אמירת קרבנות במנחה מיד אחר חצות היום


פותח הנושא
י.א.ל
מאמרים: 0
הודעות: 128
הצטרף: 29 אוגוסט 2017, 14:49
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

אמירת קרבנות במנחה מיד אחר חצות היום

שליחה על ידי י.א.ל » 14 יוני 2018, 22:57

זמן מנחה גדולה הוא חצי שעה אחר חצות היום כידוע,
האם מותר לומר קורבנות של מנחה מחצות היום או שרק כאשר מגיע הזמן,


סלע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 303
הצטרף: 28 מאי 2018, 17:55
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמירת קרבנות במנחה מיד אחר חצות היום

שליחה על ידי סלע » 15 יוני 2018, 00:52

זה לא ענין של אסור או מותר, אלא של עדיף או לא עדיף.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמירת קרבנות במנחה מיד אחר חצות היום

שליחה על ידי אברך » 15 יוני 2018, 02:21

סלע כתב:זה לא ענין של אסור או מותר, אלא של עדיף או לא עדיף.
ליתר דיוק - של 'אפשר' או 'אי אפשר'.
למעשה - כמדומני שראיתי פעם בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שהיה בעצמו אומר פרשת התמיד לאחר חצות קודם החצי שעה. ובל"נ אם אמצא - אעלה.


סלע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 303
הצטרף: 28 מאי 2018, 17:55
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמירת קרבנות במנחה מיד אחר חצות היום

שליחה על ידי סלע » 15 יוני 2018, 05:49

אברך כתב:
סלע כתב:זה לא ענין של אסור או מותר, אלא של עדיף או לא עדיף.
ליתר דיוק - של 'אפשר' או 'אי אפשר'.
אפשר תמיד אפשר.
ליתר דיוק וכנ"ל, האם יש עדיפות דווקא לאחר חצי שעה מחצות, או אין בזה עדיפות או מגרעה.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמירת קרבנות במנחה מיד אחר חצות היום

שליחה על ידי אברך » 15 יוני 2018, 14:38

סלע כתב:
אברך כתב:
סלע כתב:זה לא ענין של אסור או מותר, אלא של עדיף או לא עדיף.
ליתר דיוק - של 'אפשר' או 'אי אפשר'.
אפשר תמיד אפשר.
ליתר דיוק וכנ"ל, האם יש עדיפות דווקא לאחר חצי שעה מחצות, או אין בזה עדיפות או מגרעה.
יש ענין/מצוה באמירת קרבנות, וכמאחז"ל עה"פ ונשלמה פרים שפתינו, וכמבואר בפוסקים. והנידון האם אפשר לקיים את הענין הזה רק לאחר חצי שעה מחצות, או כבר מחצות.
עדיף משמעו שבוודאי מקיימים הענין כבר מחצות, אלא שאולי עדיף לכתחילה רק אחר חצי שעה מחצות.


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמירת קרבנות במנחה מיד אחר חצות היום

שליחה על ידי יצחק » 15 יוני 2018, 14:49

נראה לי שבשבתות ויו"ט (ובודאי בראש השנה ויום כיפור) המנהג הוא שמתחילים קרבנות גם לפני עלות השחר או לכה"פ "לפני האיר כל פני המזרח עד שבחברון" וא"כ מוכח שאפשר לומר קרבנות אפילו לפני זמן תפילה ולא רק בתוך חצי שעה שאחר חצות (שזה כמעט זמן תפילת מנחה).

יש לחקור: מי שדעתו אינה מיושבת ואינו יכול להתפלל כלל האם יש ענין לומר קרבנות?
נראה שהשאלה הנ"ל תלויה בזה, אם נניח שקרבנות הם ענין בפני עצמו אז צריך לאמרם דווקא אחר חצות אבל אם הם ענין שנטפל לתפילה אז אפשר לומר שמספיק סמוך לתפילה ואפילו שעדין לא הגיע זמן תפילה.

עוד נקודה. אפילו שלא מתפללים מיד בחצות מ"מ הזמן הזה כבר שייך למנחה כמו שרואים במשניות בפסחים שמיד בחצות זה זמן "בין הערביים"

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמירת קרבנות במנחה מיד אחר חצות היום

שליחה על ידי אברך » 15 יוני 2018, 14:57

קצת רקע לנושא
כתב השו"ע (סי' רל"ג ס"א) מי (א) שהתפלל תפלת המנחה לאחר ו' שעות (ב) ומחצה ולמעלה, יצא.
ובמ"ב:
(א) שהתפלל וכו' - דתפלת המנחה כנגד תמיד של בין הערבים תקנוה וזמן שחיטתו מדאורייתא התחלתו אחר שש שעות [א] ומחצה דהיינו חצי שעה אחר חצות היום.
(ב) ומחצה ולמעלה יצא - משמע דמקודם לכן לא יצא אפילו דיעבד [כ"כ מ"א ודה"ח וברכ"י] [ו] ויש מאחרונים דס"ל דאף דלכתחלה אסור להתפלל קודם שנשלם החצי שעה שאחר חצות מ"מ בדיעבד שהתפלל בזו החצי שעה לא יתפלל שנית.
שער הציון
(א) דבין הערבים כתיב בה מכי ינטו צללי ערב, דהיינו משהחמה נוטה למערב דהוא משש ומחצה ולמעלה [רש"י ברכות כו']:
(ו) פרי חדש ובית יעקב ומגן גבורים וכן משמע קצת בפרי מגדים באשל אברהם. ובאמת אף דאין אנו בקיאין ומשום זה אסור מקודם, מי גרע מספק התפלל או לא התפלל דאינו חוזר ומתפלל, ויש לדחות, דכיון שקבעו חז"ל זמני התפלות והם אמרו וי"ו ומחצה, הוי מתחלה כלא התפלל בזמנה. וצריך עיון למעשה:


אור זרוע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 284 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמירת קרבנות במנחה מיד אחר חצות היום

שליחה על ידי אור זרוע » 15 יוני 2018, 16:45

י.א.ל כתב:זמן מנחה גדולה הוא חצי שעה אחר חצות היום כידוע,
האם מותר לומר קורבנות של מנחה מחצות היום או שרק כאשר מגיע הזמן,
בפסקי תשובות רלג, א מביא בשם שו"ת שרגא המאיר ח"ז א שלא להקדים אמירת הקרבנות לפני חצי שעה אחר חצות, ומביא את טעמו: דהא הקרבנות נגד תמידין תיקנום ולעולם לא הקריבו התמיד קודם שש ומחצה.

ולענין דיעבד הרי אפילו תפילת שמו"ע יוצא יד"ח כמו שכתב בפסקי תשובות שם שכן הלכה, וציין למקורות הבאים: כה"ח סק"ב דספק ברכות להקל, שונה הלכות סעי' א', ובס' שנות חיים להגר"ח נאה זצ"ל סי' י' סק"א כתב שיתפלל שוב בתורת נדבה, ואם טעה והתחיל והתפלל שמו"ע לפני הזמן ונזכר באמצע התפילה יגמור תפלתו ולא יפסיק באמצע, שיח הלכה סי' פ"ט אות ז' מפי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. וע"ע שם בתחילת הס' בשמו שהמתפלל שמו"ע דשחרית לאחר חצות היום אינו עולה לו לשם תפלת מנחה אפילו למסקנת הביה"ל בסי' פ"ט (ד"ה ואחר) שלשם שחרית לא עלתה לו.


סלע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 303
הצטרף: 28 מאי 2018, 17:55
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמירת קרבנות במנחה מיד אחר חצות היום

שליחה על ידי סלע » 16 יוני 2018, 21:45

יש לדון אם התחיל שלא בזמן וסיים בזמן.
לגבי סעודה שלישית נפסק בשו"ע שיצא ידי חובתו. אבל יש לחלק.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים