דף 3 מתוך 3

Re: צבע שיער ככיסוי ראש

נשלח: 28 דצמבר 2018, 10:06
על ידי מבקש אמת
יהושע כתב: דומני שמפורש בראשונים שלא הורידה רק כשאפשר, אבל כמקום שהיה א"א, כגון בעת רחיצה, גם קמחית הורידה המטפחת. ולכאורה מוכרח מסברא כך, שהרי מקומות מכוסות בגוף חמורות יותר משער, שנאסרו גם לבתולות, וכי תעלה על הדעת שהיתה רוחצת עם בגדיה ולא היתה מחליפה בגדיה לעולם.
[/quote]

אכן כך כתב התוס' ישנים ביומא מז,א.

Re: צבע שיער ככיסוי ראש לאשה

נשלח: 02 דצמבר 2019, 00:30
על ידי ענוותך תרבני
כבר דן בנושא בעל ה'חמודי דניאל', מצו"ב.

חמודי דניאל צביעת שיער.JPG

Re: צבע שיער ככיסוי ראש לאשה

נשלח: 17 מרץ 2020, 16:15
על ידי מעל הסטנדרט
מכל מלמדי השכלתי כתב:
24 דצמבר 2018, 22:06
אחד התלמידים כתב: לא הבנתי איך זה יכול להיות גרוע יותר מפאה נכרית.
ואדרבה, מה שפשוט לך שהנידון הוא רק למתירי פאה נכרית אינו פשוט לי. יתכן שגם אוסרי פאה נכרית לא אסרו אלא שערות ממש, ולא חלקו בין שערות מחוברות לגופה ובין שערות תלושות. אבל בצבע שער בעלמא מנ"ל שאסרו.
אוסרי פאה נכרית אסרו גם שיער סינטטי. לא ראיתי מי שהתיר סנטטי ואסר פאה משיער טבעי (אם כי לא ראיתי אינו ראיה).

לא ראינו הוי ראיה, כמבואר בתוס' גיטן ב: גבי כשרות נשים לשחיטה.