דף 1 מתוך 1

הרא"ה במסכת בבא קמא המובא בשיטמ"ק

נשלח: 11 דצמבר 2018, 20:05
על ידי זקן ויושב בישיבה
כידוע לכל לומדי ב"ק שהשיטמ"ק מביא דברי הרא"ה תמידין כסדרן.
סגנון הדברים אינו תואם כל כך לחידושי הרא"ה שיש בידינו על מסכת כתובות. שם הוא דומה לסגנון הרשב"א ושאר ראשונים. אבל בב"ק הוא סגנון אחר.
יתכן שהוא נכתב כפסקים על ב"ק ולא כחידושים על המסכת.
אשמח אם יש מי שיכול להוסיף על זה דבר.