ברכות ד: ושניהם מקרא אחד דרשו

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1607
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 735 פעמים
קיבל תודה: 524 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ברכות ד: ושניהם מקרא אחד דרשו

שליחה על ידי אוריאל » 07 ינואר 2020, 13:35

דף ד: ואב"ע קרא ושניהם מקרא אחד דרשו דכתיב בשכבך ובקומך, ר"י סבר מקיש שכיבה לקימה כו' וריב"ל סבר מקיש שכיבה לקימה וכו'.

לכאו' צ"ב דהלא כיון דשניהם מקישים שכיבה לקימה, אם כן מדוע כל אחד דורש באופן אחד ולא כמו חבירו, ומה שורש מחלוקתם.
ונראה דהנה אמרו אבע"א קרא אבע"א סברא. ולכאו' אי איכא סברא ל"ל קרא כדאמרי' בש"ס בכמה דוכתי.
וע"כ צ"ל כמ"ש תוס' בסוטה דלפעמים אין הסברא כ"כ מבוררת ולכן הוצרכו להביא לזה סמך מפסוק, ולפ"ז א"ש דיסוד המחלוקת שלהם היא בסברא, אלא שדורשים את הפסוק כסמך לסברא, וכל אחד דרש את הפסוק בהתאם לסברא שלו.

ואולי יש סברא לומר דל"ש להקשות אי סברא היא ל"ל קרא במקום שהקרא הוא היקש, שהיקש אדם דן מעצמו ואינו מופנה, ול"ה כדבר מיותר, וצריך בירור.


HaimL
הודעות: 5256
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 847 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: ושניהם מקרא אחד דרשו

שליחה על ידי HaimL » 07 ינואר 2020, 14:05

אוריאל כתב:
07 ינואר 2020, 13:35
דף ד: ואב"ע קרא ושניהם מקרא אחד דרשו דכתיב בשכבך ובקומך, ר"י סבר מקיש שכיבה לקימה כו' וריב"ל סבר מקיש שכיבה לקימה וכו'.

לכאו' צ"ב דהלא כיון דשניהם מקישים שכיבה לקימה, אם כן מדוע כל אחד דורש באופן אחד ולא כמו חבירו, ומה שורש מחלוקתם.
ונראה דהנה אמרו אבע"א קרא אבע"א סברא. ולכאו' אי איכא סברא ל"ל קרא כדאמרי' בש"ס בכמה דוכתי.
וע"כ צ"ל כמ"ש תוס' בסוטה דלפעמים אין הסברא כ"כ מבוררת ולכן הוצרכו להביא לזה סמך מפסוק, ולפ"ז א"ש דיסוד המחלוקת שלהם היא בסברא, אלא שדורשים את הפסוק כסמך לסברא, וכל אחד דרש את הפסוק בהתאם לסברא שלו.

ואולי יש סברא לומר דל"ש להקשות אי סברא היא ל"ל קרא במקום שהקרא הוא היקש, שהיקש אדם דן מעצמו ואינו מופנה, ול"ה כדבר מיותר, וצריך בירור.
יש לומר שבשני הצדדים קשה (כמובן, כל זה הוא דרבנן ואסמכתא בעלמא).
על צד הסברא קשה, כי מה הסברה שמועד הגאולה קובע לדין סמיכת גאולה לתפילה.
ועל צד הפסוק קשה, כי מהכ"ת להביא מהפסוק סמיכת גאולה לתפילה, הלא לא רמוז בפסוק ולא מידי התפילה.


HaimL
הודעות: 5256
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 847 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: ושניהם מקרא אחד דרשו

שליחה על ידי HaimL » 07 ינואר 2020, 14:30

אבל הייתי מקשה דבר אחר. אם גאולה מאורתא, אז לכאורה זמן ק"ש (ועכ"פ סמיכת גאולה לתפילת ערבית) לא יהיה לפני חצות הלילה, שאז היה מועד הגאולה. וראו גליון הש"ס שמציין לגמרא לקמן ט: ושם פירש רש"י

מערב נגאלו. נתנו להם רשות לצאת:

וזה היה בחצות הלילה, במכת בכורות. 


אלף זעירא
הודעות: 75
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 15:06
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: ושניהם מקרא אחד דרשו

שליחה על ידי אלף זעירא » 07 ינואר 2020, 20:07

HaimL כתב:
07 ינואר 2020, 14:30
ציטוט אבל הייתי מקשה דבר אחר. אם גאולה מאורתא, אז לכאורה זמן ק"ש (ועכ"פ סמיכת גאולה לתפילת ערבית) לא יהיה לפני חצות הלילה, שאז היה מועד הגאולה. וראו גליון הש"ס שמציין לגמרא לקמן ט: ושם פירש רש"י
הא לא קשיא, כי מצות ק''ש בלילה אינו תלוי בזמן הגאולה. וגם עצם ברכת הגאולה לא תליא בגאולה, וראיה לדבר, דהא גם לשיטת ריב''ל שאי''צ לסמוך גאולת ערבית לתפילה מ''מ מודה [לכאורה] שיש לומר ברכת גאולה.
ורק הדין של סמיכות גאולה לתפילה תלוי בנידון אם היתה גאולה מאורתא או לא. והיינו דאם היה גאולה מאורתא יש להדר גם בגאולה דערבית ולסומכה לתפילה, ואם לא היה גאולה בלילה אי''צ לסומכה. ולכן לשיטת ר''י די בכך שהיתה גאולה מאורתא להצריך לסמוך את הגאולה של ערבית לתפילה, ללא קשר מתי בדיוק בלילה הוא אומרה.


אלף זעירא
הודעות: 75
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 15:06
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: ושניהם מקרא אחד דרשו

שליחה על ידי אלף זעירא » 07 ינואר 2020, 20:11

אוריאל כתב:
07 ינואר 2020, 13:35
ואולי יש סברא לומר דל"ש להקשות אי סברא היא ל"ל קרא במקום שהקרא הוא היקש, שהיקש אדם דן מעצמו ואינו מופנה, ול"ה כדבר מיותר, וצריך בירור.
ההיקש המדובר בודאי אינו מיותר דהא בעינן לקרא דבשכבך ובקומך לעצם מצות ק''ש בלילה וביום, אלא מדהקישן הכתוב ש''מ שהם דומים כל חד כדאית ליה.


HaimL
הודעות: 5256
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 847 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: ושניהם מקרא אחד דרשו

שליחה על ידי HaimL » 07 ינואר 2020, 21:34

אלף זעירא כתב:
07 ינואר 2020, 20:07
HaimL כתב:
07 ינואר 2020, 14:30
ציטוט אבל הייתי מקשה דבר אחר. אם גאולה מאורתא, אז לכאורה זמן ק"ש (ועכ"פ סמיכת גאולה לתפילת ערבית) לא יהיה לפני חצות הלילה, שאז היה מועד הגאולה. וראו גליון הש"ס שמציין לגמרא לקמן ט: ושם פירש רש"י
הא לא קשיא, כי מצות ק''ש בלילה אינו תלוי בזמן הגאולה. וגם עצם ברכת הגאולה לא תליא בגאולה, וראיה לדבר, דהא גם לשיטת ריב''ל שאי''צ לסמוך גאולת ערבית לתפילה מ''מ מודה [לכאורה] שיש לומר ברכת גאולה.
ורק הדין של סמיכות גאולה לתפילה תלוי בנידון אם היתה גאולה מאורתא או לא. והיינו דאם היה גאולה מאורתא יש להדר גם בגאולה דערבית ולסומכה לתפילה, ואם לא היה גאולה בלילה אי''צ לסומכה. ולכן לשיטת ר''י די בכך שהיתה גאולה מאורתא להצריך לסמוך את הגאולה של ערבית לתפילה, ללא קשר מתי בדיוק בלילה הוא אומרה.
אבל אז לא ברור הטעם. כי מה שייך הידור של הגאולה לסומכה לתפילה. הלא הטעם שסומכים גאולה לתפילה הוא משום שנאמר יהיו לרצון וגו' ה' צורי וגואלי וסמיך ליה יענך ה' ביום צרה וגו'. ואם היינו אומרים גאולה בזמן הגאולה, כמו בשחרית, שמפורש בגמ' שעיקר דין סמיכת גאולה לתפילה הוא עם הנץ החמה (בפ' תפילת השחר), אז היה בדבר טעם, שכשם שגאל אותנו הקב"ה בדיוק בזה הזמן, כך יענה לנו בתפילה. אבל בערבית, שאין אומרים את הגאולה בדיוק בזמן הגאולה, איזה הידור שייך בסמיכה.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח