ברכות ט: מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1598
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 732 פעמים
קיבל תודה: 521 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ברכות ט: מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים

שליחה על ידי אוריאל » 28 אפריל 2019, 01:07

"מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים". עיין רש"י שפירש ולפני ירח דור דורים שמתפללין מנחה עם דמדומי חמה, אבל במהרש"א פירש שהכוונה על ק"ש של ערבית שמתפללין אותה מיד ביציאת הכוכבים והלבנה, וכתב שלא מצינו בשום דוכתא מצוה להתפלל עם דמדומי חמה.

והוא תמוה מאד דהא מפורש לקמן כט: מצוה להתפלל עם דמדומי חמה, והתם מוכח דעל תפילת מנחה קאמר דהא לייטי עלה במערבא שמא תטרף השעה, והלשון "נטרפת השעה" ודאי שייך למי שדוחה להתפלל מנחה סמוך לשקיעה דחיישי' דמיטרפא שעתא, אבל אם המדובר על ק"ש בתחילת הלילה מאי שייך בזה הלשון מיטרף שעתא [דלא במשמע שהכוונה אולי יטעה ויקדים]. והתם נמי אמר רבי זירא על הא דאמרי' מצוה להתפלל עם דמדומי חמה מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים, חזינן דאתפילת מנחה קאמר.

והנה כבר בחי' המהרש"א יש סוגריים שמפנים לדף כט: ולרש"י שם, אבל לא ידעתי הביאור בזה.


יואל נהרי
הודעות: 893
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 288 פעמים
קיבל תודה: 381 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ט: מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים

שליחה על ידי יואל נהרי » 31 דצמבר 2019, 19:23

במס' שבת קי"ח מופיעה ג"כ מימרא זו 'מצוה להתפלל עם דמדומי חמה', ושם פרש"י: דמדומי חמה - 'כשהיא אדומה, שחרית אחרי הנצה מיד היא אדומה, וערבית סמוך לשקיעתה'.
מעניין שיש באחרונים שהבינו ברש"י שהוא מתכוון לתפילת ערבית, עי' חידושי הרז"ה ח"א סי' ט, וכן ה'מעיל שמואל', והיינו שרש"י ס"ל שערבית ג"כ מצוה להתפלל מבעוד יום.
אכן כבר דחו דבריהם בס' מרכבת המשנה הל' תפלה פ"ג וכן בשו"ת תורת חיים [להגרי"ח זוננפלד] סי' כב, שבודאי כוונת רש"י ערבית - בערב, ואיירי בתפילת מנחה, כפי שפי' במס' ברכות.
ועי"ש עוד בשו"ת תורת חיים שמפרש שבי' 'עם דמדומי חמה' תלוי בר' יהודה ורבנן, דלר"י איירי בערבית ולרבנן במנחה, ע"ש.

דבר נוסף מעניין, שב'זוהר חדש' נראה שפי' פסוק זה על ערבית:
זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית דף ל עמוד ב
ובג"כ א"ר אלעזר אסור ליה לבר נש למימר תושבחן דצלותיה אלא עם דמדומי חמה דכתיב [תלים עב] ייראוך עם שמש וכן א"ר אלעזר צלותא ותושבחתא דליליא מששקעה החמה עד לא אתחזי סיהרא דכתיב ייראוך עם שמש דא היא צלותא דצפרא. ולפני ירח וגו' דא היא צלותא דליליא. 


עוד משהו מעניין בענין הזה, שבברכות כ"ח ע"א פי' רש"י בד"ה מתפלל של מנחה - 'מאחר שהגיע זמנה, כדי להקדימה בתחלת זמנה, שלא יקרא פושע גם עליה'. 
ונראה מדבריו שעיקר הזמן הוא מנחה גדולה. וכבר העיר כן הרש"ש שם שזה סותר לדבריו במימרא של 'מצוה להתפלל עם דמדומי חמה', עי"ש.
[ולדחוק שהוא מצד לייטי עלה במערבא הרי זה מסתם בדור מאוחר יותר מהברייתא הזו].


HaimL
הודעות: 4817
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 739 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ט: מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים

שליחה על ידי HaimL » 31 דצמבר 2019, 23:02

אוריאל כתב:
28 אפריל 2019, 01:07
"מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים". עיין רש"י שפירש ולפני ירח דור דורים שמתפללין מנחה עם דמדומי חמה, אבל במהרש"א פירש שהכוונה על ק"ש של ערבית שמתפללין אותה מיד ביציאת הכוכבים והלבנה, וכתב שלא מצינו בשום דוכתא מצוה להתפלל עם דמדומי חמה.

והוא תמוה מאד דהא מפורש לקמן כט: מצוה להתפלל עם דמדומי חמה, והתם מוכח דעל תפילת מנחה קאמר דהא לייטי עלה במערבא שמא תטרף השעה, והלשון "נטרפת השעה" ודאי שייך למי שדוחה להתפלל מנחה סמוך לשקיעה דחיישי' דמיטרפא שעתא, אבל אם המדובר על ק"ש בתחילת הלילה מאי שייך בזה הלשון מיטרף שעתא [דלא במשמע שהכוונה אולי יטעה ויקדים]. והתם נמי אמר רבי זירא על הא דאמרי' מצוה להתפלל עם דמדומי חמה מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים, חזינן דאתפילת מנחה קאמר.

והנה כבר בחי' המהרש"א יש סוגריים שמפנים לדף כט: ולרש"י שם, אבל לא ידעתי הביאור בזה.

אם כל ראייתך היא מלשון דלמא מטרפא שעתא, דווקא אפשר לדחוק כדברי המהרש"א, ולשון מטרפא שעתא הוא כמו בשר טרוף, כלומר ערבוב השעה, שיטעה ויבוא לקרוא ק"ש ולהתפלל מעריב קודם זמנו, כך נראה בעיניי


עמנואל
הודעות: 670
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 324 פעמים
קיבל תודה: 161 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ט: מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים

שליחה על ידי עמנואל » 31 דצמבר 2019, 23:49

לכאורה גם דברי רש"י קשים, כי הוא פירש שיראוך בק"ש של שחרית ולפ"ד מצווה ג"כ להתפלל ערבית עם דמדומי חמה משום ק"ש, אך הוא פירש דקאי על מנחה. (ואגב בדף כט פירש דקאי על יוצר ומנחה). לגבי הקושיה מדף כט ראיתי בספר רחמיך רבים שפירש (ע"פ תר"י) שלפי מהרש"א דמיטרפא שעתא שמא יקיימה בדיעבד, דהיינו שלא יקרא עם הנץ אלא מעט אחרי הנץ.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים