ברכות ב: בירור בזמן ק"ש, אם תלוי בזמן הלילה או בזמן השכיבה

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1576
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 721 פעמים
קיבל תודה: 512 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ברכות ב: בירור בזמן ק"ש, אם תלוי בזמן הלילה או בזמן השכיבה

שליחה על ידי אוריאל » 05 ינואר 2020, 21:13

בגמרא דף ב: אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר ואנחנו עושים במלאכה וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים כו'.
כתבו תוס' "ראיה גמורה אינה דהא לא מיירי התם לענין קריאת שמע". ולכאורה דבריהם תמוהים, מאי אכפת לי אי איירי התם לענין ק"ש אי לאו, הא ס"ס חזינן דיום הוא מעלוה"ש עד צאת הכוכבים ומצאה"כ הוי לילה. וכוונתם נראית פשוטה, שאולי דין "בשכבך" האמור לגבי קריאת שמע אינו קשור כלל ללילה, וייתכן שהגם שמצאת הכוכבים הוי לילה מכל מקום אנשים שוכבים מעט קודם או לאחר מכן, ואז צריך לקרוא קריאת שמע.

וכן מוכח מהא דיש תנאים הסוברים שזמן קריאת שמע בבין השמשות, או בשעה שהכהנים טובלים שהוא מעט קודם הלילה, וא"כ חזינן דזמן ק"ש תלוי בזמן השכיבה, ולא בזמן הלילה.

ומעתה נפלאתי להבין את דברי התוס' אח"כ, במה שאמר רבי מאיר משעה שהכהנים טובלים ואמר לו רבי יהודה והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים, והקשו תוס' "תימה תיקשי ליה לנפשיה שהרי פלג המנחה מבעוד יום היא והוא אומר מיד כשיעבור פלג המנחה הוי זמן תפילת ערבית. ויש לומר דלדידיה לא קשיא דלא דריש בשכבך ובקומך אבל לרבנן דדרשי קשיא דאינו זמן שכיבה".

ולא הבנתי קושייתם, שהרי לפי האמור הגם שסובר רבי יהודה שמפלג המנחה הוי לילה לענין תפילת ערבית, היינו דוקא גבי תפילת הערב שתלויה בדין הערב, אבל קריאת שמע שתלויה בזמן השכיבה, אולי באמת לרבי יהודה לא קוראים מפלג המנחה אלא רק מאוחר יותר בזמן שאנשים הולכים לשכב. וצ"ל שתוס' הבינו שבפשטות לרבי יהודה גם אפשר לקרוא אז ק"ש. ותוס' לשיטתם שכתבו לעיל בע"א דהא דאיתא לקמן דף כח. דרב מצלי של שבת בערב שבת "מסתמא גם היה קורא קריאת שמע", וא"כ מבואר שיוצאים בק"ש בעוד היום גדול אליבא דרבי יהודה.ובעיקר מה שכתבו תוס' דרבי יהודה לית ליה דרשה דבשכבך ובקומך, כתב המצפה איתן דהיינו טעמא משום דבית שמאי הכי סבירא להו להלן ש"בשכבך" בא לומר שצריך לקרוא את שמע כשהוא שוכב, ורבי טרפון הכי נהוג כדאיתא לקמן, ורבי יהודה היה תלמידו של רבי טרפון וממילא סובר כמותו, שדורש בשכבך על צורת הקריאה ולא על זמנה.

ואיני מבין היטב את דבריו, שהרי מבואר שם דף י. דב"ש נמי מודו ד"בשכבך" מלמד גם על זמן קריאת שמע שהוא בעת השכיבה, אלא שא"כ לימא קרא בבוקר ובערב, מאי בשכבך ובקומך - בשעת שכיבה שכיבה ממש ובשעת קימה קימה ממש. מבואר באר היטב שגם לבית שמאי צריך שיהיה "בשעת שכיבה ו"בשעת קימה", וממילא ודאי גם ר"ט סבירא ליה הכי, כך שלא ברור לי איזה תנא סובר שלא נדרש בשכבך על זמן הקריאה*.

עוד יש להעיר ע"ד המצפ"א ועל דברי התוס', שלפי דבריו יש כאן חידוש גדול, שהרי להלן כח. אמרינן השתא דלא אתמר לא הלכתא כמר ולא הלכתא כמר דעביד כמר עביד, והכוונה בזה גם לגבי תפילת ערבית וגם לגבי קריאת שמע, כנ"ל [ועיין שאג"א סי' ג' דרש"י חולק ע"ז], והיינו מטעם זה דלית ליה בשכבך ובקומך, וזה חידוש שהרי כאן אנחנו רואים הרבה תנאים שחולקים וסוברים שדורשים בשכבך ובקומך, כחמש תנאים, וגם כך מפורש בדעת בית הלל להלן י: ואעפ"כ לא הוכרעה הלכה.

ואנכי חשבתי שאולי רבי יהודה לית ליה בשכבך ובקומך כי סבירא ליה שק"ש אינה אלא מדרבנן, כאותו האמורא שסובר כן להלן כא. וגם זה מחודש מאד. אבל לפי זה ייפתח לנו פתח ליישב קושייתם החמורה של תוס' בסוטה לב: שדברי אותו אמורא נסתרים מהרבה משניות וברייתות, ולהנ"ל אולי כן הוא שיטת רבי יהודה, ועיין בזה בשאגת אריה סי' א'.
------------------------------------
* - באמת גם בזה יש להעיר הערה גדולה, שהרי לפי האמור לעיל שזמן השכיבה לא תלוי ב"בוקר" ו"ערב", מהו שאמרו בית שמאי "אם כן לימא קרא בבוקר ובערב", הרי אם כן לא תהיה משמעות לזמן השכיבה אלא לזמן היום והלילה. ואולי זה לפי בית הלל ותנא דמתני' דזמן השכיבה הוא צאת הכוכבים, וא"כ אין בזה נפקא מינה.

יש הרבה להתבונן בדברים, אך לא היה לי הפנאי לעיין בספרי הראשונים ורבותינו שמפיהם אנו חיים, והיודע בה דברים יעיר ויאיר ושכמ"ה.
 


beri
הודעות: 23
הצטרף: 22 מאי 2018, 01:44
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ב: בירור בזמן ק"ש, אם תלוי בזמן הלילה או בזמן השכיבה

שליחה על ידי beri » 06 ינואר 2020, 00:50

אם יש לך חצי שעה הרב בונים שרייבר מדבר על זה בקול הלשון בעיוני דף היומי


אלימלך
הודעות: 1007
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ב: בירור בזמן ק"ש, אם תלוי בזמן הלילה או בזמן השכיבה

שליחה על ידי אלימלך » 07 ינואר 2020, 15:16

אוריאל כתב:
05 ינואר 2020, 21:13
ובעיקר מה שכתבו תוס' דרבי יהודה לית ליה דרשה דבשכבך ובקומך, כתב המצפה איתן דהיינו טעמא משום דבית שמאי הכי סבירא להו להלן ש"בשכבך" בא לומר שצריך לקרוא את שמע כשהוא שוכב, ורבי טרפון הכי נהוג כדאיתא לקמן, ורבי יהודה היה תלמידו של רבי טרפון וממילא סובר כמותו, שדורש בשכבך על צורת הקריאה ולא על זמנה.

ואיני מבין היטב את דבריו, שהרי מבואר שם דף י. דב"ש נמי מודו ד"בשכבך" מלמד גם על זמן קריאת שמע שהוא בעת השכיבה, אלא שא"כ לימא קרא בבוקר ובערב, מאי בשכבך ובקומך - בשעת שכיבה שכיבה ממש ובשעת קימה קימה ממש. מבואר באר היטב שגם לבית שמאי צריך שיהיה "בשעת שכיבה ו"בשעת קימה", וממילא ודאי גם ר"ט סבירא ליה הכי, כך שלא ברור לי איזה תנא סובר שלא נדרש בשכבך על זמן הקריאה*.
יעוין בב"ח או"ח רלה ' ד' שגם הוא מבין שלב"ש בשכבך אין זה מלמד על שעת שכיבה עיי"ש

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח