בענין זכירת יציאת מצרים בלילות

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
יעקב ראטה
הודעות: 55
הצטרף: 19 אפריל 2020, 17:37
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

בענין זכירת יציאת מצרים בלילות

שליחה על ידי יעקב ראטה » 29 אפריל 2020, 19:37

שנינו בברכות דף יב: מזכירין יצ"מ בלילות אמר ראב"ע הרי אני כבן ע' ולא זכיתי שתאמר יצי"מ בלילות עד שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות וחכמים אומרים ימי חייך העה"ז ימי חייך להביא לימות המשיח 
והנה יש  לעיין מדוע חכמים שינו בלשונם שלשון ב"ז אמר ימי חייך הימים וחכמים שנו ימי חייך העה"ז 
והנה בהעדר דרשת ב"ז מצינו לומר מדברי ראב"ע דאין חיוב יצי"מ בלילות וכפי שמביא ראב"ע בסוף דבריו שיטת חכמים שדרשו הפסוק דכל ימי חייך לימות המשיח ולא מצינו חיוב מן התורה ליצ"מ בלילות 
מאידך אפשר לומר שדברי חכמים אינו המשך דברי ראב"ע אלא שבעל מסדר המשניות הביא שיטת חכמים הדורשים מהפס' דכל ימי חייך לימות המשיח וא"צ קרא להזכיר יצי"מ בלילות דימי חייך משמע העה"ז כל זמן שהוא חי יש מצווה תמידית דזכירת יצי"מ (כמו שמצינו במשכן או יומים או חודש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכון עליו יחנו בנ"י ולא יסעו (במדבר י – כב) וכתב רש"י ימים שנה כמו ימים תהיה גאולתו ואין הכוונה לימים ולא לילות) וכן מצינו בפירוש הגר"א על ההגדה וכן בפירוש הרעב"ץ על ההגדה ובזה מבואר יפה מדוע שינו חכמים לשונם מדרשת ב"ז 
ותיקנו חז"ל זמן למצווה זו פעם ביום ופעם בלילה ולפי"ז אפשר דמן התורה מצווה זו שייך בכל עת ובכל שעה


פותח הנושא
יעקב ראטה
הודעות: 55
הצטרף: 19 אפריל 2020, 17:37
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין זכירת יציאת מצרים בלילות

שליחה על ידי יעקב ראטה » 29 אפריל 2020, 19:38

והנה יש מקום להקשות בדברי ב"ז מדוע הוצרך הכתוב למעט בתחילה לילה מימי חייך ולכתוב כל ימי חייך לרבותו לישתוק קרא מימי חייך 
והנראה לתרץ דרשת ב"ז שבא הכתוב לתלותו בזמן. דיש חיוב להזכיר יצי"מ ביום ומצווה להזכיר בלילה והוי מצות עשה שהזמן גרמא ולפי"ז נשים פטורות ממצווה זו (ובזה מיושב קושית שאגת אריה בסימן א מדוע שנינו נשים פטורות מק"ש ולא תנא דחייבות בזכירת יצי"מ מאחר דנוהג ביום ובלילה) וכן מצווה זו נוהגת פעם ביום ופעם בלילה ומצוותו כל היום כמו דבר שמצוותו כשר כל היום כעין לולב שופר ומוספין וכן מבואר בטור סימן מו שכתב טוב לומר פרשה א של ק"ש בשחרית (ק"ש דר"י הנשיא) קודם פסד"ז כי לפעמים אומרים הציבור פיוטים ביוצר ושוהין עם ק"ש לקרותה שלא בזמנה ולענין יצ"מ לא הצריך לקרות וכן נפסק ברמ"א שם סעיף ט 
וכן מצינו בדברי רבינו יונה על ברכות בדפי הרי"ף א על מה שהציבור מתפללין מעריב קודם צאה"כ דיש לחזור לקרות ב פרשיות לאחר צאה"כ ולא הצריך גם זכירת יצי"מ וביאר דבריו ע"פ דרשת ב"ז שנתרבה זכירת יצי"מ בלילות מכל ימי חייך ולא הקפיד הכתוב שיהיה בזמן שכיבה או בזמן קימה ולכן כיון ששקעה חמה ואין יכול להתפלל מנחה ויכול לומר גולל אור מפני חושך נקרא לילה ויצא בזה ידי מצוות זכירת יצי"מ וא"צ לחזור לקרותו והובא דבריו במג"א רל"ט ס"ק ב 

 


פותח הנושא
יעקב ראטה
הודעות: 55
הצטרף: 19 אפריל 2020, 17:37
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין זכירת יציאת מצרים בלילות

שליחה על ידי יעקב ראטה » 29 אפריל 2020, 19:39

והנה השעוה"ר בסי' מו סעיף ט כתב וז"ל וכשירא שהציבור יעברו זמן ק"ש יש לו לקרות כל הפרשה ראשונה כדי לצאת ידי חובתו... אבל זכירת יצ"מ אע"פ שמצוותה ג"כ בזמן ק"ש יוכל לסמוך על זכירת יצ"מ שבפסוקי דזמרה כגון אנכי ה' אלהיך העלך מארץ מצרים עכ"ל
וקשיא שיטת השועה"ר כמאן דלפי ב"ז מצוותה כל היום ולפי חכמים הוא מצווה תמידית וכפי מה שנתבאר לעיל נוכל לומר דהשועה"ר כשיטת חכמים דזכירת יצ"מ מצווה תמידית ותיקנו להזכירו בזמן שקורא ק"ש ולכן חשש השועה"ר שלא לאחר זמנה דלפי שיטת ב"ז למה הוצרכו לקבוע זמן לקריאתה

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח