בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?


שניאור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 672
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי שניאור » 29 יולי 2019, 07:32

יהושע כתב:
28 יולי 2019, 20:43
לא כתוב במשנה ברורה שטעם הב״ח הוא משום שיטת היריאים, רק כוונת המשנה ברורה שדעת המהריו הוא דלא כראשונים שצריך להדליק אחר פלג המנחה רק כדעת הב״ח ודעימיה שאפשר להדליק לפני פלג המנחה.
לא צריך להיות כתוב במשנ"ב כשזה כתוב בב"ח עצמו סימן רסא: המחמיר לעצמו בהכנסת שבת כדעת הרא"ם תבוא עליו ברכה וצריך לקבל עליו שבת מיד בסוף שעה כ"ב שהרי לדעתו התחלת בין השמשות הוה ב' שעות בקירוב קודם גמר צאת הכוכבים מלבד תוספת שבת דהוא בעשה מתשבתו שבתכם (ויקרא כג לב) וצריך להקדים הרבה בהכנסת שבת מקמי התחלת שקיעה והכי משמע ממה שכתב מהרא"י בתרומת הדשן סימן א' דבימי הקדמונים בקרימ"ש היו מקדימין בתפילת ערבית וקריאת שמע בערב שבת בעוד היום גדול כל כך שהיה רב העיר שהיה מהגדולים הקדמונים הוא וכל טובי הקהל עמו הולכין לטייל אחר אכילה של סעודת שבת על שפת הנהר דונא"י והיו חוזרין לבתיהם קודם הלילה עכ"ל ואין ספק שלא הקדימו כל כך זמן רב אלא לפי שהיו תופסים דעת הרא"ם עיקר בשיעור בין השמשות ועוד צריך להוסיף מחול על הקודש וכך נראה לפע"ד שדעת הרא"ם עיקר. עכ"ל הב"ח.
יהושע כתב:
28 יולי 2019, 20:47
אתה גם מסכים עם כל הדוחקים שכתב האחד בא לגור בדברי הגאונים שבגניזה הקהירית?
אני לא מסכים עם שום דבר, אני רק אומר שאין לנו יכולת לפקפק בדברי האחרונים לא ע"פ סברא ולא ע"פ גניזות וכו', ומי שחושב אחרת שיבושם לו.

ערכים:


יהושע
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1397
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי יהושע » 29 יולי 2019, 08:13

שניאור כתב:
29 יולי 2019, 07:32
יהושע כתב:
28 יולי 2019, 20:43
לא כתוב במשנה ברורה שטעם הב״ח הוא משום שיטת היריאים, רק כוונת המשנה ברורה שדעת המהריו הוא דלא כראשונים שצריך להדליק אחר פלג המנחה רק כדעת הב״ח ודעימיה שאפשר להדליק לפני פלג המנחה.
לא צריך להיות כתוב במשנ"ב כשזה כתוב בב"ח עצמו סימן רסא: המחמיר לעצמו בהכנסת שבת כדעת הרא"ם תבוא עליו ברכה וצריך לקבל עליו שבת מיד בסוף שעה כ"ב שהרי לדעתו התחלת בין השמשות הוה ב' שעות בקירוב קודם גמר צאת הכוכבים מלבד תוספת שבת דהוא בעשה מתשבתו שבתכם (ויקרא כג לב) וצריך להקדים הרבה בהכנסת שבת מקמי התחלת שקיעה והכי משמע ממה שכתב מהרא"י בתרומת הדשן סימן א' דבימי הקדמונים בקרימ"ש היו מקדימין בתפילת ערבית וקריאת שמע בערב שבת בעוד היום גדול כל כך שהיה רב העיר שהיה מהגדולים הקדמונים הוא וכל טובי הקהל עמו הולכין לטייל אחר אכילה של סעודת שבת על שפת הנהר דונא"י והיו חוזרין לבתיהם קודם הלילה עכ"ל ואין ספק שלא הקדימו כל כך זמן רב אלא לפי שהיו תופסים דעת הרא"ם עיקר בשיעור בין השמשות ועוד צריך להוסיף מחול על הקודש וכך נראה לפע"ד שדעת הרא"ם עיקר. עכ"ל הב"ח.
יהושע כתב:
28 יולי 2019, 20:47
אתה גם מסכים עם כל הדוחקים שכתב האחד בא לגור בדברי הגאונים שבגניזה הקהירית?
אני לא מסכים עם שום דבר, אני רק אומר שאין לנו יכולת לפקפק בדברי האחרונים לא ע"פ סברא ולא ע"פ גניזות וכו', ומי שחושב אחרת שיבושם לו.
זאת אומרת לדעת הב״ח אפשר גם להקל ביציאת השבת כהרא״ם? הרי הב״ח עצמו כתב בתחילת דבריו שמחמיר כהרא״ם תבא עליו ברכה, ובוודאי מה שכתב שדעת הרא״ם עיקר כוונתו רק שכיון שאבותינו נהגו להחמיר כהרא״ם כך צריך לנהוג לחומרא אבל וודאי שלא לקולא, שהרי בכל מקום הב״ח פוסק כר״ת ולא יעלה על הדעת שיקל נגד ר״ת וזה פשוט.
 
במקום שברור שהאחרונים לא ראו את כל התשובה רק הקטעים שהובאו במהרם אלשקר ואנו מוצאים את כל הכתב יד שמוכח כדברי האחרונים שסברו שאין גאונים החולקים, ובפרט שבאורחות חיים כתוב גם כן בשםרב האי גאון כר״ת, למה שלא נכריע כהני אחרונים.
 


שניאור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 672
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי שניאור » 29 יולי 2019, 16:02

יהושע כתב:
29 יולי 2019, 08:13
זאת אומרת לדעת הב״ח אפשר גם להקל ביציאת השבת כהרא״ם? הרי הב״ח עצמו כתב בתחילת דבריו שמחמיר כהרא״ם תבא עליו ברכה, ובוודאי מה שכתב שדעת הרא״ם עיקר כוונתו רק שכיון שאבותינו נהגו להחמיר כהרא״ם כך צריך לנהוג לחומרא אבל וודאי שלא לקולא, שהרי בכל מקום הב״ח פוסק כר״ת ולא יעלה על הדעת שיקל נגד ר״ת וזה פשוט.
 
איפה אמרתי להקל? סה"כ ציטטתי שכל המקור להדליק לפני הפלג הוא לסמוך על היראים.
יהושע כתב:
29 יולי 2019, 08:13
במקום שברור שהאחרונים לא ראו את כל התשובה רק הקטעים שהובאו במהרם אלשקר ואנו מוצאים את כל הכתב יד שמוכח כדברי האחרונים שסברו שאין גאונים החולקים, ובפרט שבאורחות חיים כתוב גם כן בשםרב האי גאון כר״ת, למה שלא נכריע כהני אחרונים.
גם המהר"ם אלשאקר לא ראה את כל התשובה?
וכבר ידוע מש"כ החזו"א בענין להכריע הלכה ע"פ גירסאות שמוצאים בגניזות.


יהושע
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1397
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי יהושע » 29 יולי 2019, 17:00

שניאור כתב:
29 יולי 2019, 16:02
יהושע כתב:
29 יולי 2019, 08:13
זאת אומרת לדעת הב״ח אפשר גם להקל ביציאת השבת כהרא״ם? הרי הב״ח עצמו כתב בתחילת דבריו שמחמיר כהרא״ם תבא עליו ברכה, ובוודאי מה שכתב שדעת הרא״ם עיקר כוונתו רק שכיון שאבותינו נהגו להחמיר כהרא״ם כך צריך לנהוג לחומרא אבל וודאי שלא לקולא, שהרי בכל מקום הב״ח פוסק כר״ת ולא יעלה על הדעת שיקל נגד ר״ת וזה פשוט.

איפה אמרתי להקל? סה"כ ציטטתי שכל המקור להדליק לפני הפלג הוא לסמוך על היראים.

לא לסמוך ליראים, לחוש ליראים, להדליק לפני פלג המנחה זה גם קולא. 
יהושע כתב:
29 יולי 2019, 08:13
במקום שברור שהאחרונים לא ראו את כל התשובה רק הקטעים שהובאו במהרם אלשקר ואנו מוצאים את כל הכתב יד שמוכח כדברי האחרונים שסברו שאין גאונים החולקים, ובפרט שבאורחות חיים כתוב גם כן בשםרב האי גאון כר״ת, למה שלא נכריע כהני אחרונים.
גם המהר"ם אלשאקר לא ראה את כל התשובה?

כך צריך לומר, אחרת מאוד קשה, אתה הרי טוען שכל הראשונים ורוב האחרונים לא ראוה, אז מה כ"כ מופרך שהמהרם אלשקר רק ראה קטעים ממנו. 
 

וכבר ידוע מש"כ החזו"א בענין להכריע הלכה ע"פ גירסאות שמוצאים בגניזות.
עשרות ראשונים פסקו כר"ת וכן היה המנהג עד ה מהרם אלשקר, והוא שינה את המנהג בגלל כת"י, אז אנחנו רק מחזירים המנהג הישן מאותו כתב יד. 
 


שניאור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 672
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי שניאור » 29 יולי 2019, 17:15

אם אתה רוצה לשנות מנהג (לא להחזיר כי אף אחד לא יודע מה היה המנהג) שיבושם לך.


שניאור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 672
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי שניאור » 29 יולי 2019, 17:35

עוד משהו האם אתה גם חולק ע"ז שהמהר"ם אלשאקר כתב שהרי"ף והרמב"ם ועוד סוברים כהגאונים ולא כר"ת?
אם אתה סובר כך אין לי מה לדבר איתך, כי אני לא נוהג לדבר בלימוד עם מי שאין לו בעיה לנפנף את דברי גדולי האחרונים.


יהושע
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1397
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי יהושע » 29 יולי 2019, 18:21

שניאור כתב:
29 יולי 2019, 17:35
עוד משהו האם אתה גם חולק ע"ז שהמהר"ם אלשאקר כתב שהרי"ף והרמב"ם ועוד סוברים כהגאונים ולא כר"ת?
אם אתה סובר כך אין לי מה לדבר איתך, כי אני לא נוהג לדבר בלימוד עם מי שאין לו בעיה לנפנף את דברי גדולי האחרונים.

ברור שלשון הרי והרמבם והריף משמע כהמהרם אלשקר, אבל לא מצינו כמעט בשום ראשון שיאמר כן בשם הריף והרמב"ם, גם מה שמדייק מלשון הריף והרמב"ם מצינו אותו לשון בכמה ראשונים שסוברים כר"ת כדוגמת הראש וסמג, וכנראה לא ראה ה מהרם אלשקר את הראש בתוספותיו ואת הסמ"ג. 


שניאור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 672
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי שניאור » 29 יולי 2019, 18:24

למה צריך לומר כן בשם הרי"ף והרמב"ם אם זהו חידושו של ר"ת, ומי שלא אומר כן פשוט שלא סובר כן.
נראה לי שמיצינו את הנושא.


יהושע
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1397
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי יהושע » 29 יולי 2019, 18:26

שניאור כתב:
29 יולי 2019, 17:15
אם אתה רוצה לשנות מנהג (לא להחזיר כי אף אחד לא יודע מה היה המנהג) שיבושם לך.


הפר"ח מעיד מה היה המנהג, גם הב"י והרדבז שהיו גדולי הדור וכן כל הגדולים בא"י באותו דור פסקו כר"ת ואף אחד לא הביא שיטה אחרת חוץ מהמהרם אלשקר, וגם הוא מוכח שפסק כן רק לחומרא שהרי פסק לדחות הברית ליום ראשון, אע"פ שלא כתוב בשאלה מתי אחרי השקיעה נולד. 
 


יהושע
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1397
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי יהושע » 29 יולי 2019, 18:29

שניאור כתב:
29 יולי 2019, 18:24
למה צריך לומר כן בשם הרי"ף והרמב"ם אם זהו חידושו של ר"ת, ומי שלא אומר כן פשוט שלא סובר כן.
נראה לי שמיצינו את הנושא.

איפה ראית דבר כזה שכל הראשונים יתעלמו משיטת הריף והרמב"ם, והמאירי והרן והרדבז  והשלטי גבורים כתבו להדיא שלא מוכח בריף והרמב"ם כלום, וזה חוץ ממה שכתב הרמבם בהלכות קידוש החדש שאחר השקיעה עדיין יום, ומה שתירץ המהרלבח מרפסין אגרי ולית נגר ובר נגר דיפרקיניה. 


שניאור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 672
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי שניאור » 29 יולי 2019, 18:34

כבר אמרתי מיצינו את הנושא וזהו, אין לי כוח להתווכח שוב על משהו שכבר התווכחתי כמה פעמים מה דוחק ומה לא, והאם אנו יכולים להקשות קושיות על גדולי האחרונים או לא,
לדוגמא מש"כ "לית נגר ובר גנר דיפרקיניה" לא נ"ל שהמהרלב"ח בכלל מחוייב להתייחס אליך וכן ע"ז הדרך.


שניאור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 672
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי שניאור » 29 יולי 2019, 18:36

יהושע כתב:
29 יולי 2019, 18:26
הפר"ח מעיד מה היה המנהג, גם הב"י והרדבז שהיו גדולי הדור וכן כל הגדולים בא"י באותו דור פסקו כר"ת ואף אחד לא הביא שיטה אחרת חוץ מהמהרם אלשקר, וגם הוא מוכח שפסק כן רק לחומרא שהרי פסק לדחות הברית ליום ראשון, אע"פ שלא כתוב בשאלה מתי אחרי השקיעה נולד.
1. השאלה היא לא זאת שהרי ברור שאחרי ר"ת נקטו כוותיה בהרבה מקומות, השאלה היא אם ר"ת חידש מנהג חדש ובזמנינו חזרו להמנהג הישן שהיה לפני ר"ת או לא.
2. למה אתה אומר דברים לא נכונים במהר"ם אלשאקר מפורש שהתינוק נולד אחרי השקיעה קודם שנראו ג' כוכבים


יהושע
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1397
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי יהושע » 29 יולי 2019, 23:39

שניאור כתב:
29 יולי 2019, 18:36
יהושע כתב:
29 יולי 2019, 18:26
הפר"ח מעיד מה היה המנהג, גם הב"י והרדבז שהיו גדולי הדור וכן כל הגדולים בא"י באותו דור פסקו כר"ת ואף אחד לא הביא שיטה אחרת חוץ מהמהרם אלשקר, וגם הוא מוכח שפסק כן רק לחומרא שהרי פסק לדחות הברית ליום ראשון, אע"פ שלא כתוב בשאלה מתי אחרי השקיעה נולד.
1. השאלה היא לא זאת שהרי ברור שאחרי ר"ת נקטו כוותיה בהרבה מקומות, השאלה היא אם ר"ת חידש מנהג חדש ובזמנינו חזרו להמנהג הישן שהיה לפני ר"ת או לא.
2. למה אתה אומר דברים לא נכונים במהר"ם אלשאקר מפורש שהתינוק נולד אחרי השקיעה קודם שנראו ג' כוכבים
1. מה נפק"מ מה נהגו לפני ר"ת. העיקר שהמהר"ם אלשאקר שינה מנהג של מאות בשנים ע"פ כתב יד. 

2. לאיזה צאת הכוכבים התכוון השואל? של שיטת הגאונים או ר"ת? אם נתכוון לשיטת הגאונים אז למה כתב המהרם אלשקר שכתבו שלא בדקדוק? אלא מאי או שנתכוונו לצאת דר"ת ועל זה כתב שהיא שלא בדקדוק שהרי נפק"מ גדולה לשיטת הגאונים אם סמוך לשקיעה או אחר צאת דהגאונים, או שזה גופא אומר ה מהרם אלשקר שלא כתבו איזה צאת התכוונו, עכ"פ כיון שלא ברור אם היה לפני צאת ד הגאונים או אחר למה פסק בפשיטות לדחות ליום ראשון? 
 


יהושע
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1397
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי יהושע » 29 יולי 2019, 23:43

שניאור כתב:
29 יולי 2019, 18:34
כבר אמרתי מיצינו את הנושא וזהו, אין לי כוח להתווכח שוב על משהו שכבר התווכחתי כמה פעמים מה דוחק ומה לא, והאם אנו יכולים להקשות קושיות על גדולי האחרונים או לא,
לדוגמא מש"כ "לית נגר ובר גנר דיפרקיניה" לא נ"ל שהמהרלב"ח בכלל מחוייב להתייחס אליך וכן ע"ז הדרך.

אני לא באתי לחלוק על המהרלבח, רק שאי אפשר להתעלם שדעת רוב ככל הראשונים וגדולי אחרונים שדעת הריף והרמב"ם לא סותר לר"ת, רק כמה אחרונים ניסו לדחוק בדוחק גדול ברמבם והגאונים שחולקים על ר"ת. 


תורתך
Articles: 0
הודעות: 40
הצטרף: 26 מרץ 2019, 02:49
נתן תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי תורתך » 30 יולי 2019, 00:24

שניאור כתב:
29 יולי 2019, 18:24
למה צריך לומר כן בשם הרי"ף והרמב"ם אם זהו חידושו של ר"ת, ומי שלא אומר כן פשוט שלא סובר כן.
נראה לי שמיצינו את הנושא.
ככה זה, כשענו לך כאן תשובות ענייניות לאורך כל האשכול כולו פתאום אתה יודע לכתוב "נראה לי שמיצינו את הנושא" "אין לי מה לדבר איתך" "שיבושם לך" "לא נ"ל שהמהרלב"ח בכלל מחוייב להתייחס אליך וכן ע"ז הדרך", ועוד לשונות, ואין לך כבר יותר איך להצטדק, כי כל המקורות אומרים לך הפוך מהעקשנות הזו שקשקשת . זה רק מראה עד כמה אתה מודה וחוזר ומודה לכל החברים (כולל אלו שבאשכולות אחרים) שמבינים אחרת ממך שהם והם אלו הצודקים בהבנתם ,  ואילו אתה? 
כל אחד מבין כעת עם מי יש לו עסק.  

היושר ינצח. נקודה. 

מומלץ שלא תעלה את הגיחוכים כדי שנוכל להירגע מהשעשוע הרב של אותו אחד שעשה לכולם בבית אהרון וישראל 
 


האחד בא לגור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 219 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 יולי 2019, 00:30

 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...)

בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראית כל זמן שפני מזרח מאדימים עד שיעור זמן של פלגא דדנקא אחרי שקיעה הניראת - הוא יום גמור, וסייעו הגאונים את דברי רב יוסף מהמימרא של כוכב אחד יום, וכתבו שאף לרבה כך הוא מעיקר הדין .


תורתך
Articles: 0
הודעות: 40
הצטרף: 26 מרץ 2019, 02:49
נתן תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי תורתך » 30 יולי 2019, 00:41

האחד בא לגור כתב:
30 יולי 2019, 00:30
 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...)

בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראית כל זמן שפני מזרח מאדימים עד שיעור זמן של פלגא דדנקא אחרי שקיעה הניראת - הוא יום גמור, וסייעו הגאונים את דברי רב יוסף מהמימרא של כוכב אחד יום, וכתבו שאף לרבה כך הוא מעיקר הדין .
חחח, ננציח את התגובה ונשאירנה לבאים אחרינו. שישפטו בתום ליבם עם איזה תגובות של קשקושים הם מתעניינים ולומדים 
שמחתנו.
תודה.

 


האחד בא לגור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 219 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 יולי 2019, 00:44

תורתך כתב:
30 יולי 2019, 00:41
האחד בא לגור כתב:
30 יולי 2019, 00:30
 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...)

בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראית כל זמן שפני מזרח מאדימים עד שיעור זמן של פלגא דדנקא אחרי שקיעה הניראת - הוא יום גמור, וסייעו הגאונים את דברי רב יוסף מהמימרא של כוכב אחד יום, וכתבו שאף לרבה כך הוא מעיקר הדין .
חחח, ננציח את התגובה ונשאירנה לבאים אחרינו. שישפטו בתום ליבם עם איזה תגובות של קשקושים הם מתעניינים ולומדים 
שמחתנו.
תודה.


אדון נכבד, עקב כך שאתה כותב תגובות מאוד עניניות, מנומקות  ומלאות תוכן להפליא, הרינו להצדיע לך ולומר אכן דברך עמוקים ונכונים מלאי הגיון וטענות עמוקות, חזק ואמץ חילך לאורייתא .
 


תורתך
Articles: 0
הודעות: 40
הצטרף: 26 מרץ 2019, 02:49
נתן תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי תורתך » 30 יולי 2019, 00:55

האחד בא לגור כתב:
30 יולי 2019, 00:44
תורתך כתב:
30 יולי 2019, 00:41
האחד בא לגור כתב:
30 יולי 2019, 00:30
 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...)

בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראית כל זמן שפני מזרח מאדימים עד שיעור זמן של פלגא דדנקא אחרי שקיעה הניראת - הוא יום גמור, וסייעו הגאונים את דברי רב יוסף מהמימרא של כוכב אחד יום, וכתבו שאף לרבה כך הוא מעיקר הדין .
חחח, ננציח את התגובה ונשאירנה לבאים אחרינו. שישפטו בתום ליבם עם איזה תגובות של קשקושים הם מתעניינים ולומדים 
שמחתנו.
תודה.
אדון נכבד, עקב כך שאתה כותב תגובות מאוד עניניות, מנומקות  ומלאות תוכן להפליא, הרינו להצדיע לך ולומר אכן דברך עמוקים ונכונים מלאי הגיון וטענות עמוקות, חזק ואמץ חילך לאורייתא .
פלא שעכשיו אתה מסתפק בשורה וקצת בתשבחת

לדבורה אומרים לא מעוקצך ולא מדבשך 

מיצינו.


האחד בא לגור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 219 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 יולי 2019, 01:03

תורתך כתב:
30 יולי 2019, 00:55
פלא שעכשיו אתה מסתפק בשורה וקצת בתשבחת

לדבורה אומרים לא מעוקצך ולא מדבשך 
מיצינו
האחד בא לגור כתב:
30 יולי 2019, 00:44
אדון נכבד, עקב כך שאתה כותב תגובות מאוד עניניות, מנומקות  ומלאות תוכן להפליא, הרינו להצדיע לך ולומר אכן דברך עמוקים ונכונים מלאי הגיון וטענות עמוקות, חזק ואמץ חילך לאורייתא .


 


חדא
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 232
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 75 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי חדא » 30 יולי 2019, 01:33

נבקש מהעורכים לחסום משתמשים שלא מגיבים ענינית, מלבד מחיקת דבריהם כמובן, וזאת לתועלת הכלל.


שניאור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 672
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי שניאור » 30 יולי 2019, 07:16

תורתך כתב:
30 יולי 2019, 00:24
ככה זה, כשענו לך כאן תשובות ענייניות לאורך כל האשכול כולו פתאום אתה יודע לכתוב "נראה לי שמיצינו את הנושא" "אין לי מה לדבר איתך" "שיבושם לך" "לא נ"ל שהמהרלב"ח בכלל מחוייב להתייחס אליך וכן ע"ז הדרך", ועוד לשונות, ואין לך כבר יותר איך להצטדק, כי כל המקורות אומרים לך הפוך מהעקשנות הזו שקשקשת . זה רק מראה עד כמה אתה מודה וחוזר ומודה לכל החברים (כולל אלו שבאשכולות אחרים) שמבינים אחרת ממך שהם והם אלו הצודקים בהבנתם ,  ואילו אתה? 
כל אחד מבין כעת עם מי יש לו עסק.  

היושר ינצח. נקודה. 

מומלץ שלא תעלה את הגיחוכים כדי שנוכל להירגע מהשעשוע הרב של אותו אחד שעשה לכולם בבית אהרון וישראל
לא יודע מה נטפלת אלי, זו פעם ראשונה שאני מתעסק בענין הזה פה בפורום, ואין לי מושג למה החלטת שאני זה שלא מדבר לענין, ועדיין לא ראיתי שום מקורות ושום דבר שמפריך את שיטת הגאונים רק מקורות מגניזה וכו', ושוב אני גם לא חושב שזה נכון להגיד שאין ראשונים הכותבים כר"ת, אם כי כמה אחרונים כתבו שרוב ראשונים סוברים כהגאונים, ואני יודע שיש לדון בדבריהם, עם זאת כמו שכבר כתבתי באחת ההודעות למעלה אינני מסוגל לחשוב אפילו שיש בדורינו כאלה שחושבים שבכוחם לחלוק על גדולי האחרונים שאומרים שיש הרבה ראשונים כהגאונים, ולא משנה מאיזה טעם שיהיה, והדבר פשוט בעיני, ולכן כתבתי שמיצינו את הנושא, ואיך כתבת היושר ינצח, ואמת הוא כמו שהוא ניצח עד עכשיו שרוב כלל ישראל לא חוששים לשיטת ר"ת כלל (אני בעצמי לא קשור לנושא משום צורה כי אצלי בבית מחמירים על שיטת ר"ת בכל דבר וענין, ומ"מ האמת אהובה מכל).


יהושע
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1397
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי יהושע » 30 יולי 2019, 08:16

האחד בא לגור כתב:
30 יולי 2019, 00:30
 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...)

בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראית כל זמן שפני מזרח מאדימים עד שיעור זמן של פלגא דדנקא אחרי שקיעה הניראת - הוא יום גמור, וסייעו הגאונים את דברי רב יוסף מהמימרא של כוכב אחד יום, וכתבו שאף לרבה כך הוא מעיקר הדין .

מה פשר הזלזול בעצמך פעם אחר פעם ע״י זלזול באחרים, אנחנו פה בגן ילדים?
לעצם העניין תעשה סקר בפורום כמה אנשים שעיינו בתשובת הגאונים היטב וחושבים שאין דוחק בגאונים לפרשם דלא כר״ת.

הרמב״ם לא פוסק כרבי יוסף כי הוא כותב בהלכות שבת שמהשקיעה זה הוא בין השמשות האמור בכל מקום, ועוד שלפי דבריך כוכב שני יוצא שתי דקות אחר השקיעה, והרי בכל התצפיות שעשו לא ראו יוצא שום כוכב לפני שבע דקות אחרי השקיעה (ואגב זה עוד ראיה שאי אפשר ללמוד בגאונים דלא כר״ת) ועוד והיא העיקר הרי כתב הרמבם בהלכות קדוש החודש שזמן הכי מוקדם שרואים הלבנה בחידושה זה 17 דקות אחרי השקיעה, והרי לדבריך הרמבם קורא לשקיעה שתי דקות אחר השקיעה נמצא שכוכב שני יוצא לא לפני 19 דקות אחר השקיעה והרי אז כבר אחר צאת הכוכבים להגאונים, ועכ״פ גם אם נאמר 17 דקות לא שתי דקות.

ועוד הרי הרמבם בהלכות תרומות כותב שבזמן צאת הכוכבים נוהר הרקיע מן האור לגמרי, והרי שליש שעה אחר השקיעה הרקיע במערב מזהיר כבאמצע היום, וזמן העלות השחר כתב הרמבם שהוא כשמתחיל האור ברקיע במזרח, ואיך בזמן עלות השחר מקרי שיש כבר אור ברקיע ושליש שיה אחר השקיעה מקרי שנטהר הרקיע מן האור לגמרי? רק כל הדוחקים כשרים העיקר שלא נזוז מאמונת חכמים בכמה אחרונים שכתבו ששיטת הרמבם כמו ״שיטת הגאונים״.


שניאור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 672
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי שניאור » 30 יולי 2019, 12:43

יהושע כתב:
30 יולי 2019, 08:16
רק כל הדוחקים כשרים העיקר שלא נזוז מאמונת חכמים בכמה אחרונים שכתבו ששיטת הרמבם כמו ״שיטת הגאונים״
אכן כך לימדו אותנו, ואם זה לא מוצא חן בעיניך אתה יכול ללכת לחפש לך תורה אחרת (אולי אצל המזרחי).


האחד בא לגור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 219 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 יולי 2019, 13:50

יהושע כתב:
30 יולי 2019, 08:16
האחד בא לגור כתב:
30 יולי 2019, 00:30
 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...)

בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראית כל זמן שפני מזרח מאדימים עד שיעור זמן של פלגא דדנקא אחרי שקיעה הניראת - הוא יום גמור, וסייעו הגאונים את דברי רב יוסף מהמימרא של כוכב אחד יום, וכתבו שאף לרבה כך הוא מעיקר הדין .

מה פשר הזלזול בעצמך פעם אחר פעם ע״י זלזול באחרים, אנחנו פה בגן ילדים?
לעצם העניין תעשה סקר בפורום כמה אנשים שעיינו בתשובת הגאונים היטב וחושבים שאין דוחק בגאונים לפרשם דלא כר״ת.
מי שמתנהג כמו ילד קטן זה מי שחושב שאם הוא יחזור על אותו דבר כמו ילד קטן  כמה שיותר פעמים זה ישכנע מישהו ,ולא מי ששם מולו מראה  ....
תעשה סקר איפה שאתה רוצה (מלבד אצל בעלי אג'נדות למיניהם שחושבים גם שהגאון מזויף והגר"ז מזויף וכו' וכו' )ותברר האם יש מישהו שחושב שלא מפורש בדברי הגאונים דלא כר"ת 
הרמב״ם לא פוסק כרבי יוסף כי הוא כותב בהלכות שבת שמהשקיעה זה הוא בין השמשות האמור בכל מקום, ועוד שלפי דבריך כוכב שני יוצא שתי דקות אחר השקיעה, והרי בכל התצפיות שעשו לא ראו יוצא שום כוכב לפני שבע דקות אחרי השקיעה (ואגב זה עוד ראיה שאי אפשר ללמוד בגאונים דלא כר״ת)
הרמב"ם בפירוש המשניות פסק להדיא שמואל כך שלענין שבת החמיר, השאלה מהכוכב השני  לא קשורה לרמב"ם אלא לגמרא   וכבר הסברתי לעיל ,אבל אולי  אתה לשיטתך שכשמדברים על האם דעת אחד הראשונים האם סובר כר"ת או לא אתה מנסה להביא ראיות מהגמרא ...  
ועוד והיא העיקר הרי כתב הרמבם בהלכות קדוש החודש שזמן הכי מוקדם שרואים הלבנה בחידושה זה 17 דקות אחרי השקיעה, והרי לדבריך הרמבם קורא לשקיעה שתי דקות אחר השקיעה נמצא שכוכב שני יוצא לא לפני 19 דקות אחר השקיעה והרי אז כבר אחר צאת הכוכבים להגאונים, ועכ״פ גם אם נאמר 17 דקות לא שתי דקות.

שאלה חסרת פשר וקשר שקיעה היא בשקיעת העגולה כדברי הגאונים, ברמב"ם כתוב שעד 17 דקות  משקיעת העגולה אפשר לראות את הלבנה ,ועדיין לא נראו שלש כוכבים .
ועוד הרי הרמבם בהלכות תרומות כותב שבזמן צאת הכוכבים נוהר הרקיע מן האור לגמרי, והרי שליש שעה אחר השקיעה הרקיע במערב מזהיר כבאמצע היום, וזמן העלות השחר כתב הרמבם שהוא כשמתחיל האור ברקיע במזרח, ואיך בזמן עלות השחר מקרי שיש כבר אור ברקיע ושליש שיה אחר השקיעה מקרי שנטהר הרקיע מן האור לגמרי? רק כל הדוחקים כשרים העיקר שלא נזוז מאמונת חכמים בכמה אחרונים שכתבו ששיטת הרמבם כמו ״שיטת הגאונים״.
אם אפשר להמציא אז למה לא ? הנייר סובל הכל ...
ז"ל הרמב"ם :
אין הטמאים אוכלין בתרומה עד שיעריב שמשן ויצאו שלשה כוכבים /בינוניים וזה העת כמו שליש שעה/ אחר שקיעת החמה שנאמר ובא השמש וטהר עד שיטהר הרקיע מן האור 
והן הן דברי הגמרא ומאי וטהר - טהר יומא 
רק כל ההמצאות ובלבולי המוח כשר העיקר שנוכל לומר שהרמב"ם דלא כפשוטו, ואף אחד לא חולק על ר"ת ..


 


יהושע
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1397
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי יהושע » 30 יולי 2019, 15:47

שניאור כתב:
30 יולי 2019, 12:43
יהושע כתב:
30 יולי 2019, 08:16
רק כל הדוחקים כשרים העיקר שלא נזוז מאמונת חכמים בכמה אחרונים שכתבו ששיטת הרמבם כמו ״שיטת הגאונים״
אכן כך לימדו אותנו, ואם זה לא מוצא חן בעיניך אתה יכול ללכת לחפש לך תורה אחרת (אולי אצל המזרחי).

מי לימד אותך דבר כזה שכשהאחרונים לא ראו את כל התשובה שמוכח שם אחרת מדבריהם עדיין צריך להאמין באמונה שלמה בדבריהם על אף שהרבה חולקים? 


יהושע
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1397
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי יהושע » 30 יולי 2019, 15:51

האחד בא לגור כתב:
30 יולי 2019, 13:50
יהושע כתב:
30 יולי 2019, 08:16
האחד בא לגור כתב:
30 יולי 2019, 00:30
 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...)

בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראית כל זמן שפני מזרח מאדימים עד שיעור זמן של פלגא דדנקא אחרי שקיעה הניראת - הוא יום גמור, וסייעו הגאונים את דברי רב יוסף מהמימרא של כוכב אחד יום, וכתבו שאף לרבה כך הוא מעיקר הדין .

מה פשר הזלזול בעצמך פעם אחר פעם ע״י זלזול באחרים, אנחנו פה בגן ילדים?
לעצם העניין תעשה סקר בפורום כמה אנשים שעיינו בתשובת הגאונים היטב וחושבים שאין דוחק בגאונים לפרשם דלא כר״ת.
מי שמתנהג כמו ילד קטן זה מי שחושב שאם הוא יחזור על אותו דבר כמו ילד קטן  כמה שיותר פעמים זה ישכנע מישהו ,ולא מי ששם מולו מראה  ....
תעשה סקר איפה שאתה רוצה (מלבד אצל בעלי אג'נדות למיניהם שחושבים גם שהגאון מזויף והגר"ז מזויף וכו' וכו' )ותברר האם יש מישהו שחושב שלא מפורש בדברי הגאונים דלא כר"ת 
הרמב״ם לא פוסק כרבי יוסף כי הוא כותב בהלכות שבת שמהשקיעה זה הוא בין השמשות האמור בכל מקום, ועוד שלפי דבריך כוכב שני יוצא שתי דקות אחר השקיעה, והרי בכל התצפיות שעשו לא ראו יוצא שום כוכב לפני שבע דקות אחרי השקיעה (ואגב זה עוד ראיה שאי אפשר ללמוד בגאונים דלא כר״ת)
הרמב"ם בפירוש המשניות פסק להדיא שמואל כך שלענין שבת החמיר, השאלה מהכוכב השני  לא קשורה לרמב"ם אלא לגמרא   וכבר הסברתי לעיל ,אבל אולי  אתה לשיטתך שכשמדברים על האם דעת אחד הראשונים האם סובר כר"ת או לא אתה מנסה להביא ראיות מהגמרא ...  
ועוד והיא העיקר הרי כתב הרמבם בהלכות קדוש החודש שזמן הכי מוקדם שרואים הלבנה בחידושה זה 17 דקות אחרי השקיעה, והרי לדבריך הרמבם קורא לשקיעה שתי דקות אחר השקיעה נמצא שכוכב שני יוצא לא לפני 19 דקות אחר השקיעה והרי אז כבר אחר צאת הכוכבים להגאונים, ועכ״פ גם אם נאמר 17 דקות לא שתי דקות.

שאלה חסרת פשר וקשר שקיעה היא בשקיעת העגולה כדברי הגאונים, ברמב"ם כתוב שעד 17 דקות  משקיעת העגולה אפשר לראות את הלבנה ,ועדיין לא נראו שלש כוכבים .
ועוד הרי הרמבם בהלכות תרומות כותב שבזמן צאת הכוכבים נוהר הרקיע מן האור לגמרי, והרי שליש שעה אחר השקיעה הרקיע במערב מזהיר כבאמצע היום, וזמן העלות השחר כתב הרמבם שהוא כשמתחיל האור ברקיע במזרח, ואיך בזמן עלות השחר מקרי שיש כבר אור ברקיע ושליש שיה אחר השקיעה מקרי שנטהר הרקיע מן האור לגמרי? רק כל הדוחקים כשרים העיקר שלא נזוז מאמונת חכמים בכמה אחרונים שכתבו ששיטת הרמבם כמו ״שיטת הגאונים״.
אם אפשר להמציא אז למה לא ? הנייר סובל הכל ...
ז"ל הרמב"ם :
אין הטמאים אוכלין בתרומה עד שיעריב שמשן ויצאו שלשה כוכבים /בינוניים וזה העת כמו שליש שעה/ אחר שקיעת החמה שנאמר ובא השמש וטהר עד שיטהר הרקיע מן האור 
והן הן דברי הגמרא ומאי וטהר - טהר יומא 
רק כל ההמצאות ובלבולי המוח כשר העיקר שנוכל לומר שהרמב"ם דלא כפשוטו, ואף אחד לא חולק על ר"ת ..מישהו מבין מה שהאחד בא לגור אומר? 
 


האחד בא לגור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 219 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 יולי 2019, 16:21

אכן, מי שצריך כל פעם שיסבירו לו חמש הודעות פעם אחרי פעם ורק אז הוא מבין מה מדברים איתו , גם עכשיו לא מבין אחרי פעם אחת .


שניאור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 672
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי שניאור » 30 יולי 2019, 18:33

יהושע כתב:
30 יולי 2019, 15:47
מי לימד אותך דבר כזה שכשהאחרונים לא ראו את כל התשובה שמוכח שם אחרת מדבריהם עדיין צריך להאמין באמונה שלמה בדבריהם על אף שהרבה חולקים?
ידעתי שזה יגיע בסוף, כי כל מי שדיברתי איתו בנושא הזה טען את הטענה הזאת, והתשובה פשוטה קודם מניחים הנחה שהאחרונים לא ראו את כל התשובה (כי הרי איך יכול להיות שראו ואעפ"כ כתבו שהגאונים דלא כר"ת) ואח"כ אומרים אם הם לא ראו אז מה ראיה מדבריהם, לדידי פשוט שהמהר"ם אלשאקר לא ראה חצי תשובה אלא את כל התשובה.
[וזה לא קשור לאמונה שלימה או לא, כי אם מבינים שהפשטות היא מה שאנו קוראים שקיעה ראשונה ור"ת הוא זה שחידש שיש שתי שקיעות אז מי שלא כותב את זה (עכ"פ לפני ר"ת בוודאי) הוא לא סובר כן.]
וכן אני מבין מה שהאחד בא לגור אומר, אני לא אומר שדבריו מוכרחים אבל הם מתרצים די טוב את דברי הרמב"ם, אל תבקש ממני להסביר כי אין לי כוח.


זכרונות
Articles: 0
הודעות: 156
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שליחה על ידי זכרונות » 01 אוגוסט 2019, 21:34

בס"ד
הדיונים באשכול זה מאד חשובים וגם אם פה ושם נאמרו דברים בצורה חריפה עדיין הדבר נסבל הגם שפשוט שכדאי מאד להשתדל לכתוב בצורה מכובדת
בענין דעת הגאונים האם הם אמרו אחרת מדעתו של ר"ת? לכאורה מקובל שיש שיטת הגאונים והיא שביהש"מ מתחיל מהשקיעה הראשונה וזמן ביהש"מ לפי הגמ' הוא ג' רבעי מיל
למעשה יש פה הרבה הטוענים ובצדק, שלא מצאנו בגאונים שום מקור לשיטה הזו ואדרבא מצאנו הרבה ראשונים שהביאו את דעת רה"ג שזמן צאה"כ הוא ד' או ה' מיל אחרי תחילת השקיעה, וכאן הבן שואל מה באמת המקור של דעת רב האי גאון שבשמו נבנה שיטת הגאונים
כדאי להקדים פרט חשוב לפני שנכנסים לסוגיא, והיא, מושג שקיעת החמה בכל הש"ס וכן בראשונים, לא מדובר בנקודת זמן של רגע כממרא בו הנקודה העליונה של השמש שוקעת, אלא כל משך הזמן מתחילת השקיעה שהכוונה לשקיעת גוף החמה עד שקיעת אור החמה בצאה"כ נקראת שקיעת החמה, והזמן הוא ד' מיל בקו המשוה וביומי ניסן ותשרי, ובשפה שמדובר כיום הוא כשהשמש 18 מעלות תחת האופק, ולפי דעת הראשונים תמיד הכוונה לסוף זמן זה, פירוש שקיעת החמה בכל ווריאציה היא צאה"כ, למעט היכן שהמילה שאחרי שקיעת החמה מפרשת הפוך, כגון משקיעת החמה עד צאה"כ, וכן משתשקע החמה כ"ז שפני מזרח מאדימין, ולמעט דעת תוס' וסיעתו המפרשים, שקיעה = תחילת שקיעה, משתשקע = שקיעה שניה או צאה"כ, והדברים מוכרחים שהרי בגמ', בשקיעת החמה עובר על, השבת העבוט, ביומו תתן שכרו, המניח תפילין, ועוד, ועוד, ולפי רב יוסף עדיין יום כ"ז שפני מזרח מאדימין ולפי רבי יוסי הרי גם כשהכסיף העליון עדיין יום גמור ולא יתכן לומר ששקיעת החמה הכוונה לשקיעה הראשונה, כי לא יתכן לומר עובר, לא מיבעי לפי רבי יוסי ולפי רב יוסף שלדבריהם עדיין יום גמור, אלא גם לפי רבה שאז מתחיל ביהש"מ והיא ספק יום ספק לילה, לא שייך לומר עובר בתחילת ביהש"מ, אלא פשוט ששקיעת החמה בגמ', הכוונה לסוף שקיעתה שאז מתחיל לילה הוודאי והוא צאה"כ
ומעתה נעבור למקור שיטת הגאונים, שהראשון שהזכירם וטבע את המושג, הוא מהר"ם אלאשקר בתשובה צו עיין שם, וכל הבאים אחריו המזכירים את שיטת הגאונים, סמכו על הבנת המהר"ם אלאשקר, ואף אחד לא ציטט את דברי הגאונים ממקור ראשון זולת מהמהר"ם אלאשקר וגם היו כאלה שהזכירו סתם שיטת הגאונים ללא שום מקור, אבל המקור הוא בפשטות שו"ת מהרם אלשקר
מהר"ם אלאשקר הניח שתי הנחות שלכאורה אינן מחויבות, א. שהמושג שקיעת החמה היא נקודתית, ז"א כ"ז שרואים משהוא מהשמש עדיין לא שקעה החמה, וכשנעלמת הנקודה האחרונה של השמש, זה נקרא גמר שקיעת החמה
בתשובה הנ"ל מהר"ם מקשה על ראשונים שהזכירו בשיטת ר"ת שקיעה שניה, ולהבנתו בדעת ר"ת, שיש שתי שקיעות, ואיך יתכן שהשמש תשקע פעמים, לכן הוא מניח עוד הנחה שבהכרח שר"ת הבין שהשמש בלילה עולה למעלה מן הרקיע שמעל לראשינו, (וכפי שהרבה הבינו שזו היא דעת חכמי ישראל החולקים עם חכמי אומוה"ע שאומרים שהשמש בלילה היא למטה מן הקרקע) וכשגומרת עלייתה ופונה ממערב למזרח היא השקיעה השניה,
במציאות לא שייך לומר שהשמש בלילה עולה למעלה מן הרקיע שמעל לראשינו, ולכן יצא מהר"ם אלשקר חוצץ נגד דעת ר"ת והביא ראיות מתשובת רב האי גאון שאומר מפורש, שלא יתכן במציאות שהשמש עולה בלילה מעל לרקיע
לפי זה שמפורש בדברי הגאונים שהשמש שוקעת תחת הארץ, טוען המהר"ם שלא שייך שתי שקיעות ובהכרח שיש רק שקיעה אחת, וזאת היא השקיעה שאנו רואים, ולפי דברי הגמ' שמשתשקע החמה הוה ביהש"מ וזמנו עד צאה"כ ג' רבעי מיל, הרי שמפורש בדברי הגאונים לפי הבנת המהר"ם שמהשקיעה מתחיל ביהש"מ ונגמר אחרי ג' רבעי מיל
אבל אם נניח, א. ששקיעה הוא משך כל שקיעת האור של השמש ב. ששקיעה השניה פירושו, זמן שני בתוך השקיעה, שאורכו של כל השקיעה לפי דברי רבי יהודה ד' מיל, והשקיעה השניה היא ג' רבעי מיל לפני סוף השקיעה, ובסוף השקיעה הוה צאה"כ ואין שום קשר בין שקיעה שניה לבין חמה מעל הרקיע הרי שכל דברי רב האי גאון שטוען בחוזקה שהשמש לא עולה למעלה, לא קשור כלל לכל שיטת ר"ת כי שיטת ר"ת לא בנויה על להיכן השמש שוקעת אלא כמה זמן לוקח לאור השמש לשקוע
ובכן נשאלת מה בעצם כן אמר רב האי, ונקדים, בגמ' איתא דעולא ורבא סוברים שהזמן מהשקיעה עד צאה"כ הוא ה' מיל ושאר היום הוא ל' מיל והגמ' מקשה מדברי רבי יהודה שאומר שהזמן מהשקיעה עד צאה"כ ד' מיל ושאר היום לב מיל, ומסקנת הגמ' תיובתא דרבא ועולא תיובתא ע"כ ורש"י מסביר שהתיובתא הוא מ- לב מיל על ל מיל
בשו"ת מהר"ם אלשקר סימן צו, בפתיחת תשובת הגאונים
"ודעו דאע"ג דהך בריתא דפסחים דר' יהודה תיובתא לעולא ולרבא ליתה להך בריתא ולא לדרבה דבין רבי יהודה בין רבה סבירא להו הרקיע עשוי כקובה והגלגל קבוע הוא והמזלו' חוזרין והחמה היא בעצמה המהלכת ביום למטה מן הרקיע מן המזרח למערב וכשמגעת לסופו נכנסת לעוביו וזו היא שקיעתה ומהלכ' על כל עוביו של רקיע וכשמגעת לסוף עביו הכוכבים נראים ומהלכת למעלה מן הרקיע כל הלילה מן המערב למזרח וכשמגעת לסופו נכנסת ומהלכת בעוביו ולאלתר עולה עמוד השחר וכשמגעת לסוף עביו מנצת על הארץ ולפי' כששערו חשוכא וקדומא כמה הוא ממהלך שאר היום אמרו כי עביה של רקיע כמהלך חשכא וקדמא ושאר הרקיע כמהלך היום. וליתה להא מילתא מכמה אנפי לפי שאינו רקיע אחד וכו'."
בתחילת דבריו אנו רואים, שרבא ועולא לא איתותבו, ולכן מוכרח שהלכה כדבריהם שמשך הנשף הוא ה' מיל, ולא ד' מיל כדעת רבי יהודה, ובהמשך כתב ולפיכך כששערו חשוכא וקדומא ....אמרו כי עביה של רקיע כמהלך חשכא וקדמא ...... וליתה להא מילתא ז"א שעצם השיעור של קדמא וחשכא נכון אבל לומר שזה מראה על עובי הרקיע לא מסתבר לו כי אין השמש עולה בעובי הרקיע אלא שוקעת תחת הארץ
לכאורה הדברים תמוהים א. אם קדמא וחשוכא הוא ד' מיל למה רבא ועולא שאומרים ה' מיל לא איתותבו? ב. אם ד' מיל הוא נכון מה הבעיה אם רבי יהודה סובר שהשמש עולה למעלה או יורדת למטה? אלא פשרא דהאי מילתא, שאם נאמר שהשמש עולה למעלה, יוצא שיש רק שקיעה אחת בכל העולם וזמן הנשף גם שוה בכל העולם, וזה נגד המציאות, אבל אם השמש יורדת בלילה כפי המציאות, הרי שגם רבי יהודה וגם רבא ועולא צודקים, כי רבי יהודה מדבר על קו המשוה ושם השמש יורדת 18 מעלות ב 72 דקות ורבא ועולא דברו על ארץ ישראל ושם השמש שוקעת 18 מעלות בכ 90 דקות, לפי דברינו נבין שטענת השואל היתה, היות ולפי דברי הגמ' רבא ועולא איתותבו ולכן הלכה כרבי יהודה ובדבריו יש עובי הרקיע ולפי זה יצא שבכל מקום וזמן צאה"כ הוא אחרי ד' מיל ללא שינוי, ולכן בא תשובת רב האי, שאומנם בקו המשוה ובימים השוים אכן צאה"כ הוא אחרי ד' מיל, אבל הדבר משתנה לפי המקום והזמן.
התשובה השניה של רב האי בתשובת מהרם אלשקר מדבר על שקיעת החמה, ומתפרש גם על שקיעה שניה, כך שאין ממנה שום הוכחה נגד דעת ר"ת

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • "הגאונים" האם סוברים כר"ת לגבי צאת הכוכבים או "כשיטת הגאונים המקובלת"
  על ידי ינון בר כוכבא » 14 ינואר 2020, 01:40 » ב עקב
  2 תגובות
  46 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יהושע
  14 ינואר 2020, 11:56
 • איזהו בין השמשות - מקצת הקושיות
  על ידי סתם יעקב » 05 ספטמבר 2019, 13:40 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  54 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סתם יעקב
  05 ספטמבר 2019, 13:40
 • מהו בין השמשות
  על ידי סתם יעקב » 27 אוקטובר 2019, 18:48 » ב הלכה ומנהג
  2 תגובות
  62 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סתם יעקב
  28 אוקטובר 2019, 13:41
 • מהו בין השמשות לרבי יהודה
  על ידי סתם יעקב » 07 נובמבר 2019, 17:21 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  38 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סתם יעקב
  07 נובמבר 2019, 17:21
 • מהו בין השמשות לרבי נחמיה
  על ידי סתם יעקב » 13 נובמבר 2019, 18:25 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  28 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סתם יעקב
  13 נובמבר 2019, 18:25

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot], Google [Bot], HaimL, אברהם העברי, טוב להודות, מנצפך, סלקא דעתך | 5 אורחים