דף 1 מתוך 1

פורים קטן באדר א' מדאורייתא, ובאדר ב' מדברי קבלה, היתכן?

נשלח: 18 פברואר 2019, 21:18
על ידי רוצה לדעת
בחת"ס המצורף עולה דבר מעניין, שפורים קטן באדר א' הוא דאורייתא, וזה מתקיים ע"י שאסרו תענית והספד, ואילו באדר ב' הוא מדברי קבלה ע"י מקרא מגילה וכו',
ראה ד"ה מסמך
חתם סופר.PDF