דף מג: ששה דברים גנאי לו לת"ח

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1511
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 689 פעמים
קיבל תודה: 498 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

דף מג: ששה דברים גנאי לו לת"ח

שליחה על ידי אוריאל » 23 פברואר 2020, 02:07

ששה דברים גנאי הוא לת"ח כו'.
אל יצא יחידי בלילה משום חשדא.
יל"ע למה הוא רק גנאי, הלא לכאו' איסור נמי יש בזה שהרי נאמר והייתם נקיים,
עוד קשה למה דווקא בת"ח הוא כן.


יואל נהרי
משתמש ותיק
הודעות: 815
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 269 פעמים
קיבל תודה: 334 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף מג: ששה דברים גנאי לו לת"ח

שליחה על ידי יואל נהרי » 23 פברואר 2020, 10:32

הערות הגרי"ש אלישיב:
'משום שרק בת"ח איכא חשש לחשדא כיון שמתקנאים בהם תמיד'.


יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1231
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף מג: ששה דברים גנאי לו לת"ח

שליחה על ידי יושב אוהלים » 24 פברואר 2020, 13:50

יואל נהרי כתב:
23 פברואר 2020, 10:32
משום שרק בת"ח איכא חשש לחשדא כיון שמתקנאים בהם תמיד'.
וכמו שרואים אצל דתן ואבירם שחשדוהו למשה באשת איש.

ויש לחלק בין חשד זה למקומות אחרים בש"ס שאמרו מפני החשד, כגון בחנוכה שצריך להדליק נרות בשני פתחים משום חשד, ובעוד מקומות, שבאלה לא אמרו שרק לת"ח אסור.
וצ"ל דחלוק אם יש מעשה שצריך "לפרשו" כעושה איסור כמו כאן שהליכה בלילה מצד עצמו לא קשור לעברה, וחששו שיחשדו שה"פשט" במעשהו הוא לעברה, וזה רק בתלמידי חכמים, [וכמו שכתב הכותב כאן בשם הגריש"א שרק בת"ח מחפשים עליהם חשדות בכגון אלה, משא"כ במקום שהמעשה עצמו הוא מעשה חשוד, וכגון בחנוכה שיש פתח ללא נרות, בזה חייבו לכולם לחשוש לחשד משום והייתם נקיים.


יואל נהרי
משתמש ותיק
הודעות: 815
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 269 פעמים
קיבל תודה: 334 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף מג: ששה דברים גנאי לו לת"ח

שליחה על ידי יואל נהרי » 24 פברואר 2020, 14:07

יושב אוהלים כתב:
24 פברואר 2020, 13:50
יואל נהרי כתב:
23 פברואר 2020, 10:32
משום שרק בת"ח איכא חשש לחשדא כיון שמתקנאים בהם תמיד'.
וכמו שרואים אצל דתן ואבירם שחשדוהו למשה באשת איש.

ויש לחלק בין חשד זה למקומות אחרים בש"ס שאמרו מפני החשד, כגון בחנוכה שצריך להדליק נרות בשני פתחים משום חשד, ובעוד מקומות, שבאלה לא אמרו שרק לת"ח אסור.
וצ"ל דחלוק אם יש מעשה שצריך "לפרשו" כעושה איסור כמו כאן שהליכה בלילה מצד עצמו לא קשור לעברה, וחששו שיחשדו שה"פשט" במעשהו הוא לעברה, וזה רק בתלמידי חכמים, [וכמו שכתב הכותב כאן בשם הגריש"א שרק בת"ח מחפשים עליהם חשדות בכגון אלה, משא"כ במקום שהמעשה עצמו הוא מעשה חשוד, וכגון בחנוכה שיש פתח ללא נרות, בזה חייבו לכולם לחשוש לחשד משום והייתם נקיים.
אולי מה שכתבת זו גם התשובה לשאלת פותח האשכול, למה זה רק גנאי ולא איסור מצד והייתם נקיים.

ואגב, יש להזכיר בענין זה גם את הגמרא בחולין דף צא עמוד א: ויאבק איש עמו עד עלות השחר אמר רבי יצחק: מכאן לת"ח שלא יצא יחידי בלילה וכו' עי"ש. ושם הסיבה מצד מזיקין. ועי"ש בתוס' ובמהרש"א מדוע דוקא בת"ח הוא.

ועוד אגב, יש עוד חילוק בענין זה של חשד, בין חשד למראית עין.
עי' שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן מ:
"וצריך לומר שהוא כדבארתי במק"א שהם שני ענינים, דהיכא דאמר משום מראית עין הוא כדי שלא ילמדו ממנו לזלזל באיסור ההוא, והיכא דאמר מפני החשד הוא באופן שאין לחוש שילמדו ממנו לזלזל באיסורין שמ"מ אסור מפני שאסור לאדם להביא שיחשדוהו אף שלא יבא מזה קלקול לאחרים, והוא נלמד מקרא דוהייתם נקיים מה' ומישראל".


 


יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1231
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף מג: ששה דברים גנאי לו לת"ח

שליחה על ידי יושב אוהלים » 24 פברואר 2020, 15:40

יואל נהרי כתב:
24 פברואר 2020, 14:07
עי' שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן מ:
"וצריך לומר שהוא כדבארתי במק"א שהם שני ענינים, דהיכא דאמר משום מראית עין הוא כדי שלא ילמדו ממנו לזלזל באיסור ההוא, והיכא דאמר מפני החשד הוא באופן שאין לחוש שילמדו ממנו לזלזל באיסורין שמ"מ אסור מפני שאסור לאדם להביא שיחשדוהו אף שלא יבא מזה קלקול לאחרים, והוא נלמד מקרא דוהייתם נקיים מה' ומישראל".

אבל לפי הגדרתו של בעל האג"מ זצוק"ל, היה צריך לכאורה להיות הפוך, דהיכא דאסור משום חשד, דהיינו משום והייתם נקיים, יהיה זה דין בכל אחד, והיכא דהוא משום מראית עין דהיינו שלא ילמדו ממנו זה יהא אסור רק בת"ח שיאמרו אנשים אם הת"ח עשה כן כנראה שזה מותר, ולא בכל אחד שעושה, ולא כמו שמצינו שבחשד אסרו לת"ח בלבד, ומראית עין אסרו לכולם.
ואולי הפשט הוא דטבעו של אדם הוא שללמוד היתר מוכנים לקיים בהידור רב את המימרא של "איזהו חכם הלומד מכל אדם", ולא רק מת"ח, ולכן גזרו איסור מראית עין על כל אחד, שמא ילמדו ממנו, משא"כ חשד לא בוער לאנשים לחשוד בסתם אנשים אלא בת"ח וכנ"ל.

ובדרך הלצה (משנכנס אדר...) י"ל דבאמת תמיד האיסור הוא רק על ת"ח, אבל מכיון שכדי למצוא היתר כ"א מחזיק עצמו  כחכם, ולכן לומד מכל אדם וכנ"ל, וא"כ העושה שממנו הוא לומד בודאי חכם הוא, שהרי "ומתלמידי יותר מכולם", לכן חל האיסור על כולם, משא"כ לגבי חשד שהרואה אומר תראה איזה עברה הוא עושה, ורוצה בזה להוכיח שאינו חכם, ואסור ללמוד ממנו, ורק אני חכם וצדיק והוא לא, ממילא אין כאן רב ותלמיד, אלא מי שהוא באמת חכם צריך להיזהר בכבוד תורתו, משום עצמו שהוא יהי' נקי ולא יראה כעושה דבר שאינו הגון, אבל אחרים אין בהם איסור זה כיון שאין מי שמסתכל עליהם כחכם.


מצולות ים
הודעות: 102
הצטרף: 01 אפריל 2020, 06:14
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף מג: ששה דברים גנאי לו לת"ח

שליחה על ידי מצולות ים » 06 אפריל 2020, 05:46

אוריאל כתב:
23 פברואר 2020, 02:07

עוד קשה למה דווקא בת"ח הוא כן.

ראה כאן סיכום הדיונים והתשובות בעניין זה.


אבי חי
הודעות: 120
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף מג: ששה דברים גנאי לו לת"ח

שליחה על ידי אבי חי » 11 מאי 2020, 12:41

יושב אוהלים כתב:
24 פברואר 2020, 13:50
ויש לחלק בין חשד זה למקומות אחרים בש"ס שאמרו מפני החשד, כגון בחנוכה שצריך להדליק נרות בשני פתחים משום חשד, ובעוד מקומות, שבאלה לא אמרו שרק לת"ח אסור.
וצ"ל דחלוק אם יש מעשה שצריך "לפרשו" כעושה איסור כמו כאן שהליכה בלילה מצד עצמו לא קשור לעברה, וחששו שיחשדו שה"פשט" במעשהו הוא לעברה, וזה רק בתלמידי חכמים, [וכמו שכתב הכותב כאן בשם הגריש"א שרק בת"ח מחפשים עליהם חשדות בכגון אלה, משא"כ במקום שהמעשה עצמו הוא מעשה חשוד, וכגון בחנוכה שיש פתח ללא נרות, בזה חייבו לכולם לחשוש לחשד משום והייתם נקיים.
בברכות ג' א' ת"ר מפני ג' דברים אין נכנסין לחורבה מפני חשד כו'.
וע"כ לחלק בין המעשים הגורמים לחשד, שיש שגורמים לחשד אמיתי שעל כל אדם להזהר ממנו כמ"ש מוהייתם נקיים, ויש שאינם אלא פגיעה בכבודו של ת"ח (כמשמעות הלשון גנאי) שנותן מקום לליצנים, וכמ"ש הגרי"ש.
וכן צ"ל במש"ש אל יצא כשהוא מבושם לשוק במקום שחשודים כו'.
וכן כל המנויים שם מתפרשים שאי"ז בעיה בעצם אלא פגיעה בכבודו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח