לחלוק על החזו"א?


דרומאי
הודעות: 4029
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 974 פעמים
קיבל תודה: 909 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי דרומאי » 03 מאי 2021, 12:22

מקדש שביעי כל שביעי כתב:
03 מאי 2021, 12:20
דרומאי כתב:
03 מאי 2021, 12:16
מקדש שביעי כל שביעי כתב:
03 מאי 2021, 12:16


הרב אלישיב יכול לחלוק על החזון איש?
אתה לא שם לב למה שאני כותב. השאלה היא אם הוא רוצה, לא אם הוא יכול.


אם הוא רוצה או לא זה תלוי בו, ואין מה לדון בזה כלל.
אני כן דיברתי האם יכול.

אני רק מבין שלענות על השאלה מי יכול לחלוק על החזוא זה תלוי לאיזה קהילה הנשאל משתייך.


ובזה פרשתי.

גילוי נאות: אני נוהג כדברי החזוא בכל, לקולא ולחומרא.
מה זאת אומרת לא יכול? אם הוא חולק הוא חולק.
אלא, שהוא מבטל דעתו בפני סברת החזון איש משום שהוא מכיר בגדלותו. וזה כמובן תלוי ברצונו.
אך שים לב, שמי שחולק על החזון איש 'חפשי'- אינו מעיד אלא על עצמו, שלא השיג את גדלותו של החזון איש.

ואין זה שייך לשום קהילה, בודאי שייך לחלוק על החזון איש בראיות, אך מסברא בעלמא אין זה אלא שטות.

גילוי נאות: אני איני נוהג כהחזון איש בכל.
 


חוזר ומגיד
הודעות: 187
הצטרף: 04 אוגוסט 2019, 23:40
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי חוזר ומגיד » 03 מאי 2021, 12:36

מדברי האגר''מ בעניין...
שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן פח
בדבר שיש לך איזה חשש לקבוע מקומך בבני ברק מצד שבתוך דברי תורה איכא פעמים שאתה אומר שלא כדברי החזון איש זצ"ל, לא מובן שום חשש בזה ואדרבה זהו כבודו אשר מזכירים שיטתו בד"ת ומעיינים בדבריו אף שהמסקנא דחכם המעיין הוא שלא כדבריו, ולא עלה כלל על דעת החזון איש זצ"ל שלא ימצאו ת"ח שיפלגו עליו ולא שייך שיקפיד ע"ז דאדרבה האמת והשלום אהבו כדאיתא ביבמות י"ד ע"ב על פלוגתא דב"ש וב"ה, וענין שפתותיו דובבות הוא אף כשמזכירין דברי החכם וחולקין עליו, אבל ודאי צריך להזכיר בדרך ארץ, ור' יהושע (חגיגה כ"ח ע"ב) שהושחרו שיניו מפני תעניותיו לא היה משום שהקשה על דברי ב"ש אלא מפני שאמר בבטול בושני מדבריכם ב"ש אבל בלשון דרך ארץ ודאי שליכא שום קפידא לא על מה שמקשין על דברי החכם ואף לא על מי שחולקין עליו, ואדרבה מפורש בב"ב סוף דף ק"ל שאמר רבא לתלמידיו ר"פ ור"ה בדר"י דאם יהיו להם קושיות על פסקא שלו אסור להו לדון כדבריו דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות וה"ה באיסורים, ורק אמר שלא יקרעו פסקא שלו לבטל דבריו דאי הואי בחיים דלמא אמינא לכו טעמא ופי' רשב"ם ושמא גם אתם תמצאו תירוץ לקושיתכם, אבל כל זמן שלא מוצאין תירוץ אסור להם להורות כרבא אף שהיה רבם, וא"כ כ"ש וכ"ש שאין לחוש מלהקשות ומלחלוק על גדולי דורותינו אף הגדולים ביותר אבל באופן דרך ארץ, שלכן ליכא שום חשש ושום קפידא להשאר בבני ברק ולומר שיעורים ואדרבה יהיה מליץ יושר בעדך על שאתה מעיין בספריו. והנני מוקירך, משה פיינשטיין.


רימון
הודעות: 293
הצטרף: 06 יולי 2018, 17:47
נתן תודה: 84 פעמים
קיבל תודה: 140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי רימון » 03 מאי 2021, 13:38

יש מכתב ידוע מהרד"ל שצועק שבענין קו התאריך אף אחד לא יכול לחלוק על החזו"א, מאידך, מי שעובר על הרשימה של הפוסקים שבפועל חלקו על החזו"א יראה שלא סברו ככה... והדברים ידועים


דרומאי
הודעות: 4029
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 974 פעמים
קיבל תודה: 909 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי דרומאי » 03 מאי 2021, 13:38

רימון כתב:
03 מאי 2021, 13:38
יש מכתב ידוע מהרד"ל שצועק שבענין קו התאריך אף אחד לא יכול לחלוק על החזו"א, מאידך, מי שעובר על הרשימה של הפוסקים שבפועל חלקו על החזו"א יראה שלא סברו ככה... והדברים ידועים
הענין הוא שכמעט אף אחד מחולקי החזון איש בענין ההוא לא ירד לעומק הענין, והם הודו בכך בעצמם.
 


רימון
הודעות: 293
הצטרף: 06 יולי 2018, 17:47
נתן תודה: 84 פעמים
קיבל תודה: 140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי רימון » 03 מאי 2021, 13:47

דרומאי כתב:
03 מאי 2021, 13:38
רימון כתב:
03 מאי 2021, 13:38
יש מכתב ידוע מהרד"ל שצועק שבענין קו התאריך אף אחד לא יכול לחלוק על החזו"א, מאידך, מי שעובר על הרשימה של הפוסקים שבפועל חלקו על החזו"א יראה שלא סברו ככה... והדברים ידועים
הענין הוא שכמעט אף אחד מחולקי החזון איש בענין ההוא לא ירד לעומק הענין, והם הודו בכך בעצמם.

אל תתלה את זה בענין ההוא, הגרד"ל אוחז אותו דבר בכל ענין.
יהיה איך שיהיה, גם אם לדעתך הרב אלישיב והגרש"ז "לא ירדו לעומק הענין", עדיין זה לא מנע אותם מלפסוק הלכה למעשה נגד החזו"א.


דרומאי
הודעות: 4029
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 974 פעמים
קיבל תודה: 909 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי דרומאי » 03 מאי 2021, 13:48

רימון כתב:
03 מאי 2021, 13:47
דרומאי כתב:
03 מאי 2021, 13:38
רימון כתב:
03 מאי 2021, 13:38
יש מכתב ידוע מהרד"ל שצועק שבענין קו התאריך אף אחד לא יכול לחלוק על החזו"א, מאידך, מי שעובר על הרשימה של הפוסקים שבפועל חלקו על החזו"א יראה שלא סברו ככה... והדברים ידועים
הענין הוא שכמעט אף אחד מחולקי החזון איש בענין ההוא לא ירד לעומק הענין, והם הודו בכך בעצמם.
אל תתלה את זה בענין ההוא, הגרד"ל אוחז אותו דבר בכל ענין.
יהיה איך שיהיה, גם אם לדעתך הרב אלישיב והגרש"ז "לא ירדו לעומק הענין", עדיין זה לא מנע אותם מלפסוק הלכה למעשה נגד החזו"א.
לא עלה כן על דעתי מעולם.
 


יראתי בפצותי
הודעות: 1130
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 468 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 03 מאי 2021, 14:03

אין ספק שהגרד"ל סובר שהגרשז"א והגריש"א לא ירדו לעומק דעת החזו"א, כמו כן אין אצלי ספק שדעתם מכרעת את דעת הגרד"ל עם כל גדלותו. פשוט שאפשר לחלוק על החזו"א מראיה ומסברא, ובכלל מי שמעט מכיר את דרך לימוד החזו"א יודע שרוב ראיותיו בנויות על הכרחים סברתיים בראשונים ומשם הראיה, וכמעט לא מעצם לשונות הראשונים.
יתירה מזו, פשיטא אצלי, ואצל רוב חכמי ישראל (חוץ מבית מדרש מסויים מאוד), שיותר קשה לחלוק על המשנה ברורה מהחזו"א, וגם על המ"ב אפשר לחלוק. אמנם דעת הגר"ח קנייבסקי שהלכה כחזו"א משום שהלכה כבתראי (אגב, גם לדעתו לא כי החזו"א גדול יותר, ודלא כ...), אך רובא דרובא דעלמא, גם מהת"ח הגדולים לא ס"ל כן, והרבה הרבה תעמולה ורעש מקיימים כדי לחזק ההלכה כחזו"א ושאין כח לחלוק וד"ל.
דרך פסיקת החזו"א מחודשת מאוד, ואמנם רב גובריה, וכנראה שלא קם אחריו כמותו בעוצם כוחו בסברא ובחישוב הסוגיות לאור הסברות, אך נטה רבות מדברי האחרונים, ודחק הרבה בפוסקים ואף בראשונים כדי להעמיד סברתו. ואף שאין מי שיהיה בסברא כמותו, הרי פשטות דרך האחרונים מחזקת את החולקים עליו, אף אם קטנים ממנו, וגם הוא עצמו הרי לא היה גדלותו כאלו שחלק עליהם ואעפ"כ חלק (אף על גדולי האחרונים הקדומים), ומנא תימא שהיכולת לחלוק על הגדול ממנו נעצרה בו.
ככלל, יותר קל לחלוק על מחדש, יהיה גדלותו איך שתהיה, שאתה חולק רק עליו, מלחלוק על פסקים מקובלים שאתה חולק על כל הפוסקים שכתבו כך ושהלך בדרכם.


כי הם חיינו
הודעות: 475
הצטרף: 08 מאי 2020, 09:34
נתן תודה: 165 פעמים
קיבל תודה: 190 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי כי הם חיינו » 03 מאי 2021, 14:25

רבים מתלמדי החזו"א חלקו רבם, ולא נראה שס"ל שאסור לחלוק על החזו"א,
הדיון בקו התאריך הוא נושא שונה, ואינו קשור לנושא האם ניתן לחלוק על החזו"א


כי הם חיינו
הודעות: 475
הצטרף: 08 מאי 2020, 09:34
נתן תודה: 165 פעמים
קיבל תודה: 190 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי כי הם חיינו » 03 מאי 2021, 14:27

יראתי בפצותי כתב:
03 מאי 2021, 14:03
אין ספק שהגרד"ל סובר שהגרשז"א והגריש"א לא ירדו לעומק דעת החזו"א
לדידי אין ספק שהגרד"ל ס"ל שמותר לגרשז"א והגריש"א לחלוק על החזו"א,


מרחיב אפיקים
הודעות: 96
הצטרף: 24 ינואר 2021, 18:18
נתן תודה: 23 פעמים
קיבל תודה: 29 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי מרחיב אפיקים » 03 מאי 2021, 14:43

https://www.hidabroot.org/article/1147993
מרן הגר''ח האם מותר לחלוק על החזו''א


חימקו
הודעות: 406
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 152 פעמים
קיבל תודה: 113 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי חימקו » 03 מאי 2021, 14:57

משתדל לעשות רצון ה' כתב:
03 מאי 2021, 10:40
אמרו לי ת"ח גדולים מאוד (כלשונם) "ר' שלימה זלמן לא יכל לחלוק על החזו"א". ולי זה מאוד חרה המשפט הנ"ל. ודעתי היא להיפך ממש.
אבקש לדעת מה דעת הת"ח דכאן בנושא זה. וכמובן בכל המסתעף. ובצורה מכובדת

אני לא מבין על מה הדיון,
אין בזה כללים, גם אתה יכול לחלוק על החזון איש, רק אף אחד לא ישמע לך, וגם אתה עצמך מבין שאתה לא ראוי לחלוק עליו,
ומי שחושב שהרב שלמה זלמן יכול לחלוק על החזון איש בודאי צודק, ומי שאומר שלא יכול, כך מרגיש בסברא, אבל אין בזה כללים.
ראה גם ההקדמה של ים של שלמה שהתייחס לפוסקים לפניו ואמר שהוא פוסק רק מהגמ' ולא מתחשב ברובבתא.


אחד הלויים
הודעות: 54
הצטרף: 21 מרץ 2021, 09:14
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי אחד הלויים » 03 מאי 2021, 15:54

דרומאי כתב:
03 מאי 2021, 12:03
החזון איש חלק בסברא בעלמא על גדולי האחרונים?! אני לא זוכר כעת כזה מקום.
וגם אם כן, משום שהוא היה בעצמו 'אחרון'.
איני ידע כוונת מר
בחשמל בשבת חלק על כל מי שעסק בסוגיא זו לפניו
וכן בסוגיית מעמיד בסוכה
וכן בגדרי חבר במעשרות
זה המקומות שנזכרתי מיד


אחד הלויים
הודעות: 54
הצטרף: 21 מרץ 2021, 09:14
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי אחד הלויים » 03 מאי 2021, 15:59

דרומאי כתב:
03 מאי 2021, 10:42
דבר שהחזון איש נקט מסברא פשוטה אין בכח לחלוק עליו, כך שמעתי מר' עזריאל אויערבך בשם אביו.
כנראה כוונתו לדבר שנחלקו בו הגרש"ז מול החזו"א לבדם אז הגרש"ז ביטל דעתו אל מול החזו"א
אבל בדבר שנחלקו עוד פוסקים הרי ודאי הכריע גם שלא כחזו"א
לדוג' בענין חשמל בשבת חשש לשיטת החזו"א אך לענין חולה מבו' בשש"כ להקל וכן בפתיחת אריזות בשבת ועוד
ובאמת ההגדרה הנכונה שחשש לחלוק על החזו"א כי רב גובריה דהחזו"א ולכן לא סמך על סברת עצמו לבד בזה


תלמיד נאמן
הודעות: 1201
הצטרף: 29 דצמבר 2020, 20:44
נתן תודה: 101 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי תלמיד נאמן » 03 מאי 2021, 16:15

אחד הלויים כתב:
03 מאי 2021, 15:54
וכן בסוגיית מעמיד בסוכה
התרומת-הדשן סובר כהחזו"א (החזו"א כתרוה"ד) שאין הבדל בין מעמיד ל"מעמיד דמעמיד", אלא שהתרוה"ד פוסק שמעמיד כשר. (גם החזו"א סובר שמעיקר הדין מעמיד, וכן מעמיד-דמעמיד, כשר, אלא שנהגו לכתחילה להחמיר).


תלמיד נאמן
הודעות: 1201
הצטרף: 29 דצמבר 2020, 20:44
נתן תודה: 101 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי תלמיד נאמן » 03 מאי 2021, 16:17

אחד הלויים כתב:
03 מאי 2021, 15:54
בחשמל בשבת חלק על כל מי שעסק בסוגיא זו לפניו
אבל גם מרן האג"מ נקט דהוי ספק מלאכה (בונה או מכב"פ).


תלמיד נאמן
הודעות: 1201
הצטרף: 29 דצמבר 2020, 20:44
נתן תודה: 101 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי תלמיד נאמן » 03 מאי 2021, 16:18

אחד הלויים כתב:
03 מאי 2021, 15:59
וכן בפתיחת אריזות בשבת
באיזו נקודה נחלקו ?


תלמיד נאמן
הודעות: 1201
הצטרף: 29 דצמבר 2020, 20:44
נתן תודה: 101 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי תלמיד נאמן » 03 מאי 2021, 16:18

אחד הלויים כתב:
03 מאי 2021, 15:54
וכן בגדרי חבר במעשרות
החזו"א חידש קולא בזה. וכמדומני שכל העולם נוהג כך ?


אחד הלויים
הודעות: 54
הצטרף: 21 מרץ 2021, 09:14
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי אחד הלויים » 03 מאי 2021, 16:23

תלמיד נאמן כתב:
03 מאי 2021, 16:17
אבל גם מרן האג"מ נקט דהוי ספק מלאכה (בונה או מכב"פ).
אבל האג"מ לא בירר מאיזה מלאכה רק מחוסר ברירות
ומאידך כל האחרונים שעסקו בסוגיא זו לפני כמו שמביאם הגרש"ז לא חששו לצד כזה


אחד הלויים
הודעות: 54
הצטרף: 21 מרץ 2021, 09:14
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי אחד הלויים » 03 מאי 2021, 16:24

תלמיד נאמן כתב:
03 מאי 2021, 16:18
החזו"א חידש קולא בזה. וכמדומני שכל העולם נוהג כך ?
החזו"א חידש שהיום אין לנו חבר למעשרות כי איננו חברים


תלמיד נאמן
הודעות: 1201
הצטרף: 29 דצמבר 2020, 20:44
נתן תודה: 101 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי תלמיד נאמן » 03 מאי 2021, 16:26

אחד הלויים כתב:
03 מאי 2021, 16:24
תלמיד נאמן כתב:
03 מאי 2021, 16:18
החזו"א חידש קולא בזה. וכמדומני שכל העולם נוהג כך ?
החזו"א חידש שהיום אין לנו חבר למעשרות כי איננו חברים
אבל למעשה הוא חידש להקל, שגם מי שאינו חבר נאמן על המעשרות.

וזה שאין היום חבר, זהו חידוש ? מי כב' מכיר שהוא בגדר חבר ? ידוע שמרן ר"י מיר הג"ר אליעזר יודל עישר הכל בעצמו מטעם זה.


אחד הלויים
הודעות: 54
הצטרף: 21 מרץ 2021, 09:14
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי אחד הלויים » 03 מאי 2021, 16:27

תלמיד נאמן כתב:
03 מאי 2021, 16:15
התרומת-הדשן סובר כהחזו"א (החזו"א כתרוה"ד) שאין הבדל בין מעמיד ל"מעמיד דמעמיד", אלא שהתרוה"ד פוסק שמעמיד כשר.
אינני בסוגיא שם כעת אך ודאי שזה נגד שו"ע ושאר הנו"כ שלא חלקו על השו"ע בזה
ובפרט שהחזו"א לומד ככה בדעת הרמב"ן שודאי שהני פוסקים שלפניו לא למדו כן


אחד הלויים
הודעות: 54
הצטרף: 21 מרץ 2021, 09:14
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי אחד הלויים » 03 מאי 2021, 16:28

תלמיד נאמן כתב:
03 מאי 2021, 16:26
אבל למעשה הוא חידש להקל, שגם מי שאינו חבר נאמן על המעשרות.
כן אבל לעניננו הוא חידש נגד הפוסקים


תלמיד נאמן
הודעות: 1201
הצטרף: 29 דצמבר 2020, 20:44
נתן תודה: 101 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי תלמיד נאמן » 03 מאי 2021, 16:29

אחד הלויים כתב:
03 מאי 2021, 16:27
תלמיד נאמן כתב:
03 מאי 2021, 16:15
התרומת-הדשן סובר כהחזו"א (החזו"א כתרוה"ד) שאין הבדל בין מעמיד ל"מעמיד דמעמיד", אלא שהתרוה"ד פוסק שמעמיד כשר.
אינני בסוגיא שם כעת אך ודאי שזה נגד שו"ע ושאר הנו"כ שלא חלקו על השו"ע בזה
ובפרט שהחזו"א לומד ככה בדעת הרמב"ן שודאי שהני פוסקים שלפניו לא למדו כן

לא זכיתי להבין, החזו"א נוקט כתרוה"ד ודלא כשו"ע ומג"א.


אחד הלויים
הודעות: 54
הצטרף: 21 מרץ 2021, 09:14
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי אחד הלויים » 03 מאי 2021, 16:30

תלמיד נאמן כתב:
03 מאי 2021, 16:18
באיזו נקודה נחלקו ?
בפתיחת אריזות שלא מרוקן מיד את תכולתן אלא משתמש עד תומו וזורק


אחד הלויים
הודעות: 54
הצטרף: 21 מרץ 2021, 09:14
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי אחד הלויים » 03 מאי 2021, 16:30

תלמיד נאמן כתב:
03 מאי 2021, 16:29
א זכיתי להבין, החזו"א נוקט כתרוה"ד ודלא כשו"ע ומג"א.
החזו"א לומד כך פשט ברמב"ן ועוד וזה נגד הפוסקים


תלמיד נאמן
הודעות: 1201
הצטרף: 29 דצמבר 2020, 20:44
נתן תודה: 101 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי תלמיד נאמן » 03 מאי 2021, 16:32

אחד הלויים כתב:
03 מאי 2021, 16:30
תלמיד נאמן כתב:
03 מאי 2021, 16:18
באיזו נקודה נחלקו ?
בפתיחת אריזות שלא מרוקן מיד את תכולתן אלא משתמש עד תומו וזורק

אודה לכב' אם יציין מ"מ, כי עבר הרבה זמן מאז שלמדתי את הנושא.
אני יודע שיש ויכוח אודות קופסאות סרדינים, אבל בדרך כלל טוענים שהיום אנשים לא משתמשים כמעט בקופסאות שימורים ריקות.


תלמיד נאמן
הודעות: 1201
הצטרף: 29 דצמבר 2020, 20:44
נתן תודה: 101 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי תלמיד נאמן » 03 מאי 2021, 16:34

אחד הלויים כתב:
03 מאי 2021, 16:30
תלמיד נאמן כתב:
03 מאי 2021, 16:29
א זכיתי להבין, החזו"א נוקט כתרוה"ד ודלא כשו"ע ומג"א.
החזו"א לומד כך פשט ברמב"ן ועוד וזה נגד הפוסקים

עדיין אינני מבין, החזו"א נוקט כתרוה"ד ודלא כשו"ע ומג"א. (כמדומני שגם הגר"א כדעת המג"א).


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 739
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 230 פעמים
קיבל תודה: 267 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 03 מאי 2021, 17:43

דרומאי כתב:
03 מאי 2021, 12:18
ואפילו על ר' משה פיינשטיין
מאי אפילו?


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 739
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 230 פעמים
קיבל תודה: 267 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 03 מאי 2021, 17:44

מקדש שביעי כל שביעי כתב:
03 מאי 2021, 12:20
כדברי החזוא בכל, לקולא
גם נגד משנה ברורה מפורש?


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 739
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 230 פעמים
קיבל תודה: 267 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לחלוק על החזו"א?

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 03 מאי 2021, 17:48

תלמיד נאמן כתב:
03 מאי 2021, 16:32
אבל בדרך כלל טוענים שהיום אנשים לא משתמשים כמעט בקופסאות שימורים ריקות.
מדיקדוק דברי החזו"א מוכח שלא תלה דינו רק בסברא זו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 10 אורחים