אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1388
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 647 פעמים
קיבל תודה: 453 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

שליחה על ידי אוריאל » 08 דצמבר 2018, 19:33

נוקטים בזה להקל להחזיר אפילו אם כבר עזבה את הסיר, מחמת שזה נחשב בטעות ושרי לכו"כ שיטות.
ועוד מצדדים לצרף להקל מה שי"א שלהעביר סיר לשיש אינו נחשב כמניח ע"ג קרקע אלא כמניח ע"ג כסא, ולכן ההוראה הנקוטה לפי מה שידוע לי שמקילים בזה [במבושל כל צרכו ועדיין חם במקצת לבני אשכנז היוצאים ביד רמ"א, וחם ביד סולדת להשו"ע].

בשבת שמעתי מרב חשוב שטען שהיות והאשה הורידה את הסיר, א"כ אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ולכן אין איסור לבעל להחזיר את הסיר. ואמר שאה"נ יש לדון אם האשה תהיה מותרת באכילה, כיון שייתכן וס"ס כיון שההחזרה לפלטה היתה בהיתר שרי לה, אבל עכ"פ לבעל ולבני הבית שרי.

ולפ"ז לכאו' אף בהורידה במזיד כך הדין. האמנם מוסכם שזה נחשב דבר שאינו שלו? אין מקום לומר שהבעל נותן לאשה רשות להשתמש במטבח כרצונה?


ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 353
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 157 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

שליחה על ידי ים סוף » 08 דצמבר 2018, 19:46

מה שייך בזה אין אדם אוסר דבר שאינו שלו הרי זה שינוי במציאות, אם נאמר שפסקה השהייה.
(ודומה לאדם השופך חלב לסיר בשר של חבירו)


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1388
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 647 פעמים
קיבל תודה: 453 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

שליחה על ידי אוריאל » 08 דצמבר 2018, 19:48

ים סוף כתב:מה שייך בזה אין אדם אוסר דבר שאינו שלו הרי זה שינוי במציאות, אם נאמר שפסקה השהייה.
(ודומה לאדם השופך חלב לסיר בשר של חבירו)
יש לחלק שכאן הלא אילו היתה דעתה להחזירו לא היה איסור [שהרי אפילו בהניחה ע"ג קרקע י"א דכל שהיה דעתו להחזירה שרי], נמצא שלא רק המציאות גורמת האיסור אלא בצירוף המחשבה, וכלפי זה שייך אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ולא דמי לחב ובשר ששם באמת הוא מציאות לבד.


קשישא
הודעות: 38
הצטרף: 03 יוני 2018, 00:00
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

שליחה על ידי קשישא » 08 דצמבר 2018, 19:55

אוריאל כתב:
ים סוף כתב:מה שייך בזה אין אדם אוסר דבר שאינו שלו הרי זה שינוי במציאות, אם נאמר שפסקה השהייה.
(ודומה לאדם השופך חלב לסיר בשר של חבירו)
יש לחלק שכאן הלא אילו היתה דעתה להחזירו לא היה איסור, נמצא שלא רק המציאות גורמת האיסור אלא בצירוף המחשבה, וכלפי זה שייך אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ולא דמי לחב ובשר ששם באמת הוא מציאות לבד.
כידוע הרעק"א בגליון שו"ע בסי' רנג' האריך בזה לדמות לאאאדש"ש וכידוע הרב שך באבי עזרי האריך בזה


ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 353
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 157 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

שליחה על ידי ים סוף » 08 דצמבר 2018, 20:09

לא מצאתי את הרעק"א הידוע בכתובת הנ"ל אבל מצאתי (בעניותי) באנציקלופדיה תלמודית את זה:
"באיסורים דרבנן כתבו ראשונים שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אפילו על ידי מעשה, לדבר הכל, ולפיכך אם זרע כרם חברו כלאים דרבנן, לא אסר את של חברו, אפילו להסוברים אדם אוסר שאינו של ובכלאים על ידי מעשה, שלא קנסו אלא למי שעשה את האיסור בידים. ולא זו בלבד שהאיסור תלוי במחשבה, אלא שבא על ידי מעשה, ככלאים, אלא אפילו אם כל האיסור הוא על ידי מעשה, שלדברי הכל אדם אוסר שאינו שלו, כנותן נבלה לקדרת חברו או מבשל בשר בחלב של חברו, מצינו שאין אדם אוסר שאינו שלו באיסורים דרבנן, כגון החורש את הקבר בשדה שאינה שלו, אינו עושה אותה בית-הפרס*, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ואף על פי שכאן האיסור הוא משום חשש גלגול עצם לתוך השדה, ואינו ענין כלל למחשבה, ודומה לזורק איסור לתוך קדרת חברו, מכל מקום כיון [טור תרעב] שמצד הדין אין חוששים לכך, ואינו אלא איסור דרבנן שקנסוהו על שחרש את הקבר, לא קנסו בשל חברו. וכן השותף, אף על פי שאוסר גם חלק של חברו, בבית הפרס אפילו השותף או האריס או האפוטרופוס אינו עושה בית הפרס, לפי שאינו אלא מדרבנן ולא גזרו."


ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 353
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 157 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

שליחה על ידי ים סוף » 08 דצמבר 2018, 20:10

וגם את זה:
יש מהאחרונים שכתב אף באיסור דרבנן שעיקרו בא על ידי מעשה, אלא שצריך לזה גם מחשבתו, שלהסוברים שזה נקרא איסור שבמעשה ואדם אוסר שאינו שלו, אף כאן אסור, ולכן הנוטל קדרת חברו בשבת מהכירה שהיא גרופה וקטומה, ועודה בידו ולא היה בדעתו להחזירה, שאסור להחזירה, ואף על פי שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מכל מקום כאן עצם מעשה הנטילה אוסרתו להחזיר, אלא שאם היה בדעתו להחזירה עדיין אין זו עקירה גמורה, אבל כשבדעתו היה שלא להחזיר שוב עצם הנטילה אוסרת - ואף על פי שכל איסור החזרה הוא מדרבנן - אלא שלהסוברים שאף זה נקרא איסור הבא על ידי מחשבה, אף כאן אינו אוסר מלהחזיר, ואם הניח הקדרה על גבי קרקע, שאין צריך כלל מחשבתו, אסור להחזיר לדברי הכל, אף בקדרה שאינה שלו.


קשישא
הודעות: 38
הצטרף: 03 יוני 2018, 00:00
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

שליחה על ידי קשישא » 09 דצמבר 2018, 00:21

ים סוף כתב:לא מצאתי את הרעק"א הידוע בכתובת הנ"ל אבל מצאתי (בעניותי) באנציקלופדיה תלמודית את זה:
"באיסורים דרבנן כתבו ראשונים שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אפילו על ידי מעשה, לדבר הכל, ולפיכך אם זרע כרם חברו כלאים דרבנן, לא אסר את של חברו, אפילו להסוברים אדם אוסר שאינו של ובכלאים על ידי מעשה, שלא קנסו אלא למי שעשה את האיסור בידים. ולא זו בלבד שהאיסור תלוי במחשבה, אלא שבא על ידי מעשה, ככלאים, אלא אפילו אם כל האיסור הוא על ידי מעשה, שלדברי הכל אדם אוסר שאינו שלו, כנותן נבלה לקדרת חברו או מבשל בשר בחלב של חברו, מצינו שאין אדם אוסר שאינו שלו באיסורים דרבנן, כגון החורש את הקבר בשדה שאינה שלו, אינו עושה אותה בית-הפרס*, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ואף על פי שכאן האיסור הוא משום חשש גלגול עצם לתוך השדה, ואינו ענין כלל למחשבה, ודומה לזורק איסור לתוך קדרת חברו, מכל מקום כיון [טור תרעב] שמצד הדין אין חוששים לכך, ואינו אלא איסור דרבנן שקנסוהו על שחרש את הקבר, לא קנסו בשל חברו. וכן השותף, אף על פי שאוסר גם חלק של חברו, בבית הפרס אפילו השותף או האריס או האפוטרופוס אינו עושה בית הפרס, לפי שאינו אלא מדרבנן ולא גזרו."
בשו"ע שלי בסעיף ב' מופיע בגליון הרעק"א(אולי זה לא נמצא בכל ההוצאות)
וז"ל הרעק"א נסתפקתי בראובן שנטל קדירת שמעון מהכירה ועודה בידו ולא היה דעתו להחזירה ובתו"ד כתב שזה תלוי במחלוקת ראשונים לעניין אין אדם אוסר דבר שאינו שלו
והאבי עזרי תמה על הרעק"א בפ' ג מהל' שבת ה"י


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 1298
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

שליחה על ידי נבשר » 09 דצמבר 2018, 00:48

ליפ זכרוני יש ע"ז איזה דיוק מהביאור הלכה או משהו כזה, אבדוק את זה.


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 1298
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

שליחה על ידי נבשר » 09 דצמבר 2018, 23:33

יעויין בביה"ל רנג' סעי' ב' ד"ה "ולא הניחה ע"ג קרקע", שהביא את הרעק"א, מבואר שפסק כדבריו.


זוזו
הודעות: 171
הצטרף: 11 דצמבר 2017, 00:51
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

שליחה על ידי זוזו » 05 נובמבר 2019, 22:08

נבשר כתב:
09 דצמבר 2018, 23:33
יעויין בביה"ל רנג' סעי' ב' ד"ה "ולא הניחה ע"ג קרקע", שהביא את הרעק"א, מבואר שפסק כדבריו.
ואני מבאר את דבריו הקצרים, שהרע"א תלה את זה במח' ראשונים רק מידי שתלוי במחשבה כמו סילק ע"מ שלא להחזיר אך אם עזב כבר את הקדירה שזהו מעשה ממש לית מאן דפליג שיכול לאסור את של חבירו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים