מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1316
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 464 פעמים
קיבל תודה: 383 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

שליחה על ידי במבי » 25 מרץ 2019, 20:22

מקובל להגדיר את האורך כחלק הארוך ואת הרוחב כניצב מקביל לאורך, אך אין הדבר פשוט, ואסביר -

רש"י בעירובין ה: ד"ה ומה חצר - ומה חצר מרובעת או רחבה יותר על אורכה !

וכן בעירובין דף כג: ד"ה וסבב חמישים - השכב האחת למזרח והאחת למערב, הרי רחבה שבעים וארכה חמישים !

וא"כ ממש הוי "לא תסור ימין ושמאל" שאומר על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל ! (לכאו')

והרש"ש שם שואל שאלה זו (בדף כג:) אך מוסיף שמן למדורה באומרו "לכאורה צ"ל להיפך דלעולם האורך נקרא ממזרח למערב ובפרט שהוא יותר" עכ"ל

והיכן מצינו שאורך הוא דווקא ממזרח למערב?

ה"בית מאיר" מתרץ ע"פ הב"י סימן שסג' שכותב, כתב הרב המגיד בשם הרשב"א איזהו אורכו של מבוי זה כניסתו, ומה שאינו דרך כניסתו קרוי רוחב ! (דף ה.)

וא"כ מובן הרש"י בדף ה, ובהסבר הרש"י בדף כג אולי א"ל שהאומדן הוא ע"פ בית המקדש, ששם אכן נכנסו בשער חולדה בצד דרום אך מיד פנו לפתח המערבי כלפי מזרח (מלאכת שלמה מידות ב-א) וא"כ לזאת התכוון הרש"ש שלעולם נקרא האורך ממזרח למערב שזאת הכניסה לב"ה כהסבר הרשב"א.

(ואולי עפ"ז לא נצרכת הגהת הב"ח בב"ב יא.)


זקן ויושב בישיבה
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 25 מרץ 2019, 20:36

גם בתורה כתוב על המזבח חמש אמות אורך וחמש אמות רחבו.


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1316
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 464 פעמים
קיבל תודה: 383 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

שליחה על ידי במבי » 25 מרץ 2019, 20:41

שתהיה לי בריא, (תמיד !)
מתי שהאורך הוא הארוך ניחא, הבעיא שכרש"י כותב שהארוך הוא רוחב והקצר הוא האורך.


זקן ויושב בישיבה
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 25 מרץ 2019, 20:51

במבי כתב:
25 מרץ 2019, 20:41
שתהיה לי בריא, (תמיד !)
מתי שהאורך הוא הארוך ניחא, הבעיא שכרש"י כותב שהארוך הוא רוחב והקצר הוא האורך.
וכן למר, אבל לא זכיתי להבין מה אינו מובן, אם כפשוטו שאורך זה הצד הארוך ורוחב זה הצד הקצר, א"כ במקום ששניהם שוים אין כאן אורך ורוחב, בעל כרחך שאורך ורוחב אינו קשור כלל למידה.


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1316
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 464 פעמים
קיבל תודה: 383 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

שליחה על ידי במבי » 25 מרץ 2019, 20:54

זקן ויושב בישיבה כתב:
25 מרץ 2019, 20:51
במבי כתב:
25 מרץ 2019, 20:41
שתהיה לי בריא, (תמיד !)
מתי שהאורך הוא הארוך ניחא, הבעיא שכרש"י כותב שהארוך הוא רוחב והקצר הוא האורך.
וכן למר, אבל לא זכיתי להבין מה אינו מובן, אם כפשוטו שאורך זה הצד הארוך ורוחב זה הצד הקצר, א"כ במקום ששניהם שוים אין כאן אורך ורוחב, בעל כרחך שאורך ורוחב אינו קשור כלל למידה.
אתה בהחלט צודק ! כששניהם שווים ניחה.
אך כשרש"י כותב "אורכו חמישים ורחבו שבעים" הדבר צע"ג !

(וכשהם שווים הוא כותב "החצר מרובעת")


הטרוד לדעת
מאמרים: 0
הודעות: 11
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 23:57
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

שליחה על ידי הטרוד לדעת » 25 מרץ 2019, 21:27

אעתיק כאן מש"כ בזה העניין זה מכבר:
בפרשות המשכן וכליו מצינו בכמה מקומות שנמצאים מידות אורך ורוחב באותה המידה, (תצוה ל,ב, גבי מזבח הזהב "אמה ארכו ואמה רחבו" ובפקודי לט,ט, גבי החשן "זרת ארכו וזרת רחבו"). והדבר מצריך עיון דהמושכל הראשוני שאורך הוא הצד היותר גדול והרוחב הוא הצד הצר, ולכך נקבעו שמותם, והכא חזינן דיש אורך ורוחב גם במידתם שוה, וצ"ב ע"ש מה נקרא אורך ורוחב, ומה מבינהם הוא האורך, ולא נראה שאין צד מסוים שהוא האורך.
ושמעתי דהכא חזינן שאין מהות האורך בגודלו והרוחב בצרותו, אלא שגוף הדבר איך שמתיחסים אליו הוא האורך והרוחב הוא העובי כביכול של הדבר. (ולדוגמא שאדם נמוך שכריסו יותר רחבה מגבהו , האורך ישאר כפי איך שהוא נמדד בגבהו).
שוב מצאתי שעסקו מפרשי רש"י בפרשת תרומה "המזרחי" (כו לא) עוסק בדברי רש"י שם, שכתב אורך ורוחב גבי הפרכת, דמידתה עשר אמות על עשר אמות, והקשה איך שייך בזה אורך ורוחב, וז"ל: והפרכת ארכה עשר אמות לרחבו של משכן ורחבה עשר אמות כגבהן של קרשים. וכו', מאחר שהיא מרובעת איך יפול בה אורך ורוחב, ולא ידעתי מקומו. וכתב שם הגו"א ליישב וז"ל: ואין זה קשיא, דהאורך נקרא השתי, והערב נקרא רוחב, ע"כ.
והוא כמבואר לעיל, דעצמו של האריג הוא השתי וחוטי הערב מתערבים בתוכו, ולכך נקרא השתי אורך גם כשמידתו שוה לרחבו.
אולם צב"ג דהקשה הרא"ם על רש"י, ולא ציין דנמצא כן בכתוב דאיכא אורך ורוחב דמידתם שוה, וגם הגו"א לא העיר בזה.
ומ"מ עדיין לא מבואר גבי החשן וגבי המזבח, מה האורך ומה הרוחב, וכ"א צ"ב בפני עצמו.
(יעוי"ש בשפתי חכמים, שתירץ דמידות אורך ורוחב קאי על הצורות שהיו מצוירות על הפרכת).
-ועתה יש להוסיף דאי מהות האורך לא בגודלו אלא במהות, שפיר אפשר לשמוע גם כשהוא קצר יותר, אך באמת כל מקרה צריך בירור לגופו-


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

שליחה על ידי יצחק » 25 מרץ 2019, 21:51

לשון רש"י במלכים א, ו, ג. אורך האולם לרחבו של ההיכל מן הצפון לדרום. כל מדה היתירה קרויה אורך, והפחותה קרויה רוחב, לפי שבהיכל מדת מן המזרח למערב יתירה, קרויה אורך, ובאולם שמדת מצפון לדרום יתירה בו, קרויה אורך מן הצפון לדרום, ומן המזרח למערב קרויה בו רוחב. וכזה ממש ברש"י ביחזקאל מ, יא.
זכור לי שהתיו"ט מביא את הרש"י הזה במסכת מידות אבל כעת לא מצאתי היכן. וגם אני התקשיתי בסתירת דברי רש"י מעירובין שהובא לעיל בהודעה של @במבי וכשלמדתי את הרש"י בעירובין פירשתי לעצמי שאורך הוא מה שממני והלאה ורוחב הוא משמאל לימין (אורך מאונך ורוחב מאוזן), אבל זה נסתר מרש"י במלכים.


פותח הנושא
במבי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1316
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 464 פעמים
קיבל תודה: 383 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

שליחה על ידי במבי » 25 מרץ 2019, 22:30

גם לשון רש"י בהסבר בין "משך" ל"רוחב" צ"ב

שכותב "משכו - של חקק לתוך אורך המבוי. בדבר הבולט כגון מיעוט שייך למימר רוחב, ובדבר השוקע ומקיפות אותו מחיצות כגון חקק שייך לומר לשון משך" (עירובין ה.)


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

שליחה על ידי יצחק » 25 מרץ 2019, 23:10

במבי כתב:
25 מרץ 2019, 22:30
גם לשון רש"י בהסבר בין "משך" ל"רוחב" צ"ב

שכותב "משכו - של חקק לתוך אורך המבוי. בדבר הבולט כגון מיעוט שייך למימר רוחב, ובדבר השוקע ומקיפות אותו מחיצות כגון חקק שייך לומר לשון משך" (עירובין ה.)
הפירוש הוא כך: אם נניח שרוחב הכוונה משמאל לימין אז זה לא סתם מילתא בלא טעמא אלא הרעיון הוא שהמשמעות של רוחב הוא התרחבות והתפשטות החלל לכן משתמשים במילה רוחב לציין את הגודל של החקיקה, משא"כ מילת אורך מתייחסת לכמות לכן משתמשים בה לציין את משך האובייקט שנמשך ממני והלאה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “עירובין”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים