גדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

גדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם

שליחה על ידי אוריאל » 06 דצמבר 2018, 22:34

כך איתא בספ"ק דמגילה דף טז. ונפסקה הלכה זו ביו"ד סי' רמ.
ולכאו' יש לדון איזו נפקא מינה יש בכלל זה שלכן הביאו השו"ע. הלא אם עוסק בתורה וביקש ממנו אביו דבר מה, ודאי דמחוייב להפסיק לצורך זה כמו שלכל מצוה מפסיקין מת"ת ואפי' למצוה דרבנן [ואם המצוה יכולה להעשות ע"י אחרים א"כ בכל מצוה אין מפסיקין]*.
וראיתי בפתחי תשובה על אתר שדקדק בזה, והביא דהנפ"מ להא דכתב השו"ע בסוף הסימן שאם היה צריך ללכת לעיר אחרת ללמוד תורה ואביו אינו רוצה, אין צריך לשמוע בקול אביו בזה [ומה שכתב דדוקא לענין לצאת אל חוץ לעיר אבל באותה העיר ישרת אביו ויחזור ללימודו, וכתב דבזה מיתרצא קושיית המקנה קדושין דף ל', צ"ל דף לא: כיעו"ש]. וכן כתב הגר"א שם דהוא מפני שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם [וכן משמע בתרומת הדשן ח"א סי' מא].
ולא הבנתי, דהא שם בספ"ק דמגילה כתוב ג"כ דגדול ת"ת יותר מהצלת נפשות, והכי נימא דאם יש לו אפשרות או ללמוד או להציל נפשות אזי מוטל עליו ללמוד? פשיטא דלא כיון שאי אפשר לקיימה ע"י אחרים והוא מחוייב להפסיק משנתו בזה. וא"כ ה"נ הלא יש בזה ביטול כאו"א וא"א לעשותה ע"י אחרים, ואמאי ילך ללמוד.
ולכאו' הטעם בזה הוא משום שאם יישאר כאן לא יוכל ללמוד תורה [וכמו שהביא הגר"א שלא מן הכל זוכה ללמוד], וזה דומה למה שאמרו הרי שהיה אביו אומר לו לעבור על דברי תורה שלא ישמע לו. ולפ"ז אין הטעם מצד גדול ת"ת מכיבוד אב ואם, וצריך תלמוד.

אגב, הסתפקתי במי שאביו ביקש ממנו כוס מים, והוא באמצע ללמוד. והנה קיימא לן לגבי כל מצוות שאם אפשר לעשותה ע"י אחרים ימשיך וילמד. אם יש כאן מישהו אחר שיביא לאביו את הכוס מים, האם ימשיך ללמוד דנחשב שאפשר לעשותה ע"י אחרים, או לא, דהא "המצוה" של כיבוד אב ואם לא תתקיים ע"י אחר, אלא רק בו, ואולי ל"ח מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים [ועיין כתובות מ.].* והנה מה שאמרו "גדול ת"ת מכיבוד אב ואם" לכאו' צ"ב דהא מכל מצוות נמי, ומה רבותא דוקא גבי כאו"א. ואם אמנם שמצאו מקור רק לכאו"א, אטו משאר מצוות לא? ובפירוש אמרינן ות"ת כנגד כולם, ובירושלמי, דבר אחד של תורה שווה כל מצוותיה של תורה, ואולי בגלל מה שאיתא במדרש דכיבוד אב ואם זו מצוה החמורה שבחמורות, והיא אולי המצוה שהכי קשה לקיים אותה כהוגן וכמו שאמרו לר"ט עוד לא הגעת לחצי כיבוד [ואולי היה מחמת זה צד שאפילו באפשר לעשותה ע"י אחרים יפסיק מלימודה?].

ערכים:

  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] | 2 אורחים