חשמל המיוצר בשבת


ממממממממ
הודעות: 134
הצטרף: 01 אפריל 2022, 11:21
נתן תודה: 104 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי ממממממממ » 20 יוני 2022, 18:28

יואל שילה כתב:
20 יוני 2022, 18:24
גם המסילת ישרים בשער הפרישות, כותב "והפרישות בדינים הוא להחמיר בהם תמיד, לחוש אפילו לדברי יחיד במחלוקת אם טעמו נראה, אפילו שאין הלכה כמותו ובתנאי שלא יהיה חומרו קולו, ולהחמיר בספיקות אפילו במקום שאפשר להקל בהם", כלומר: זו פרישות ולא עיקר הדין, לחוש לדברי יחיד רק כשטעמו נראה, ובתנאי שלא יהא חומרו קולו.
אולי אני אנסה להסביר מה הרב יואל שילה רוצה (כמובן שזו רק הבנה שלי בדעתו) וכך יסורו מעליו חלק מהקושיות. פשוט חרה לו השגעון של האנשים שעושים את זה בגלל שככה עושים בקהילה שלהם בלי חיבור פנימי לחומרא (זאת אומרת שאם היו באי בודד לא היו דואגים לגנרטור ואולי גם לעוד דברים). אבל בהחלט אפשר להבין (זאת כבר דעתי האישית) שככה היא חלק מהנהגת החרדים שלא כל אחד עושה מה שבא לו אלא יש קודים קהילתיים.


מבקש אמת
הודעות: 5561
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 624 פעמים
קיבל תודה: 2790 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי מבקש אמת » 20 יוני 2022, 20:00

ידידיה כתב:
20 יוני 2022, 15:12
מבקש אמת כתב:
20 יוני 2022, 02:10
ידידיה כתב:
18 יוני 2022, 22:16
מי אמר אחרת? מי שכתב את הטקסט הבא:


אם אתה טוען שלא שלא התכוונת למשמעות הפשוטה של מילים אלו, אני מאד שמח, אבל הודעתי מיועדת עבור מי שהבין את הודעותיך כפי שאני הבנתי אותם.
כפי שהבנתי אין כוונתו כלל לומר שהחזו"א סבר שחילול ה' הוא רק ענין רגשי ותו לא. הכוונה בזה היא שמי שמחמיר כהחזו"א למרות שסובר שמעיקר הדין אפשר לסמוך על המתירים, רק בגלל סיבות שטחיות, הרי אין זו עבודת השם כלל. אמנם אם מחמיר כהחזו"א משום שסבור שזו הדרך הנכונה לעבוד את ה', או יתירה מזו שסבור שכך הוא הדין, אשרי חלקו ואינו בכלל הדיון.
[הודעה לרב שילה: אינני מתעניין מה חשבת ואני מגיב לגופו של טיעון בלבד.
בקשה מאת הרב מבקש אמת: נשמח שתביע את דעתך ולא תתחבא מאחורי הרב שילה]


מאחר ועוד לא היה שום רב שפוי שחשב שאין ענין להחמיר [הן משום שיש צד שהחשמל אסור מעיקר הדין, והן משום שגם אם הדבר מותר מעיקר הדין בודאי הוא מאוס], הרי גם מי שסובר שמעיקר הדין אפשר לסמוך על המתירים והוא מחמיר בגלל סיבות שטחיות, בודאי שמעשיו הם עבודת ה', גם אם שלא לשמה, וכפי שכתבתי קודם.
אני בגדול מזדהה עם הכיוון של הרב שילה, אך מאחר ודבריו הותקפו באתי להסביר את עמדתו כפי שהבנתי אותה.

אני לא חושב שמי שמחמיר בגלל לחץ חברתי זה נחשב עבודת השם שלא לשמה, אלא זה בכלל לא עבודת השם, ואבאר טעמי:
יש מצוות שה'לשמה' מרוממת את המצוה, ויש מצוות שכל מהותן היא ה'לשמה'. למשל, אדם שמניח תפילין כי מישהו משלם לו על זה, הרי שמהות המצוה היא מעשה ההנחה, ולכן יש לו מצוה גם אם בלי 'לשמה'. מה שאין כן מי שנותן לעני אוכל כי מישהו משלם לו על זה, הרי אין כאן צדקה כלל וכלל, משום שכל מהותה של הצדקה היא הנתינה, ואם מישהו משלם לו אין זו נתינה כלל אלא מכירה.
(וכעין מש"כ הגר"ח לגבי כוונה בשמונה עשרה שמעכבת משום שכל מהותו של עומד לפני המלך תלוי בכוונה, משא"כ בשאר התפילה).

וממילא בנידון דידן, אם הנאה מהחשמל היא דבר אסור, הרי גם מי שנמנע מהנאתה בגלל שיקולים חברתיים וכד' סוף סוף הרויח שנמנע מאיסור. אבל אם הוא דבר מותר אלא שהמחמיר בזה מראה שאכפת לו מקדושת השבת, הרי שאם הסיבה שהוא מחמיר היא בגלל שיקול חברתי נמצא שאינו מראה בזה כלל אכפתיות מהשבת אלא מהחברה שלו, וא"כ אין כאן שום מצוה כלל.


ידידיה
הודעות: 1464
הצטרף: 27 אוקטובר 2016, 16:11
נתן תודה: 599 פעמים
קיבל תודה: 1124 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי ידידיה » 20 יוני 2022, 20:20

יואל שילה כתב:
20 יוני 2022, 18:24
מנין לך שמי שלא למד ראוי שיחוש לדברי האוסרים?
וכי לית לך שבדרבנן אין צורך להחמיר? זו לא גמרא בתלמוד הבבלי?
בין היתר הגמ' בעירובין אומרת שבדרבנן עבדינן עובדא ורק לאחר מכן שואלים
וכי מי שחושש לכל השיטות לא מוגדר ככסיל ההולך בחושך? [ידעתי, מדובר דוקא בחומרות סותרות, אבל תבין את הכיוון]
גם המסילת ישרים בשער הפרישות, כותב "והפרישות בדינים הוא להחמיר בהם תמיד, לחוש אפילו לדברי יחיד במחלוקת אם טעמו נראה, אפילו שאין הלכה כמותו ובתנאי שלא יהיה חומרו קולו, ולהחמיר בספיקות אפילו במקום שאפשר להקל בהם", כלומר: זו פרישות ולא עיקר הדין, לחוש לדברי יחיד רק כשטעמו נראה, ובתנאי שלא יהא חומרו קולו.
אני לא חושב שיש צורך לבסס את הדעה שראוי [לא חיוב!] להחמיר בדרבנן, המקורות שהבאת לא סותרים זאת. - המסילת ישרים מדבר על יחיד שהוכרעה הלכה נגדו, ובנידו"ד אי"ז יחיד ולא הוכרעה הלכה להקל.

[מלבד זאת, א. לא כל הנידונים הם בדרבנן ויש כאן גם נידונים בדאו'. - ב. כלל לא ברור שאין חיוב לנהוג כדעת החזו"א נגד החולקים עליו גם בנידון דרבנן, אך על נקודה זו לא אדון כאן בל"נ].


ידידיה
הודעות: 1464
הצטרף: 27 אוקטובר 2016, 16:11
נתן תודה: 599 פעמים
קיבל תודה: 1124 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי ידידיה » 20 יוני 2022, 20:24

מבקש אמת כתב:
20 יוני 2022, 20:00
יש מצוות שה'לשמה' מרוממת את המצוה, ויש מצוות שכל מהותן היא ה'לשמה'. למשל, אדם שמניח תפילין כי מישהו משלם לו על זה, הרי שמהות המצוה היא מעשה ההנחה, ולכן יש לו מצוה גם אם בלי 'לשמה'. מה שאין כן מי שנותן לעני אוכל כי מישהו משלם לו על זה, הרי אין כאן צדקה כלל וכלל, משום שכל מהותה של הצדקה היא הנתינה, ואם מישהו משלם לו אין זו נתינה כלל אלא מכירה.
(וכעין מש"כ הגר"ח לגבי כוונה בשמונה עשרה שמעכבת משום שכל מהותו של עומד לפני המלך תלוי בכוונה, משא"כ בשאר התפילה).
מסכים כמעט לגמרי. [יש חילוק בין מי שנותן צדקה משום שמקבל כסף למי שנותן צדקה משום שמתבייש משכניו, שלגבי השני ניתן לומר "אחרי הפעולות נמשכים הלבבות" ולגבי הראשון לא. ונידו"ד גם לדבריך דומה לאופן השני].
מבקש אמת כתב:
20 יוני 2022, 20:00
וממילא בנידון דידן, אם הנאה מהחשמל היא דבר אסור, הרי גם מי שנמנע מהנאתה בגלל שיקולים חברתיים וכד' סוף סוף הרויח שנמנע מאיסור. אבל אם הוא דבר מותר אלא שהמחמיר בזה מראה שאכפת לו מקדושת השבת, הרי שאם הסיבה שהוא מחמיר היא בגלל שיקול חברתי נמצא שאינו מראה בזה כלל אכפתיות מהשבת אלא מהחברה שלו, וא"כ אין כאן שום מצוה כלל.
לא מסכים, וכבר השבתי על זה לעיל, ולא שמעתי ממך תשובה על דבריי שם.


חידוד
הודעות: 1311
הצטרף: 22 אפריל 2020, 01:39
נתן תודה: 504 פעמים
קיבל תודה: 810 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי חידוד » 20 יוני 2022, 20:40

יואל שילה כתב:
20 יוני 2022, 18:20
חידוד כתב:
20 יוני 2022, 16:53
יואל שילה כתב:
20 יוני 2022, 16:48
ואני לא מתערב בדיון ביניכם, אלא רק שואל בתמימות
מדוע חומרות ש'חושב כל רב שפוי', כלשונך, הופכות להיות עבודת השם של מי שלא למד את הנושא, והוא רוצה להשתדל בזה רק כי 'שמעתי שהרב... מחמיר בזה'?
מה עבודת השם כאן?
ואני יוצא מנקודת ההנחה הלא חסידית, כלומר זו שמחנכת להיות 'ויאמינו בהשם ובמשה עבדו', אלא מנקודת ההנחה הליטאית של עבודת השם אישית ללא תיווך

מה הקשר בין עבודת ה' ללא תיווך, לבין ללמוד מפי החכמים כיצד ראוי להתנהג?
וכי אתה קוף שראוי שיחקה כל אחד?
אולי תשתה רק שתי כוסות מים ביום כי כך עשה הגראי"ל, ולא תשתמש לעולם בסבון כפי שעשה [מצונזר], ותישן שעתיים וחצי ביממה כפי שעשה הגריש"א?
אם אותו חכם שאמין עליך מלמד אותך שדבר מסויים הוא אסור - בודאי צריך לשמוע לו
אבל אם אתה רק שומע על הנהגה שלו - מה לך ולזה?
ואם הוא רק אמר שראוי לכל אחד להשתדל [לתרום מאה שקלים לוועד הרבנים, לסייע לשומרי שמיטה, לקום לתפילת הנץ, לשלם לגנרטור, לעשר כל השגחה, וכו' וכו'] - מוטל עליך לא להיות תמים, ולבדוק ספציפית האם בסיטואציה שלך, בדרגה שלך, במשפחה שלך, בקהילה שלך, וכו' - האם אכן זה באמת ראוי, ומה לעשות כשזה על חשבון דברים אחרים שגם מאד ראויים.
זו כבר עבודת השם!


למעשה הרי מדובר בהנהגה שהוא מורה שראוי לנהוג כך (וממילא החצי הראשון של הודעתך לא רלוונטי), בחצי השני שאלת למעשה שתי שאלות כדלהלן.

1. הרי הוא מורה עוד הרבה דברים אז מה נתפסתי לזה דווקא.

2. כיון שלא מדובר בעיקר הדין זה צריך להיבדק בהתאם למצבי האישי.

והתשובות.

1. בהתחשב בכל הבדיקות שאתה רוצה שאני אעשה אם זה מתאים למצבי האישי, אני מבין שאתה לא חושד אותי בטמטום, ועם מעט רצון טוב אפשר להבין מדברי הרבנים מה רמת החשיבות של כל המלצה שלהם, והדבר האחרון שאתה רוצה זה שאלאה אותך בציטוטים.

2. אתה צודק שמי שזה בא לו על חשבון דברים חשובים צריך לעשות שקול דעת מה עדיף ואגב הוא יכול גם את זה לשאול את הרב שלו.
אני מדבר רק על העיקרון בהנחה שזה לא בא אצלי ע"ח דברים כ"כ חשובים ואין בעיה ספציפית שתמנע אותי, וזה מצוי כמדומני אצל חלק גדול מהמחמירים.
וכל הבעיה היא שהסיבה שאני מחמיר בזה ולא בקמח שנטחן לאחר הפסח או בפירות של כלאיים היא לא בגלל שישבתי והגעתי למסקנה שזה יותר חשוב מזה אלא כי בזה ראיתי שהרבנים אומרים ועשיתי את דבריהם.

מה תאמר שאליבא דאמת אין הבדל בין זה לכלאיים ובמקרה את זה שמעתי מהרבנים כי על כלאיים עוד לא קם מי שיפרסם את העניין, התשובה היא שאין הכי נמי אבל יש הרבה יהודים שאינם חכמים כ"כ ואינם יודעים לשקול בדעתם מה ראוי ומה לא, גם לא זכו להעמיק בסוגיית מעשה שבת ועושים בתמימות מה שהם שומעים שהרבנים אמרו שראוי לעשות, לא זכיתי להבין איך הפקעת את זה מעבודת ה'.


יואל שילה
הודעות: 707
הצטרף: 23 נובמבר 2020, 16:22
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 1206 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי יואל שילה » 20 יוני 2022, 22:53

אז אולי החילוק הפשוט הוא שמי ש'בתומו הולך' צריך לנהוג כמוך, מה יעשה?
ומי שבעל יכולת לברר בירור רציני בעצמו - לא חייב לשמוע למה שאחרים אומרים, אלא מותר לו לסמוך על הבנתו
כמובן שחילוק זה מבואר בהוריות ב':
[בפרט שבמקרים רבים התברר לו שמה שאותם רבנים אמרו לא היה בדיוקבר סמכא, השלם בעצמך את החסר]


מבקש אמת
הודעות: 5561
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 624 פעמים
קיבל תודה: 2790 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי מבקש אמת » 20 יוני 2022, 23:55

ידידיה כתב:
20 יוני 2022, 20:24
מבקש אמת כתב:
20 יוני 2022, 20:00
וממילא בנידון דידן, אם הנאה מהחשמל היא דבר אסור, הרי גם מי שנמנע מהנאתה בגלל שיקולים חברתיים וכד' סוף סוף הרויח שנמנע מאיסור. אבל אם הוא דבר מותר אלא שהמחמיר בזה מראה שאכפת לו מקדושת השבת, הרי שאם הסיבה שהוא מחמיר היא בגלל שיקול חברתי נמצא שאינו מראה בזה כלל אכפתיות מהשבת אלא מהחברה שלו, וא"כ אין כאן שום מצוה כלל.
לא מסכים, וכבר השבתי על זה לעיל, ולא שמעתי ממך תשובה על דבריי שם.
טענת שם שלכל יהודי יש את הרגש הזה, וההליכה אחרי הציבור רק מנטרלת את הסיבות לא להתחשב ברגש הזה. אני לא משוכנע שזו המציאות, אבל אולי אתה צודק, אינני יודע.
 


חדא
הודעות: 536
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 236 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי חדא » 21 יוני 2022, 02:27

יואל שילה כתב:
20 יוני 2022, 06:43
א, דבר השם בזה על בירור מקיף שעובר בעיה אחר בעיה ודוחה אותה? לא מכיר כזו גישה יהודית, עכ"פ לא אצל אלו שתורתם לא מבוססת על שמועות אלא על בירור. בעיני דבר השם בזה הוא להמציא המצאות ללא שום בסיס, תשובת הרשב"א שלא קיימת, תשובת הגרשז"א שלא קיימת, מציאות שלא קיימת, ועוד, כידוע למי שישב באמת לברר.
ב, ואז? זה מדד למשהו? ואם היו רובם מקילים במשהו זה היה מדד?
ג, מי אמר שיש כאן איזו מיסטיקה כזו? מדובר בסוגיה הלכתית נטו, עם גדרים שמבוארים יפה מאד בש"ס ופוסקים. וככל הידוע לי הגרשז"א גם נמנה על גדולי ישראל. המיסטיקה היחידה היא החילול השם של החזו"א, שהוא מותנה בודאי בסיטואציה ובתנאים, ואם בשמות אתה חפץ - האג"מ לא סבר שיש בזה חילול השם כשהחשמל צריך להווצר לפיקו"נ.
ד, לא על ההשוואה יקום דבר, אבל על ניתוח סוגיות כן יקום דבר.
ה, ואם הגנרטור אמין - הוא לא נופל לעתים? ולא משתמשים בנכרי כדי להפעילו שוב? והוא לא מזהם? ומי אמר לך שמה שהוצאות שבת חוזרים הוא בכלל מחייב הלכתי? וכי אתה מחוייב לרכוש את נתח הבשר היפה ביותר כי הוצאות שבת חוזרים? ומי בכלל אמר לך שהוצאות שבת חוזרות כשאין שום תוספת לעונג שבת ואפילו לא למניעת חילול שבת של יהודי אחד, אלא רק לפחות הנאה מחילול שבת שנעשה לפיקו"נ.

נא לא להשיבני כדרך הפשקווילים.
א. דבר ה' בזה זה לזלזל ולעשות ליצנות מדבר שרבבות אלפי ת"ח ובני תורה מקפידים עליו, אם משום חשש הלכתי ואם משום רגש יהודי טהור, שכל גדולי הפוסקים שהבאת בקונטרסך ורבים אחרים שלא הבאת נקטו גם כן שהיא חומרא חשובה וראויה כ"א מטעמו הוא, ואתה היחיד שמפיץ זלזול בדבר.
אני בהחלט יכול להבין את הבעיה שלך עם גורמים קיצוניים שכנראה בסביבתך שרואים בדברים כאלו את עיקר היהדות, ובמי שלא מקפיד ע"ז כגוי גמור, אבל מכאן ועד לקמפיין שלך הדרך רחוקה.
ב. טענת שעושים כן בגלל החזו"א ולזה עניתי כך.
ג. דברתי כמובן על החילול השם שגם הגרשז"א הרגיש כך, את דברי האג"מ בזה לא ראיתי, אבל די לי בזה שהם ואני מרגישים שזה חילול השם כדי להמנע מכך בקלות.
ד. ההשואה שעשית בעניני חילול השם לדברים אחרים הם ליצנות ועל זה היו דברי. ניתוח הסוגיות הוא ענין משני כי כולם יודעים שבענין ההלכתי יש צדדים לכאן ולכאן למרות שלכל הדעות יש כאן מקום להחמיר, ומי שלא מטלטל בעירוב שכונתי למרות הקשיים שבדבר ודאי יש לו מקום להחמיר בכה"ג.
ה. הגנרטור אצלנו בשכונה לא נפל כלל בשנים האחרונות, וגם אם קוראים לגוי באופן המותר אין בזה בעיה, ואם עושים מנגנון אוטמטי אין בזה גם מניעה של עונג שבת.
ו. הוצאות שבת חוזרים כי זה המאור שבת ואם זה נעשה לכבוד השבת והמיאוס מחילולה פשיטא שחוזר וכך אמרו גם כל גדולי ישראל, ואפילו הגאון ר' יואל שילה בקונטרסו נוטה כך.
אגב, אני מסכים עם הרבה מהדברים שאתה כותב, למשל בענין הגבול הדרומי ועוד, אבל האם כתבת פעם גם בירור הלכתי להחמיר?? (יתכן מאוד שכן, אני רק שואל) 
 


יואל שילה
הודעות: 707
הצטרף: 23 נובמבר 2020, 16:22
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 1206 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי יואל שילה » 21 יוני 2022, 06:29

חדא כתב:
21 יוני 2022, 02:27
א. דבר ה' בזה זה לזלזל ולעשות ליצנות מדבר שרבבות אלפי ת"ח ובני תורה מקפידים עליו, אם משום חשש הלכתי ואם משום רגש יהודי טהור, שכל גדולי הפוסקים שהבאת בקונטרסך ורבים אחרים שלא הבאת נקטו גם כן שהיא חומרא חשובה וראויה כ"א מטעמו הוא, ואתה היחיד שמפיץ זלזול בדבר.
אני בהחלט יכול להבין את הבעיה שלך עם גורמים קיצוניים שכנראה בסביבתך שרואים בדברים כאלו את עיקר היהדות, ובמי שלא מקפיד ע"ז כגוי גמור, אבל מכאן ועד לקמפיין שלך הדרך רחוקה.
ב. טענת שעושים כן בגלל החזו"א ולזה עניתי כך.
ג. דברתי כמובן על החילול השם שגם הגרשז"א הרגיש כך, את דברי האג"מ בזה לא ראיתי, אבל די לי בזה שהם ואני מרגישים שזה חילול השם כדי להמנע מכך בקלות.
ד. ההשואה שעשית בעניני חילול השם לדברים אחרים הם ליצנות ועל זה היו דברי. ניתוח הסוגיות הוא ענין משני כי כולם יודעים שבענין ההלכתי יש צדדים לכאן ולכאן למרות שלכל הדעות יש כאן מקום להחמיר, ומי שלא מטלטל בעירוב שכונתי למרות הקשיים שבדבר ודאי יש לו מקום להחמיר בכה"ג.
ה. הגנרטור אצלנו בשכונה לא נפל כלל בשנים האחרונות, וגם אם קוראים לגוי באופן המותר אין בזה בעיה, ואם עושים מנגנון אוטמטי אין בזה גם מניעה של עונג שבת.
ו. הוצאות שבת חוזרים כי זה המאור שבת ואם זה נעשה לכבוד השבת והמיאוס מחילולה פשיטא שחוזר וכך אמרו גם כל גדולי ישראל, ואפילו הגאון ר' יואל שילה בקונטרסו נוטה כך.
אגב, אני מסכים עם הרבה מהדברים שאתה כותב, למשל בענין הגבול הדרומי ועוד, אבל האם כתבת פעם גם בירור הלכתי להחמיר?? (יתכן מאוד שכן, אני רק שואל) 

לעתים אני תמה מה מביא אדם לכתוב הודעות כאלו... אתה היחיד שמפיץ זלזול בדבר...לקמפיין שלך... די לי בזה שהם ואני מרגישים שזה חילול השם... הם ליצנות, ניתוח הסוגיות הוא ענין משני... פשיטא שחוזר... ואפילו הגאון... האם כתבת פעם גם בירור הלכתי להחמיר...

חושבני שאני פטור מלהשיב
רק אציין, שכן פעם כתבתי איזו חומרא, בדיוק בנושא השימוש בחשמל המיוצר בשבת, שמי שמשתמש בו עלול בהחלט להכשל באיסור דאוריתא של לפני עיוור, ולכן מאד ראוי שישאיר את כל מכשירי החשמל שלו דלוקים מע"ש למרות ההפסד הכספי. לא ידוע לי על עוד מישהו שחידש כזו חומרא.
 


לבי במערב
הודעות: 16415
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20332 פעמים
קיבל תודה: 13480 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי לבי במערב » 21 יוני 2022, 07:01

מבקש אמת כתב:
20 יוני 2022, 23:55
טענת שם שלכל יהודי יש את הרגש הזה
כמדומה שזו הנחת־מבוקש פשוטה (להיכן נעלם 'רגש פשוט' כזה אצל הדרים בחו"ל?...).


יוסף יצחק
הודעות: 699
הצטרף: 21 אוגוסט 2017, 02:00
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 233 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי יוסף יצחק » 21 יוני 2022, 16:23

חדא כתב:
21 יוני 2022, 02:27
א. דבר ה' בזה זה לזלזל ולעשות ליצנות מדבר שרבבות אלפי ת"ח ובני תורה מקפידים עליו, אם משום חשש הלכתי ואם משום רגש יהודי טהור, שכל גדולי הפוסקים שהבאת בקונטרסך ורבים אחרים שלא הבאת נקטו גם כן שהיא חומרא חשובה וראויה כ"א מטעמו הוא, ואתה היחיד שמפיץ זלזול בדבר.
ז"ל הרב יואל שילה בקונטרס "אש תמיד":
פוסקים רבים אסרו את השימוש בחשמל בשבת למי שאינו נצרך לו לפיקו"נ, חלקם אסרו מדאורייתא, חלקם מדרבנן, חלקם כחומרא, ויש שלא אסרו את השימוש בחשמל בשבת. במאמר זה יתבארו הצדדים ההלכתיים השונים, כפי הבנת דברי אחד מחשובי הפוסקים בארץ, עם הערות והוספות העורך לעניות דעתו בלבד. יש להדגיש שהגם שבמאמר יובאו הצדדים המקילים בזה - אולם ודאי שראוי להחמיר בזה, ולא באנו לקרר חלילה את המוסרים נפשם על מצוה זו, ובודאי ששכרם רב עד לשמים, ואמרו גדולי הדור שהוצאותיהם יוחזרו להם ... אלא שבאנו ללמד זכות על המשתמשים בחשמל בשבת - הסוברים שאין כאן איסור מן הדין אלא רק חומרא ראויה, שהרי רוב שומרי המצווות ומכללם רבנים גדולים אדמורי"ם וגדולי פוסקי ספרד - נהגו בזה היתר למעשה.
כמו כן, במקום של צורך מרובה או באופן עראי - יש חשיבות לדעת מה אסור מעיקר הדין, ומה חומרא, בהתאם להכרעת רב מוסמך לכל אחד לפי מצבו וכדו'.
עוד יש להדגיש שמאמר זה איננו מיועד לפרסום או לשמש כהוראה למעשה, אלא רק לעיון בנושא, וודאי שקביעת ההלכה למעשה מסורה לגדולי הדור בלבד.


ידידיה
הודעות: 1464
הצטרף: 27 אוקטובר 2016, 16:11
נתן תודה: 599 פעמים
קיבל תודה: 1124 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי ידידיה » 21 יוני 2022, 17:35

לבי במערב כתב:
21 יוני 2022, 07:01
(להיכן נעלם 'רגש פשוט' כזה אצל הדרים בחו"ל?...).

קושיא עצומה עד מאד. וכן יש להקשות "להיכן נעלם 'רגש פשוט' כזה אצל המשתמשים בחשמל ביום חול?..."


ידידיה
הודעות: 1464
הצטרף: 27 אוקטובר 2016, 16:11
נתן תודה: 599 פעמים
קיבל תודה: 1124 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי ידידיה » 21 יוני 2022, 17:43

יואל שילה כתב:
21 יוני 2022, 06:29
פעם כתבתי איזו חומרא, בדיוק בנושא השימוש בחשמל המיוצר בשבת, שמי שמשתמש בו עלול בהחלט להכשל באיסור דאוריתא של לפני עיוור, ולכן מאד ראוי שישאיר את כל מכשירי החשמל שלו דלוקים מע"ש למרות ההפסד הכספי. לא ידוע לי על עוד מישהו שחידש כזו חומרא.
זו כלל לא חומרא מחודשת שלך, אלא שאתה "מודה במקצת" לאוסרי השימוש בחשמל בשבת מצד לפנ"ע.
דרך אגב מעניין לדעת האם לדעתך שמי שלא עושה כך "עלול בהחלט להכשל באיסור דאוריתא" חייבים מעיקר הדין לנהוג כך? יש בזה נפ"מ גדולה למעשה, כי כפי שכתבתי במקו"א לפי דבריך אסור להשאיר מזגן דולק מער"ש אפילו בהפעלה רצופה כיון שצריכת החשמל שלו בשעות הצהריים עולה בצורה משמעותית.


יואל שילה
הודעות: 707
הצטרף: 23 נובמבר 2020, 16:22
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 1206 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי יואל שילה » 21 יוני 2022, 18:18

ממש לא
הם לא הציעו פתרון כזה, אלא אסרו הכל, וכמעט ולא הזכירו את טעם הלפני עיוור [או שכ"פ הזכירו (ובכך כופין את הפועלים...) אבל לא כתבו שאפשר לפתור זאת בקלות], אלא רק את מעשה שבת וחילול השם, שלזה כמובן לא מועיל להשאיר את החשמל דלוק.
ואני טענתי שמאחר ושאר החששות הם דרבנן בלבד, ובמציאות שהחשמל צריך להיות מיוצר לפיקו"נ אין מקום לקנוס או לאסור - אבל עדיין מחמת חומר דאורייתא של לפני עיוור ראוי לחשוש ולהשאיר דולק.
אמנם, מאחר וכפי שהעיד דן דוידיאן הציוד שם מיועד להגיב רק על שינויי תדר של מאית הרץ, כלומר שימוש רגיל של כעשרת אלפי משפחות - הרי שלקרוא לזה 'לפני עיוור' - הוא רחוק מהדעת, להכרעת הח"ח שבלפני עיוור של כמה אנשים עובר רק האחרון שמחמתו נעשה האיסור.
וממילא אין זה חיוב גמור, אלא הנהגה מאד ראויה
ומה שציינת שצריכת החשמל בצהרים עולה, לא כל כך חשוב, מאחר והמעשה שלי הסתיים לפני שבת, ולא שונה מדברי הגרשז"א שאם מעשה המשתמש הסתיים מע"ש - אין זה בכלל האיסור לאכול את מאכלו של החולה, שהוא רק במעשה בשבת עצמה, וכלל בכלל המעשה שמסתיים לפני שבת - גם שינוי בשבת באמצעות שעון שבת שכוון לפני השבת.


לבי במערב
הודעות: 16415
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20332 פעמים
קיבל תודה: 13480 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי לבי במערב » 21 יוני 2022, 18:52

ידידיה כתב:
21 יוני 2022, 17:35
קושיא עצומה עד מאד.
כוונתי פשוטה בתכלית: אם אין הנדון בטיעונים ההלכתיים, מדוע זה לא יחושו גם הדרים בחו"ל באותו 'רגש מיאוס פשוט'?... [ואה"נ, גם בימות החול].


מבקש אמת
הודעות: 5561
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 624 פעמים
קיבל תודה: 2790 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי מבקש אמת » 21 יוני 2022, 19:12

לבי במערב כתב:
21 יוני 2022, 07:01
מבקש אמת כתב:
20 יוני 2022, 23:55
טענת שם שלכל יהודי יש את הרגש הזה
כמדומה שזו הנחת־מבוקש פשוטה (להיכן נעלם 'רגש פשוט' כזה אצל הדרים בחו"ל?...).
לא הבנתי, הלא בחו"ל גויים הם שעובדים בחברת החשמל.
 


לבי במערב
הודעות: 16415
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20332 פעמים
קיבל תודה: 13480 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי לבי במערב » 21 יוני 2022, 19:15

מבקש אמת כתב:
21 יוני 2022, 19:12
לא הבנתי
הרי 'תחושת המיאוס' היא מעצם ייצור החשמל עבורו. ומלבד זאת, מנין הבטחון שאין שום יהודי העובד בחברת החשמל?...
וכאמור, הרי לא בטיעונים הלכתיים עסקינן. רגשות ניתן להפריח לכל עבר, ברצותו מיישר וברצותו מעקם.


מבקש אמת
הודעות: 5561
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 624 פעמים
קיבל תודה: 2790 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי מבקש אמת » 21 יוני 2022, 19:27

חדא כתב:
21 יוני 2022, 02:27
אגב, אני מסכים עם הרבה מהדברים שאתה כותב, למשל בענין הגבול הדרומי ועוד, אבל האם כתבת פעם גם בירור הלכתי להחמיר?? (יתכן מאוד שכן, אני רק שואל) 


למרות שזו לא ממש קשור לענין, ראוי להתייחס לשאלה זו, כי היא נוגעת בלב ליבה של הבעיה כאן. זכה הדור שלנו לתקן במידה מסויימת את הבעיה הנפוצה מדורי דורות של חוסר הקפדה על פרטי ההלכה, על ידי הקצנה לקצה השני של הסקאלה, ביצירת אוירה חברתית של 'כל המיקל עליו להביא ראיה' (יעויין כאן), וחינוך להנחת יסוד שהמחמיר הוא הצדיק והמיקל טעון בדיקה אחריו. עד שהמליץ ע"ז הגרש"ז אויערבאך, כששם לב שהרבה לא מחבבים את קולותיו, שהיום יש מושג חדש של 'קולא שאין הציבור יכול לעמוד בה'...

אלא שאנשי אמת לא אוהבים את המגמה הזו, משום שבשלמא מי שאוהב להקל כי קשה לו להחמיר - לפחות אינו מנסה להציג לכולם שזו ההלכה ואין בלתה, וגם אינו מנסה לכפות זאת על כל הציבור (יש באמת כמה ארגונים כצוהר וכד' שמנסים לקדם אג'נדה כזו, והם אכן בעייתים ומסוכנים הרבה יותר מהמחמירים דנן, אך זה לא בציבור שלנו). משא"כ מי שאוהב להחמיר כי הוא מרגיש שזה יותר צדיק, מנסה כל הזמן להציג שזו עמדתה הבלעדית של ההלכה, וגם מנסה לכפות זאת על שאר הציבור ע"י יצירת חוסר לגיטימציה לדעת המקילים. וכמו ששמעתי מרב חשוב: 'הצד הקנאי והמחמיר הוא תמיד הצד הבטוח, אין לו ממי לפחד'.

למיטב הבנתי, ויתקן אותי הרב שילה אם אני טועה, זו מטרתו העיקרית בבירור ההלכה לעומקה והוכחה שהיא לא בהכרח מתאימה לתעמולה הרווחת במחוזותינו. מאחר ומה לעשות, התעמולה היא תמיד תמיד לחומרא, ממילא הבירורים ההלכתיים המופצים על ידו יהיו לקולא. אין לו ענין להפיץ חומרות, בשביל יש זה די והותר אחרים שעושים זאת...
 


מבקש אמת
הודעות: 5561
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 624 פעמים
קיבל תודה: 2790 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי מבקש אמת » 21 יוני 2022, 19:30

לבי במערב כתב:
21 יוני 2022, 19:15
מבקש אמת כתב:
21 יוני 2022, 19:12
לא הבנתי
הרי 'תחושת המיאוס' היא מעצם ייצור החשמל עבורו. ומלבד זאת, מנין הבטחון שאין שום יהודי העובד בחברת החשמל?...
וכאמור, הרי לא בטיעונים הלכתיים עסקינן. רגשות ניתן להפריח לכל עבר, ברצותו מיישר וברצותו מעקם.
המיאוס הוא מייצור החשמל ע"י יהודים. בחו"ל גם אם יש כמה יהודים הרי פשוט שעיקר העבודה נעשית ע"י גויים.

אני חושב שקשה להתווכח עם רגש המיאוס הזה, גם הגרש"ז שהיקל בשאלה זו ציין שמבחינת הרגש יש להמנע. השאלה היא מה המחיר שיש לשלם עבור הרגש הזה, ועד כמה הוא נוגע למי שמטעמים שונים אינו מרגיש אותו.
 


לבי במערב
הודעות: 16415
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20332 פעמים
קיבל תודה: 13480 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי לבי במערב » 21 יוני 2022, 19:39

מבקש אמת כתב:
21 יוני 2022, 19:30
אני חושב שקשה להתווכח עם רגש המיאוס הזה
אינני מתווכח עם [ועל] הרגש, אלא עם הנסיון לעשותו כעין 'מפלצת' שאינה זקוקה לשום גדר הלכתי כלשהו.


יואל שילה
הודעות: 707
הצטרף: 23 נובמבר 2020, 16:22
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 1206 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי יואל שילה » 21 יוני 2022, 19:50

מבקש אמת כתב:
21 יוני 2022, 19:27
למיטב הבנתי, ויתקן אותי הרב שילה אם אני טועה, זו מטרתו העיקרית בבירור ההלכה לעומקה והוכחה שהיא לא בהכרח מתאימה לתעמולה הרווחת במחוזותינו. מאחר ומה לעשות, התעמולה היא תמיד תמיד לחומרא, ממילא הבירורים ההלכתיים המופצים על ידו יהיו לקולא. אין לו ענין להפיץ חומרות, בשביל יש זה די והותר אחרים שעושים זאת...


כן ולא
מטרתי היא לברר בירורי עומק של הלכה משרשיה, בפרט כשמשולבת בהבנת המציאות, והבנת סיטואציות מעשיות
לא להסיר חומרות ולקדם קולות, אלא לברר בירור מדוייק
וכן, לא להתרגש ממי שכתב אחרת כשחושבני שדבריו מכילים שגיאה.
לזאת אני מוכן לשלם את המחיר של להחשב כ'משכיל', 'פרוץ', 'משנה מהמסורת', 'אפיקורוס', 'בלעם הרשע', ועוד הרבה ביטויים ששמעתי או קראתי בהקשר אלי.
לשחוק יחשב בעיני
מי שלא מסוגל לבחון דברים מהיסוד - בעיני אין לו חלק בהוראה, ומדוע שאתרגש מדבריו?
רב אחד חשוב מאד פעם נזף בי חמורות לגבי השערות מהודו שמסורת ההוראה המקובלת בעם ישראל היא שאם יצאה טעות מהפוסק - הרי שכך הוכרע בשמים, ואסור לערער על הפסק הזה כי הוא שמימי, ורק בגלל שאני בעל תשובה ואין מסורת הוראה אני מרשה לעצמי להשיג על ההוראה שהתפרסמה לאיסור אף שבטעות יסודה.
בעיני זו אפילו לא בדיחה גרועה, אלא כסילות גמורה.
ומנין לי שמה שמדריך אותי הוא לא רק הרצון לפרוק עול, וגם מואס באחרים העושים?
פשוט, מאחר ובמקרים לא מועטים המסקנה שלי היא לחומרא, או שבמקרים רבים הניתוח מגיע למסקנה שההתנהגות המקובלת כחומרא היא בעצם קולא כלפי דברים מסויימים - וממילא החומרא היא לעשות אחרת, ובמקרים כאלו אני שמח במסקנא לא פחות מאשר במסקנות 'לקולא שהיא קולא' - הרי שבטל החשש הנ"ל.
מה שעדיין יש לחוש ביותר היא לטעות שלי בניתוח הדבר, זה בהחלט יתכן, ומאחר ואני מכיר את מיעוט ערכי - זה דבר שמאד מאד יש לחוש לו, ולכן אני משתדל להעביר את דברי לביקורת של אחרים, ועם זאת לא ימלט שתתרחשנה טעויות.
וכבר ציינתי לפני כמה ימים שגיליתי שטעיתי במשהו במשך שנים רבות [כלומר, הוטעיתי לאחר שלא בדקתי אחר הרבנים שהורו כך], ושמחתי מאד לתקן את הטעות.

 


ידידיה
הודעות: 1464
הצטרף: 27 אוקטובר 2016, 16:11
נתן תודה: 599 פעמים
קיבל תודה: 1124 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי ידידיה » 21 יוני 2022, 20:13

יואל שילה כתב:
21 יוני 2022, 18:18
ומה שציינת שצריכת החשמל בצהרים עולה, לא כל כך חשוב, מאחר והמעשה שלי הסתיים לפני שבת, ולא שונה מדברי הגרשז"א שאם מעשה המשתמש הסתיים מע"ש - אין זה בכלל האיסור לאכול את מאכלו של החולה, שהוא רק במעשה בשבת עצמה, וכלל בכלל המעשה שמסתיים לפני שבת - גם שינוי בשבת באמצעות שעון שבת שכוון לפני השבת.
לא הבנתי כלל.
אם זה שהמעשה הסתיים לפני שבת מתיר להפעיל מזגן מע"ש אע"פ שהמזגן עצמו צורך יותר חשמל בצהריים, למה אינו מתיר להפעיל את המזגן על שעון?
מה כתב הגרש"ז והיכן?


יואל שילה
הודעות: 707
הצטרף: 23 נובמבר 2020, 16:22
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 1206 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי יואל שילה » 22 יוני 2022, 01:09

איננו ברור שנחשב שייצור החשמל הוא בעבירה אף אם שימושי הפיקו"נ הם מועטים כך שלא היו צריכים לעשות מלאכות בשבת עבורם, כי כל שמצאנו הוא רק לאסור לעשות מעשה שיגרום לחילול שבת עבור פיקו"נ, אך לא מצאנו שיצטרך בקום ועשה למנוע זאת, ואף מצאנו שמותר לגרום לחילול שבת דאורייתא במקום פיקו"נ לצורך מצוה כשעולה בשיירה לא"י בע"ש, ואף שהמ"ב אוסר אף לדבר מצוה ללא פסיקה שישמרו שבת - דוקא התם שעושה מעשה לצאת למדבר, אך בריא אינו צריך להמנע מלאכול מה שהוכן לחולים מע"ש אף אם בשל כך יבשלו להם בשבת, ואסרו לו רק מה שהכינו בשבת - שמא ירבה, וא"צ לטרוח הרבה כדי למנוע דיחוי שבת בהיתר לצורך פיקו"נ, וה"נ אפשר שבני העיר א"צ להמנע מלהשתמש בחשמל כדרך שרגילים בחול כדי למנוע מהפועלים להוסיף נפט - שהרי כשיוסיפו הוא בהיתר לצורך פיקו"נ, אף שמוסיפים הרבה מחמת הבריאים שהרי אי אפשר להוסיף רק עבור החולים, ודומה לשוחט לחולה המותר לבריא, ומסתבר שאין לחלק אם עיקר מחשבתו רק לחולים או גם לבריאים - שהרי אי אפשר לזה בלא זה;
אמנם, לבריא מותר לאכול ממה ששחטו לחולה רק לאחר שהחולה אכל כל צרכו, אך אם יש ספק שאכילת הבריא תגרום לשחיטה נוספת לחולה - אסור לבריא לאכול, אך כ"ז כשעושה מעשה בשבת לאכול, אך בנד"ד אם משאיר נורה דולקת כל השבת או שמדליקה בשבת באמצעות שעון - נחשב שעשה מע"ש ואפשר דשרי, כי אפשר שהוספת הנפט היא רק גרמא האסורה מדרבנן ולכן מותר היה לתלות שעושים ע"י נכרים, ומסתבר שאין לאסור את ההשתמשות אף אם יתברר שאינם עושים ע"י גוי, כי מאחר ועיקר האיסור לגרום אח"כ דיחוי שבת לצורך פיקו"נ הוא מדרבנן - מותר לתלות שלא יבואו לכך.
אמנם, כ"ז כשנדלק בשבת ע"י שעון, אך אם המנורה דולקת מע"ש ללא הפסק נראה לצדד להקל אף ללא טעמים אלו, כי החשמל המיוצר בשבת רק ממשיך את האור הקודם, בדומה לתבשיל שרק שומר על חמימותו, ואין אומרים שהחום הראשון הלך - ובא חום אחר במקומו, וה"נ הוא רק כממשיך את האור הראשון - ואינו 'מבעיר', ובפרט שיש אחרונים המתירים להנות מהנר שגוי הוסיף לו שמן בשבת - אף לאחר שהשמן הראשון כלה, דאינו נחשב שהודלק ע"י הגוי בשבת דאזלינן בתר ההתחלה, וכך הכריעו להקל בשעת הצורך, ואפשר שה"ה גם כשממשיך לדלוק ע"י מעשה שבת של ישראל, אמנם, עדיין צריך תלמוד כי אף שאין לאסור מחמת העבירה שנעשית בגוף האור - אך מ"מ נהנה מהנפט ומהמכונה שהוסיפו בשבת בעבירה.


רוצה להתעלות
הודעות: 992
הצטרף: 18 אוקטובר 2019, 14:11
נתן תודה: 105 פעמים
קיבל תודה: 624 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי רוצה להתעלות » 22 יוני 2022, 01:54

יואל שילה כתב:
21 יוני 2022, 19:50
מטרתי היא לברר בירורי עומק של הלכה משרשיה, בפרט כשמשולבת בהבנת המציאות, והבנת סיטואציות מעשיות
לא להסיר חומרות ולקדם קולות, אלא לברר בירור מדוייק
כשנגשת לחקור וללמוד את הנושא של חשמל בשבת התחלת ללא דעות קדומות ומטרה מכוונת לתוצאה מסוימת?


יואל שילה
הודעות: 707
הצטרף: 23 נובמבר 2020, 16:22
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 1206 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי יואל שילה » 22 יוני 2022, 03:11

מה זה העסק שלך????
וכי אני חייב לך דין וחשבון
כל האשכול הזה מאוס
כאילו שאני הוא הנושא כאן


חדא
הודעות: 536
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 236 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי חדא » 22 יוני 2022, 03:22

יואל שילה כתב:
21 יוני 2022, 06:29
חדא כתב:
21 יוני 2022, 02:27
א. דבר ה' בזה זה לזלזל ולעשות ליצנות מדבר שרבבות אלפי ת"ח ובני תורה מקפידים עליו, אם משום חשש הלכתי ואם משום רגש יהודי טהור, שכל גדולי הפוסקים שהבאת בקונטרסך ורבים אחרים שלא הבאת נקטו גם כן שהיא חומרא חשובה וראויה כ"א מטעמו הוא, ואתה היחיד שמפיץ זלזול בדבר.
אני בהחלט יכול להבין את הבעיה שלך עם גורמים קיצוניים שכנראה בסביבתך שרואים בדברים כאלו את עיקר היהדות, ובמי שלא מקפיד ע"ז כגוי גמור, אבל מכאן ועד לקמפיין שלך הדרך רחוקה.
ב. טענת שעושים כן בגלל החזו"א ולזה עניתי כך.
ג. דברתי כמובן על החילול השם שגם הגרשז"א הרגיש כך, את דברי האג"מ בזה לא ראיתי, אבל די לי בזה שהם ואני מרגישים שזה חילול השם כדי להמנע מכך בקלות.
ד. ההשואה שעשית בעניני חילול השם לדברים אחרים הם ליצנות ועל זה היו דברי. ניתוח הסוגיות הוא ענין משני כי כולם יודעים שבענין ההלכתי יש צדדים לכאן ולכאן למרות שלכל הדעות יש כאן מקום להחמיר, ומי שלא מטלטל בעירוב שכונתי למרות הקשיים שבדבר ודאי יש לו מקום להחמיר בכה"ג.
ה. הגנרטור אצלנו בשכונה לא נפל כלל בשנים האחרונות, וגם אם קוראים לגוי באופן המותר אין בזה בעיה, ואם עושים מנגנון אוטמטי אין בזה גם מניעה של עונג שבת.
ו. הוצאות שבת חוזרים כי זה המאור שבת ואם זה נעשה לכבוד השבת והמיאוס מחילולה פשיטא שחוזר וכך אמרו גם כל גדולי ישראל, ואפילו הגאון ר' יואל שילה בקונטרסו נוטה כך.
אגב, אני מסכים עם הרבה מהדברים שאתה כותב, למשל בענין הגבול הדרומי ועוד, אבל האם כתבת פעם גם בירור הלכתי להחמיר?? (יתכן מאוד שכן, אני רק שואל) 
לעתים אני תמה מה מביא אדם לכתוב הודעות כאלו... אתה היחיד שמפיץ זלזול בדבר...לקמפיין שלך... די לי בזה שהם ואני מרגישים שזה חילול השם... הם ליצנות, ניתוח הסוגיות הוא ענין משני... פשיטא שחוזר... ואפילו הגאון... האם כתבת פעם גם בירור הלכתי להחמיר...

חושבני שאני פטור מלהשיב
רק אציין, שכן פעם כתבתי איזו חומרא, בדיוק בנושא השימוש בחשמל המיוצר בשבת, שמי שמשתמש בו עלול בהחלט להכשל באיסור דאוריתא של לפני עיוור, ולכן מאד ראוי שישאיר את כל מכשירי החשמל שלו דלוקים מע"ש למרות ההפסד הכספי. לא ידוע לי על עוד מישהו שחידש כזו חומרא.

אני כותב כך כי כך אני חושב , אם אין לך תשובה ענינית אתה לא חייב להגיב
אני גם מבין את המגמה שלך, כעין מה שכבר כתבו כאן, אבל על זה נאמר חכמים הזהרו בדבריכם
כי כשאתה מפרסם כאלו דברים מי ששמח בהם ומוחא לך כפיים הם אנשים קלים שלפעמים יש להם קצת מצפון
או כאלה שמעניין אותם רק דעת האדמו"ר ולא כבוד שמים
אבל כשקוראים את דבריך הם ששים ושמחים
מותר לך לקבל את האמת ממי שאמרה ולתקן את נימת הזלזול בדבריך והכל יבוא על מקומו בשלום 
 


חדא
הודעות: 536
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 236 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי חדא » 22 יוני 2022, 03:32

רק לאזן את דבריך כדאי להביא שוב את דברי החזון איש
"ואף אם הוא באופן שיש היתר בשימושו מן הדין, אסור להשתמש בו מפני שיש בשימושו איסור חילול השם שאינו חס לכבוד שמים כיון שהוא שימוש ציבורי והעובד בשבת הוא עושה במרד ר"ל, והנהנה ממעשיו מעיד ח"ו שאין לבו כואב על חילול שבת"
ועוד אמר החזו"א למרן הגראי"ל:

 "תתאר לעצמך שאין לכם אור ללמוד בחומש, ממנו אתם מלמדים את משתתפי השיעור, ואחד הנוכחים יושב ומדליק גפרור אחר גפרור, כדי שיהיה לכם אור ללמוד תורה... כעת בבית הכנסת שלכם אין אור כשר, והמצב הוא בדיוק אותו הדבר. כשחברת החשמל מציתה גפרור אחר גפרור, כדי שתוכלו ללמוד...
אינני מבין איך יש מי שקורא דברים אלו ולב האבן שבקרבו אינו זע.


חדא
הודעות: 536
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 236 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי חדא » 22 יוני 2022, 03:33

רק להוציא מכאלו שכתבו שחילול השם זה ענין של רגש בעלמא
יש להזכיר כי עון חילול השם הוא העון החמור ביותר בתורה ועונשו גדול מכולם


יואל שילה
הודעות: 707
הצטרף: 23 נובמבר 2020, 16:22
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 1206 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי יואל שילה » 22 יוני 2022, 06:39

איזה צמצום!

אגרות משה
רובא דאינשי אף מת"ח ויראי השי"ת ואף בבתי כנסיות וגם בישיבות נוהגין היתר, ורק מיעוטא דגדולי תורה ויראה נוהגין בבתיהן איסור... עכ"פ אם אשתך אינה רוצה להחמיר אין לך למחות בידה אף שאתה רוצה להיות מן המחמירין, ובפרט שקרוב הדבר שיביא זה לידי מריבות בבית, ואף אתה בעצמך אם קשה לפניך להחמיר - מאחר שרוב ת"ח שבא"י מקילין בזה... אם איכא היתר מחמת שצריכים לעשות עבודת החשמל בשביל הבתי חולים - לא היה בזה גם איסור דחלול השם
(כמובן שהמציאות שהוא מביא כדי לבאר את זה איננה נכונה, אבל גם המציאות שהחזון איש דיבר עליה איננה המציאות כיום)
הגרשז"א
מעיקר הדין אין לאסור להנות מהחשמל שיוצר ע"י ישראל - יש לדעת שבכך אנו כופים את הפועלים לחלל שבת, וכמה מכוער להתענג בשבת באש זרה אשר לא צוה ה', וכ"ש לכבד את מקדשי ה' אלו בתי כנסיות ומדרשות באורים שהם חשך ולא אור, וחובה גדולה מוטלת על עיני העדה להאיר את ההולכים בחשך ללכת באור ה' והיה לנו לאור עולם;   י"ב- ומיהו להשתמש בכל שבתות השנה - נראה דאם היינו יודעים שצריכים להוסיף דלק צריכים ודאי לאסור מכמה טעמים, אך הואיל שנתפרסם שהכל נעשה מאליו ואין לעשות שום מעשה בשבת כי אם פיקוח גרידא - אשר על כן המקילים בזה יש להם על מה לסמוך, והמחמיר תבוא עליו ברכה


יואל שילה
הודעות: 707
הצטרף: 23 נובמבר 2020, 16:22
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 1206 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חשמל המיוצר בשבת

שליחה על ידי יואל שילה » 22 יוני 2022, 06:40

חדא כתב:
22 יוני 2022, 03:22
כשאתה מפרסם כאלו דברים מי ששמח בהם ומוחא לך כפיים הם אנשים קלים שלפעמים יש להם קצת מצפון
או כאלה שמעניין אותם רק דעת האדמו"ר ולא כבוד שמים
אבל כשקוראים את דבריך הם ששים ושמחים
מנין העזות הזו?
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: יהודיפשוט1, משה נפתלי | 6 אורחים