוגוסט 2019, 10:39
על ידי מבקש אמת
יהודה1 כתב:
06 אוגוסט 2019, 09:14
בן של רב כתב:
05 אוגוסט 2019, 20:50
אוקיי.
אז יש לנו מחלוקת הגר"א והחת"ס ורעק"א וחפץ חיים ורבי חיים זוננפלד ואור שמח ואבני נזר ואמרי אמת וחזו"א וכל דעימייהו
עם רש"ר הירש ור' יואליש והריי"ץ מחב"ד שהתנגדו לעלייה.

אצטט כאן מספר מנחת חינוך מצווה צ"ה והמעיין שם ימצא נחת.
וגם היום אפשר שאם יתנו המלכויות רשות לבנות בית הבחירה, מצוה לבנות, כמבואר במדרש בימי ר' יהושע בן חנניה שנתנו רשות והתחילו לבנות. ועיין בספר כפות תמרים שרבנו יחיאל רצה לילך להקריב קרבנות בירושלים אם כן ה"ה לבנות ביהמ"ק.
מבואר בדבריו שזה רק "אפשר" ורק "אם יתנו המלכויות רשות" ואף שהביא ראיות לדבריו לא סמך על זה להכריע. ואף שכל הספר דרך פילפול, אם זה היה פשוט כך למה כתב אפשר.
יש שם בסוגריים שנראה שהרמב"ם לא סבר כך.
המנ"ח כנראה כתב זאת רק מצד מצוות בנין ביהמ"ק, אבל לא דק שהרי אין אפשרות לבנות ביהמ"ק בלא אפר פרה אדומה, וכל הנידון באחרונים היה על הקרבת קרבן פסח על המזבח שטומאה דחויה בציבור, אבל לקיום מצות בנין ביהמ"ק לא מצאנו שטומאה דחויה.
 

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 06 אוגוסט 2019, 13:48
על ידי בר בי רב
יהודה1 כתב:
06 אוגוסט 2019, 09:17
הח"ח לא אמר כלום על השתדלות טבעית לביאת בית המקדש וברור לכל מעיין בספריו שהוא סבר שזה יבוא מהשמים. אלא שהוא כתב שמי שמצפה לדבר לא יוכל להתעלם מללמוד את הלכותיו. אם היינו מצפים בכל יום לבניין בית המקדש היינו צריכים לחשוב לעצמנו, אם ייבנה היום האם אנו מוכנים? ואיך נתכונן?
זה היה כל חידושו בעניין. ושוב הבילבול נהיה מעירוב הנושאים כאילו מי שמדבר על כך שאנו חייבים להכין את עצמנו סובר שאנו צריכים להשתדל בבניין באופן מעשי.

יש התבטאות מהח"ח בענין הטעם לחוסר האפשרות לבנות את בהמ"ק, הוא תולה זאת בחוסר האפשרות להסתמך על זיהויו של האדמו"ר מראדזין על התכלת. וזה מה שהתכוונתי כשציינתי את התייחסותו של הח"ח.

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 06 אוגוסט 2019, 14:08
על ידי בן של רב
יהודה1 כתב:
06 אוגוסט 2019, 09:14
בן של רב כתב:
05 אוגוסט 2019, 20:50
אוקיי.
אז יש לנו מחלוקת הגר"א והחת"ס ורעק"א וחפץ חיים ורבי חיים זוננפלד ואור שמח ואבני נזר ואמרי אמת וחזו"א וכל דעימייהו
עם רש"ר הירש ור' יואליש והריי"ץ מחב"ד שהתנגדו לעלייה.

אתה מערבב שלושה נושאים יחד וזה גורם לכל הבילבול.
א. האם מצווה לעלות לא"י. וזה לכו"ע מצוה. (ואם לא עיינת בספר ויואל משה מימיך אתה מוזמן לעיין לפני שתתווכח).
ב. האם מותר, או מצווה להשתדל להעלות את כל עם ישראל לא"י על זה ייתכן שיש מחלוקת, אבל אין לך מקור מפורש שמצווה להשתדל מאף אחד ממי שציינת, ר' יואליש כתב והוכיח ממקורות ברורים שזה איסור, האם בדקת, והצלחת לדחות את ראיותיו? או לכל הפחות להביא מקור מאדם גדול שחולק עליו. (לא מדובר על קבוצת אנשים שהחליטו מעצמם לעלות כי שמעו מרבם על גודל המצווה).
ג. האם הגאולה תבוא בדרך טבעית על ידי השתדלות מכלל ישראל, או על ידי ביאת המשיח ובדרך ניסית (ואף שייתכנו לה סימנים מקדימים שנעשו בדרך טבעית). נראה לי שחוץ מספר קול התור שיש מפקפקים באמינותו, אצל כלל ישראל היה מקובל בכל הדורות שיבוא בדרך ניסית ואיננו צריכים להשתדל כלל, ומנהג ישראל תורה כידוע.

אצטט כאן מספר מנחת חינוך מצווה צ"ה והמעיין שם ימצא נחת.
וגם היום אפשר שאם יתנו המלכויות רשות לבנות בית הבחירה, מצוה לבנות, כמבואר במדרש בימי ר' יהושע בן חנניה שנתנו רשות והתחילו לבנות. ועיין בספר כפות תמרים שרבנו יחיאל רצה לילך להקריב קרבנות בירושלים אם כן ה"ה לבנות ביהמ"ק.
מבואר בדבריו שזה רק "אפשר" ורק "אם יתנו המלכויות רשות" ואף שהביא ראיות לדבריו לא סמך על זה להכריע. ואף שכל הספר דרך פילפול, אם זה היה פשוט כך למה כתב אפשר.
יש שם בסוגריים שנראה שהרמב"ם לא סבר כך.
הבלבול מגיע כשמתכוונים לטובה - אבל לא יודעים היסטוריה של החיים האמיתיים שלנו כי ציון היא בית חיינו.

א. יש מכתבים מאוד מאוד נחרצים מהח"ח והאו"ש והאמרי אמת ועוד שצריך להעלות את כולם.

ב. יש החלטת מועצג"ת בפולין בגיבוי של רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי שלא מוותרים על אף שעל - ורואים בתכנית החלוקה עם הערבים כחוצפה וזלזול בתורה שאומרת שהכל שלנו ורק שלנו, ולכן הם מכריזים שאין לציונים רשות לעשות פשרות בשמנו.
(אם אינך מאמין יש לי צילום מהפרדס תרע"ז, הם גם קוראים לכו-לם לעלות כפי שעשו הח"ח והחזו"א).

ג. האם יש חיוב לבנות ביהמ"ק וכן להקריב קרבנות - יש קבלה ברורה מהגר"א והגר"ח וולאז'ין שאכן כן.
ולא! לא מספר קול התור.

ד. כל הדיונים בין כל האחרונים לגבי דבר זה היה תמיד גם וגם.

גם מול אלו כמו הריי"ץ ורש"ר הירש שטענו טענות שונות ומגוונות
כגון:
שרק המשיח יקח אחריות, ורק בנס, ורק מהשמים, ורק אחרי שכולם יהיו נביאים, ורק אחרי שהקב"ה יכפה עלינו ביהמ"ק כגיגית, ורק ורק ורק.

וגם בין רבותינו הגרעק"א והחת"ס ועוד ועוד שדנו ברצינות לגבי האפשרות הטכנית/ההלכתית בין לגבי הבניה, ובין לגבי להקריב בלי לבנות.
ודנו בנפרד בכובד ראש מתוך תשוקה אמיתית לגבי כל בעיה איך ניתן להתגבר עליה.

והכרעת החזו"א שאם יתנו לנו נקריב עכ"פ קרבנות ציבור
(אמנם לגבי היוחסין הוא לא סגור לגמרי על החידוש שלו שכתב באבה"ע שלא מעכב).

קיצרתי מאוד במקום שהיה ראוי להאריך עד אין קץ.
ואני מבקש מכל המתווכחים היקרים >>לעשות שיעורי בית<<
לפני שדוחים דבר בקש - רק בגלל שהוא נראה להם חדש.

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

נשלח: 06 אוגוסט 2019, 14:11
על ידי בן של רב
מבקש אמת כתב:
06 אוגוסט 2019, 10:39
יהודה1 כתב:
06 אוגוסט 2019, 09:14
בן של רב כתב:
05 אוגוסט 2019, 20:50
אוקיי.
אז יש לנו מחלוקת הגר"א והחת"ס ורעק"א וחפץ חיים ורבי חיים זוננפלד ואור שמח ואבני נזר ואמרי אמת וחזו"א וכל דעימייהו
עם רש"ר הירש ור' יואליש והריי"ץ מחב"ד שהתנגדו לעלייה.

אצטט כאן מספר מנחת חינוך מצווה צ"ה והמעיין שם ימצא נחת.
וגם היום אפשר שאם יתנו המלכויות רשות לבנות בית הבחירה, מצוה לבנות, כמבואר במדרש בימי ר' יהושע בן חנניה שנתנו רשות והתחילו לבנות. ועיין בספר כפות תמרים שרבנו יחיאל רצה לילך להקריב קרבנות בירושלים אם כן ה"ה לבנות ביהמ"ק.
מבואר בדבריו שזה רק "אפשר" ורק "אם יתנו המלכויות רשות" ואף שהביא ראיות לדבריו לא סמך על זה להכריע. ואף שכל הספר דרך פילפול, אם זה היה פשוט כך למה כתב אפשר.
יש שם בסוגריים שנראה שהרמב"ם לא סבר כך.
המנ"ח כנראה כתב זאת רק מצד מצוות בנין ביהמ"ק, אבל לא דק שהרי אין אפשרות לבנות ביהמ"ק בלא אפר פרה אדומה, וכל הנידון באחרונים היה על הקרבת קרבן פסח על המזבח שטומאה דחויה בציבור, אבל לקיום מצות בנין ביהמ"ק לא מצאנו שטומאה דחויה.
 
אם כבר - ראיתי ב"מזקנים אתבונן" שהגראי"ל שטיינמן זצוק"ל אמר בשמחה גדולה שבירר והיום אין שום בעיה להנדס ולייצר פרה אדומה.
מה דעתך בנושא זה?