דף 1 מתוך 1

ברכת התרומה כחלק מהמצוה

נשלח: 03 יוני 2019, 22:51
על ידי יעקב שלם
עלתה לי מחשבה לפשט אשמח לדעתכם

המשנה בתרומות א ב חרש המדבר ואינו שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה

א. למה זה נאמר דווקא בתרומה ולא בשאר מצוות
ב. לכאו ברכת המצוות זה לא חלק מהמצוה אלא מעלה והיה יותר מתאים לכתוב התורם חייב לברך אבל לשון המשנה משמע שחוסר הברכה זה חיסרון בחלות ורק בדיעבד התרומה תרומה וזה תמוה

היום למדתי בברכות מ: שחלק מוידוי מעשרות לא שכתי מלברך וברש"י שם אקב"ו להפריש תרומה ומעשר וממילא יוצא שמי שלא מברך לא יכול לומר וידוי מעשרות ולפ"ז א"ש שהברכה של תרומה היא חלק משלימות מצוות תרומה ושפיר מתורצות הקושיות הנ"ל

Re: ברכת התרומה כחלק מהמצוה

נשלח: 04 יוני 2019, 01:18
על ידי חלק א׳ ממעל
וכ"ז רק אי ברכות דאו׳

Re: ברכת התרומה כחלק מהמצוה

נשלח: 04 יוני 2019, 01:53
על ידי יהודי
אולי מבואר מכאן שבכל המצוות הברכה היא חלק מהמצוה, ומי אמר שאין דין זה בשאר מצוות.
מטו מהגרי"ז שלמד כן ברש"י על החומש בפרשת כי תבוא שביאר 'ולא שכחתי' שהכוונה לברכה (ולדברי פותח האשכול שפיר טפי).
בתוס' הרא"ש (ברכות טו:) כתב שאם ברכת המצוות מה"ת הרי"ז מעכב בהפרשת תרו"מ, והשאלה אם ללמוד מדבריו שהגדר שהברכה היא חלק מהמצוה גם בדרבנן. יעו' בזה עוד בהר צבי או"ח ח"א.

Re: ברכת התרומה כחלק מהמצוה

נשלח: 04 יוני 2019, 02:14
על ידי האחד בא לגור
יעקב שלם כתב:
03 יוני 2019, 22:51
עלתה לי מחשבה לפשט אשמח לדעתכם

המשנה בתרומות א ב חרש המדבר ואינו שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה

א. למה זה נאמר דווקא בתרומה ולא בשאר מצוות
ב. לכאו ברכת המצוות זה לא חלק מהמצוה אלא מעלה והיה יותר מתאים לכתוב התורם חייב לברך אבל לשון המשנה משמע שחוסר הברכה זה חיסרון בחלות ורק בדיעבד התרומה תרומה וזה תמוה


הרבה ראשונים( וכך גם נפסק להלכה) כתבו שגם בשחיטה אסור לכתחילה לשחוט בערום או באילם, מכח המשנה הזאת בתרומה.

והמשותף בין תרומה לשחיטה - זה הענין שחל חלות ע"י המעשה ובזה יש בעיה שאם לא ברך חסר בצורה המושלמת של החלת החלות שחוטה או התרומה , אבל לא מצד המצווה

ובאמת בהלכות אלדד הדני הביאהו כמה ראשונים - איתא שהשוחט בלא ברכה שחיטתו פסולה והבהמה נבילה אמנם לא נפסק כך להלכה .