עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

חגי פאהן
פותח הנושא
הודעות: 122
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
סטטוס: מנותק

עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי חגי פאהן » 29 דצמבר 2018, 20:34

שלום וברכה.

האם סיר צ'ולנט שנשר לתוכו עלה מעץ (כגון עלה שיש בו טעם) בשבת - האם מותר לאכול את הצ'ולנט? הב"י הביא בס' תק"ז, לענין ענף שנשר ביו"ט לתוך התנור, שמותר לחתות בתנור, כי מה שנאמר שדבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל - זה רק כאשר האיסור בעיניה, אבל כאן "מיקלא קלי איסורא". וא"כ, עלה שנשר לסיר צ'ולנט (בהנחה שהוא עדיין לא נימוח מהחום), עדיין יהיה כל הסיר אסור עד מוצ"ש משום שזה דבר שיש לו מתירים והאיסור בעיניה. האם זה נכון?

דרומאי
הודעות: 1163
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 354 פעמים
קיבל תודה: 201 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי דרומאי » 29 דצמבר 2018, 21:11

חגי פאהן כתב:שלום וברכה.

האם סיר צ'ולנט שנשר לתוכו עלה מעץ (כגון עלה שיש בו טעם) בשבת - האם מותר לאכול את הצ'ולנט? הב"י הביא בס' תק"ז, לענין ענף שנשר ביו"ט לתוך התנור, שמותר לחתות בתנור, כי מה שנאמר שדבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל - זה רק כאשר האיסור בעיניה, אבל כאן "מיקלא קלי איסורא". וא"כ, עלה שנשר לסיר צ'ולנט (בהנחה שהוא עדיין לא נימוח מהחום), עדיין יהיה כל הסיר אסור עד מוצ"ש משום שזה דבר שיש לו מתירים והאיסור בעיניה. האם זה נכון?

גם בנימוח אם הוא נותן טעם אסור, דלא מיקרי מיקלא קלי איסורא רק בענף הנשרף בתנור ונעשה גחלת, אבל אם נימוח ונותן טעם אסור. ועוד, התם לא מיירי באיסור אכילה דחמיר וי''ל דבזה אפילו מיקלא קלי איסורא אסור.

נבשר
הודעות: 354
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 84 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: מחובר

Re: עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי נבשר » 29 דצמבר 2018, 21:15

דרומאי כתב:
חגי פאהן כתב:שלום וברכה.

האם סיר צ'ולנט שנשר לתוכו עלה מעץ (כגון עלה שיש בו טעם) בשבת - האם מותר לאכול את הצ'ולנט? הב"י הביא בס' תק"ז, לענין ענף שנשר ביו"ט לתוך התנור, שמותר לחתות בתנור, כי מה שנאמר שדבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל - זה רק כאשר האיסור בעיניה, אבל כאן "מיקלא קלי איסורא". וא"כ, עלה שנשר לסיר צ'ולנט (בהנחה שהוא עדיין לא נימוח מהחום), עדיין יהיה כל הסיר אסור עד מוצ"ש משום שזה דבר שיש לו מתירים והאיסור בעיניה. האם זה נכון?

גם בנימוח אם הוא נותן טעם אסור, דלא מיקרי מיקלא קלי איסורא רק בענף הנשרף בתנור ונעשה גחלת, אבל אם נימוח ונותן טעם אסור. ועוד, התם לא מיירי באיסור אכילה דחמיר וי''ל דבזה אפילו מיקלא קלי איסורא אסור.

מה כוונתך ב"ועוד" שמכיון שהוא איסור אכילה יהא הכלל אפי' באלף לא בטיל?

דרומאי
הודעות: 1163
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 354 פעמים
קיבל תודה: 201 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי דרומאי » 29 דצמבר 2018, 21:20

נבשר כתב:
דרומאי כתב:
חגי פאהן כתב:שלום וברכה.

האם סיר צ'ולנט שנשר לתוכו עלה מעץ (כגון עלה שיש בו טעם) בשבת - האם מותר לאכול את הצ'ולנט? הב"י הביא בס' תק"ז, לענין ענף שנשר ביו"ט לתוך התנור, שמותר לחתות בתנור, כי מה שנאמר שדבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל - זה רק כאשר האיסור בעיניה, אבל כאן "מיקלא קלי איסורא". וא"כ, עלה שנשר לסיר צ'ולנט (בהנחה שהוא עדיין לא נימוח מהחום), עדיין יהיה כל הסיר אסור עד מוצ"ש משום שזה דבר שיש לו מתירים והאיסור בעיניה. האם זה נכון?

גם בנימוח אם הוא נותן טעם אסור, דלא מיקרי מיקלא קלי איסורא רק בענף הנשרף בתנור ונעשה גחלת, אבל אם נימוח ונותן טעם אסור. ועוד, התם לא מיירי באיסור אכילה דחמיר וי''ל דבזה אפילו מיקלא קלי איסורא אסור.

מה כוונתך ב"ועוד" שמכיון שהוא איסור אכילה יהא הכלל אפי' באלף לא בטיל?

כוונתי שלא מצינו לענין איסור אכילת מוקצה את ההיתר של 'מיקלא קלי איסורא', ולכן בזה הדרינן לכללא דדשיל''מ אפילו באלף לא בטיל.

חגי פאהן
פותח הנושא
הודעות: 122
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי חגי פאהן » 29 דצמבר 2018, 22:47

במה איסור אכילת מוקצה בשבת חמור מאיסור חיתוי בי"ט במוקצה, שלכן יש מקום לומר ש'מיקלא קלי' לא יהיה תקף לגביו?

(ובהנחה שכעת טעמו לא מורגש, ויש יותר מפי ששים צ'ולנט)

ומ"מ זה דיון בנימוח. אבל אם העלה לא נימוח, כולם מסכימים שהתבשיל אסור?

והאם מותר להוציא אותו יחד עם חלק מהצ'ולנט בכף?

דרומאי
הודעות: 1163
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 354 פעמים
קיבל תודה: 201 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי דרומאי » 29 דצמבר 2018, 23:43

חגי פאהן כתב:א. במה איסור אכילת מוקצה בשבת חמור מאיסור חיתוי בי"ט במוקצה, שלכן יש מקום לומר ש'מיקלא קלי' לא יהיה תקף לגביו?

(ובהנחה שכעת טעמו לא מורגש, ויש יותר מפי ששים צ'ולנט)

ב. ומ"מ זה דיון בנימוח. אבל אם העלה לא נימוח, כולם מסכימים שהתבשיל אסור?

ג. והאם מותר להוציא אותו יחד עם חלק מהצ'ולנט בכף?

א. 'מיקלא קלי איסורא' הוא סברא מסויימת שנאמרה לענין גחלת, שכיון שההנאה מהמוקצה הוא באופן שהאיסור נשרף, קיל בזה הביטול. זה לא נוגע לנימוח כלל, לא מצינו שום קולא באיסורים בגלל שנימוחו.
ב. דוקא אם העלה בעין כולו ואין בתבשיל אלא טעם יש מקום להקל בזה על פי החקירה הידועה בביטול טעם בששים ואיני יודע כעת.
ג. בפשוטו לא, דאין זה מקרי טלטול מן הצד.

חגי פאהן
פותח הנושא
הודעות: 122
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי חגי פאהן » 29 דצמבר 2018, 23:53

א. ז"ל הגמ' ביצה ד:: "ולרב אשי, דאמר כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל, מאי איכא למימר? הני מילי היכא דאיתיה לאיסורא בעיניה, הכא מקלא קלי איסורא". וניתן להבין מכך שלאו דוקא אם האיסור נשרף או נימוח או נטחן, כל מקום שאין "בעיניה" - אין "דבר שיש לו מתירין".
ב. אבל אם העלה בעין אז כל הסיר מוקצה! לא?
ג. צודק, התבלבלתי עם דין בורר.

דרומאי
הודעות: 1163
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 354 פעמים
קיבל תודה: 201 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי דרומאי » 30 דצמבר 2018, 00:03

חגי פאהן כתב:א. ז"ל הגמ' ביצה ד:: "ולרב אשי, דאמר כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל, מאי איכא למימר? הני מילי היכא דאיתיה לאיסורא בעיניה, הכא מקלא קלי איסורא". וניתן להבין מכך שלאו דוקא אם האיסור נשרף או נימוח או נטחן, כל מקום שאין "בעיניה" - אין "דבר שיש לו מתירין".
ב. אבל אם העלה בעין אז כל הסיר מוקצה! לא?
ג. צודק, התבלבלתי עם דין בורר.

א. הבנה שגויה. זהו דין מיוחד של מיקלא קלי איסורא שלא שייך בנד''ד מכמה טעמים, חדא שנימוח אינו קלוי, ועוד דאיסור אכילת מוקצה חמור.
ב. התכוונתי שאם העלה בעין קיל יותר מאשר אם העלה נימוח. כי אין בתבשיל אלא טעם, וכיון שהוא ביותר מששים הרי לא נתן טעם ואין כאן תחילת איסור. וזה תלוי בחקירה הידועה בביטול טעם בששים, אם הגדר שאין כאן איסור כלל, או שיש איסור ובטל. ואיני יודע להכריע כעת לדינא.

נבשר
הודעות: 354
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 84 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: מחובר

Re: עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי נבשר » 30 דצמבר 2018, 00:42

חגי פאהן כתב:
והאם מותר להוציא אותו יחד עם חלק מהצ'ולנט בכף?

ביו"ט יהא מותר שהתירו טלטול לצורך אוכל נפש, ולכאו' איכא איסור מגיס בשבת.
אמנם טשולנט ל"ש כ"כ ביו"ט.

נבשר
הודעות: 354
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 84 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: מחובר

Re: עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי נבשר » 30 דצמבר 2018, 01:03

דרומאי כתב:ג. בפשוטו לא, דאין זה מקרי טלטול מן הצד.

לכאו' מותר אם ידחוף את העלה עם סכין, או עם גב הכף הוי טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, שבעי להשתמש באותו מקום, שאל"ה האוכל יאסר עליו. רק בעי לדחוף יחד עם העלה גם קצת אוכל משום בורר. מקור משנ"ב שיח' ס"ק קטו', ושיא' ס"ק ו'.

חגי פאהן
פותח הנושא
הודעות: 122
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי חגי פאהן » 30 דצמבר 2018, 13:19

דרומאי כתב:
חגי פאהן כתב:א. ז"ל הגמ' ביצה ד:: "ולרב אשי, דאמר כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל, מאי איכא למימר? הני מילי היכא דאיתיה לאיסורא בעיניה, הכא מקלא קלי איסורא". וניתן להבין מכך שלאו דוקא אם האיסור נשרף או נימוח או נטחן, כל מקום שאין "בעיניה" - אין "דבר שיש לו מתירין".
ב. אבל אם העלה בעין אז כל הסיר מוקצה! לא?
ג. צודק, התבלבלתי עם דין בורר.

א. הבנה שגויה. זהו דין מיוחד של מיקלא קלי איסורא שלא שייך בנד''ד מכמה טעמים, חדא שנימוח אינו קלוי, ועוד דאיסור אכילת מוקצה חמור.
ב. התכוונתי שאם העלה בעין קיל יותר מאשר אם העלה נימוח. כי אין בתבשיל אלא טעם, וכיון שהוא ביותר מששים הרי לא נתן טעם ואין כאן תחילת איסור. וזה תלוי בחקירה הידועה בביטול טעם בששים, אם הגדר שאין כאן איסור כלל, או שיש איסור ובטל. ואיני יודע להכריע כעת לדינא.

א. כבודו חוזר על מה שכבר נסתר. הבאתי שנראה מהגמ' שנימוח וקלוי דינם אחד במקרה זה. וא"כ חזרה השאלה הראשונה, מנלן שאכילת מוקצה חמור יותר. הרי בשני המקרים מדובר בדין ביטול איסור ברוב. לבשתי טרם הקפתי דיני איסור והיתר על בוריין, אשמח שתושיט לי את הכף ותעלה אותי מהצ'ולנט (עם מקורות).
ב. איך אפשר לומר שאין בתבשיל אלא טעם, והרי יש בתבשיל את העלה עצמו. האם כוונתך שבידענו את מקום העלה מותר לקחת בכף מפינות אחרות בסיר?

דרומאי
הודעות: 1163
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 354 פעמים
קיבל תודה: 201 פעמים
סטטוס: מנותק

Re: עלה שנשר לתבשיל בשבת - יש לו מתירים

הודעהעל ידי דרומאי » 31 דצמבר 2018, 01:28

חגי פאהן כתב:
דרומאי כתב:
חגי פאהן כתב:א. ז"ל הגמ' ביצה ד:: "ולרב אשי, דאמר כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל, מאי איכא למימר? הני מילי היכא דאיתיה לאיסורא בעיניה, הכא מקלא קלי איסורא". וניתן להבין מכך שלאו דוקא אם האיסור נשרף או נימוח או נטחן, כל מקום שאין "בעיניה" - אין "דבר שיש לו מתירין".
ב. אבל אם העלה בעין אז כל הסיר מוקצה! לא?
ג. צודק, התבלבלתי עם דין בורר.

א. הבנה שגויה. זהו דין מיוחד של מיקלא קלי איסורא שלא שייך בנד''ד מכמה טעמים, חדא שנימוח אינו קלוי, ועוד דאיסור אכילת מוקצה חמור.
ב. התכוונתי שאם העלה בעין קיל יותר מאשר אם העלה נימוח. כי אין בתבשיל אלא טעם, וכיון שהוא ביותר מששים הרי לא נתן טעם ואין כאן תחילת איסור. וזה תלוי בחקירה הידועה בביטול טעם בששים, אם הגדר שאין כאן איסור כלל, או שיש איסור ובטל. ואיני יודע להכריע כעת לדינא.

א. כבודו חוזר על מה שכבר נסתר. הבאתי שנראה מהגמ' שנימוח וקלוי דינם אחד במקרה זה. וא"כ חזרה השאלה הראשונה, מנלן שאכילת מוקצה חמור יותר. הרי בשני המקרים מדובר בדין ביטול איסור ברוב. לבשתי טרם הקפתי דיני איסור והיתר על בוריין, אשמח שתושיט לי את הכף ותעלה אותי מהצ'ולנט (עם מקורות).
ב. איך אפשר לומר שאין בתבשיל אלא טעם, והרי יש בתבשיל את העלה עצמו. האם כוונתך שבידענו את מקום העלה מותר לקחת בכף מפינות אחרות בסיר?

א. לא נסתר כלום, אין ראיה ממיקלא קלי איסורא לנדון דידן, התם מיירי בעצים שכל הנאתם הוא בכילוים, והוי כעין איסורי הנאה שאפרן מותר, אבל הכא לענין איסור אכילה דמוקצה הוי כמו שאר איסורי אכילה שנימוחו בתבשיל שאסורין אא''כ נתבטלו, ול''ש כאן ביטול כיון דהוי דשיל''מ. זה פשוט כביעתא בכותחא לכל לומדי מוקצה.
ב. התכוונתי לאכול את התבשיל ולא את העלה, שכיון שאין בו ממשות איסור כלל רק טעם, י''ל דבששים אין כלל טעם ואפילו בדשיל''מ אין לאסור.


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: יהושע ואורח אחד

התחבר  •  הרשמה