הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

היו לפניו מינים הרבה... יברך על איזה מהם שירצה. מה שרוצה כעת או מה שתמיד חפץ בו?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
במבי
הודעות: 2214
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 594 פעמים
קיבל תודה: 640 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

היו לפניו מינים הרבה... יברך על איזה מהם שירצה. מה שרוצה כעת או מה שתמיד חפץ בו?

שליחה על ידי במבי » 26 מאי 2019, 20:11

ידועה השאלה על הנאמר "היו לפניו מינים הרבה, ר"י אומר אם יש בינהן ממין שבעה מברך עליו וחכמים אומרים מברך על איזה מהם שירצה, מה הכוונה מה שרוצה תמיד או כעת?
הרבה מהפרשים מסבירים מה שרוצה תמיד אף שכעת חפץ יותר במין השני אך ראיתי שהתוס' אנשי שם מפרש שיברך על איזה מהם שירצה אפילו אינו חביב. וא"כ משמע שיברך על מה שמתחשק לו (בלשון ז'רגון)

אך אני רוצה להבין את המפרשים שמפרשים "על איזה מהם שירצה" כלומר תמיד ולא כעת ע"פ הנאמר בעירובין לו: מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו נכרים מן המזרח עירובי למערב מן המערב עירובי למזרח. אם באו לכאן ולכאן למקום שארצה אלך וכו'

האם גם שם יגידו שעירובו חל להיכן שחפץ תמיד ולא להיכן שרוצה כעת???
 


פותח הנושא
במבי
הודעות: 2214
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 594 פעמים
קיבל תודה: 640 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היו לפניו מינים הרבה... יברך על איזה מהם שירצה. מה שרוצה כעת או מה שתמיד חפץ בו?

שליחה על ידי במבי » 25 אוגוסט 2019, 10:53

יש למשהו הסבר?


ayedavid
הודעות: 508
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 149 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היו לפניו מינים הרבה... יברך על איזה מהם שירצה. מה שרוצה כעת או מה שתמיד חפץ בו?

שליחה על ידי ayedavid » 25 אוגוסט 2019, 11:07

במבי כתב:
26 מאי 2019, 20:11
הרבה מהפרשים מסבירים מה שרוצה תמיד אף שכעת חפץ יותר במין השני

אפשר מקורות? מסתמא לא פירשו כן מחמת ביאור המילה 'ירצה'


פותח הנושא
במבי
הודעות: 2214
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 594 פעמים
קיבל תודה: 640 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היו לפניו מינים הרבה... יברך על איזה מהם שירצה. מה שרוצה כעת או מה שתמיד חפץ בו?

שליחה על ידי במבי » 25 אוגוסט 2019, 11:39

ayedavid כתב:
25 אוגוסט 2019, 11:07
במבי כתב:
26 מאי 2019, 20:11
הרבה מהפרשים מסבירים מה שרוצה תמיד אף שכעת חפץ יותר במין השני

אפשר מקורות? מסתמא לא פירשו כן מחמת ביאור המילה 'ירצה'

זכור לי שכך מסביר הרא"ש


אמת מארץ תצמח
הודעות: 381
הצטרף: 10 יוני 2019, 00:33
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היו לפניו מינים הרבה... יברך על איזה מהם שירצה. מה שרוצה כעת או מה שתמיד חפץ בו?

שליחה על ידי אמת מארץ תצמח » 25 אוגוסט 2019, 12:25

הרא"ש (וכן עיקר ההלכה) סבר שרק מין שחביב אצלו בדר"כ נחשב למין החשוב יותר שעליו הוא מברך.


ayedavid
הודעות: 508
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 149 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היו לפניו מינים הרבה... יברך על איזה מהם שירצה. מה שרוצה כעת או מה שתמיד חפץ בו?

שליחה על ידי ayedavid » 25 אוגוסט 2019, 12:40

תודה.

אולי ההכרח הוא מביאור המחלוקת בגמ' שרבנן סברי דמין חביב עדיף, ואם הביאור היה שיכול לברך על מה שירצה באותו רגע היה די לומר שרבנן לא סברו כר' יהודה שמין שבעה עדיף, וממילא יכול לברך על מה שירצה. ומהביאור שרבנן סברי מין חביב עדיף משמע שיש עדיפות המחייבת ולא בחירה חופשית.

וגם מרש"י קצת משמע כמו הרא"ש


יהודי רציני
הודעות: 411
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 00:44
נתן תודה: 74 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היו לפניו מינים הרבה... יברך על איזה מהם שירצה. מה שרוצה כעת או מה שתמיד חפץ בו?

שליחה על ידי יהודי רציני » 25 דצמבר 2019, 22:20

פעם כתבתי בנושא זה, לקמן מובאים הדברים.


יהודי רציני
הודעות: 411
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 00:44
נתן תודה: 74 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היו לפניו מינים הרבה... יברך על איזה מהם שירצה. מה שרוצה כעת או מה שתמיד חפץ בו?

שליחה על ידי יהודי רציני » 25 דצמבר 2019, 22:22

במבי כתב:
26 מאי 2019, 20:11
ידועה השאלה על הנאמר "היו לפניו מינים הרבה, ר"י אומר אם יש בינהן ממין שבעה מברך עליו וחכמים אומרים מברך על איזה מהם שירצה, מה הכוונה מה שרוצה תמיד או כעת?
הרבה מהפרשים מסבירים מה שרוצה תמיד אף שכעת חפץ יותר במין השני אך ראיתי שהתוס' אנשי שם מפרש שיברך על איזה מהם שירצה אפילו אינו חביב. וא"כ משמע שיברך על מה שמתחשק לו (בלשון ז'רגון)

אך אני רוצה להבין את המפרשים שמפרשים "על איזה מהם שירצה" כלומר תמיד ולא כעת ע"פ הנאמר בעירובין לו: מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו נכרים מן המזרח עירובי למערב מן המערב עירובי למזרח. אם באו לכאן ולכאן למקום שארצה אלך וכו'

האם גם שם יגידו שעירובו חל להיכן שחפץ תמיד ולא להיכן שרוצה כעת???
פעם כתבתי בנושא זה (הדגשתי ההוכחות שהביאו הראשונים ללמוד שחביב היינו מה שבד"כ ולא מה שעכשיו)-

ד. גדר חביב- ובב"י דייק מלשון הרמב"ם שכתב איזה שירצה להקדים מקדים במקום מקדים את החביב תחילה שדעתו דגדר חביב הוא המין שרוצה בו עתה לא מה שחביב עליו תדיר, ולכן כתב איזה שירצה להקדים דסתמא דמילתא רוצה להקדים המין שרוצה בו עתה יותר מחבירו .
אכן הרא"ש (שם) ותר"י ביארו דגדר חביב הוא מה שחביב עליו תדיר, ודייק זאת הרא"ש דחביב לרבנן דומיא דמין ז' לרבי יהודה וכי היכי דמין ז' לרבי יהודה אינו המין שרוצה עתה לאכול הימנו ואעפ"כ צריך להקדימו ה"נ יש לפרש לרבנן דאינו המין שרוצה בו עתה אלא דתדיר רוצה אותו יותר ולכך צריך להקדימו (עי' ק"נ אות ו').
והאחרונים דייקו מגירסה דגמ' דילן דרבנן סברי מין חביב עדיף כשיטה דהיינו המין שבד"כ חביב עליו (עי' צל"ח וביאור הגר"א סי' רי"א (ד"ה ונקרא)).
וממילא מיושבת קושייתך דכאן יש דיוק או משיטת ר 'יהודה או מהמילים מין חביב וסרה הקו' מעירובין ודו"ק. 
 


מבקש אמת
הודעות: 2957
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 317 פעמים
קיבל תודה: 1151 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היו לפניו מינים הרבה... יברך על איזה מהם שירצה. מה שרוצה כעת או מה שתמיד חפץ בו?

שליחה על ידי מבקש אמת » 26 דצמבר 2019, 02:10

במבי כתב:
26 מאי 2019, 20:11
ידועה השאלה על הנאמר "היו לפניו מינים הרבה, ר"י אומר אם יש בינהן ממין שבעה מברך עליו וחכמים אומרים מברך על איזה מהם שירצה, מה הכוונה מה שרוצה תמיד או כעת?
הרבה מהפרשים מסבירים מה שרוצה תמיד אף שכעת חפץ יותר במין השני אך ראיתי שהתוס' אנשי שם מפרש שיברך על איזה מהם שירצה אפילו אינו חביב. וא"כ משמע שיברך על מה שמתחשק לו (בלשון ז'רגון)

אך אני רוצה להבין את המפרשים שמפרשים "על איזה מהם שירצה" כלומר תמיד ולא כעת ע"פ הנאמר בעירובין לו: מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו נכרים מן המזרח עירובי למערב מן המערב עירובי למזרח. אם באו לכאן ולכאן למקום שארצה אלך וכו'

האם גם שם יגידו שעירובו חל להיכן שחפץ תמיד ולא להיכן שרוצה כעת???

לכאורה הדבר תלוי בטעם של מעלת חביב: בתרומת הדשן סי' לב מבואר שהוא חשיבות בכך שיש יותר הודאה בברכה על מה שנהנה יותר "דעל חביבות הנאתו הוא מברך ומשבח", ולפי זה תלוי במה שחביב עליו עכשיו.
אמנם מהרא"ש נראה להוכיח לא כן, דהנה דעת הרא"ש שבאין ברכותיהן שוות אין מעלה לחביב, והנה אי נימא שברכת החביב מעולה יותר מברכה שאינו חביב גם באין ברכותיהן שוות למה לא יקדים את ברכת החביב?
ונראה מזה שסובר הרא"ש שחביב הוא רק מעלה במאכל, והיינו שמאכל שיותר חביב עליו יש לו יותר חשיבות ויש לו לפטור את המאכל השני, וזה אינו שייך אלא בברכותיהן שוות אבל באין ברכותיהן שוות השאלה היא לא איזה מאכל להקדים אלא איזו ברכה, ובברכות אין מעלה לחביב. ולפי הבנה זו יש סברא לומר שחביב תלוי במה שחביב עליו בדרך כלל, דמאכל שחביב עליו ברוב הפעמים יש לו יותר חשיבות ממאכל שחביב עליו רק עכשיו. ואכן אזיל הרא"ש לטעמיה דס"ל שחביב תלוי במה שחביב עליו ברוב הפעמים ולא עכשיו.
 


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היו לפניו מינים הרבה... יברך על איזה מהם שירצה. מה שרוצה כעת או מה שתמיד חפץ בו?

שליחה על ידי אלימלך » 26 דצמבר 2019, 21:43

לשון 'שירצה' כולל בתוכו את שני האפשרויות א' רצונו התמידי ב' רצון רגעי, והוא דבר הלמד מענינו וכמו שביארו בהודעות לעיל

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים