דף 1 מתוך 1

השיר המפורסם: מה זה שמחה של מצוה

נשלח: 12 ספטמבר 2019, 19:54
על ידי יעקב שלם
הגמ' בשבת ל: 
אין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר (מלכים ב ג, טו) ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן

וברש"י שמחה של מצוה - כגון הכנסת כלה:
 קחו לי מנגן - מצוה היא להשרות עליו שכינה:

אבקש את עזרתכם 
הדוגמא הראשונה של רש"י שמחה של מצוה מובנת מצוה שנעשית בשמחה
אבל המקור של דברי הגמ' מאלישע  צריך לי ביאור
א. מהיכן לומדים שיש מצוה להשרות שכינה בפשטות השראת השכינה זה שכר עבור מצוה
ב. לכאורה השמחה הייתה כגורם והכשר והיא לא שמחה של מצוה עצמה

והכי חשוב לי הרבה שנים אני חושב על דברי ר' נחמן  "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד"
מה המקור של דבריו
לכאורה מדברי הגמ' יש מקור משמעותי לזה
אם יש מצוה להשרות שכינה   והדרך היא ע"י שמחה   א"כ מצוה להיות בשמחה

Re: השיר המפורסם: מה זה שמחה של מצוה

נשלח: 12 ספטמבר 2019, 22:01
על ידי אח שלך
בזמן שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי.
(שם התפילין שה' מניח כמבואר בריש ברכות - שבהם הוא מזכיר כביכול למוחו וליבו את בניו שלא יסיח דעת מהם... וקלני = הקל נא עלי)

כל רצון ה' בעולם הוא שיהיה לנו טוב ונהיה שמחים ומאושרים.
כמובא בתחילת המס"י.

Re: השיר המפורסם: מה זה שמחה של מצוה

נשלח: 13 ספטמבר 2019, 00:01
על ידי יוסף יצחק
תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה וכו'

Re: השיר המפורסם: מה זה שמחה של מצוה

נשלח: 13 ספטמבר 2019, 01:18
על ידי chagold
הפסוק של תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה וכו' מבואר בערכין יא. כשירה
וברש"י שם אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה