ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
חזק וברוך
משתמש ותיק
הודעות: 481
הצטרף: 19 יוני 2019, 16:51
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי חזק וברוך » 26 ינואר 2020, 02:04

ברכות כב:

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע ורבא (ברבי) בר שמואל כריכו ריפתא בהדי הדדי. אמר להו רב פפא: הבו לי לדידי לברוך, דנפול עילואי תשעה קבין. אמר להו רבא (ברבי) [בר] שמואל, תנינא: במה דברים אמורים - לעצמו, אבל לאחרים - ארבעים סאה; אלא, הבו לי לדידי לברוך, דנפול עילואי ארבעים סאה. אמר להו רב הונא: הבו לי לדידי לברוך, דליכא עילואי לא האי ולא האי.

וברש"י:
דנפול עילואי - לאו דוקא, אלא טבלתי בארבעים סאה.
לא האי ולא האי - לא הוצרכתי לא לזו ולא לזו, שלא ראיתי קרי.

ואינו מובן, וכי רב הונא לא ראה קרי מימיו? ועי' שבועות ל: 'דביתהו דרב הונא' וכו', ותשמיש דינו כקרי. וא"כ ודאי שהיה צריך לטבול, ומה עדיפותו על רבא בר שמואל?
ולכאורה צ"ל שמי שראה היום וטבל היום - גרע טפי ממי שראה וטבל בימים הקודמים, וצ"ע הסברא בזה.
(נ.ב. ידוע בשם ר"נ מברסלב 'תיקון הכללי' לטומאת קרי, ואמר שצריך לאמרו דווקא בו ביום. אולי יש כאן סמך לזה שיש משמעות בו ביום. ועכ"פ צריך טעם.)

 שמעוןהצדיק
הודעות: 48
הצטרף: 26 דצמבר 2019, 22:03
נתן תודה: 23 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי שמעוןהצדיק » 26 ינואר 2020, 02:24

עולה על דעתי לפרש העניין על פי המבואר בתחילת הסוגיא שהסיבה שבעל קרי אסור בדברי תורה הוא בגלל ש"התורה ניתנה באימה ביראה ברתת ובזיע"
ו"בעל קרי אינו אלא מתוך קלות ראש וזחות הדעת"

ואם כך הדברים פשוטים שטבילה הוא סוג של תיקון לקלות הראש שהיה נתון בה
אבל בוודאי עדיף מי שבכלל לא היה בכלל הקלות ראש...

וזה לא עניין של "אותו היום" באופן סגולי אלא כפשוטו בנקודת הזמן הנוכחית אנחנו מעדיפים את מי שבכלל לא היה נתון במצב שהוא הפוך מ"אימה יראה רתת וזיע"


גרשון
הודעות: 18
הצטרף: 01 נובמבר 2018, 02:38
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי גרשון » 26 ינואר 2020, 07:02

מר' ישראל משנה רייזמאן שמעתי הסבר על הצל"ח, על פי מה שכתב הרמב"ם דעל מי שהתורה מעידה שהוא טהור, הרי הוא יותר בחזקת טהור ממי שלא נטמא. ולומדים זאת מן הכתוב ובא השמש וטהר. לכן, אם ממתינים להערב שמש, מרויחים עדות התורה שטהור הוא...


גרשון
הודעות: 18
הצטרף: 01 נובמבר 2018, 02:38
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי גרשון » 26 ינואר 2020, 07:04

ובעיקר הקושיא אפשר לומר דמיירי לפני שנשא אשה.


יוסי 2
הודעות: 137
הצטרף: 20 אוקטובר 2019, 15:00
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי יוסי 2 » 26 ינואר 2020, 14:25

הצל"ח מבאר שלא צריך לומר שקודם שנשא אשה הוי אלא יש מעלה למי שאינו טבול יום.


יוסי 2
הודעות: 137
הצטרף: 20 אוקטובר 2019, 15:00
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי יוסי 2 » 26 ינואר 2020, 14:29

אבל לי קשה על הסיפור הזה שהרי הגמ' בב"מ אומרת שת"ח מותר לשנות וכו' ולרש"י שם היינו שאם שאלו אותו אם שימש מיטתו אמול יכול לשנות, ואף תוס' שחולק עליו כתב דאין רגילות שישאלו כך, וא"כ איך כאן לכאורה מתוך דבריהם מתברר שהם היו בעלי קרי?


יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1567
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 315 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 26 ינואר 2020, 16:45

יוסי 2 כתב:
26 ינואר 2020, 14:29
אבל לי קשה על הסיפור הזה שהרי הגמ' בב"מ אומרת שת"ח מותר לשנות וכו' ולרש"י שם היינו שאם שאלו אותו אם שימש מיטתו אמול יכול לשנות, ואף תוס' שחולק עליו כתב דאין רגילות שישאלו כך, וא"כ איך כאן לכאורה מתוך דבריהם מתברר שהם היו בעלי קרי?
התם הכוונה שלא לדבר על עצם הדבר אם שימש מיטתו או לא, שאין דרך לשאול על זה, ואם שאלו אותו משנה, אבל הכא לא דיברו על זה, אלא דיברו על הטבילה, ואף שהיה אפשר להבין מזה אם שימש מיטתו או לא, לא על זה נאמר הגמ' שם.


יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1567
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 315 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 26 ינואר 2020, 16:49

חזק וברוך כתב:
26 ינואר 2020, 02:04
(נ.ב. ידוע בשם ר"נ מברסלב 'תיקון הכללי' לטומאת קרי, ואמר שצריך לאמרו דווקא בו ביום. אולי יש כאן סמך לזה שיש משמעות בו ביום. ועכ"פ צריך טעם.)
אין לי עסק והשגה כלל בהבנת דברי ר"נ מברסלב ז"ל, אבל לפי מה שהבאת הוא רק אומר שמי שראה קרי יאמר התיקון באותו יום שראה הקרי, כי יש מעלה לתקן באותו יום, אבל אין מזה שום ענין לאם יש מעלה למי שטבל היום מקריו של היום או מי שטבל אתמול או יום אחר, וא"כ אין הנידון שם קשור לניד"ד כלל.


טל חרמון
משתמש ותיק
הודעות: 266
הצטרף: 25 יוני 2019, 09:36
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי טל חרמון » 26 ינואר 2020, 21:44

ברור שיש הבדל בין טבול יום לבין טהור לגמרי, מה השאלה?  טבול יום לא ראוי להיכנס לפנים מן החיל ואילו מי שטבל יום קודם ראוי להיכנס בעזרה. (כמובן שאין זה עניין הלכתי לעניין הברכה אלא למעלה בעלמא כמו שרואים בגמ' שסגי ב9 קבין והיום אפי' זה לא צריך.


שמעוןהצדיק
הודעות: 48
הצטרף: 26 דצמבר 2019, 22:03
נתן תודה: 23 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי שמעוןהצדיק » 27 ינואר 2020, 00:12

יושב אוהלים כתב:
26 ינואר 2020, 16:49
חזק וברוך כתב:
26 ינואר 2020, 02:04
(נ.ב. ידוע בשם ר"נ מברסלב 'תיקון הכללי' לטומאת קרי, ואמר שצריך לאמרו דווקא בו ביום. אולי יש כאן סמך לזה שיש משמעות בו ביום. ועכ"פ צריך טעם.)
אין לי עסק והשגה כלל בהבנת דברי ר"נ מברסלב ז"ל, אבל לפי מה שהבאת הוא רק אומר שמי שראה קרי יאמר התיקון באותו יום שראה הקרי, כי יש מעלה לתקן באותו יום, אבל אין מזה שום ענין לאם יש מעלה למי שטבל היום מקריו של היום או מי שטבל אתמול או יום אחר, וא"כ אין הנידון שם קשור לניד"ד כלל.

הראייה היא לעצם הנידון האם יש משמעות לאותו היום "יום הלכתי" עד צאת הכוכבים בעניין טומאת קרי
ואם רואים בגמרא שיש חלות מסויים של טומאה כל אותו היום, אפשר להבין את הצורך לתקן את ה"תיקון הכללי" באותו היום דייקא


יוסי 2
הודעות: 137
הצטרף: 20 אוקטובר 2019, 15:00
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי יוסי 2 » 27 ינואר 2020, 00:40

טל חרמון כתב:
26 ינואר 2020, 21:44
ברור שיש הבדל בין טבול יום לבין טהור לגמרי, מה השאלה?  טבול יום לא ראוי להיכנס לפנים מן החיל ואילו מי שטבל יום קודם ראוי להיכנס בעזרה. (כמובן שאין זה עניין הלכתי לעניין הברכה אלא למעלה בעלמא כמו שרואים בגמ' שסגי ב9 קבין והיום אפי' זה לא צריך.

אתה צודק שיש הבדל וזה דבר פשוט אבל כאן החידוש הוא יותר גדול משום שאין מדובר כאן על ביאת מקדש או אכילת קדשים אלא על תקנת עזרא 'שלא יהיו ת"ח מצויין וכו'' וא"כ לאחר הטבילה אין - לכאורה - יתרון למי שאינו טבול יום על פני הטבול יום, אבל כל זה רק לכאורה משום שהצל"ח כך מסביר כאן, אבל עדיין צריך להבין מה ביאור הדבר בזה.


אבינועם
הודעות: 179
הצטרף: 26 ינואר 2020, 13:42
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי אבינועם » 27 ינואר 2020, 01:02

עד שתשאל על דברי ר' הונא, שאל על כל המאמר שאלה יסודית.
מהו רצונו של ר' פפא באמרו "הבו לי וכו' דנפול עילואי ט' קבין" מה היה רצונו בזה? כלום חשד הוא בשאר שנטמאו ולא טבלו?
וחוץ מזה, מדוע הוא צריך לתת טעם לדבריו "דנפול עילואי וכו'. ומה רע שיברך בלא נתינת טעם?

לי נראה, שר' פפא רצה לברך, היות ויש זכות בדבר, ולכן ראה צורך גם לומר מדוע דווקא הוא ראוי להנ"ל, בהנחה ולא היה בטוח בטהרתם של השאר, אך רבא בר שמואל השיב לו שהוא נמצא מבחינה זו יותר ראוי לברך.
וא"כ אל לו לר' הונא, שלא הוצרך לכך כלל באותו היום, לשתוק, ואמר שהוא מבין שלשתם אכן יותר ראוי.
(ולעצם שאלתך, אכן לא מוכח מכאן שישנה מעלה אמיתית למי שטבל אתמול על פני היום, אך אם מדובר בויכוח התנצחותי, שבמרכזו עומדת הזכיה בברכה, אם כן בכזה ויכוח ישנה מעלה למי שלא הוצרך כלל לטבילה, כמו שאומר השכל הפשוט. בכל אופן, הערת הערה מדוייקת, ואינני בטוח בתשובתי.)


פותח הנושא
חזק וברוך
משתמש ותיק
הודעות: 481
הצטרף: 19 יוני 2019, 16:51
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי חזק וברוך » 27 ינואר 2020, 01:22

אבינועם כתב:
27 ינואר 2020, 01:02
(ולעצם שאלתך, אכן לא מוכח מכאן שישנה מעלה אמיתית למי שטבל אתמול על פני היום, אך אם מדובר בויכוח התנצחותי, שבמרכזו עומדת הזכיה בברכה, אם כן בכזה ויכוח ישנה מעלה למי שלא הוצרך כלל לטבילה, כמו שאומר השכל הפשוט. בכל אופן, הערת הערה מדוייקת, ואינני בטוח בתשובתי.)
זה גופא התימה - הלא ודאי שהוצרך לטבילה אתמול או שלשום.


אבינועם
הודעות: 179
הצטרף: 26 ינואר 2020, 13:42
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי אבינועם » 27 ינואר 2020, 02:24

חזק וברוך כתב:
27 ינואר 2020, 01:22
אבינועם כתב:
27 ינואר 2020, 01:02
(ולעצם שאלתך, אכן לא מוכח מכאן שישנה מעלה אמיתית למי שטבל אתמול על פני היום, אך אם מדובר בויכוח התנצחותי, שבמרכזו עומדת הזכיה בברכה, אם כן בכזה ויכוח ישנה מעלה למי שלא הוצרך כלל לטבילה, כמו שאומר השכל הפשוט. בכל אופן, הערת הערה מדוייקת, ואינני בטוח בתשובתי.)
זה גופא התימה - הלא ודאי שהוצרך לטבילה אתמול או שלשום.

התכוונתי רק שישנה מעלה למי שלא הוצרך היום לטבילה, על פני מי שהוצרך אך טבל, ואין זו מעלה מהותית, אלא שבויכוח על מי יברך, תחשב טענה זו כיתרון על פני השאר.


יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1567
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 315 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 27 ינואר 2020, 11:40

יושב אוהלים כתב:
26 ינואר 2020, 16:45
יוסי 2 כתב:
26 ינואר 2020, 14:29
אבל לי קשה על הסיפור הזה שהרי הגמ' בב"מ אומרת שת"ח מותר לשנות וכו' ולרש"י שם היינו שאם שאלו אותו אם שימש מיטתו אמול יכול לשנות, ואף תוס' שחולק עליו כתב דאין רגילות שישאלו כך, וא"כ איך כאן לכאורה מתוך דבריהם מתברר שהם היו בעלי קרי?
התם הכוונה שלא לדבר על עצם הדבר אם שימש מיטתו או לא, שאין דרך לשאול על זה, ואם שאלו אותו משנה, אבל הכא לא דיברו על זה, אלא דיברו על הטבילה, ואף שהיה אפשר להבין מזה אם שימש מיטתו או לא, לא על זה נאמר הגמ' שם.
עוד י"ל ע"פ מה ששמעתי (מכלי ראשון) מבחור (מבוגר) ששאל את הגר"ח קנייבסקי שליט"א אם יכול להצטרף לכולל שלומדים מסכת והלכות נדה, וחשש משום הרהורים וכו' שאין לו 'פס בסלו', והשיב לו הגרח"ק שבודאי יכול הוא להצטרף, שמלימוד התורה לא באים לידי הרהור. וא"כ יש לבאר דהכא, דכל מה שאמרו שת"ח מותר לשנות בדבר זה, היינו רק כמו שהביא מע"כ מרש"י שם ששאלו אותו אם שימש מיטתו אתמול, דבזה אמרו שיכול לשנות, וכן  בתוס' שכתב דאין רגילות שישאלו כך, דבכל אלו חששו משום הרהור, ומשום ניבול פה, וכגמ' כתובות ח: רב חנן בר רב: הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, אלא כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו... אבל הכא שרצה ללמד דבר זה שיש מעלה לענין לימוד התורה למי שטבל היום לקריו, בזה אפש"ל דאין בזה חשש הנ"ל.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח