כמה שאלות מיום כיפור


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 702
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 342 פעמים
קיבל תודה: 227 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי מלמד להועיל » 19 ספטמבר 2018, 21:33

מה שאומרים שלום עליכם בקידוש לבנה ג' פעמים, יש ענין שיהיה זה דווקא לגדול או אפשר גם לילד קטן?

גם הסתפקתי היום אם אני בא לבית כנסת ורואה שאני מהעשרה ראשונים, אבל אם נצרף גם את הנשים אז אני כבר לא, כי יש נשים בעזרת נשים, אז זה נקרא שאני מעשרה ראשונים או לא?
נראה לי שכן, כי אפילו שאשה חייבת בתפילה אבל מכל מקום היא לא חייבת בכל התפילות, ובעיקר נראה לי שהענין בעשרה ראשונים כי הם מביאים את השכינה [ כי אפילו שכתוב ששכינה קדמא ואתיא זה דוקא בגלל שאחר כך יבואו עשר אנשים שראוי למנין, וכמו שכתוב שאם בא ולא מצא עשרה מיד הוא כועס, ובמהרש"א בברכות שם כבר עמד על הסתירהז, ואכמל], ואם כן זה דוקא בעשרה גברים שראויים לקדש את ה' במנין.

והשאלה האחרונה, כתוב שבמוצאי יום כיפור צריך להיות בטוח שנמחלו העוונות, אבל לא הבנתי האם זה רק למי שמרגיש שעשה תשובה שלימה וגמורה, כי אם בן אדם יש לו חששות שאולי לא עשה מספיק תשובה, למה שיהיה בטוח כל כך, הרי להלכה לא אומרים שעיצומו של יום מכפר.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי סבא » 19 ספטמבר 2018, 21:53

מלמד להועיל כתב: כתוב שבמוצאי יום כיפור צריך להיות בטוח שנמחלו העוונות, אבל לא הבנתי האם זה רק למי שמרגיש שעשה תשובה שלימה וגמורה, כי אם בן אדם יש לו חששות שאולי לא עשה מספיק תשובה, למה שיהיה בטוח כל כך, הרי להלכה לא אומרים שעיצומו של יום מכפר.
אכן, ראיתי מאחד בעלי המוסר שכתב, שכל יום כיפור צריך לחשוב, אולי זה בכלל היוכ"פ הראשון שלך, כי בשונה מהדין בראש השנה שבמשך השנה אתה מתוודע למה שנגזר עליך מתוך המציאות, ביוכ"פ לעולם אינך יודע, האם אמנם חזרת בתשובה באמת!

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
הודעות: 1424
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 895 פעמים
קיבל תודה: 491 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 19 ספטמבר 2018, 23:17

מלמד להועיל כתב: והשאלה האחרונה, כתוב שבמוצאי יום כיפור צריך להיות בטוח שנמחלו העוונות, אבל לא הבנתי האם זה רק למי שמרגיש שעשה תשובה שלימה וגמורה, כי אם בן אדם יש לו חששות שאולי לא עשה מספיק תשובה, למה שיהיה בטוח כל כך, הרי להלכה לא אומרים שעיצומו של יום מכפר.
בשביל שיתכפר לו ביוהכ"פ די בתשובה כל דהוא


אברהם וינברג
הודעות: 7
הצטרף: 16 יולי 2017, 10:01
קיבל תודה: 6 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי אברהם וינברג » 19 ספטמבר 2018, 23:44

יש לי ספק האם נשים מחוייבות במצוות וידוי ביום הכיפורים. וכתב בספר יראים "תולדה למצות עשה של וידוי הכהן הגדול. לכן ציוו חכמים שכל ישראל יתודו, בין איש בין אשה ביום הכפורים". (ספר יראים מצוה רס"ג). יתכן שאת הוידוי של האשה למד מהוידוי של הכהן הגדול בפר שלו עליו ועל ביתו - זו אשתו משמע שהוא המתודה עבורה וכשאין בית המקדש צריכה להתודות בעצמה. ויש כאן חידוש שזו אינה נחשבת כמ"ע שהזמן גרמא וראה שו"ת להורות נתן חלק יב סימן לד.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי סבא » 20 ספטמבר 2018, 09:19

דוד ריזל (העיתונאי) כתב:
מלמד להועיל כתב: והשאלה האחרונה, כתוב שבמוצאי יום כיפור צריך להיות בטוח שנמחלו העוונות, אבל לא הבנתי האם זה רק למי שמרגיש שעשה תשובה שלימה וגמורה, כי אם בן אדם יש לו חששות שאולי לא עשה מספיק תשובה, למה שיהיה בטוח כל כך, הרי להלכה לא אומרים שעיצומו של יום מכפר.
בשביל שיתכפר לו ביוהכ"פ די בתשובה כל דהוא
מן הסתם כוונתך למה שכתב הבית אלוקים בשער התשובה פרק ט"ו [אם כי שם לא כתוב שסגי ב"תשובה כל דהוא", ולזה לא מצאתי מקור] וז"ל המבי"ט
התשובה מועילה לעולם, אבל מר"ה ליום הכפורים מועילה יותר ומקובלת, גם כי לא תהיה כ"כ תשובה גמורה, וכמו שאמרו ז"ל (ר"ה י"ח) דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב אלו י' ימים שבין ר"ה ליום הכפורים שאז נמצא וקרוב לכל קוראיו, ואפילו היחיד.
אבל בקונטרס מעשה התשובה האריך להביא מכל הראשונים והאחרונים שאינו כן, וג' עיקרי התשובה מעכבים בתשובה, בכל זמן שהוא, והוכיח [מגוף דברי המבי"ט בפרק ג'] שאף אין כוונת המבי"ט שאין עיקרי התשובה מעכבים, אלא הכוונה לשאר הדברים שמלבד העיקרים וכגון היגון [וכמו שמנה רבינו יונה רבים כאלו]
וכך הוא מסכם-
נראה בלשון הברייתא ומשמעות הגמ' ובדברי כל רבותינו הראשונים שגדר התשובה הנצרך לכפרת יוה"כ הוא אותו גדר התשובה דשאר ימות השנה, והיינו שאותם ג' עיקרים המעכבים [חרטה, עזיבת החטא-קבלה, וידוי] בתשובת כל השנה, מעכבים הם גם בכפרת יוה"כ
ואצרף את כל הקונטרס למי שרוצה לעיין במקורותיו-
מעשה התשובה עבודת יוה''כ(1).pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי סבא » 20 ספטמבר 2018, 10:00

ואעתיק לך מה שכתב קודש הקדשים הרבי ר' יהונתן מפראג, איך צריך להיות לפי דעת חכמי המוסר היחס שלנו לחטאים [וגם הוא ידע את הטור בסימן תר"ד שאוכלים בעיו"כ כי אנו בטוחים שהקב"ה יכפר עוונותינו] והוא ביערות דבש ח"ב דרוש י' -
דוד המלך פתח [בתהלים קל"ט] למנצח וכו' חקרתני ותדע וכו', להבין המלות חקרתני וכו'. נראה דבאמת המלך דוד כל ענינו היה בשביל חטאו, ועל זה הרבה בקשות ותחנונים כל ימיו ולא נתן לנפשו מרגוע, כדעת כל חכמי מוסר, לבל ישקוט האיש ולא ינוח כל ימיו אולי מיעט בגדר התשובה, כי הלא גדול עונו מנשוא אשר מרד בה', ובחסד ה' שמקבל תשובה, ולכן לא ימעט בעיניו כל האפשרי בידו לעשות נחת ליוצרו לתקן הקלקול:

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
הודעות: 1424
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 895 פעמים
קיבל תודה: 491 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 21 ספטמבר 2018, 16:02

הרמב"ם כותב בפ"ג מהלכות שגגות ה"י, בביאור הלכה זו שצריך תשובה ביום הכיפורים, כשי שיאמין בכפרתו ולא יבעט. משמע שדי בכך.

י אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים וְלֹא הַחַטָּאת וְלֹא הָאָשָׁם מְכַפְּרִין אֶלָּא עַל הַשָּׁבִים הַמַּאֲמִינִים בְּכַפָּרָתָן. אֲבָל הַמְבַעֵט בָּהֶן אֵינָן מְכַפְּרִין בּוֹ. כֵּיצַד. הָיָה מְבַעֵט וְהֵבִיא חַטָּאתוֹ אוֹ אֲשָׁמוֹ וְהוּא אוֹמֵר אוֹ מְחַשֵּׁב בְּלִבּוֹ שֶׁאֵין אֵלּוּ מְכַפְּרִין. אַף עַל פִּי שֶׁקָּרְבוּ כְּמִצְוָתָן לֹא נִתְכַּפֵּר לוֹ וּכְשֶׁיַּחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה מִבְּעִיטָתוֹ צָרִיךְ לְהָבִיא חַטָּאתוֹ וַאֲשָׁמוֹ. וְכֵן הַמְבַעֵט בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר עָלָיו. לְפִיכָךְ אִם נִתְחַיֵּב בְּאָשָׁם תָּלוּי וְעָבַר עָלָיו יוֹם הַכִּפּוּרִים וְהוּא מְבַעֵט בּוֹ הֲרֵי זֶה לֹא נִתְכַּפֵּר לוֹ וּכְשֶׁיַּחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה אַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים חַיָּב לְהָבִיא כָּל אָשָׁם תָּלוּי שֶׁהָיָה חַיָּב בּוֹ:

כסף משנה אין יוה''כ ולא החטאת וכו'. בפ''ק דכריתות (דף ז') פלוגתא דר''י ור''ל ופסק כר''י ואביי ורבא נמי סברי כר''י:


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי סבא » 21 ספטמבר 2018, 16:43

דוד ריזל (העיתונאי) כתב:הרמב"ם כותב בפ"ג מהלכות שגגות ה"י, בביאור הלכה זו שצריך תשובה ביום הכיפורים, כשי שיאמין בכפרתו ולא יבעט. משמע שדי בכך.

י אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים וְלֹא הַחַטָּאת וְלֹא הָאָשָׁם מְכַפְּרִין אֶלָּא עַל הַשָּׁבִים הַמַּאֲמִינִים בְּכַפָּרָתָן. אֲבָל הַמְבַעֵט בָּהֶן אֵינָן מְכַפְּרִין בּוֹ. כֵּיצַד. הָיָה מְבַעֵט וְהֵבִיא חַטָּאתוֹ אוֹ אֲשָׁמוֹ וְהוּא אוֹמֵר אוֹ מְחַשֵּׁב בְּלִבּוֹ שֶׁאֵין אֵלּוּ מְכַפְּרִין. אַף עַל פִּי שֶׁקָּרְבוּ כְּמִצְוָתָן לֹא נִתְכַּפֵּר לוֹ וּכְשֶׁיַּחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה מִבְּעִיטָתוֹ צָרִיךְ לְהָבִיא חַטָּאתוֹ וַאֲשָׁמוֹ. וְכֵן הַמְבַעֵט בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר עָלָיו. לְפִיכָךְ אִם נִתְחַיֵּב בְּאָשָׁם תָּלוּי וְעָבַר עָלָיו יוֹם הַכִּפּוּרִים וְהוּא מְבַעֵט בּוֹ הֲרֵי זֶה לֹא נִתְכַּפֵּר לוֹ וּכְשֶׁיַּחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה אַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים חַיָּב לְהָבִיא כָּל אָשָׁם תָּלוּי שֶׁהָיָה חַיָּב בּוֹ:

כסף משנה אין יוה''כ ולא החטאת וכו'. בפ''ק דכריתות (דף ז') פלוגתא דר''י ור''ל ופסק כר''י ואביי ורבא נמי סברי כר''י:
והרבי ר' יהונתן לא ידע ממשמעות זו ברמב"ם?


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי סבא » 21 ספטמבר 2018, 17:13

דוד ריזל (העיתונאי) כתב:הרמב"ם כותב בפ"ג מהלכות שגגות ה"י, בביאור הלכה זו שצריך תשובה ביום הכיפורים, כשי שיאמין בכפרתו ולא יבעט. משמע שדי בכך.
:
אמור לי ר' דוד, אתה באמת מעלה על דעתך, שלהאמין בכפרת יוהכ"פ זהו קיום של תשובה,
למדתי כבר כאן בפורום שיש יהודים יקרים, שהבנתי שונה מהבנתם עד לקיצוניות, ומה שנראה להם ברור נראה לי מופרך, ולמדתי לחיות עם זה [וגם כמובן איני יכול להתווכח בכה"ג, כיוון שאין מכנה משותף לויכוח], אבל במקרה זה נראה לי בכל זאת, שאם תשוב ותבחון זאת, תחזור בך, חשוב היטב, ההלכה הברורה היא שיוהכ"פ מכפר רק עם תשובה [כרבנן ודלא כרבי], האם "אמונה בכוחו של יוהכ"פ לכפר" זהו מעשה תשובה?
ומה בכל זאת הפשט ברמב"ם?
פשוט מאוד, שמלבד עשיית התשובה צריך תנאי נוסף שיאמין בכוח הכפרה של יוהכ"פ או שאר מכפרים, ונראה ממש פשוט, וכמו שכתב הרמב"ם בתחילת דבריו -אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים וְלֹא הַחַטָּאת וְלֹא הָאָשָׁם מְכַפְּרִין אֶלָּא עַל הַשָּׁבִים הַמַּאֲמִינִים בְּכַפָּרָתָן.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי סבא » 21 ספטמבר 2018, 17:46

עכשיו מצאתי שהגאון הרב שולביץ שליט"א [חברותא] מבאר את הגמ' בכריתות שבאמת צריך תרוייהו, ואף מוכיח באמת מהרמב"ם כן, ואביא לשונו-
לקמן בגמרא מובא שנחלקו רבי ורבנן, האם יום הכפורים מכפר רק עם התשובה, וכן סוברים רבנן. ורבי סובר שהוא מכפר גם בלא תשובה [פרט לכמה עבירות חמורות]. ומשמעות דברי הגמרא שם היא, שלדעת רבי, ודאי יום הכפורים מכפר אפילו למבעט בכפרתו, ומחלוקת דרבי יוחנן וריש לקיש היא רק בדעת רבנן, שאף על פי שלדבריהם אין יום הכפורים מכפר אלא אם עשה תשובה, מכל מקום יתכן שאם עשה תשובה והוא מבעט בכפרה, יום הכפורים מכפר עליו. ולפי זה נמצא, שמחלוקת זו דרבי יוחנן ור"ל, היא ממש כמחלוקת אביי ורבא דלקמן בענין מבעט בכפרת חטאת ואשם, שלדברי הכל חטאת אינה מכפרת בלא תשובה, וכמו שמבואר בתורה "והתודה אשר חטא" [ויקרא ה], ובזה נחלקו אביי ורבא, האם היא מכפרת כשהוא מבעט בכפרה. ומדברי הרמב"ם גם כן מבואר שחילק בין הנושאים וכנ"ל, שבהלכות תשובה [א ג] כתב "ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים", שבזה פסק כרבנן דרבי, וכמו שכתב שם הכסף משנה, ובהלכות שגגות [ג י] כתב, "אין יום הכפורים ולא חטאת ואשם מכפרים אלא על השבים המאמינים בכפרתן", ובזה פסק כרבי יוחנן, וכמו שכתב הכס"מ שם. ועיין עוד שיטמ"ק [יד].


אוריאל
הודעות: 1557
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי אוריאל » 23 ספטמבר 2018, 00:09

@סבא יישר כח על כל הדברים.
מה שיש לי להעיר, זה מה שכתבת שהלכה כרבנן של"א עיצומו של יום מכפר, אבל זה אינו ברור לי כל כך, כי הרמב"ם סובר שלגבי מצוות עשה ול"ת פוסקים שעיצומו של יום מכפר, ורק בל"ת חמורים כמו חייבי כריתות בזה לא מספיק עיצומו של יום וצריך גם תשובה. עיין בפ"א מהל' תשובה ה"ב, ושם בכסף משנה במה שהניח בצ"ע, ובאמת יש לעיין דשם מבואר ברמב"ם ששעיר המשתלח מכפר אפילו לא עשה תשובה, ויש לדון בזמנינו אם יום הכפורים יכפר גם בלי תשובה כמו שהיה בזמן המקדש עם שעיר המשתלח, או לא, וראה סתימת ל' הר"מ שם ה"ג, וצריך לברר עוד את הדברים, ורשמתי רק כמעיר בעלמא.
במה שדנת עם @דוד ריזל, יש להעיר מל' הרמב"ם שהביא מהל' שגגות ומה שכתבת ע"ז, על מה שכתב הגאון הנודע הגרי"ח סופר בספרו שובי השולמית ח"ה [סוף סי' ו'].


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי סבא » 23 ספטמבר 2018, 00:14

@אוריאל
לא הבנתי את השאלות,
הרי דברים מפורשים כתב הרמב"ם שם וז"ל שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון בין שעבר בשגגה, בין שהודע לו בין שלא הודע לו הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה, אבל אם לא עשה תשובה אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות, ומה הן הקלות ומה הן החמורות, החמורות הן שחייבין עליהם מיתת בית דין או כרת, ושבועת שוא ושקר אף על פי שאין בהן כרת הרי הן מן החמורות, ושאר מצות לא תעשה ומצות עשה שאין בהן כרת הם הקלות.
הלכה ג
בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו, ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם.
מה יותר מפורש מזה?


אוריאל
הודעות: 1557
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי אוריאל » 23 ספטמבר 2018, 00:23

לפי מה שאתה אומר יוצא שדוקא בזמן הבית שהיה את הקרבן אז יכל להיות שבן אדם יימחלו עוונתיו בלי תשובה [עשה ול"ת], אבל בזמן הזה לא. חשבתי שאולי מה שכתב הרמב"ם שבזה"ז אין לנו אלא תשובה, היינו שאין שעיר ומספיק תשובה גם בלי השעיר, אבל לאו למימרא שיצטרכו תשובה על הקלות. דוק בנפשך, אם בזמן הבית עיצומו של יום מכפר על עשה ול"ת, למה זה ישתנה הדבר בזמן הזה?
אמנם אין ספק שמפשט ל' הרמב"ם בה"ג כן נראה כדבריך, ולזה התכוונתי במה שציינתי לה"ג, אבל שוב, היה קצת מחודש בעיני למה על עשה ול"ת בזמן הבית לא היה צריך תשובה ובזמנינו כן צריך תשובה [וצ"ל כי ס"ס אין קרבן ואין מה שיכפר, ולא תקנו תפילה כנגד זה הקרבן, ובאמת גם מה שבזמן הבית היה מתכפר בלא תשובה זה לא היה בגלל שעיצומו של יום מכפר כי הרי אין הלכה כרבי, אלא כי השעיר מכפר].


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כמה שאלות מיום כיפור

שליחה על ידי אלימלך » 23 ספטמבר 2018, 15:08

מלמד להועיל כתב:מה שאומרים שלום עליכם בקידוש לבנה ג' פעמים, יש ענין שיהיה זה דווקא לגדול או אפשר גם לילד קטן?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • כמה שאלות לפני שעוזבים את יום כיפור
  על ידי יוסף שלומוביץ » 09 אוקטובר 2019, 23:51 » ב ענינו של יום
  14 תגובות
  258 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי zxc
  12 אוקטובר 2019, 23:52
 • הרהורים מיום הכיפורים
  על ידי מכל מלמדי השכלתי » 10 אוקטובר 2019, 02:02 » ב אלול, ימים נוראים
  8 תגובות
  126 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי בבא קמא
  10 אוקטובר 2019, 11:44
 • על מה חוזר 'מיום הראשון עד יום השביעי'
  על ידי חזק וברוך » 02 פברואר 2020, 01:42 » ב בא
  5 תגובות
  61 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יהודי רציני
  02 פברואר 2020, 02:39
 • מו"ק דף ט: - כמה שאלות בענין ללמוד תורה ולקיים מצוה איזה מהם קודם
  על ידי יושב אוהלים » 17 יוני 2020, 18:08 » ב מועד קטן
  3 תגובות
  76 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי על כל פנים
  19 יוני 2020, 00:48

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: מעדני כהן, מתלבט, שלמה סאמעט | 4 אורחים