נדה ז: רבי אליעזר שמותי הוה

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1597
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 732 פעמים
קיבל תודה: 520 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

נדה ז: רבי אליעזר שמותי הוה

שליחה על ידי אוריאל » 20 נובמבר 2019, 01:28

ראבי"ה הקשה [מודפס בת"י על הדף], מהו דבעיא לן במו"ק אם מנודה אסור בתפילין אם לאו וסלקא בתיקו והלא בפירוש איתא בב"מ נט שהיה רבי אליעזר עטור בתפילין. ואי משום דלא חש רבי אליעזר לנידוי, א"כ מאי טעמא חלץ נעליו, ונשאר בצ"ע.

ושמעתי ליישב, דאולי רבי אליעזר אכן חש לנידוי חבריו, אבל רק בתורת חשש שאולי הנידוי שלהם נידוי, אבל לא בתורת ודאי. ולכן חלץ מנעליו מספק, אך לא יכל מחמת זה להפסיד מצות תפילין.

אי נמי באמת לא חש לנידוי חביריו, אלא שמפני כבוד חביריו שלא יאמרו שאין נידוי חכמים נידוי חלץ מנעליו, אבל תפילין לא יכל שלא להניח מחמת ענין זה.


HaimL
הודעות: 4812
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 737 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נדה ז: רבי אליעזר שמותי הוה

שליחה על ידי HaimL » 02 דצמבר 2019, 23:05

קודם כל, זה שהניח תפילין הוא בסנהדרין, לא בבבא מציעא (מה שהביא הראבי"ה)

אולי רבי אליעזר סובר כדעת המתירים.
אולי נתנדה בסתם, שהוא שלושים יום.

ועיקר התירוץ, שדעת האוסרים מנודה בתפילין הוא רק משום שנקראו פאר, ולכן אין למנודה להתנאות בתפילין בפרהסיה. אבל רבי אליעזר הניח בביתו, כמבואר שם בגמרא סנהדרין.


משה נפתלי
הודעות: 1019
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 312 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נדה ז: רבי אליעזר שמותי הוה

שליחה על ידי משה נפתלי » 03 דצמבר 2019, 02:12

HaimL כתב:
02 דצמבר 2019, 23:05
א. אולי רבי אליעזר סובר כדעת המתירים.
ב. אולי נתנדה בסתם, שהוא שלושים יום.
ג. דעת האוסרים מנודה בתפילין הוא רק משום שנקראו פאר, ולכן אין למנודה להתנאות בתפילין בפרהסיה. אבל רבי אליעזר הניח בביתו, כמבואר שם בגמרא סנהדרין.
בְּלָה-בְּלָה-בְּלָה
א. בעיא דלא איפשיטא היא בפרק ואלו מגלחין אי מנודה מותר בתפלין אם לאו (אין שום מחלוקת בדבר), והקושיא היא: תיפשוט לה מרבי אליעזר שהיה מניח תפלין!
ב. רבי אליעזר היה מבורך עד יום מיתתו, כמפורש בשלהי ארבע מיתות.
ג. אבל אסור בתפלין משום שנקראו פאר, ואסור לו להניחן אפילו בצנעא.
 


HaimL
הודעות: 4812
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 737 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נדה ז: רבי אליעזר שמותי הוה

שליחה על ידי HaimL » 03 דצמבר 2019, 06:05

משה נפתלי כתב:
03 דצמבר 2019, 02:12
HaimL כתב:
02 דצמבר 2019, 23:05
א. אולי רבי אליעזר סובר כדעת המתירים.
ב. אולי נתנדה בסתם, שהוא שלושים יום.
ג. דעת האוסרים מנודה בתפילין הוא רק משום שנקראו פאר, ולכן אין למנודה להתנאות בתפילין בפרהסיה. אבל רבי אליעזר הניח בביתו, כמבואר שם בגמרא סנהדרין.
בְּלָה-בְּלָה-בְּלָה
א. בעיא דלא איפשיטא היא בפרק ואלו מגלחין אי מנודה מותר בתפלין אם לאו (אין שום מחלוקת בדבר), והקושיא היא: תיפשוט לה מרבי אליעזר שהיה מניח תפלין!
ב. רבי אליעזר היה מבורך עד יום מיתתו, כמפורש בשלהי ארבע מיתות.
ג. אבל אסור בתפלין משום שנקראו פאר, ואסור לו להניחן אפילו בצנעא.
ב. זה בכלל לא מפורש בסנהדרין שרבי אליעזר היה בנידוי עד יום מותו. כתוב עמד רבי יהושע על רגליו ואמר הותר הנדר הותר הנדר. אם בלה בלה בלה, אז הייתה צריכה להיות הנוסחה הותר הנידוי הותר הנידוי.

 אלא יש לפרש שרבי אליעזר נתנדה בסתם לשלושים יום (כפירוש רש"י שברכוהו) והותר הנדר, הפירוש הוא על מה שהסכימו החכמים שלא לפסוק כרבי אליעזר משום שנתנדה פעם אחת, ומשמת, הותר הנדר, וחזרו לפסוק כמוהו


HaimL
הודעות: 4812
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 737 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נדה ז: רבי אליעזר שמותי הוה

שליחה על ידי HaimL » 03 דצמבר 2019, 06:30

משה נפתלי כתב:
03 דצמבר 2019, 02:12
HaimL כתב:
02 דצמבר 2019, 23:05
א. אולי רבי אליעזר סובר כדעת המתירים.
ב. אולי נתנדה בסתם, שהוא שלושים יום.
ג. דעת האוסרים מנודה בתפילין הוא רק משום שנקראו פאר, ולכן אין למנודה להתנאות בתפילין בפרהסיה. אבל רבי אליעזר הניח בביתו, כמבואר שם בגמרא סנהדרין.
בְּלָה-בְּלָה-בְּלָה
א. בעיא דלא איפשיטא היא בפרק ואלו מגלחין אי מנודה מותר בתפלין אם לאו (אין שום מחלוקת בדבר), והקושיא היא: תיפשוט לה מרבי אליעזר שהיה מניח תפלין!
ב. רבי אליעזר היה מבורך עד יום מיתתו, כמפורש בשלהי ארבע מיתות.
ג. אבל אסור בתפלין משום שנקראו פאר, ואסור לו להניחן אפילו בצנעא.

א. חבר, לא צריך לא להבין בכוונה. כוונתי הייתה שאולי לרבי אליעזר עצמו היא בעיא דלא איפשיטא, אך משום ספק של תורה הניח. רק שאין זה עיקר, ולכן לא הארכתי
 


HaimL
הודעות: 4812
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 737 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נדה ז: רבי אליעזר שמותי הוה

שליחה על ידי HaimL » 03 דצמבר 2019, 06:33

משה נפתלי כתב:
03 דצמבר 2019, 02:12
HaimL כתב:
02 דצמבר 2019, 23:05
א. אולי רבי אליעזר סובר כדעת המתירים.
ב. אולי נתנדה בסתם, שהוא שלושים יום.
ג. דעת האוסרים מנודה בתפילין הוא רק משום שנקראו פאר, ולכן אין למנודה להתנאות בתפילין בפרהסיה. אבל רבי אליעזר הניח בביתו, כמבואר שם בגמרא סנהדרין.
בְּלָה-בְּלָה-בְּלָה
א. בעיא דלא איפשיטא היא בפרק ואלו מגלחין אי מנודה מותר בתפלין אם לאו (אין שום מחלוקת בדבר), והקושיא היא: תיפשוט לה מרבי אליעזר שהיה מניח תפלין!
ב. רבי אליעזר היה מבורך עד יום מיתתו, כמפורש בשלהי ארבע מיתות.
ג. אבל אסור בתפלין משום שנקראו פאר, ואסור לו להניחן אפילו בצנעא.


ג. לפני שנפתח (או לא נפתח) בדיון על הנושא, אז תגיד, לטעמיך, מה הם צדדי הבעיא? 


HaimL
הודעות: 4812
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 737 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נדה ז: רבי אליעזר שמותי הוה

שליחה על ידי HaimL » 03 דצמבר 2019, 07:09

משה נפתלי כתב:
03 דצמבר 2019, 02:12
HaimL כתב:
02 דצמבר 2019, 23:05
א. אולי רבי אליעזר סובר כדעת המתירים.
ב. אולי נתנדה בסתם, שהוא שלושים יום.
ג. דעת האוסרים מנודה בתפילין הוא רק משום שנקראו פאר, ולכן אין למנודה להתנאות בתפילין בפרהסיה. אבל רבי אליעזר הניח בביתו, כמבואר שם בגמרא סנהדרין.
בְּלָה-בְּלָה-בְּלָה
א. בעיא דלא איפשיטא היא בפרק ואלו מגלחין אי מנודה מותר בתפלין אם לאו (אין שום מחלוקת בדבר), והקושיא היא: תיפשוט לה מרבי אליעזר שהיה מניח תפלין!
ב. רבי אליעזר היה מבורך עד יום מיתתו, כמפורש בשלהי ארבע מיתות.
ג. אבל אסור בתפלין משום שנקראו פאר, ואסור לו להניחן אפילו בצנעא.


ב. ומה שישבו חבריו בריחוק ארבע אמות, הוא בקינוף והם בטרקלין, שוב, יש לומר שהם קיבלו על עצמם שהם בדילים ממנו (שלכן אמר רבי יהושע הותר הנדר) אבל לא שיהיה רבי אליעזר מנודה, בכל חומרי הנידוי,  כל חייו


אבר כיונה
הודעות: 949
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 221 פעמים
קיבל תודה: 330 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: נדה ז: רבי אליעזר שמותי הוה

שליחה על ידי אבר כיונה » 03 דצמבר 2019, 08:51

הרד"ל (שהיום יום פטירתו) האריך בזה בתחילת ביאורו על פרקי ר' אליעזר:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =8&hilite=

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • ר' אליעזר שמותי
  על ידי הערשל » 01 נובמבר 2020, 20:22 » ב בית המדרש
  5 תגובות
  82 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי בשלמא
  02 נובמבר 2020, 00:48
 • ברכות דף כ"ד יום טבילה הוה
  על ידי שמעוןהצדיק » 27 ינואר 2020, 20:05 » ב ברכות
  38 תגובות
  663 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי איש עברי
  02 ספטמבר 2020, 15:27
 • עולא כי הוי אתי מבי רב הוה מנשק להו לאחוותיה אבי חדייהו
  על ידי במבי » 27 אפריל 2020, 16:01 » ב שבת
  16 תגובות
  518 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יהודי רציני
  27 אפריל 2020, 18:05
 • כלים יז,ו - אם שיעור כביצה זה לפי דעתו של רואה למה לא הוה לעולם ספק
  על ידי יושב אוהלים » 11 מאי 2020, 10:32 » ב משניות
  4 תגובות
  96 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  12 מאי 2020, 11:25
 • כלים יז,ו - אם שיעור כביצה זה לפי דעתו של רואה למה לא הוה לעולם ספק
  על ידי יושב אוהלים » 11 מאי 2020, 10:32 » ב בית המדרש
  4 תגובות
  28 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  12 מאי 2020, 11:25

חזור אל “נדה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים