ברכות דף טז: - הערות והארות

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1222
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 218 פעמים
קיבל תודה: 251 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי יושב אוהלים » 19 ינואר 2020, 16:41

א - בגמ' תניא אידך עבדים ושפחות אין קורין אותם אבא פלוני ואמא פלונית:
וברש"י בד"ה אבא פלוני אמא פלונית. לא בבניהם קאמר אלא בשאר בני אדם.
צ"ע הרי גם בבניהם אסור להם לקרוא לאביהם ולאמם אבא פלוני כיון שאסור לקרותם בשמם.

ב - שם לא בבניהם קאמר, יל"ע אם הא דאיתא בגמ' לעיל ת''ר עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, האם גם בזה לא בבניהם קאמר, ובניהם כן עומדין עליהם בשורה ואומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, או התם גם בניהם לא.
ועיין בראשונים שביארו בגמ' מאי קמ"ל גבי עבד, ומשמע מפירושן דמיירי  הגמ' ברבו, ויל"ע מה הדין בבניהם.
ולכאו' היה אפשר לדייק דאם התם ג"כ לאו בבניהם איירי, למה המתין רש"י עד לכאן לפרשו, ולמה לא פי' כן כבר לעיל.

ג - בגמ' רבי בתר צלותיה אמר הכי ... שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים.
וברש"י ומעזות פנים. שלא יוציאו עלי לעז ממזרות:
וצ"ע וכי רק בגלל זה צריך להינצל מעזות פנים, הרי אמרו חזל באבות עז פנים לגיהנום.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2366
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי HaimL » 19 ינואר 2020, 18:29

יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:41
א - בגמ' תניא אידך עבדים ושפחות אין קורין אותם אבא פלוני ואמא פלונית:
וברש"י בד"ה אבא פלוני אמא פלונית. לא בבניהם קאמר אלא בשאר בני אדם.
צ"ע הרי גם בבניהם אסור להם לקרוא לאביהם ולאמם אבא פלוני כיון שאסור לקרותם בשמם.

ב - שם לא בבניהם קאמר, יל"ע אם הא דאיתא בגמ' לעיל ת''ר עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, האם גם בזה לא בבניהם קאמר, ובניהם כן עומדין עליהם בשורה ואומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, או התם גם בניהם לא.
ועיין בראשונים שביארו בגמ' מאי קמ"ל גבי עבד, ומשמע מפירושן דמיירי  הגמ' ברבו, ויל"ע מה הדין בבניהם.
ולכאו' היה אפשר לדייק דאם התם ג"כ לאו בבניהם איירי, למה המתין רש"י עד לכאן לפרשו, ולמה לא פי' כן כבר לעיל.

ג - בגמ' רבי בתר צלותיה אמר הכי ... שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים.
וברש"י ומעזות פנים. שלא יוציאו עלי לעז ממזרות:
וצ"ע וכי רק בגלל זה צריך להינצל מעזות פנים, הרי אמרו חזל באבות עז פנים לגיהנום.
א. יש את הגמרא הידועה, אני אומר ליוחאי אבא, מכאן שזה מותר (למרות שאני אישית משער שזה לא מדבריו של רשב"י עצמו).

חמשה דברים צוה רבי עקיבא את רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש בבית האסורין. אמר לו: רבי, למדני תורה. אמר: איני מלמדך. אמר לו: אם אין אתה מלמדני - אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות. אמר לו: בני, יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק
 


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2366
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי HaimL » 19 ינואר 2020, 18:37

יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:41
א - בגמ' תניא אידך עבדים ושפחות אין קורין אותם אבא פלוני ואמא פלונית:
וברש"י בד"ה אבא פלוני אמא פלונית. לא בבניהם קאמר אלא בשאר בני אדם.
צ"ע הרי גם בבניהם אסור להם לקרוא לאביהם ולאמם אבא פלוני כיון שאסור לקרותם בשמם.

ב - שם לא בבניהם קאמר, יל"ע אם הא דאיתא בגמ' לעיל ת''ר עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, האם גם בזה לא בבניהם קאמר, ובניהם כן עומדין עליהם בשורה ואומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, או התם גם בניהם לא.
ועיין בראשונים שביארו בגמ' מאי קמ"ל גבי עבד, ומשמע מפירושן דמיירי  הגמ' ברבו, ויל"ע מה הדין בבניהם.
ולכאו' היה אפשר לדייק דאם התם ג"כ לאו בבניהם איירי, למה המתין רש"י עד לכאן לפרשו, ולמה לא פי' כן כבר לעיל.

ג - בגמ' רבי בתר צלותיה אמר הכי ... שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים.
וברש"י ומעזות פנים. שלא יוציאו עלי לעז ממזרות:
וצ"ע וכי רק בגלל זה צריך להינצל מעזות פנים, הרי אמרו חזל באבות עז פנים לגיהנום.
א. ב. 
בעיקר דין עבד כנעני, שאין לו יחס. וגם אם נאמר שזה רק לדין ירושה, אז אולי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי בעבד כנעני הוא משעה שטבל לשם עבדות, ולא משעת השחרור. כל זה בדרך אפשר.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2366
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי HaimL » 19 ינואר 2020, 18:45

יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:41
א - בגמ' תניא אידך עבדים ושפחות אין קורין אותם אבא פלוני ואמא פלונית:
וברש"י בד"ה אבא פלוני אמא פלונית. לא בבניהם קאמר אלא בשאר בני אדם.
צ"ע הרי גם בבניהם אסור להם לקרוא לאביהם ולאמם אבא פלוני כיון שאסור לקרותם בשמם.

ב - שם לא בבניהם קאמר, יל"ע אם הא דאיתא בגמ' לעיל ת''ר עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, האם גם בזה לא בבניהם קאמר, ובניהם כן עומדין עליהם בשורה ואומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, או התם גם בניהם לא.
ועיין בראשונים שביארו בגמ' מאי קמ"ל גבי עבד, ומשמע מפירושן דמיירי  הגמ' ברבו, ויל"ע מה הדין בבניהם.
ולכאו' היה אפשר לדייק דאם התם ג"כ לאו בבניהם איירי, למה המתין רש"י עד לכאן לפרשו, ולמה לא פי' כן כבר לעיל.

ג - בגמ' רבי בתר צלותיה אמר הכי ... שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים.
וברש"י ומעזות פנים. שלא יוציאו עלי לעז ממזרות:
וצ"ע וכי רק בגלל זה צריך להינצל מעזות פנים, הרי אמרו חזל באבות עז פנים לגיהנום.
ג. רבי לא התפלל שהוא עצמו יינצל מלהיות עז פנים, כי מה שייך להתפלל על זה. יצה"ר אם אין הקב"ה עוזרו אין יכול לו, אבל לא להיות עז פנים לא שייך להתפלל על זה. אלא התפלל שלא יהיו עזי פנים כלפיו (כלשון הגמרא, מעזי פנים ומעזות פנים), והעזות היא, שלא ילעיזו עליו שהוא ממזר.
ויש לומר שלכן כפל הלשון מעזי פנים ומעזות פנים. ולכן פירש"י ממזרות. כי עזי פנים זה בפניו, כמו למשל מאן דלא ציית דינא. אבל עזות פנים הוא יכול להיות בעלמא, כמו שיוציאו עליו קול שהוא ממזר. 
 


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1222
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 218 פעמים
קיבל תודה: 251 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי יושב אוהלים » 19 ינואר 2020, 19:04

HaimL כתב:
19 ינואר 2020, 18:45
יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:41
א - בגמ' תניא אידך עבדים ושפחות אין קורין אותם אבא פלוני ואמא פלונית:
וברש"י בד"ה אבא פלוני אמא פלונית. לא בבניהם קאמר אלא בשאר בני אדם.
צ"ע הרי גם בבניהם אסור להם לקרוא לאביהם ולאמם אבא פלוני כיון שאסור לקרותם בשמם.

ב - שם לא בבניהם קאמר, יל"ע אם הא דאיתא בגמ' לעיל ת''ר עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, האם גם בזה לא בבניהם קאמר, ובניהם כן עומדין עליהם בשורה ואומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, או התם גם בניהם לא.
ועיין בראשונים שביארו בגמ' מאי קמ"ל גבי עבד, ומשמע מפירושן דמיירי  הגמ' ברבו, ויל"ע מה הדין בבניהם.
ולכאו' היה אפשר לדייק דאם התם ג"כ לאו בבניהם איירי, למה המתין רש"י עד לכאן לפרשו, ולמה לא פי' כן כבר לעיל.

ג - בגמ' רבי בתר צלותיה אמר הכי ... שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים.
וברש"י ומעזות פנים. שלא יוציאו עלי לעז ממזרות:
וצ"ע וכי רק בגלל זה צריך להינצל מעזות פנים, הרי אמרו חזל באבות עז פנים לגיהנום.
ג. רבי לא התפלל שהוא עצמו יינצל מלהיות עז פנים, כי מה שייך להתפלל על זה. יצה"ר אם אין הקב"ה עוזרו אין יכול לו, אבל לא להיות עז פנים לא שייך להתפלל על זה. אלא התפלל שלא יהיו עזי פנים כלפיו (כלשון הגמרא, מעזי פנים ומעזות פנים), והעזות היא, שלא ילעיזו עליו שהוא ממזר.
ויש לומר שלכן כפל הלשון מעזי פנים ומעזות פנים. ולכן פירש"י ממזרות. כי עזי פנים זה בפניו, כמו למשל מאן דלא ציית דינא. אבל עזות פנים הוא יכול להיות בעלמא, כמו שיוציאו עליו קול שהוא ממזר. 

פשט מעניין אבל לא נראה לי שזה פשוטו.
 


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2366
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי HaimL » 19 ינואר 2020, 20:20

יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 19:04
HaimL כתב:
19 ינואר 2020, 18:45
יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:41
א - בגמ' תניא אידך עבדים ושפחות אין קורין אותם אבא פלוני ואמא פלונית:
וברש"י בד"ה אבא פלוני אמא פלונית. לא בבניהם קאמר אלא בשאר בני אדם.
צ"ע הרי גם בבניהם אסור להם לקרוא לאביהם ולאמם אבא פלוני כיון שאסור לקרותם בשמם.

ב - שם לא בבניהם קאמר, יל"ע אם הא דאיתא בגמ' לעיל ת''ר עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, האם גם בזה לא בבניהם קאמר, ובניהם כן עומדין עליהם בשורה ואומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים, או התם גם בניהם לא.
ועיין בראשונים שביארו בגמ' מאי קמ"ל גבי עבד, ומשמע מפירושן דמיירי  הגמ' ברבו, ויל"ע מה הדין בבניהם.
ולכאו' היה אפשר לדייק דאם התם ג"כ לאו בבניהם איירי, למה המתין רש"י עד לכאן לפרשו, ולמה לא פי' כן כבר לעיל.

ג - בגמ' רבי בתר צלותיה אמר הכי ... שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים.
וברש"י ומעזות פנים. שלא יוציאו עלי לעז ממזרות:
וצ"ע וכי רק בגלל זה צריך להינצל מעזות פנים, הרי אמרו חזל באבות עז פנים לגיהנום.
ג. רבי לא התפלל שהוא עצמו יינצל מלהיות עז פנים, כי מה שייך להתפלל על זה. יצה"ר אם אין הקב"ה עוזרו אין יכול לו, אבל לא להיות עז פנים לא שייך להתפלל על זה. אלא התפלל שלא יהיו עזי פנים כלפיו (כלשון הגמרא, מעזי פנים ומעזות פנים), והעזות היא, שלא ילעיזו עליו שהוא ממזר.
ויש לומר שלכן כפל הלשון מעזי פנים ומעזות פנים. ולכן פירש"י ממזרות. כי עזי פנים זה בפניו, כמו למשל מאן דלא ציית דינא. אבל עזות פנים הוא יכול להיות בעלמא, כמו שיוציאו עליו קול שהוא ממזר. 
פשט מעניין אבל לא נראה לי שזה פשוטו.

אני חושב שירדתי לסוף דעתך. אתה מפרש מעזות פנים שלא יוציאו עליי לעז שאני ממזר,  שממזר הוא עז פנים? אבל אם זה באמת כך אז איך שייך להתפלל שלא להיות עז פנים. הרי הוא יודע שהוא לא ממזר, ואין בטבעו עזות הפנים. אז מה שייך, הרי אם יוציאו עליו לעז זה לא יעשה אותו ממזר אנוס על פי הדיבור, וממילא הוא לא יגיע לעז פנים שיורש גיהנם
 


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1511
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 689 פעמים
קיבל תודה: 498 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי אוריאל » 19 ינואר 2020, 20:30

יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:41
וברש"י ומעזות פנים. שלא יוציאו עלי לעז ממזרות:
וצ"ע וכי רק בגלל זה צריך להינצל מעזות פנים, הרי אמרו חזל באבות עז פנים לגיהנום.
הסיבה שרש"י פירש כן, היא מפני מה שנודע שמי שהוא עז פנים זהו סימן שהוא ממזר, וכמו שאמרו "מדחציף כולי האי ש"מ ממזר הוא" [כמו שהעתיק בתי"ט תענית פ"ד מ"ח, ועוד רבים].


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1222
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 218 פעמים
קיבל תודה: 251 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי יושב אוהלים » 19 ינואר 2020, 22:19

אוריאל כתב:
19 ינואר 2020, 20:30
יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:41
וברש"י ומעזות פנים. שלא יוציאו עלי לעז ממזרות:
וצ"ע וכי רק בגלל זה צריך להינצל מעזות פנים, הרי אמרו חזל באבות עז פנים לגיהנום.
הסיבה שרש"י פירש כן, היא מפני מה שנודע שמי שהוא עז פנים זהו סימן שהוא ממזר, וכמו שאמרו "מדחציף כולי האי ש"מ ממזר הוא" [כמו שהעתיק בתי"ט תענית פ"ד מ"ח, ועוד רבים].
ברור שזה הפשט לבאר הקשר בין עזות פנים ללעז של ממזרות, אבל עדיין קשה למה צריכין לטעם זה, לכאורה עזות פנים כשלעצמו הוא מידה רעה שיש להימנע ממנו גם ללא חשש לעז ממזרות.
 


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2366
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי HaimL » 20 ינואר 2020, 03:07

יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 22:19
אוריאל כתב:
19 ינואר 2020, 20:30
יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:41
וברש"י ומעזות פנים. שלא יוציאו עלי לעז ממזרות:
וצ"ע וכי רק בגלל זה צריך להינצל מעזות פנים, הרי אמרו חזל באבות עז פנים לגיהנום.
הסיבה שרש"י פירש כן, היא מפני מה שנודע שמי שהוא עז פנים זהו סימן שהוא ממזר, וכמו שאמרו "מדחציף כולי האי ש"מ ממזר הוא" [כמו שהעתיק בתי"ט תענית פ"ד מ"ח, ועוד רבים].
ברור שזה הפשט לבאר הקשר בין עזות פנים ללעז של ממזרות, אבל עדיין קשה למה צריכין לטעם זה, לכאורה עזות פנים כשלעצמו הוא מידה רעה שיש להימנע ממנו גם ללא חשש לעז ממזרות.
כי לא שייך להתפלל לקב"ה על דבר שהוא מידה פרטית לרעה. יש מידות רעות כלליות, שקשה להינצל מהן, כמו גאווה, שעל זה דהע"ה אמר אל תבואני רגל גאווה וגו' או מידות אחרות. אבל עזות פנים היא מידה מיוחדת לרעה, ולכן כתוב כמו שהובא כאן מדחציף איניש כולי האי ש"מ ממזר הוא. ואיך שייך להתפלל דווקא להינצל ממנה, הרי היא לא מצויה ברוב האנשים.
 


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2366
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי HaimL » 20 ינואר 2020, 03:12

ובעיקר הדברים, נראה מתפילת רבי, שהתפלל על הצלה מידי אנשים בעלי מידות רעות, ולא על הצלה של עצמו לבוא למידה רעה. וכעין דבר הלמד מעניינו הוא, שגם מעזות פנים הוא עזות פנים של אחרים, ולא של עצמו.


שמואל דוד
משתמש ותיק
הודעות: 329
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי שמואל דוד » 20 ינואר 2020, 06:40

מצינו בחז״ל שקורים לאביהם בשמם כשאומרים תואר אבא קודם. ואגב ברשי הכוונה לעבדים ...


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1222
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 218 פעמים
קיבל תודה: 251 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי יושב אוהלים » 20 ינואר 2020, 07:25

שמואל דוד כתב:
20 ינואר 2020, 06:40
מצינו בחז״ל שקורים לאביהם בשמם כשאומרים תואר אבא קודם
חשבתי על זה, וחיפשתי את המקום שנזכר דבר זה, אבקש ממע"כ לציין איפה נמצא דבר זה בחז"ל.
שמואל דוד כתב:
20 ינואר 2020, 06:40
אגב ברשי הכוונה לעבדים ...
ברור שהכוונה לעבדים... לא חשבנו אחרת, ומה באתם לתרץ \ לבאר בזה??


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2366
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי HaimL » 20 ינואר 2020, 07:40

יושב אוהלים כתב:
20 ינואר 2020, 07:25
שמואל דוד כתב:
20 ינואר 2020, 06:40
מצינו בחז״ל שקורים לאביהם בשמם כשאומרים תואר אבא קודם
חשבתי על זה, וחיפשתי את המקום שנזכר דבר זה, אבקש ממע"כ לציין איפה נמצא דבר זה בחז"ל.
שמואל דוד כתב:
20 ינואר 2020, 06:40
אגב ברשי הכוונה לעבדים ...
ברור שהכוונה לעבדים... לא חשבנו אחרת, ומה באתם לתרץ \ לבאר בזה??
פסחים קיב ע"א:
 חמשה דברים צוה ר"ע את רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש בבית האסורין אמר לו רבי למדני תורה אמר איני מלמדך אמר לו אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות אמר לו בני יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק אמר לו ומי בסכנה והלא עגל בסכנה.


שמואל דוד
משתמש ותיק
הודעות: 329
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי שמואל דוד » 20 ינואר 2020, 17:12

תחפש אבא חלפתא כו׳

עבדים לא מקפידים שלא לקרות לאביהם בשמם...


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1222
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 218 פעמים
קיבל תודה: 251 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

שליחה על ידי יושב אוהלים » 21 ינואר 2020, 09:09

HaimL כתב:
20 ינואר 2020, 07:40
יושב אוהלים כתב:
20 ינואר 2020, 07:25
שמואל דוד כתב:
20 ינואר 2020, 06:40
מצינו בחז״ל שקורים לאביהם בשמם כשאומרים תואר אבא קודם
חשבתי על זה, וחיפשתי את המקום שנזכר דבר זה, אבקש ממע"כ לציין איפה נמצא דבר זה בחז"ל.
שמואל דוד כתב:
20 ינואר 2020, 06:40
אגב ברשי הכוונה לעבדים ...
ברור שהכוונה לעבדים... לא חשבנו אחרת, ומה באתם לתרץ \ לבאר בזה??
פסחים קיב ע"א:
 חמשה דברים צוה ר"ע את רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש בבית האסורין אמר לו רבי למדני תורה אמר איני מלמדך אמר לו אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות אמר לו בני יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק אמר לו ומי בסכנה והלא עגל בסכנה.
יישר כחכם, חן חן.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • ברכות דף ז כמה הערות והארות
  על ידי יושב אוהלים » 10 ינואר 2020, 13:47 » ב ברכות
  9 תגובות
  92 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גרשון
  19 ינואר 2020, 07:39
 • הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
  על ידי שמואל דוד » 12 ינואר 2020, 07:23 » ב ברכות
  75 תגובות
  446 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי שמואל דוד
  27 ינואר 2020, 05:45
 • ברכות דף ח ע"א כמה הערות והארות
  על ידי יושב אוהלים » 12 ינואר 2020, 11:56 » ב ברכות
  8 תגובות
  139 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מ אלישע
  12 פברואר 2020, 21:59
 • ברכות דף ח ע"ב כמה הערות והארות
  על ידי יושב אוהלים » 12 ינואר 2020, 13:36 » ב ברכות
  12 תגובות
  113 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  19 ינואר 2020, 13:54
 • ברכות דף ט - כמה הערות והארות
  על ידי יושב אוהלים » 13 ינואר 2020, 00:22 » ב ברכות
  13 תגובות
  219 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  23 ינואר 2020, 21:37

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים