ברכות טז - מעשה בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה - ובתוד"ה מעשה

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 657
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ברכות טז - מעשה בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה - ובתוד"ה מעשה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 19 ינואר 2020, 16:03

מתני' חתן פטור מק''ש לילה הראשונה ועד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה ומעשה בר''ג שנשא אשה וקרא לילה הראשונה אמרו לו תלמידיו למדתנו רבינו שחתן פטור מק''ש אמר להם איני שומע לכם לבטל הימני מלכות שמים אפי' שעה אחת.
ובתוד"ה מעשה
 בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה. לאו מעשה לסתור הוא דקמ''ל אם גדול הוא ובוטח בעצמו שיוכל להתכוין והוא ראוי ליטול את השם הרשות בידו:
וצ"ע דלמה לא השיב ר"ג לתלמידיו כששאלו אותו מהמשנה שחתן פטור מק"ש לילה ראשונה, דה"מ  במי שאינו יכול להתכוון, אבל אני יכול להתכוין ואני ראוי לכך.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 1364
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 152 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ברכות טז - מעשה בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה - ובתוד"ה מעשה

שליחה על ידי HaimL » 19 ינואר 2020, 16:20

יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:03
מתני' חתן פטור מק''ש לילה הראשונה ועד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה ומעשה בר''ג שנשא אשה וקרא לילה הראשונה אמרו לו תלמידיו למדתנו רבינו שחתן פטור מק''ש אמר להם איני שומע לכם לבטל הימני מלכות שמים אפי' שעה אחת.
ובתוד"ה מעשה
 בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה. לאו מעשה לסתור הוא דקמ''ל אם גדול הוא ובוטח בעצמו שיוכל להתכוין והוא ראוי ליטול את השם הרשות בידו:
וצ"ע דלמה לא השיב ר"ג לתלמידיו כששאלו אותו מהמשנה שחתן פטור מק"ש לילה ראשונה, דה"מ  במי שאינו יכול להתכוון, אבל אני יכול להתכוין ואני ראוי לכך.
אפשר לומר בדוחק שרבן גמליאל עצמו חולק על הסתם משנה, כלומר התנא הביא את רבן גמליאל כדי להשמיע לנו שאדם גדול שאני אבל רבן גמליאל גופיה סבירא ליה שכל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. 

ויכול להיות שזאת שיטה אחת בין המשנה בריש ברכות, לבין המשנה כאן. שרבן גמליאל אומר, שאע"פ שחכמים אומרים עד חצות ובאמת הקורא מכאן ואילך אינו מקבל שכר קריאה בזמנה, שעבר על תקנת חכמים, וחכמים עצמם אסרו לקרוא מכאן ואילך, כדי שלא יפשע, מ"מ רבן גמליאל חולק ואומר שאין להימנע מלקרוא, ולכן הורה לבניו חייבים אתם לקרות. וה"נ, אע"פ שחכמים פטרו את החתן, ולא מקבל שכר כמצווה ועושה, ואסרו משום יוהרא, אם לא שהוא גברא רבא כמו רבן גמליאל, מ"מ רבן גמליאל עצמו ס"ל שאין לחתן להימנע מלקרוא
 


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 657
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות טז - מעשה בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה - ובתוד"ה מעשה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 19 ינואר 2020, 16:44

HaimL כתב:
19 ינואר 2020, 16:20
אפשר לומר בדוחק שרבן גמליאל עצמו חולק על הסתם משנה, כלומר התנא הביא את רבן גמליאל כדי להשמיע לנו שאדם גדול שאני אבל רבן גמליאל גופיה סבירא ליה שכל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול.
לכן הבאתי את התוס' אומר שבתוס' מפורש לא ככה.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 1364
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 152 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ברכות טז - מעשה בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה - ובתוד"ה מעשה

שליחה על ידי HaimL » 19 ינואר 2020, 18:18

יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:44
HaimL כתב:
19 ינואר 2020, 16:20
אפשר לומר בדוחק שרבן גמליאל עצמו חולק על הסתם משנה, כלומר התנא הביא את רבן גמליאל כדי להשמיע לנו שאדם גדול שאני אבל רבן גמליאל גופיה סבירא ליה שכל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול.
לכן הבאתי את התוס' אומר שבתוס' מפורש לא ככה.
לכן דחקתי דווקא ליישב כדברי התוספות, שבאמת כאן במשנה יש שתי הבנות. התנא שהביא את רבן גמליאל באמת ס"ל שלא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, וכדברי התוספות, שרק גברא רבא כמו רבן גמליאל יכול להחמיר על עצמו ולקרוא ק"ש כשהוא חתן. אבל מה שאמר ר"ג לתלמידים הוא דעת יחיד, ולתנא דמתניתין לא סבירא הכי, שרבן גמליאל עצמו סובר שכן רשאי כל אדם להחמיר על עצמו, גם אם הוא לא גברא רבא כר"ג. ובאמת ר"ג הורה ולימד כמו סתם משנה שחתן פטור, אבל כשבאו לשאול אותו אמר שמותר לקרוא, כדי שלא לבטל מלכות שמים. והרי זה מעין המשנה קמייתא שר"ג הורה ולימד כדעת חכמים, אבל כשבאו לשאול אותו הוא הורה הל"מ לבניו לקרוא אחר חצות


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 657
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות טז - מעשה בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה - ובתוד"ה מעשה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 19 ינואר 2020, 19:03

HaimL כתב:
19 ינואר 2020, 18:18
יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:44
HaimL כתב:
19 ינואר 2020, 16:20
אפשר לומר בדוחק שרבן גמליאל עצמו חולק על הסתם משנה, כלומר התנא הביא את רבן גמליאל כדי להשמיע לנו שאדם גדול שאני אבל רבן גמליאל גופיה סבירא ליה שכל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול.
לכן הבאתי את התוס' אומר שבתוס' מפורש לא ככה.
לכן דחקתי דווקא ליישב כדברי התוספות, שבאמת כאן במשנה יש שתי הבנות. התנא שהביא את רבן גמליאל באמת ס"ל שלא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, וכדברי התוספות, שרק גברא רבא כמו רבן גמליאל יכול להחמיר על עצמו ולקרוא ק"ש כשהוא חתן. אבל מה שאמר ר"ג לתלמידים הוא דעת יחיד, ולתנא דמתניתין לא סבירא הכי, שרבן גמליאל עצמו סובר שכן רשאי כל אדם להחמיר על עצמו, גם אם הוא לא גברא רבא כר"ג. ובאמת ר"ג הורה ולימד כמו סתם משנה שחתן פטור, אבל כשבאו לשאול אותו אמר שמותר לקרוא, כדי שלא לבטל מלכות שמים. והרי זה מעין המשנה קמייתא שר"ג הורה ולימד כדעת חכמים, אבל כשבאו לשאול אותו הוא הורה הל"מ לבניו לקרוא אחר חצות
לענ"ד זה מדי דחוק.
ובכל זאת יישר כחכם
 


נטירותא דחכמים
הודעות: 9
הצטרף: 02 פברואר 2020, 22:56
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות טז - מעשה בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה - ובתוד"ה מעשה

שליחה על ידי נטירותא דחכמים » 04 פברואר 2020, 20:05

אולי אדם גדול רשאי אבל לא חייב. וביאר ר"ג למה לא סמך על הפטור.


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 657
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות טז - מעשה בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה - ובתוד"ה מעשה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 04 פברואר 2020, 21:29

נטירותא דחכמים כתב:
04 פברואר 2020, 20:05
אולי אדם גדול רשאי אבל לא חייב. וביאר ר"ג למה לא סמך על הפטור.

יתכן.
יישר כחכם


יוסי 2
הודעות: 10
הצטרף: 20 אוקטובר 2019, 15:00
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות טז - מעשה בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה - ובתוד"ה מעשה

שליחה על ידי יוסי 2 » 05 פברואר 2020, 14:24

אם כבר העלו את הנושא, תוס' כותבים וכך להלכה שבזמננו חתן חייב בק"ש משום שאם לא יקרא זה יוהרא שמראה שתמיד מכוון וא"כ תמיד אנחנו קוראים בכווונה לא משהו אז גם חתן קורא, אם כך למה בזמנם פטרו חתן ולא חייבו אותו לקרוא בכוונה שאנחנו מסתפקים בה וגם זה לא הכוונה המושלמת אבל עדיין יוצאים בזה יד"ח?


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 657
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות טז - מעשה בר''ג שנשא אשה וקרא ק''ש בלילה ראשונה - ובתוד"ה מעשה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 05 פברואר 2020, 16:19

יוסי 2 כתב:
05 פברואר 2020, 14:24
אם כבר העלו את הנושא, תוס' כותבים וכך להלכה שבזמננו חתן חייב בק"ש משום שאם לא יקרא זה יוהרא שמראה שתמיד מכוון וא"כ תמיד אנחנו קוראים בכווונה לא משהו אז גם חתן קורא, אם כך למה בזמנם פטרו חתן ולא חייבו אותו לקרוא בכוונה שאנחנו מסתפקים בה וגם זה לא הכוונה המושלמת אבל עדיין יוצאים בזה יד"ח?

יש סיפור מפורסם שפעם החזון היה מאוד חלש והגיע מישוהו לדבר איתו בלימוד, ותוך כדי הדיבורים ביקש החזון איש כוס מים לשתות, והביאו לו כוס מים ואמר החזון איש "איננו יכול לברך, זה פיקוח נפש אולי במאמץ והריכוז של הברכה יסכן אותי" ושתה בלי ברכת שהכל, והמשיך לפלפל עם הת"ח בלימוד.
וזה פשוט וברור שלדידן שמברכים ברכת שהכל בכוונת המינימום אין חשש של סכנה בזה, אבל החזון איש פשוט לא היה מסוגל במציאות לברך ברכה ללא ריכוז מלא וכוונה מלאה, ולכן אמר שזה סכנה בשבילו לברך ברכת שהכל, (על אף שלדבר בלימוד עם הת"ח כן היה מסוגל).
ואולי זה יכול ליישב גם הקושיא שלך למה בזמנם פטרו חתן ולא חייבו אותו לקרוא בכוונה שאנחנו מסתפקים בה, אולי בגלל שהפטור של חתן הוא משום טירדא דמצוה, ואלי אצלם אם היו קוראים ק"ש בודאי שזה היה מפריע להם בטירדא, בגלל שלא הי' אצלם דבר כזה לברך בלי מקסימום של ריכוז.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח