נוטל שכר כולם


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 679
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 326 פעמים
קיבל תודה: 217 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

נוטל שכר כולם

שליחה על ידי מלמד להועיל » 26 ספטמבר 2018, 10:46

כתוב שמי שמגביה את הס"ת נוטל שכר כולם,
האם בגלל זה יש עדיפות לקנות הגבהה יותר מאשר עליות?

נ.ב. גם יש להעיר שכתוב לשון דומה בעשרה ראשונים שנוטלין שכר כגנד כולם, ובגמרא כתוב (ברכות דף מז) "לעולם ישכים וכו' שנוטל שכר כולם", ולכאו' קשה וכי עושין המצוות על מנת לקבל פרס? - ואולי הכוונה שזה סימן שזה מאד חשוב, ולא שבגלל זה לבוא מוקדם,
וגם אולי יש להסביר שדבר שאדם עושה בלי שהוא מחוייב בזה אז הוא יכול לעשות על מנת לקבל פרס, וגם כאן אין לו חיוב מיוחד לבוא להיות אחד מהעשרה ראשונים ולכן הוא יכול לעשות על מנת לקבל פרס


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי סבא » 26 ספטמבר 2018, 10:54

מלמד להועיל כתב: נ.ב. גם יש להעיר שכתוב לשון דומה בעשרה ראשונים שנוטלין שכר כנגד כולם, ובגמרא כתוב (ברכות דף מז) "לעולם ישכים וכו' שנוטל שכר כולם", ולכאו' קשה וכי עושין המצוות על מנת לקבל פרס? - ואולי הכוונה שזה סימן שזה מאד חשוב, ולא שבגלל זה לבוא מוקדם,
וגם אולי יש להסביר שדבר שאדם עושה בלי שהוא מחוייב בזה אז הוא יכול לעשות על מנת לקבל פרס, וגם כאן אין לו חיוב מיוחד לבוא להיות אחד מהעשרה ראשונים ולכן הוא יכול לעשות על מנת לקבל פרס
בעניין זה יש להזכיר הרש"י המפורסם בריש האיש מקדש-
מצוה בו יותר מבשלוחו - דכי עסיק גופו במצות מקבל שכר טפי.


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 679
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 326 פעמים
קיבל תודה: 217 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי מלמד להועיל » 26 ספטמבר 2018, 10:59

יפה מאד,
אז אולי באמת שם ההסבר גם כמו שהבאתי, שדבר שאדם לא מחוייב בו מן הדין הוא יכול לעשות על מנת לקבל פרס, אבל אני לא זוכר איפה ראיתי את זה


החסיד
הודעות: 59
הצטרף: 25 ספטמבר 2018, 21:59
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 35 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי החסיד » 26 ספטמבר 2018, 11:10

עפ"י חסידות יש לומר ששייך רצון לקבל שכר, כדי לעשות נח"ר לבוית"ש, ש"רצה לזכות את ישראל" וחפץ להיטיב ולהשפיע עלינו. ועל זה לא נאמר אל תהיו כעבדים רק כשרוצה לגרמיה.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי סבא » 26 ספטמבר 2018, 11:27

מלמד להועיל כתב:כתוב שמי שמגביה את הס"ת נוטל שכר כולם,
האם בגלל זה יש עדיפות לקנות הגבהה יותר מאשר עליות?
אי משום האי מימרא בגמ', הרי אנו כלל לא מקיימים אותה, שהרי בגמ' איתא בזה"ל
ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן עשרה שקראו בתורה הגדול שבהם גולל ספר תורה הגוללו נוטל שכר כולן דאמר רבי יהושע בן לוי עשרה שקראו בתורה הגולל ספר תורה קיבל שכר כולן
ואצלינו מכבדים אדם אחר, אם כן כל העניין צ"ע.
וראה בספר הנחמד עלי תמר שכתב בזה"ל
ומפני שגוללו עד שלשה דפין וגם עוזר להגולל נקרא גולל, עיין בסימן קמ"ז ובמ"ב שם, ולפיכך מקבל שכר נגד כולן שהרי הוא מקים התורה בכל העם. ועיי"ש שהיום לא מקפידים ומכבדים בהגבה אף לאדם בינוני, ונראה שסמכו על הירושלמי שלא הגדול הקורא מגביה אלא החזן ולפיכך כל מי שמגביה הרי הוא נעשה חזן בזה. ונוסף לזה הרי כתב הטור בשם מנהג אשכנז שרגילים לקנותו בדמים יקרים ומשום חיבוב מצוה, ולפיכך זהו כבוד התורה והרי הוא כחזן. אולם הגר"א עלה בכל שבת לשלישי וגם עלה להגבה כדין הגמרא בבבלי הגדול שבקוראים גולל הס"ת כמ"ש במעשה רב.


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי אוריאל » 26 ספטמבר 2018, 11:30

החסיד כתב:עפ"י חסידות יש לומר ששייך רצון לקבל שכר, כדי לעשות נח"ר לבוית"ש, ש"רצה לזכות את ישראל" וחפץ להיטיב ולהשפיע עלינו. ועל זה לא נאמר אל תהיו כעבדים רק כשרוצה לגרמיה.
כך כתב הגאון רבי חיים מוולוזי'ן ברוח חיים על המשנה שם, אעתיק מקצת מלשונו "ונעמיק עוד להשכיל בזה כי הנה אחרי אשר עיקר כוונת הבריאה היא להיטיב לברואיו ואם כן לפי זה יתכן כי העבודה היותר חשובה ומקובלת תהיה על מנת לקבל פרס, כי יעבוד על מנת שייטיב לו שיגיע מזה נחת רוח לפניו יתברך שמו, אך באמת אם מכוין בעבודתו שיגיע לו שכר וכוונתו רק כדי שיגיע מזה נתת רוח להשם יתברך שמו בהטיבו עם ברואיו חלף עבודתם זהו העבודה המעולה".
אך כתב שם שאנו רחוקים ממדרגה זו, ולכן אנו צריכים לעשות שלא ע"מ לקבל פרס, ע"ש בדבריו הנפלאים.


החסיד
הודעות: 59
הצטרף: 25 ספטמבר 2018, 21:59
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 35 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי החסיד » 26 ספטמבר 2018, 11:36

סבא כתב:
מלמד להועיל כתב:כתוב שמי שמגביה את הס"ת נוטל שכר כולם,
האם בגלל זה יש עדיפות לקנות הגבהה יותר מאשר עליות?
אי משום האי מימרא בגמ', הרי אנו כלל לא מקיימים אותה, שהרי בגמ' איתא בזה"ל
ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן עשרה שקראו בתורה הגדול שבהם גולל ספר תורה הגוללו נוטל שכר כולן דאמר רבי יהושע בן לוי עשרה שקראו בתורה הגולל ספר תורה קיבל שכר כולן
ואצלינו מכבדים אדם אחר, אם כן כל העניין צ"ע.
וראה בספר הנחמד עלי תמר שכתב בזה"ל
ומפני שגוללו עד שלשה דפין וגם עוזר להגולל נקרא גולל, עיין בסימן קמ"ז ובמ"ב שם, ולפיכך מקבל שכר נגד כולן שהרי הוא מקים התורה בכל העם. ועיי"ש שהיום לא מקפידים ומכבדים בהגבה אף לאדם בינוני, ונראה שסמכו על הירושלמי שלא הגדול הקורא מגביה אלא החזן ולפיכך כל מי שמגביה הרי הוא נעשה חזן בזה. ונוסף לזה הרי כתב הטור בשם מנהג אשכנז שרגילים לקנותו בדמים יקרים ומשום חיבוב מצוה, ולפיכך זהו כבוד התורה והרי הוא כחזן. אולם הגר"א עלה בכל שבת לשלישי וגם עלה להגבה כדין הגמרא בבבלי הגדול שבקוראים גולל הס"ת כמ"ש במעשה רב.
עיינתי בספר עלי תמר ואכן דבריו נפלאים, אך שם יש גם המשך, וכך כתב שם-
אולם הגר"א עלה בכל שבת לשלישי וגם עלה להגבה כדין הגמרא בבבלי הגדול שבקוראים גולל הס"ת כמ"ש במעשה רב. וכן נהג האדמו"ר הגה"ק בעל אבני נזר זצ"ל וקראו במיוחד בס"ת קטן כדי שיהיה יכול לעלות להגבה, כן מסר לי ר' יוסף פריהר מחסידי סוכטשוב הותיקים ע"ה.


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי אוריאל » 26 ספטמבר 2018, 11:40

עיין עוד בברכות כח. "ר' זירא כי הוה חליש מגירסיה הוה אזיל ויתיב אפתחא דבי ר' נתן בר טובי אמר כי חלפי רבנן אז איקום מקמייהו ואקבל אגרא", ורבי שלמה גאנצפריד בעל הקצשו"ע בספרו פני שלמה עמד על זה דהא אין עושין ע"מ לקבל פרס, וע"ש בתירוציו [@מלמד להועיל הוא המקור הידוע לי למה שכתבת שמה שאדם לא מחוייב לעשות עושה על מנת לקבל שכר].
ולהנ"ל י"ל שרבי זירא היה בדרגה שעשה על מנת לקבל שכר כדי לעשות נח"ר לקב"ה, כדברי הרוח חיים. ועיין חולין קכב. שרבי זירא היה "מחסידי בבל", [וראה למרן הגרי"ח סופר שליט"א בספרו שלום יעקב סי' ל' בענין רבי זירא חסיד היה].


ברל
הודעות: 460
הצטרף: 07 מאי 2018, 06:10
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי ברל » 26 ספטמבר 2018, 11:47

היו ליב בעבר שתישאלות בעניין הזה א. האם זה נאמר גם על המגביה וגםעל הגולל ב. במידה והתשובה היא כן האם בספר תורה ספרדי בעצם מפסידים מצוה אחת?


החסיד
הודעות: 59
הצטרף: 25 ספטמבר 2018, 21:59
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 35 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי החסיד » 26 ספטמבר 2018, 11:54

ברל כתב:היו לי בעבר שתי שאלות בעניין הזה א. האם זה נאמר גם על המגביה וגם על הגולל ב. במידה והתשובה היא כן, האם בספר תורה ספרדי בעצם מפסידים מצוה אחת?
ראה מה שכתב בערוך השולחן בסימן קמ"ז
ודע שאני מתפלא על מנהג שלנו שמכבדים איש נכבד להגבהת התורה והגולל הוא אדם קטן והרי מגמ' מבואר דעיקר שכר הוא הגלילה ולכן באמת במדינתינו בבתי מדרשות של חסידים מגביהים התורה וחוזרים ומניחים אותם על הבימה וגוללים בעצמן וחוזרים ונוטלים אותה וישב על ספסל ואיש פשוט כורך המפה ומלביש המעיל וברור הוא שמטעם זה עושים כן ומנהג האשכנזים תמוה ואפשר לומר דהגבהה שמראה הס"ת לעם וכולם עומדים מפני כבוד התורה זהו יותר גדול מהגלילה אבל בזמן הש"ס לא היה הגבהה אחר הקריאה אלא קודם הקריאה וכן מנהג ספרד גם היום וכבר כתבנו זה בסי' קל"ד ע"ש ולכן אצלם הגלילה הוא העיקר ולא כן אצלינו:
אגב, בימינו זה מנהג חסידי חב"ד בעיקר.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי סבא » 26 ספטמבר 2018, 11:57

אבל במשנ"ב ס"ק ה' כתב
גדול וכו' - ואיתא בגמרא דהגולל [והוא מה שאנו קורין היום הגבהה שהוא עיקר הגולל] נוטל שכר כנגד כולן ולכך כדאי שהגדול יהיה מכובד במצוה זו כדי שהוא יקבל השכר:

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1404
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 241 פעמים
קיבל תודה: 436 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 26 ספטמבר 2018, 12:24

סבא כתב:אבל במשנ"ב ס"ק ה' כתב
גדול וכו' - ואיתא בגמרא דהגולל [והוא מה שאנו קורין היום הגבהה שהוא עיקר הגולל] נוטל שכר כנגד כולן ולכך כדאי שהגדול יהיה מכובד במצוה זו כדי שהוא יקבל השכר:
הנה אמנם המשנה ברורה כתב כן. וכך אכן דעתו.

אך מזה זמן עמדתי על כך שדעת השלחן ערוך דקאי על הגולל ולא על המגביה.

דהנה הש"ע כתב את הלכות ההגבהה לפני הלכות קריאת התורה ואת הלכות גלילה אחריהם. כמנהג הספרדים שמגביהים קודם קריאת התורה וגוללים אחריה (וגם במ"ב כתב
סיבה זו)

ואת הדין של נוטל שכר כולם כתב אחרי הלכות קריאת התורה. דלדעתו קאי על הגולל ולא על המגביה.

והדבר פשוט למתבונן

@ברל

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1404
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 241 פעמים
קיבל תודה: 436 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 26 ספטמבר 2018, 12:47

ראה עוד בהלכה ברורה שהביא עוד כמה שיטות בזה.


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי אוריאל » 26 ספטמבר 2018, 13:03

פעם שמעתי בשם החזו"א שסבר שגם המגביה וגם הגולל נכללים בכלל זה, וחיפשתי עתה ולא מצאתי את המקור, אבל כן ראיתי בשמו של מרן הגר"ח קניבסקי בקונטרס תורת חיים עמוד סה [והוא חידוש שהמנהג הרי לתת לילדים את הגלילה, ובאמת כל הדבר הזה קצת צריך בירור למה נדמה שהגבהה וגלילה פחות נחשבים בידי הציבור, מאשר עליות].


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי סבא » 26 ספטמבר 2018, 13:07

אוריאל כתב:פעם שמעתי בשם החזו"א שסבר שגם המגביה וגם הגולל נכללים בכלל זה, וחיפשתי עתה ולא מצאתי את המקור, אבל כן ראיתי בשמו של מרן הגר"ח קניבסקי בקונטרס תורת חיים עמוד סה [והוא חידוש שהמנהג הרי לתת לילדים את הגלילה, ובאמת כל הדבר הזה קצת צריך בירור למה נדמה שהגבהה וגלילה פחות נחשבים בידי הציבור, מאשר עליות].
במשנ"ב שם כתב וז"ל
ומצות גלילה אף כי רבה היא נהגו לכבד אף לקטנים שיש בהם דעת להבחין ענין דבר שבקדושה בכדי לחנכם במצות. [שערי אפרים]


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי אוריאל » 13 יוני 2019, 17:11

אוריאל כתב:
26 ספטמבר 2018, 11:30
החסיד כתב: עפ"י חסידות יש לומר ששייך רצון לקבל שכר, כדי לעשות נח"ר לבוית"ש, ש"רצה לזכות את ישראל" וחפץ להיטיב ולהשפיע עלינו. ועל זה לא נאמר אל תהיו כעבדים רק כשרוצה לגרמיה.
כך כתב הגאון רבי חיים מוולוזי'ן ברוח חיים על המשנה שם, אעתיק מקצת מלשונו "ונעמיק עוד להשכיל בזה כי הנה אחרי אשר עיקר כוונת הבריאה היא להיטיב לברואיו ואם כן לפי זה יתכן כי העבודה היותר חשובה ומקובלת תהיה על מנת לקבל פרס, כי יעבוד על מנת שייטיב לו שיגיע מזה נחת רוח לפניו יתברך שמו, אך באמת אם מכוין בעבודתו שיגיע לו שכר וכוונתו רק כדי שיגיע מזה נתת רוח להשם יתברך שמו בהטיבו עם ברואיו חלף עבודתם זהו העבודה המעולה".
אך כתב שם שאנו רחוקים ממדרגה זו, ולכן אנו צריכים לעשות שלא ע"מ לקבל פרס, ע"ש בדבריו הנפלאים.

