הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
chagold
הודעות: 110
הצטרף: 01 יולי 2017, 22:28
נתן תודה: 108 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

שליחה על ידי chagold » 27 אוגוסט 2019, 23:56

בתוס' מנחות נו. כ' דבלחמי תודה אין קידוש תנור (ז"ל וסוגיא דפסחים (דף יג:) דסברה דלרבי לא נפקי לחולין כרבא אתיא דלחמי תודה לית להו תנור) ומשו"כ הכריח דהסוגי' פסחים יב: אתי' לרבא וכמבואר בנ"ל.

אכן יעוי' בתוס' מנחות טו: ד"ה אפשר לשנותן לזבח אחר דכ' בתחילת דבריו שאי"צ תנור ממש אלא נסכים מתקדשין בעצם הבאתן. וכן כ' בהמשך דבריו דודאי נסכים קדשי לענין ליפסל בלינה משקדשו בכלי וכדאיתא במנחות עב: (ז"ל דלענין לינה ודאי מיפסלי משקדשו בכלי דאמר בסוף רבי ישמעאל (לקמן עב:) גבי שתי הלחם דאי תנור מקדש מיפסלי בלינה  וכו').

והנה לכאו' גם בחלות תודה איכא את 'הבאתן'. ולתוס' טו: היה צריך להיות שיקדשו כתנור.

אם התוס' נו. דכ' שאין קידוש תנור סותר לדבריו טו:?


HaimL
הודעות: 3943
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 565 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

שליחה על ידי HaimL » 24 דצמבר 2019, 09:32

אבל אתה לא הבאת את דברי התוספות במנחות ט"ו ע"ב כפי שכתבו. כי בתחילת דבריהם הם כתבו שבאים עם הזבח היינו קידוש בכלי. ואם כן, אתי שפיר הכל. שהנסכים מתקדשים עם הבאתם בכלי שרת, ובלחמי תודה היא מחלוקת. למ"ד לחמי תודה צריכים קידוש בתנור, יתקדשו כבר בתנור. ולמ"ד א"צ קידוש בתנור יתקדשו רק בשחיטה וזריקת הדם של זבח התודה אבל לכ"ע לא קדשו מיד עם הבאתן, שאין הבאתן בכלי שרת.


פותח הנושא
chagold
הודעות: 110
הצטרף: 01 יולי 2017, 22:28
נתן תודה: 108 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

שליחה על ידי chagold » 24 דצמבר 2019, 19:44

HaimL כתב:
24 דצמבר 2019, 09:32
למ"ד לחמי תודה צריכים קידוש בתנור, לא יקדשו אלא בתנור. ולמ"ד א"צ קידוש בתנור
לאיזו מחלוקת כוונתך.

אגב, עכשיו אני רואה שכתבתי מנחות נו. במקום מנחות מו.


מבקש אמת
הודעות: 2957
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 317 פעמים
קיבל תודה: 1151 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

שליחה על ידי מבקש אמת » 24 דצמבר 2019, 21:56

לכאורה הבאת לחמי תודה הוי כנסכים, ששניהן מתקדשין בעצם הבאתן, מחמת שנספחים לקרבן (ובתוס' מו,א חילקו להדיא בין מנחה דבהדי זבח למנחה לחודא). וא"כ אין כאן סתירה.


HaimL
הודעות: 3943
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 565 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

שליחה על ידי HaimL » 25 דצמבר 2019, 07:07

chagold כתב:
24 דצמבר 2019, 19:44
HaimL כתב:
24 דצמבר 2019, 09:32
למ"ד לחמי תודה צריכים קידוש בתנור, לא יקדשו אלא בתנור. ולמ"ד א"צ קידוש בתנור
לאיזו מחלוקת כוונתך.

אגב, עכשיו אני רואה שכתבתי מנחות נו. במקום מנחות מו.
המחלוקת אם תודה צריכה קידוש בתנור, או לא.
וכן, באמת התפלאתי כשלא מצאתי בדף נ"ו.
 


HaimL
הודעות: 3943
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 565 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

שליחה על ידי HaimL » 25 דצמבר 2019, 07:10

מבקש אמת כתב:
24 דצמבר 2019, 21:56
לכאורה הבאת לחמי תודה הוי כנסכים, ששניהן מתקדשין בעצם הבאתן, מחמת שנספחים לקרבן (ובתוס' מו,א חילקו להדיא בין מנחה דבהדי זבח למנחה לחודא). וא"כ אין כאן סתירה.
אני לא מבין. אני היחיד שראה בתוספות שהנסכים מתקדשים עם הבאתם בכלי שרת? אולי לא הבנתי.

ולחמי תודה ודאי מתקדשים עם השחיטה וזריקת הדם, לא בעצם הבאתם. אבל יש מ"ד שמתקדשים באפייתם בתנור.
 


פותח הנושא
chagold
הודעות: 110
הצטרף: 01 יולי 2017, 22:28
נתן תודה: 108 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

שליחה על ידי chagold » 25 דצמבר 2019, 12:37

מבקש אמת כתב:
24 דצמבר 2019, 21:56
לכאורה הבאת לחמי תודה הוי כנסכים, ששניהן מתקדשין בעצם הבאתן, מחמת שנספחים לקרבן (ובתוס' מו,א חילקו להדיא בין מנחה דבהדי זבח למנחה לחודא). וא"כ אין כאן סתירה.

ב' הלחם ג"כ באים עם הזבח (מנחות מז.) ואעפ"כ מתקדשים ללינה בתנור (מנחות עב:)


פותח הנושא
chagold
הודעות: 110
הצטרף: 01 יולי 2017, 22:28
נתן תודה: 108 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

שליחה על ידי chagold » 25 דצמבר 2019, 12:38

HaimL כתב:
25 דצמבר 2019, 07:07
המחלוקת אם תודה צריכה קידוש בתנור, או לא.
היכן?


HaimL
הודעות: 3943
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 565 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

שליחה על ידי HaimL » 26 דצמבר 2019, 08:59

chagold כתב:
25 דצמבר 2019, 12:38
HaimL כתב:
25 דצמבר 2019, 07:07
המחלוקת אם תודה צריכה קידוש בתנור, או לא.
היכן?

חבר, אתה הבאת את כל זה. ראה בתוספות דף מ"ו ע"א שהסוגיות חלוקות אם תנור מקדש או לא.


פותח הנושא
chagold
הודעות: 110
הצטרף: 01 יולי 2017, 22:28
נתן תודה: 108 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

שליחה על ידי chagold » 29 דצמבר 2019, 11:57

אם כוונתך לסוגי' מז., עב:, זה לגבי שתי הלחם. לא ראיתי לגבי תודה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • אם תנור מקדש ב' הלחם קדושת הגוף מנחות נז.
  על ידי chagold » 04 מאי 2020, 19:52 » ב מנחות
  0 תגובות
  37 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי chagold
  04 מאי 2020, 19:52
 • ישוב קו' רע"א על תוס' בנזיר יב. בענין דשלב"ע
  על ידי הערשל » 22 ינואר 2020, 20:33 » ב נזיר
  1 תגובות
  82 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי HaimL
  22 ינואר 2020, 21:59
 • ישוב קו' רע"א ביו"ד שכ"ח על תוס' בנזיר יב.
  על ידי הערשל » 22 ינואר 2020, 21:18 » ב נזיר
  0 תגובות
  34 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי הערשל
  22 ינואר 2020, 21:18
 • תוס' יג: איפה התוספתא?
  על ידי מרן רה''י שליט''א » 18 יוני 2020, 21:59 » ב בבא בתרא
  4 תגובות
  83 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי בלדד השוחי
  19 יוני 2020, 00:16
 • שאלה על הגדרת תוס' לביאור המילה "פילוסוף"
  על ידי במבי » 27 יוני 2020, 21:46 » ב שבת
  34 תגובות
  620 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מהפך פשטא
  24 אוגוסט 2020, 13:20

חזור אל “מנחות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים