פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"


חייל של הרבי
הודעות: 1819
הצטרף: 15 יולי 2020, 08:17
מיקום: קריית מלאכי
נתן תודה: 2916 פעמים
קיבל תודה: 1032 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי חייל של הרבי » 12 מאי 2021, 18:01

אני מאוד מצטער שאני נאלץ להעיר על כך, אבל זה נדמה שאצל החרדים לדבר ה' (ואני מדבר כרגע על חברי הפורום ולא על אף רב פוסק), כל סכנה היא בחזקת שטויות של ציונים חילוניים, עד שמתחילים ח"ו היל"ת להיפגע חרדים ומופיעות תמונות של צדיקים ב'יתד'/'המבשר'! ככה זה היה גם בקורונה! ככה זה היה בהידחסות! בואו נתעורר לפני האסון הבא!

(אני שוב מתנצל על החריפות. איני עושה זאת אלא משום אהבתכם)


יראתי בפצותי
הודעות: 1290
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 383 פעמים
קיבל תודה: 540 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 12 מאי 2021, 18:04

סיפר הגר"י זילברשטיין, שהוא אמר בשיעור כשהיה אזעקה במלחמת המפרץ, שלא ילכו לשום מקום רק שיאמרו 2 פרקי תהילים, אח"כ סיפר זאת לחמיו (הגריש"א) וגער בו. אני חושב שהפסק הזה לשיטתו,,,


בר לבב
הודעות: 116
הצטרף: 29 אפריל 2021, 09:30
נתן תודה: 53 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי בר לבב » 12 מאי 2021, 18:06

אגב, בכלל, אם השתלדות זה "מצווה", איפה היא כתובה?

האם יהיה בה הדין של עוסק במצווה פטור מן המצווה?

האם יהיה פטור כשאין לו חומש מממונו?

האם יש בה דין של אין מעבירין על המצוות? וכו' וכו'


חייל של הרבי
הודעות: 1819
הצטרף: 15 יולי 2020, 08:17
מיקום: קריית מלאכי
נתן תודה: 2916 פעמים
קיבל תודה: 1032 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי חייל של הרבי » 12 מאי 2021, 18:09

אני מציע לא להקשות על עצם הפסק עד שתמולא בקשתו של הרב @אור החכמה , ויבררו היטב אצל הרב שליט"א מה בדיוק היתה כוונתו


יראתי בפצותי
הודעות: 1290
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 383 פעמים
קיבל תודה: 540 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 12 מאי 2021, 18:10

חייל של הרבי כתב:
12 מאי 2021, 18:09
אני מציע לא להקשות על עצם הפסק עד שתמולא בקשתו של הרב @אור החכמה , ויבררו היטב אצל הרב שליט"א מה בדיוק היתה כוונתו
אם לא נתכוון לזה א"כ אפשר לכתוב נגד הפסק, אם התכוון לזה כל שכן שיש לכתוב שאינו כן.


אור החכמה
הודעות: 479
הצטרף: 08 מרץ 2021, 20:56
נתן תודה: 177 פעמים
קיבל תודה: 167 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי אור החכמה » 12 מאי 2021, 18:26

בר לבב כתב:
12 מאי 2021, 18:06
אגב, בכלל, אם השתלדות זה "מצווה", איפה היא כתובה?

האם יהיה בה הדין של עוסק במצווה פטור מן המצווה?

האם יהיה פטור כשאין לו חומש מממונו?

האם יש בה דין של אין מעבירין על המצוות? וכו' וכו'

יד רמה על סנהדרין דף יז/ב 
וחייב אדם להשתדל ברפואת עצמו כדי שיוכל לעסוק בתורה ובמצות ולעסוק בעבודת בוראו דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך וגו', 

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כג
[ג] דבר אחר [כג, א] ה' רועי לא אחסר. זהו שאמר הכתוב כי ה' אלהיך ברכך בכל מעשה ידך (דברים ב ז), ר' יעקב אומר יכול אפילו יושב ובטל, תלמוד לומר בכל מעשה ידך, אם עשה אדם הרי הוא מתברך, ואם לאו אינו מתברך. 

ספר מסילת ישרים פרק כא - בדרכי קניית החסידות 
אין אדם נוגע במוכן לחבירו אפילו כמלא נימא, וכבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל והגזירה (גזירת קיצבת מזונות שקצבו לו בראש השנה) היתה מתקיימת, אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם, (בראשית ג): בזעת אפך תאכל לחם, אשר על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון, והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי אשר אין להמלט ממנו:
על כן (הואיל וכך גזר המלך) אמרו (ספרי): יכול אפילו יושב ובטל (יראה סימן ברכה) תלמוד לומר: בכל משלח ידך אשר תעשה (שצריך אתה להשתדל ולעשות), אך לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא שהשתדלות מוכרח, וכיון שהשתדל הרי יצא ידי חובתו, וכבר יש מקום לברכת שמים שתשרה עליו ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות, הוא מה שכתב דוד המלך ע"ה (תהלים ט"ה): כי לא ממוצא וממערב ולא וגו', כי אלהים שופט וגו' ושלמה המלך ע"ה אמר (משלי כ"ג): "אל תיגע להעשיר מבינתך חדל". אלא הדרך האמיתי הוא דרכם של החסידים הראשונים עושים תורתן עיקר ומלאכתן תפלה, וזה וזה נתקיים בידם, כי כיון שעשה אדם קצת מלאכה משם והלאה אין לו אלא לבטוח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי, אז תשאר דעתו פנויה ולבו מוכן לחסידות האמיתי ולעבודה התמימה:

תלמוד בבלי מסכת נדה דף ע עמוד ב
מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להן: ירבה בסחורה, וישא ויתן באמונה. אמרו לו: הרבה עשו כן ולא הועילו! אלא: יבקש רחמים ממי שהעושר שלו. שנאמר לי הכסף ולי הזהב. מאי קמ"ל? דהא בלא הא לא סגי, 

 


בר לבב
הודעות: 116
הצטרף: 29 אפריל 2021, 09:30
נתן תודה: 53 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי בר לבב » 12 מאי 2021, 18:31

אור החכמה כתב:
12 מאי 2021, 18:26
בר לבב כתב:
12 מאי 2021, 18:06
אגב, בכלל, אם השתלדות זה "מצווה", איפה היא כתובה?

האם יהיה בה הדין של עוסק במצווה פטור מן המצווה?

האם יהיה פטור כשאין לו חומש מממונו?

האם יש בה דין של אין מעבירין על המצוות? וכו' וכו'

יד רמה על סנהדרין דף יז/ב 
וחייב אדם להשתדל ברפואת עצמו כדי שיוכל לעסוק בתורה ובמצות ולעסוק בעבודת בוראו דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך וגו', 

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כג
[ג] דבר אחר [כג, א] ה' רועי לא אחסר. זהו שאמר הכתוב כי ה' אלהיך ברכך בכל מעשה ידך (דברים ב ז), ר' יעקב אומר יכול אפילו יושב ובטל, תלמוד לומר בכל מעשה ידך, אם עשה אדם הרי הוא מתברך, ואם לאו אינו מתברך. 

ספר מסילת ישרים פרק כא - בדרכי קניית החסידות 
אין אדם נוגע במוכן לחבירו אפילו כמלא נימא, וכבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל והגזירה (גזירת קיצבת מזונות שקצבו לו בראש השנה) היתה מתקיימת, אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם, (בראשית ג): בזעת אפך תאכל לחם, אשר על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון, והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי אשר אין להמלט ממנו:
על כן (הואיל וכך גזר המלך) אמרו (ספרי): יכול אפילו יושב ובטל (יראה סימן ברכה) תלמוד לומר: בכל משלח ידך אשר תעשה (שצריך אתה להשתדל ולעשות), אך לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא שהשתדלות מוכרח, וכיון שהשתדל הרי יצא ידי חובתו, וכבר יש מקום לברכת שמים שתשרה עליו ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות, הוא מה שכתב דוד המלך ע"ה (תהלים ט"ה): כי לא ממוצא וממערב ולא וגו', כי אלהים שופט וגו' ושלמה המלך ע"ה אמר (משלי כ"ג): "אל תיגע להעשיר מבינתך חדל". אלא הדרך האמיתי הוא דרכם של החסידים הראשונים עושים תורתן עיקר ומלאכתן תפלה, וזה וזה נתקיים בידם, כי כיון שעשה אדם קצת מלאכה משם והלאה אין לו אלא לבטוח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי, אז תשאר דעתו פנויה ולבו מוכן לחסידות האמיתי ולעבודה התמימה:

תלמוד בבלי מסכת נדה דף ע עמוד ב
מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להן: ירבה בסחורה, וישא ויתן באמונה. אמרו לו: הרבה עשו כן ולא הועילו! אלא: יבקש רחמים ממי שהעושר שלו. שנאמר לי הכסף ולי הזהב. מאי קמ"ל? דהא בלא הא לא סגי, 


את השאלה הראשונה ידעתי שאפשר ליישב.. ובשביל זה הוספתי רשימת שאלות- שמטרתן להוכיח שהשתדלות זה לא מצווה במובן של תרי"ג מצוות, אלא צורה נכונה ע"פ התורה. ודו"ק
 


אבי חי
הודעות: 2506
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 332 פעמים
קיבל תודה: 973 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי אבי חי » 12 מאי 2021, 19:18

כמו שכתבו, חובה לדון לכף זכות ולומר שהרב סבור שבאותה עת ובאותו מקום שדבריו נאמרו, אין באמת חיוב להכנס למרחב המוגן, (עכ"פ למי שעושה זאת משום בטחון), והקל למעשה רק בילדים מפני שעת הדחק [כמבואר בשאלה], והטעמים שנאמרו הם ע"ד דרוש להמתיק ההוראה על הלב.

א"נ להד"מ.


אהרן פישר
הודעות: 411
הצטרף: 17 מרץ 2021, 05:24
נתן תודה: 87 פעמים
קיבל תודה: 86 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי אהרן פישר » 12 מאי 2021, 19:24

בטח שזה בדיחה וטרולינג,


נתנאל_ב
הודעות: 557
הצטרף: 05 פברואר 2021, 02:38
נתן תודה: 864 פעמים
קיבל תודה: 293 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי נתנאל_ב » 12 מאי 2021, 21:21

חייל של הרבי כתב:
12 מאי 2021, 17:11
אני מתנצל על החריפות אבל זה פיקוח נפש!
לא אכנס לגופן של ב' הטענות שיש מה להשיב עליהן. כי נראה שלא זה מה שכואב לכת"ר.
הרב הורה רק שאין חיוב להעירם. הוא לא אמר שאסור להעירם. ואדרבה, אם באמת היה חובה להאמין שהכל יהיה בסדר והקב"ה ישמור על הילדים הנ"ל, היה גם יש איסור להעירם ולא רק שאין חובה. וכי מותר להעיר את ילדיו לחינם ולגזול את שנתם?
וע"כ שהכוונה, מי שיש לו אמונה והוא בדרגה שהרב דיבר עליה, שלא יעיר את ילדיו ויקיים מצוות ועשית ככל אשר יורוך (ואם ימותו ח"ו מהטילים, יהיה חזק באמונתו שאי"ז בגלל הטילים אלא היו מתים גם בלי זה, והכל משמים).
מי שאין לו אמונה בדרגה כזו (ואני בכלל זה), שיעיר את ילדיו ויקיים מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
ולכן נקט שאין חיוב ואין איסור להעירם, כי תלוי מיהו האדם.
הדבר היחיד שאני תמה, שלא נאמרו הדברים בצורה כזו, אלא כאילו כל הקורא את התשובה הוא בדרגה כזו (שלדעתי היא גבוהה מסתם אדם), שיכול להאמין שהכל הכל מאת הקב"ה, וחובת ההשתדלות היא רק לקרוא תהילים בלבד, והקב"ה יעשה ניסים.


אור החכמה
הודעות: 479
הצטרף: 08 מרץ 2021, 20:56
נתן תודה: 177 פעמים
קיבל תודה: 167 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי אור החכמה » 12 מאי 2021, 21:47

נתנאל_ב כתב:
12 מאי 2021, 21:21

הדבר היחיד שאני תמה, שלא נאמרו הדברים בצורה כזו, אלא כאילו כל הקורא את התשובה הוא בדרגה כזו (שלדעתי היא גבוהה מסתם אדם), שיכול להאמין שהכל הכל מאת הקב"ה, וחובת ההשתדלות היא רק לקרוא תהילים בלבד, והקב"ה יעשה ניסים.

לא רק שלא נאמרו הדברים בצורה כזו, 
אלא שלענ"ד הם נאמרו בצורה הפוכה, 
כי לרוב כאשר עונים על שאלה מהסוג הזה, לא מתייחסים כלל לדרגות גבוהות, אלא לסתם רוב בני אדם.


אני עבדך
הודעות: 38
הצטרף: 12 אוגוסט 2018, 13:39
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי אני עבדך » 12 מאי 2021, 22:47

מתנער ומוחה במידה ויש כאן זלזול כלדהוא בת"ח.


אריק
הודעות: 241
הצטרף: 30 מאי 2016, 11:22
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי אריק » 12 מאי 2021, 22:56

חייל של הרבי כתב:
12 מאי 2021, 17:34
רז בן ציון כתב:
12 מאי 2021, 17:29
כמדומני שהסיכוי להיפגע בתאונת דרכים גדול יותר מהסיכון של הטילים, 
הבה נבדוק - כמה נהרגו ביממה האחרונה מתאונת דרכים, וכמה נהרגו מטילים?
כפשוט שיותר נהרגו מטילים.
ואם נהיה עוד יותר סטטיסטיים, אז צריך להדגיש שביממה האחרונה היו לתאונות דרכים 24 שעות רצופות להרוג מיליוני נוסעים.
ולטילים היו דקות אחדות להרוג רק את אלה שלא במרחב מוגן.
נמצא שבשעת אזעקה ממש, שהייה מחוץ למרחב מוגן, מסוכנת הרבה הרבה יותר מנסיעה ברכב. כל טוב ובשו"ט
​​​​​
היום נהרג בשדרות ילד בן 6 שהיה בממ"ד, מתברר כי חלק מהרקטה חדר את חלון הממ"ד.
אולי אם הילד לא היה נכנס לממ"ד חייו היו ניצלים.
כמו כן גבר בן 84 התמוטט בדרך למקלט ציבורי בשדרות ההשכלה בתל אביב.
אז לא הכל חד משמעי, ויש לסמוך בכל דבר רק על גדולי הדור
image.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יראתי בפצותי
הודעות: 1290
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 383 פעמים
קיבל תודה: 540 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 12 מאי 2021, 23:05

אריק כתב:
12 מאי 2021, 22:56
חייל של הרבי כתב:
12 מאי 2021, 17:34
רז בן ציון כתב:
12 מאי 2021, 17:29
כמדומני שהסיכוי להיפגע בתאונת דרכים גדול יותר מהסיכון של הטילים, 
הבה נבדוק - כמה נהרגו ביממה האחרונה מתאונת דרכים, וכמה נהרגו מטילים?
כפשוט שיותר נהרגו מטילים.
ואם נהיה עוד יותר סטטיסטיים, אז צריך להדגיש שביממה האחרונה היו לתאונות דרכים 24 שעות רצופות להרוג מיליוני נוסעים.
ולטילים היו דקות אחדות להרוג רק את אלה שלא במרחב מוגן.
נמצא שבשעת אזעקה ממש, שהייה מחוץ למרחב מוגן, מסוכנת הרבה הרבה יותר מנסיעה ברכב. כל טוב ובשו"ט
​​​​​
היום נהרג בשדרות ילד בן 6 שהיה בממ"ד, מתברר כי חלק מהרקטה חדר את חלון הממ"ד.
אולי אם הילד לא היה נכנס לממ"ד חייו היו ניצלים.
כמו כן גבר בן 84 התמוטט בדרך למקלט ציבורי בשדרות ההשכלה בתל אביב.
אז לא הכל חד משמעי, ויש לסמוך בכל דבר רק על גדולי הדור
image.png
זה שאדם ניצל כי נהג בחוסר אחריות או נהרג כי נהג באחריות לא ראיה לכלום, ברור לכל בר דעת שאם אדם יסע במהירות 250 קמ"ש ואחרי זה יתברר שיצא בזמן מאזור שהיה בו רעידת אדמה אח"כ, לא נאמר הנה לנו שנהיגה מופרעת לא מסוכנת וכו', כי איננו בודקים כלל תוצאה אלא סבירות. כך שכל ה"ראיות" שהבאת אין בהם כלום.
 


שואל כעניין
הודעות: 151
הצטרף: 10 מאי 2021, 10:28
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי שואל כעניין » 12 מאי 2021, 23:08

לא עיינתי בכל הנידון פה
אבל פשוט לכל בר דעת שלא שייך פה 'שאלה' כמו שאף בן אדם לא ישאל את רבו האם מותר לתת לילדים לשחק באש
ברגע שיש סכנה מחובותינו כהורים להרחיקם ממקום הסכנה
ודבר פשוט הוא 
 


כמעיין המתגבר
הודעות: 2188
הצטרף: 25 נובמבר 2020, 22:40
נתן תודה: 1992 פעמים
קיבל תודה: 641 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי כמעיין המתגבר » 12 מאי 2021, 23:10

אריק כתב:
12 מאי 2021, 22:56
חייל של הרבי כתב:
12 מאי 2021, 17:34
רז בן ציון כתב:
12 מאי 2021, 17:29
כמדומני שהסיכוי להיפגע בתאונת דרכים גדול יותר מהסיכון של הטילים, 
הבה נבדוק - כמה נהרגו ביממה האחרונה מתאונת דרכים, וכמה נהרגו מטילים?
כפשוט שיותר נהרגו מטילים.
ואם נהיה עוד יותר סטטיסטיים, אז צריך להדגיש שביממה האחרונה היו לתאונות דרכים 24 שעות רצופות להרוג מיליוני נוסעים.
ולטילים היו דקות אחדות להרוג רק את אלה שלא במרחב מוגן.
נמצא שבשעת אזעקה ממש, שהייה מחוץ למרחב מוגן, מסוכנת הרבה הרבה יותר מנסיעה ברכב. כל טוב ובשו"ט
​​​​​
היום נהרג בשדרות ילד בן 6 שהיה בממ"ד, מתברר כי חלק מהרקטה חדר את חלון הממ"ד.
אולי אם הילד לא היה נכנס לממ"ד חייו היו ניצלים.
כמו כן גבר בן 84 התמוטט בדרך למקלט ציבורי בשדרות ההשכלה בתל אביב.
אז לא הכל חד משמעי, ויש לסמוך בכל דבר רק על גדולי הדור
image.png


כמה זה מעוות, וכי מפני שקרו כמה דברים נגד הרגילות נוכיח שזה היושר, כל בר דעת מבין שממ''ד הוא יותר בטוח, ודי בזה.
לגופה של התשובה הנ''ל, התשובה נכנסת לחובת ההשתדלות וכו', וזה ודאי אינו נכון, כי הנידון הוא אם זה מציל חיים או לא, כי אם זה מציל בסיכויים ממש קטנים א''כ אפשר דאין חובה כי שב ואל תעשה, אבל אם אנו מניחים הנחה שזה מציל, ובזה סומכים אנו על דעת המומחים בתחום כפי כל גדרי הצלת נפשות, ודאי דחייבים להעיר לא רק את בנינו אלא גם את אדם זר.


סלקא דעתך
הודעות: 390
הצטרף: 31 ינואר 2018, 00:41
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 121 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי סלקא דעתך » 12 מאי 2021, 23:35

רז בן ציון כתב:
12 מאי 2021, 17:29
כמדומני שהסיכוי להיפגע בתאונת דרכים גדול יותר מהסיכון של הטילים, ובכל זאת אנו מסיעים ילדים ברכב גם כשאין מדובר בצורך גדול.
אם הילדים ערים בודאי שיש להיכנס למרחב המוגן על מנת להישמר מסכנה, אבל כשילד ישן ומעירים אותו בבהלה ומריצים אותו למרחב מוגן זה גורם נזק גדול, פעמים רבות זה משאיר טראומות פחדים ודמיונות לאורך זמן רב.
לכן בד בבד עם ההשתדלות להישמר מפני הסכנה, יש לשקול את הנזק הנגרם אל מול אחוזי הסיכון.

הסיכוי להפגע כשאין חגורת בטיחות הוא גם באחוזים קטנים, שכן חגורת בטיחות במקרים רבים לא מסייעת.
אלא
שהחילוק פשוט לכל בר דעת, שלגבי בטיחות בדרכים עושים כל מה שאפשר להשתדל, וכך גם בטילים עושים כל מה שאפשר להשתדל.

ובאמת אין צורך להעיר בבהלה, אפשר פשוט להשכיב אותם יום יומים בממ"ד, או במקום הבטיחותי ביותר.

והשואל הוא שופך דמים.


שש אנוכי
הודעות: 121
הצטרף: 19 מרץ 2021, 15:23
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי שש אנוכי » 12 מאי 2021, 23:36

אור החכמה כתב:
12 מאי 2021, 17:57
פיניפיני כתב:
12 מאי 2021, 17:46
אם הצדק איתם או לא, כל אחד ישאל לרבותיו,
תמיהתי היא שדבר זה אמור להיות הלכתי וברגע שרב גדול כתב פסק זה,
אני לא חושב שצריך לזרוק על פסקו אבני בליסטראות בלא להביא סתירה לדבריו מבחינה "הלכתית" [ולא רגשית...]


פסק דין הכתוב לפנינו, שאין לו כל הוכחה, אלא הוא כתוב מסברא, למה לא מספיק שנסתור אותו מסברא...
דרך אגב, כל זה לא קשור לגדלות הרב עצמו, וכפי שחשבו כאן כמה מן המגיבים, אני לא חושב שיש כאן אי מי שמסתפק בגדלותו בתורה של הרב הנ"ל שהוא אחד מגדולי מורי ההוראה שבדורנו.
יחד עם זאת כבר כתבתי שכנראה חסר לנו כאן איזה נתון, או שנפלה כאן איזה טעות בכתיבת השאלה.
אשמח אם יש למישהו גישה אל הרב הנ"ל, וישאל אותו על זה.
סברא של ת"ח היא גופי תורה.
 
כי הם חיינו כתב:
12 מאי 2021, 18:01
הרב זלברשטין לא כתב שאין סכנה מחמת הטילים,
אלא כתב שכיון שההנהגה של זהירות היא מדין השתדלות ילדים פטורים מהשתדלות,
ולפ"ז מהיום עלינו לתת לילדים קטינים לחצות כבישים כבישים לבד,
וללכת לים ללא מציל וללא השגחה כלל ועוד כה"ג,
כי הרי כל ההנהגה של זהירות היא מדין השתדלות וקטנים אינם בכלל השתדלות,

ובודאי שלא לכך כיוון הרבמה הדמיון יש חילוק גדול בין חובת הרחקה מסכנה לבין מכניס עצמו לסכנה

לכו ובדקו האם הממ"ד שלכם מתאים לכל כללי הבטיחות כמו רהיטים מקובעים לקיר סורגים נפתחים ואין לדבר סוף.


יצחק ב
הודעות: 636
הצטרף: 18 אוגוסט 2020, 21:43
נתן תודה: 146 פעמים
קיבל תודה: 112 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי יצחק ב » 12 מאי 2021, 23:43

נס גדול באשקלון! רקטה נפלה לתוך בית והרסה לחלוטין חדר. בתוך החדר על המיטה ישן הנכד של בני המשפחה בגיל 5.
בזמן האזעקה העירו אותו הסבא והסבתא ולקחו אותו לחדר הממ״ד. הילד ניצל, המיטה התרסקה.


שש אנוכי
הודעות: 121
הצטרף: 19 מרץ 2021, 15:23
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי שש אנוכי » 12 מאי 2021, 23:44

חשוקי חמד בכורות דף נז עמוד א

האם יכנס למקלט המוגן מבחינה גשמית, או ישאר בביתו המוגן רוחנית
שאלה אדם הגר בישוב שיש שם חשש לירי טילים עליו, וההוראות הם כשיש אזעקה צריך ללכת למקום מוגן, והנה בפעם הראשונה רץ למקום המוגן, ומצא שאמנם זה מוגן מבחינה גשמית, אך מבחינה רוחנית המקום רחוק מלהיות מוגן, שיושבים שם משפחות משפחות, ואי אפשר למגנו מבחינה רוחנית, ושואל האם מותר לו להשאר בביתו ולשמור על עצמו מבחינה הרוחנית, או שלאדם אסור לסכן עצמו, וינסה לשמור על עצמו ככל שיוכל?
תשובה מסופר על הגאון הצדיק רבי מרדכי חיים מסלונים זצ"ל בזמן מלחמת תש"ח שהפגזים נפלו בירושלים בכל חלקי העיר, והיה סכנת נפשות להשאר בבית, ביקשו בני משפחתו ממנו שירד עמם למקלט, הגה"צ ר' מרדכי חיים ירד למקלט, וכשראה שמחמת קוצר הזמן לא הספיקו לסדר את המקום היטב, ויש שם משפחות שלימות אנשים ונשים, ברח משם, ונשאר בביתו כל ימי המלחמה, ואמר שהוא מפחד יותר להיות במקלט מפני הסכנה הרוחנית, מאשר מפחד מהפגזים. אך יש להסתפק אם הנהגה זו היא רק לגדולי האומה, או שזה הנהגה לכל אחד.
סיפר הרב אברהם דוב ריינס ז"ל (קובץ מוריה כב שנה ד ג - ד) שבסוף שנות מלחמת העולם הראשונה נזדמן לעיר פעטרבורג, והיות שבעת ההיא גר שם מרן הרוגאצ'ובי כפליט מלחמה הלך לבקרו, שאל אותו הרב ריינס 'איך מרגיש עצמו רבינו כאן' תמה עליו רבינו מה שייך לשאול אותי איך אני מרגיש עצמי כאן, האם אתה חושב שאני צריך להרגיש עצמי כאן יותר טוב משהייתי מרגיש לו נשארתי בדווינסק, הלא ר' מאיר שמחה שנשאר על מקומו אפשר שלו טוב יותר שם מאשר לי שאני חי כפליט בגלות, השיב לו הרב ריינס הלא רבינו עשה על פי דין, לאיזה דין אתה מכוון שאלו רבינו? השיב לו הרב ריינס, הלא נאמר במסכת שבת (דף לב ע"א) אל יעמוד אדם במקום סכנה לאמר שעושין לו נס, שמא לא עושין לו.
אמר לו הרוגאצ'בר שיש לחקור האם כונתם היא שאל יעמיד אדם את עצמו במקום שיש סכנה, אבל אם היה שם מקודם מותר לו להשאר עומד על מקומו, או דילמא אסור לו גם להשאר עומד במקום סכנה, והמקור הראשון שהביא להוכיח היה מתפילתו של כהן גדול ביום הכיפורים על אנשי השרון, 'יהי רצון שלא יעשו בתיהם קבריהם'. כלומר שבשרון היתה האדמה רכה והבתים היו נופלים מהר והיה סכנה לגור שם, ואם נאמר שאסור גם להשאר לדור במקום סכנה איך התפלל עליהם הכהן גדול ביום הקדוש, הרי אסור להם לדור במקום הזה, ניסה הרב ריינס לדחות ראיתו זו בטענה "דילמא עשו אנשי השרון בזה נגד רצון חכמים", הפסיקו רבינו ואמר לו אם כן יהיה תלוי במחלוקת הנמצאת בירושלמי אם רשאים להתפלל בעד עבריינים.
אך עדיין יש לחלק ששם בשרון אין הסכנה כל כך ממשית כל רגע, אבל כאן שהכריזו שכעת יש כאן מקום סכנה אולי אסור להשאר במקום, ונראה שתלוי במדת הסכנה, שאם הסכנה קטנה ורחוק מאוד שיפגע, ואין אחד מאלף שנפגע, ובסכנה מועטת כזו אסור לחלל שבת, כמבואר ברע"א (תשובה ס), וכך כתוב במג"א (סימן שטז ס"ק כג) שאסור להרוג 'שממית' בשבת, כי [רק] אחת מאלף היא מסוכנת, כשנופלת למאכל. וכך מבואר גם בשם אריה (סימן כז) שהקשה למה לא כתובים בגמרא כל הסכנות הכתובים בספר חסידים? והשיב: כל הני דחשיבי בספר חסידים הם חששות רחוקות ואפשר שלא יזיק רק לאחד מיני אלף, אך מדינא ומתקנת חכמים אין לחוש לזה, והרב החסיד עשה בזה משמרת שלא נכשל בזה אפילו באחד מיני אלף, עכ"ל. וכן מבואר בשו"ת אגרות משה (חלק חו"מ א' סימן קד) שדן אם מותר להתפרנס ממשחק זריקת הכדורים שיש בזה חשש סכנה רחוק, והאגרות משה שם מתיר להכנס לסכנה שהיא אחת מכמה אלפים, יעו"ש. כל שכן בעניננו שמותר לו להסתכן כדי להגן על עצמו מבחינה רוחנית.


בר לבב
הודעות: 116
הצטרף: 29 אפריל 2021, 09:30
נתן תודה: 53 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי בר לבב » 12 מאי 2021, 23:44

שואל כעניין כתב:
12 מאי 2021, 23:08
לא עיינתי בכל הנידון פה
אבל פשוט לכל בר דעת שלא שייך פה 'שאלה' כמו שאף בן אדם לא ישאל את רבו האם מותר לתת לילדים לשחק באש
ברגע שיש סכנה מחובותינו כהורים להרחיקם ממקום הסכנה
ודבר פשוט הוא 


חבל שלא עיינת.
כל דבר צריך להוציא רק ורק מהתה"ק.
בכל דרכיך דעהו. 
(ויעי' כבודו באשכול מתחילתו וירווה נחת)
 


בן ראם
הודעות: 1097
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 643 פעמים
קיבל תודה: 573 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי בן ראם » 12 מאי 2021, 23:45

כמעיין המתגבר כתב:
12 מאי 2021, 23:10
כמה זה מעוות,
במח"כת "מעוות" לא יוכל לתקון, עדיף לנקוט לשון נקיה של "טעות" או "לא מדוייק", הרי אינך מכיר את הרב @אריק וראוי לכולנו לנהוג כבוד זב"ז. למרות שתוכן טענותיך נכונות כפי הנראה.


שואל כעניין
הודעות: 151
הצטרף: 10 מאי 2021, 10:28
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי שואל כעניין » 12 מאי 2021, 23:48

בר לבב כתב:
12 מאי 2021, 23:44
 
חבל שלא עיינת.
כל דבר צריך להוציא רק ורק מהתה"ק.
בכל דרכיך דעהו. 
(ויעי' כבודו באשכול מתחילתו וירווה נחת)

לא הבנתי את המילים הגבוהות
אבקש שתסביר במילים פשוטות מה כוונתך


שש אנוכי
הודעות: 121
הצטרף: 19 מרץ 2021, 15:23
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי שש אנוכי » 12 מאי 2021, 23:53

חשוקי חמד כתובות דף עז ע"ב - ענין ב

מיכרך בהו ועסיק בתורה
כשנופלים פגזים לנסוע למסור שיעור
שאלה בשנת תשס"ו כשנפלו בגליל מאות פגזים, שאל מגיד שיעור אחד, האם מותר לו לנסוע לשם כדי ללמד תורה לתלמידים?
תשובה נאמר במסכת כתובות דף עז ע"ב רבי יהושע בן לוי מיכרך בהו, [בבעלי ראתן שהוא חולי מסוכן], ועסיק בתורה. והקשה הקובץ שיעורים (אות רעז) הא כתיב ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, דהיכא דשכיח היזיקא לא סמכינן אהא דשלוחי מצוה אינן ניזוקין, וצ"ל דזהו דוקא בשאר מצוות, אבל לימוד תורה שאני, וכדיליף מק"ו אם חן למעלה וכו', עכ"ל. וכעין זה כתב באהבת איתן (על גליון העין יעקב).
וכעין זה מבואר במסכת ברכות (דף סא ע"ב) תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה, אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות, אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום אמר להם מפני מה אתם בורחים, אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם, אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם, אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות לא פקח אתה אלא טפש אתה, ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה, אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך וארך ימיך כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה. [אמנם יעוין במהרש"א שם שביאר שר"ע הסתכן מפני שהיה שעת השמד, אך אפשר לומר שמה שביאר כך מפני שרבי עקיבא הסתכן ביותר, שעבר להדיא על גזירת המלכות, משא"כ בנידוננו שאין הסכנה גדולה כל כך].
עוד יעוין במשך חכמה (שמות כז יא) שכתב שעל תלמוד תורה דרבים צריך למסור את הנפש, ואדרבה יהושע נענש מפני שלא עסק בתורה בעת מלחמה, יעו"ש.
לאור זאת מותר למגיד השיעור, לנסוע ללמד תורה גם בעת נפילת הפגזים. [ויעוין מש"כ בספר נס להתנוסס (סימן מ')]. וכעין זה מבואר בחשוקי חמד (עמ"ס יומא דף לה ע"ב) בשם החפץ חיים שלצורך לימוד תורה מותר להוציא יותר מחומש נכסיו, ואינו דומה להא דאמרינן המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, דזהו רק לענין צדקה ולא לענין תורה שהוא מחוייב לידע אותה והיא חייו לנצח.


כי הם חיינו
הודעות: 590
הצטרף: 08 מאי 2020, 09:34
נתן תודה: 190 פעמים
קיבל תודה: 237 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי כי הם חיינו » 13 מאי 2021, 00:00

שש אנוכי כתב:
12 מאי 2021, 23:36
מה הדמיון יש חילוק גדול בין חובת הרחקה מסכנה לבין מכניס עצמו לסכנה
למנוע מהילד שלא ילך למקום סכנה, זה גם מחובת ההשתדלות ואם לילד אין חובת השתדלות אז הוא פטור מכך
שש אנוכי כתב:
12 מאי 2021, 23:36
לכו ובדקו האם הממ"ד שלכם מתאים לכל כללי הבטיחות כמו רהיטים מקובעים לקיר סורגים נפתחים ואין לדבר סוף.
הנידון של הרב לא היה האם טילים נחשב סכנה או לא, אלא האם יש חובת ההשתדלות לילדים,
לא כל חוק הוא בעיננו חובת ההשתדלות, ואם אין חובת ההשתדלות אז אין הבדל בין גדולים לקטנים


שש אנוכי
הודעות: 121
הצטרף: 19 מרץ 2021, 15:23
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי שש אנוכי » 13 מאי 2021, 00:06

כי הם חיינו כתב:
13 מאי 2021, 00:00
שש אנוכי כתב:
12 מאי 2021, 23:36
מה הדמיון יש חילוק גדול בין חובת הרחקה מסכנה לבין מכניס עצמו לסכנה
למנוע מהילד שלא ילך למקום סכנה, זה גם מחובת ההשתדלות ואם לילד אין חובת השתדלות אז הוא פטור מכך
שש אנוכי כתב:
12 מאי 2021, 23:36
לכו ובדקו האם הממ"ד שלכם מתאים לכל כללי הבטיחות כמו רהיטים מקובעים לקיר סורגים נפתחים ואין לדבר סוף.
הנידון של הרב לא היה האם טילים נחשב סכנה או לא, אלא האם יש חובת ההשתדלות לילדים,
לא כל חוק הוא בעיננו חובת ההשתדלות, ואם אין חובת ההשתדלות אז אין הבדל בין גדולים לקטנים
לא להכניס עצמו אינו מטעם השתדלות אלא מדין לא תעמוד ופשוט.
וכללי הבטיחות לא התכוונתי לחוקים אלא להרחיק משם סכנות ולא ארד לרזולוציות של דוג'.
 


כי הם חיינו
הודעות: 590
הצטרף: 08 מאי 2020, 09:34
נתן תודה: 190 פעמים
קיבל תודה: 237 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי כי הם חיינו » 13 מאי 2021, 00:20

שש אנוכי כתב:
13 מאי 2021, 00:06
כי הם חיינו כתב:
13 מאי 2021, 00:00
שש אנוכי כתב:
12 מאי 2021, 23:36
מה הדמיון יש חילוק גדול בין חובת הרחקה מסכנה לבין מכניס עצמו לסכנה
למנוע מהילד שלא ילך למקום סכנה, זה גם מחובת ההשתדלות ואם לילד אין חובת השתדלות אז הוא פטור מכך
שש אנוכי כתב:
12 מאי 2021, 23:36
לכו ובדקו האם הממ"ד שלכם מתאים לכל כללי הבטיחות כמו רהיטים מקובעים לקיר סורגים נפתחים ואין לדבר סוף.
הנידון של הרב לא היה האם טילים נחשב סכנה או לא, אלא האם יש חובת ההשתדלות לילדים,
לא כל חוק הוא בעיננו חובת ההשתדלות, ואם אין חובת ההשתדלות אז אין הבדל בין גדולים לקטנים
לא להכניס עצמו אינו מטעם השתדלות אלא מדין לא תעמוד ופשוט.
וכללי הבטיחות לא התכוונתי לחוקים אלא להרחיק משם סכנות ולא ארד לרזולוציות של דוג'.
אין כאן שני דינים ואין הבדל בין להתרחק ממקום סכנה או והכניס עצמו למקום סכנה ושניהם מדין ונשמרתם, ומדין ההשתדלות,
ועכ"פ הנושא הוא האם שהילד שלי נמצא במצב של סכנה ועלי מצוות ההשתדלות לדאוג להרחיקו ממקום סכנה, האם יש הבדל בין החיוב של האב להתרחק ממצב של סכנה ולהכנס לממ"ד לבין החיוב של האב לדאוג להרחיק את הילד ממקום סכנה,

ואין כאן המקום לדון מה נחשב מקום סכנה כי לא ע"ז דן הרב בתשובה שלו,
 


ביאור הדבר
הודעות: 366
הצטרף: 23 אפריל 2020, 10:55
נתן תודה: 54 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי ביאור הדבר » 13 מאי 2021, 00:21

יראתי בפצותי כתב:
12 מאי 2021, 18:04
סיפר הגר"י זילברשטיין, שהוא אמר בשיעור כשהיה אזעקה במלחמת המפרץ, שלא ילכו לשום מקום רק שיאמרו 2 פרקי תהילים, אח"כ סיפר זאת לחמיו (הגריש"א) וגער בו. אני חושב שהפסק הזה לשיטתו,,,


זה לא סוד שהגריש"א חלק על חתנו הגר"י זילברשטיין כמעט בכל פסק שהציג הלה בפניו
מה שברור שדעת הגריש"א הייתה שזה פיקוח נפש ושצריך לילך למקלט ולכן ברור שמחובתו של אדם להציל כל אדם אחר ובכלל זה ילדיו מחמת דין זה
שהרי פיקוח נפש דוחה ת"ת
ולא שמענו שהשתדלות פוטרת החייב כלפי הפטור וכן לא שמענו שילדים שלא חטאו יש להם דינים אחרים בענין פיקוח נפש.
 


מתאהב על ידך
הודעות: 1615
הצטרף: 29 ינואר 2020, 21:23
נתן תודה: 761 פעמים
קיבל תודה: 557 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי מתאהב על ידך » 13 מאי 2021, 01:21

מבלי להכנס לגופו של פסק זה - חובה לשים לב שהפעם מדובר ברב שעליו ניתן לומר באופן מיוחד שהוא לא מיקל בפקוח נפש והוא מאוד מאוד מתמצא בענייני פקוח נפש, כי הוא בכל ימיו עסק בזה מעל ומעבר למה שנפוץ אצל רבנים בגילו.

נ. ב. אולי השיקול הנסתר שלו הוא פיקוח בריאות הנפש...


לבי במערב
הודעות: 5029
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 2855 פעמים
קיבל תודה: 2237 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פסק מפתיע: "לא להעיר ילדים באמצע אזעקה"

שליחה על ידי לבי במערב » 13 מאי 2021, 01:23

הצעיר שבחבורה כתב:
12 מאי 2021, 17:13
ואם היה אומר זאת הרבי?
גם במלחמת המפרץ (ולפנ"ז בששת־הימים), כשכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע הודיע והכריז בבירור כי לא יאונה רע ח"ו ליושבי אה"ק ת"ו - הורה במפורש להשמע לכל הוראות רשויות־הבטחון (שאז נקראו 'כחות הג"א'). וכן פשוט.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: שמש מרפא | 10 אורחים