עפ"י דברי רבי חיים מוולוז'ין אתי שפיר הא דאיתא בסוטה יד. "וכי לאכול מפריה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצוות נצטוו ישראל כו' אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי א"ל הקב"ה כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו עשיתם" ע"ש.
והקשה המהרש"א הא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא ע"מ לקבל פרס. אמנם להנ"ל א"ש, דבאמת משה רבינו בדרגתו הגבוהה אפשר שאדרבה, בעשייתו את המצוות ע"מ לקבל פרס יש בזה יותר חשיבות, ועדיף טפי, וכמבואר.
שוב התבוננתי ברוח חיים בפנים וראיתי שהוא עצמו הסתייע מהגמרא הנ"ל בסוטה, וביאר זה עפ"ז.

והמהרש"א עצמו תירץ דמצוה שאדם חייב בה הוא צריך לעשות לשם צווי השם, ולא ע"מ לקבל פרס. אבל כאן הרי עדיין לא התחייב במצוה, אלא ביקש להכנס לארץ ואז יתחייב, ואת הבקשה והשאיפה וההבאה העצמית לחיוב במצוה זה אפשר לעשות כן ע"מ לקבל פרס [ודברים אלו קרובים למה שהבאתי בשם הפני שלמה בברכות].


עניין
הודעות: 184
הצטרף: 07 מאי 2019, 00:02
נתן תודה: 56 פעמים
קיבל תודה: 65 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי עניין » 13 יוני 2019, 19:01

מנהג בהרבה קהילות חסידיים שהאדמו"ר עושה הגבה.
--------
זכור לי מאיזה מקום שדווקא הספרדים הם המקיימים את הגולל הנאמר בגמ' אמנם אצל אשכנזים זה לא שייך.


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 367 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי מאן דהו » 13 יוני 2019, 22:06

עניין כתב:
13 יוני 2019, 19:01
מנהג בהרבה קהילות חסידיים שהאדמו"ר עושה הגבה.
--------
זכור לי מאיזה מקום שדווקא הספרדים הם המקיימים את הגולל הנאמר בגמ' אמנם אצל אשכנזים זה לא שייך.
אתה מתכוין גם את ההגבה


עניין
הודעות: 184
הצטרף: 07 מאי 2019, 00:02
נתן תודה: 56 פעמים
קיבל תודה: 65 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי עניין » 13 יוני 2019, 22:17

מאן דהו כתב:
13 יוני 2019, 22:06
עניין כתב:
13 יוני 2019, 19:01
מנהג בהרבה קהילות חסידיים שהאדמו"ר עושה הגבה.
--------
זכור לי מאיזה מקום שדווקא הספרדים הם המקיימים את הגולל הנאמר בגמ' אמנם אצל אשכנזים זה לא שייך.
אתה מתכוין גם את ההגבה
רק ההגבה(אי אפשר לעשות שניהם לפי מנהגינו).
 


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 367 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נוטל שכר כולם

שליחה על ידי מאן דהו » 13 יוני 2019, 22:25

הגבהה ועליה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • פרשת כי תצא - תאומים זכרים מי מהם נוטל חלק בכורה?
  על ידי ים סוף » 13 ספטמבר 2019, 00:53 » ב כי תצא
  7 תגובות
  152 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ספר וסופר
  17 ספטמבר 2019, 21:18
 • אם המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולהפך)?
  על ידי גבריאל פולארד » 09 פברואר 2020, 15:10 » ב הלכה ומנהג
  22 תגובות
  174 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי חדא
  10 פברואר 2020, 01:13
 • פירוש פשוט ל"ועל כולם יתברך"
  על ידי אקשן דקדושה » היום, 02:00 » ב סידור התפילה
  1 תגובות
  24 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי HaimL
  היום, 04:58
 • סוטה כב. למדנו קיבול שכר מאלמנה
  על ידי אוריאל » 25 ספטמבר 2019, 01:01 » ב סוטה
  11 תגובות
  333 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי בעל אוצר
  13 אפריל 2020, 09:13
 • האם מותר לקחת שכר על לימוד תורה, וכיצד יששכר וזבולון חולקים את השכר
  על ידי גל גל » 01 דצמבר 2019, 09:04 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  36 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  01 דצמבר 2019, 09:04

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אחד הבנים, איכא מאן דאמר, יהודי רציני | 2 אורחים