שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1839
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 15 ינואר 2019, 16:43

אברך כולל כתב:
האחד בא לגור כתב:
אאא כתב:גם אם מיל יהיה 24 דקות, וג' רבעי מיל יהיה 18 דקות, זה עדיין לא יתכן. ואף אחד לא נוהג כך.
הרי עדיין ממש אור בחוץ בזמן הזה. כל אחד יסתכל ויראה [עדיף במקום שאין תאורת רחוב].
זה לא נכון, אי אפשר כלל למדוד את זה במקומות ישוב גם אם אין תאורה האור משפיע גם ממרחק מאוד גדול ,המקום היחיד למדוד זאת זה בלב המדבר במקום חשוך לחלוטין,
ואכן קראתי מאמר של אחד שהלך לבדוק במדבר,וראה אחרי בסביבות 17 דקות ,שלושה כוכבים .
יש גם תוכנה של הדמיה במחשב לבדוק את זה, ואכן שמעתי שאפשר לראות שם אחרי הזמן של הגאונים שלש כוכבים.
הבעיה היא שלא צריך ג' כוכבים סתם רק ג' בינונים. ובוודאי שהג' הראשונים אינם בינונים
אאא כתב: עכ"פ ברור ש[השיטה הנקראת בטעות] "שיטת הגאונים" הוא נגד המציאות.


שהרי לא יתכן לומר ש-13.5 דקות אחר השקיעה הוא לילה גמור לכל דבר.
[ואין ולא היה אף אחד שעשה מלאכות בזמן הזה במוצ"ש].

וגם לא יתכן ש-18 דקות אחר השקיעה יהיה לילה גמור.
למה נקראת בטעות שי' הגאונים. הרי המהר"ם אלשקר בונה שי' על רב שרירא ורב האי ורב נסים גאון
כנראה שהוא מתכוון שהוכחת מהרם אלשקר זה ממה שכתבו הגאונים שהחמה הולכת תחת הארץ, והרי כמה ראשונים כמו הרמבן והתוספת ריד ועוד כתבו שהחמה הולכת תחת הארץ ואעפכ כתבו כר״ת, ומה שכתבו סתם שקעת החמה הרי מצינו כמה ראשונים שסתמו כך כמו הראש והסמג ובעל העיטור ואעפכ כתבו במקום אחר כר״ת, ועוד שהרי הגאונים כתבו שכל זמן שיש אדמימות במערב עדיין יום.

ערכים:


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 15 ינואר 2019, 19:54

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב: הרמבן והמרדכי אומרים שסימני הכוכבים הם רק לרבי יוסי ולרבי יהודה הוי לילה ההכסיף אפילו שאין עדיין כוכבים ובין השמשות דרבי יוסי מופלג מרבי יהודה.
שיטת הרמב"ן מאוד מחודשת ונגד רוב הראשונים, ובודאי אינה נכונה בשיטת הגאונים שהרי פסקו כרבי יהודה, ואם צאת הכוכבים הוא רק אליבא דר"י נמצא שלא פסקו כסתמא דגמרא של רב יהודה אמר שמואל .
ובאמת זה קשה מאוד על הרמב"ן עצמו, שהרי רבה ורב יוסף ס"ל כרבי יהודה ובשם רב יהודה אמר שמואל בעצמו שנו דבריהם.
ועוד בדעת רבי יוסי עצמו פליגי תנאי בנידה. ויש מ"ד דס"ל שהוא מובלע בבין השמשות דרבי יהודה .ומה תאמר לדבריו.
שיטת הרמבן הוא גם שיטת המרדכי וגם הר״ן וכל קושיתך אפשר ליישב, וברור שהרב עובדיה לא הכריע כך מפני קושיות על הרמב״ן רק בגלל שזה שיטת רוב הראשונים.
לכתוב שאפשר ליישב בלי ליישב זה לא נקרא ליישב, אם יש לך מה לענות תענה, אם אין לך הרי השאלות בחזקתם.
כבר הסברתי לך, שהנושא זה לא הרב עובדיה אלא העובדה שפסקו את הגאונים, ובכל זאת פסקו האחרונים שמיל הוא 18 דקות.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 15 ינואר 2019, 20:16

יהושע כתב:[
שיטת הרמבן הוא גם שיטת המרדכי וגם הר״ן ו.
טעות גמורה, הר"ן הביא רק את התירוץ של כוכבים מפוזרים ומקובצים ולא חילק כלל בין רבי יהודה ורבי יוסי.ומפורש בדברי הר"ן (בהביאו את שאלת ר"ת )וז"ל " וא"ת דהכא משמע דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים ליכא אלא תלתא רבעי מיל וכו'
והמרדכי כלל אינו קשור לענין, הוא כלל אינו עוסק במחלוקת רבי יהודה ור"י ,אלא טוען שאנן קיי"ל שצאת הכוכבים הוא הלילה ודלא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה, שלרבי יהודה הלילה הוא אחרי שלשת רבעי מיל ולר"י כהרף עין אחרי כן,(וכמבואר בגמרא דשלים בין השמשות דרבי יהודה והדר מתחיל בין השמשות דרבי יוסי) ואילו לדידן הלילה הרבה מאוד אחרי, דהיינו אחרי חמישה מילין שאז צאת הכוכבים, וכאידך תנא אליבא דרבי יהודה בפסחים, וכברייתא דברכות.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 15 ינואר 2019, 20:22

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:
אברך כולל כתב: הבעיה היא שלא צריך ג' כוכבים סתם רק ג' בינונים. ובוודאי שהג' הראשונים אינם בינונים
ן
אה"נ הוא כותב שם שהוא ראה כבר אחרי 17 דקות, לא רק את הכוכבים הגדולים אלא גם יותר קטנים .(מה שכתבתי שלשה התכוונתי לשלשה שצריך לראות).
כל האחרונים כתבו שלא רואים כוכבים הרבה זמן אחרי ג רבעי מיל, ומה שההוא ראה זה בדוחק גדול כוכבים גדולים.
אני לא מבין אתה מתווכח איתו מה הוא ראה? הוא כותב שהיו אחרים לפני כן גדולים יותר, ואחר כך יותר קטנים .
שים לב מה קורה פה, שאלת מהמציאות וכשמביאים לך שמישהו ראה כוכבים בינונים ואי אפשר לבדוק במקום שיש תאורה, אתה עוזב את המציאות ושואל מהאחרונים ,
ואגב מי זה האחרונים האלה בדיוק.


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1839
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 15 ינואר 2019, 22:24

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:[
שיטת הרמבן הוא גם שיטת המרדכי וגם הר״ן ו.
טעות גמורה, הר"ן הביא רק את התירוץ של כוכבים מפוזרים ומקובצים ולא חילק כלל בין רבי יהודה ורבי יוסי.ומפורש בדברי הר"ן (בהביאו את שאלת ר"ת )וז"ל " וא"ת דהכא משמע דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים ליכא אלא תלתא רבעי מיל וכו'
והמרדכי כלל אינו קשור לענין, הוא כלל אינו עוסק במחלוקת רבי יהודה ור"י ,אלא טוען שאנן קיי"ל שצאת הכוכבים הוא הלילה ודלא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה, שלרבי יהודה הלילה הוא אחרי שלשת רבעי מיל ולר"י כהרף עין אחרי כן,(וכמבואר בגמרא דשלים בין השמשות דרבי יהודה והדר מתחיל בין השמשות דרבי יוסי) ואילו לדידן הלילה הרבה מאוד אחרי, דהיינו אחרי חמישה מילין שאז צאת הכוכבים, וכאידך תנא אליבא דרבי יהודה בפסחים, וכברייתא דברכות.
המרדכי אומר שג רבעי מיל והכסיף זה לרבי יהודה, הוא לא אומר רבי יוסי.


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1839
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 15 ינואר 2019, 22:29

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:[quote="האחד בא לגור
אה"נ הוא כותב שם שהוא ראה כבר אחרי 17 דקות, לא רק את הכוכבים הגדולים אלא גם יותר קטנים .(מה שכתבתי שלשה התכוונתי לשלשה שצריך לראות).
כל האחרונים כתבו שלא רואים כוכבים הרבה זמן אחרי ג רבעי מיל, ומה שההוא ראה זה בדוחק גדול כוכבים גדולים.
אני לא מבין אתה מתווכח איתו מה הוא ראה? הוא כותב שהיו אחרים לפני כן גדולים יותר, ואחר כך יותר קטנים .
שים לב מה קורה פה, שאלת מהמציאות וכשמביאים לך שמישהו ראה כוכבים בינונים ואי אפשר לבדוק במקום שיש תאורה, אתה עוזב את המציאות ושואל מהאחרונים ,
ואגב מי זה האחרונים האלה בדיוק.[/quote]
אני לא בדקתי את זה, אבל כמעט כל האחרונים שבדקו מצאו שזה יותר מאוחר, מה שזכור לי עכשיו הפר"ח המהריף הדברי יוסף, הגרימ טיקוצינסקי יש עוד הרבה, למה אי אפשר לשאול מהמציאות שהאחרונים מספרים לנו?


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1839
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 15 ינואר 2019, 22:30

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:[
שיטת הרמבן הוא גם שיטת המרדכי וגם הר״ן ו.
טעות גמורה, הר"ן הביא רק את התירוץ של כוכבים מפוזרים ומקובצים ולא חילק כלל בין רבי יהודה ורבי יוסי.ומפורש בדברי הר"ן (בהביאו את שאלת ר"ת )וז"ל " וא"ת דהכא משמע דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים ליכא אלא תלתא רבעי מיל וכו'
והמרדכי כלל אינו קשור לענין, הוא כלל אינו עוסק במחלוקת רבי יהודה ור"י ,אלא טוען שאנן קיי"ל שצאת הכוכבים הוא הלילה ודלא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה, שלרבי יהודה הלילה הוא אחרי שלשת רבעי מיל ולר"י כהרף עין אחרי כן,(וכמבואר בגמרא דשלים בין השמשות דרבי יהודה והדר מתחיל בין השמשות דרבי יוסי) ואילו לדידן הלילה הרבה מאוד אחרי, דהיינו אחרי חמישה מילין שאז צאת הכוכבים, וכאידך תנא אליבא דרבי יהודה בפסחים, וכברייתא דברכות.
התכוונתי לחידושי הר" ן


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1839
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 15 ינואר 2019, 23:40

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: שיטת הרמב"ן מאוד מחודשת ונגד רוב הראשונים, ובודאי אינה נכונה בשיטת הגאונים שהרי פסקו כרבי יהודה, ואם צאת הכוכבים הוא רק אליבא דר"י נמצא שלא פסקו כסתמא דגמרא של רב יהודה אמר שמואל .
ובאמת זה קשה מאוד על הרמב"ן עצמו, שהרי רבה ורב יוסף ס"ל כרבי יהודה ובשם רב יהודה אמר שמואל בעצמו שנו דבריהם.
ועוד בדעת רבי יוסי עצמו פליגי תנאי בנידה. ויש מ"ד דס"ל שהוא מובלע בבין השמשות דרבי יהודה .ומה תאמר לדבריו.
שיטת הרמבן הוא גם שיטת המרדכי וגם הר״ן וכל קושיתך אפשר ליישב, וברור שהרב עובדיה לא הכריע כך מפני קושיות על הרמב״ן רק בגלל שזה שיטת רוב הראשונים.
לכתוב שאפשר ליישב בלי ליישב זה לא נקרא ליישב, אם יש לך מה לענות תענה, אם אין לך הרי השאלות בחזקתם.
כבר הסברתי לך, שהנושא זה לא הרב עובדיה אלא העובדה שפסקו את הגאונים, ובכל זאת פסקו האחרונים שמיל הוא 18 דקות.
הגר'א והבע"ת פסקו כהגאונים ו22 דקות, בכל המקומות שפסקו כהגאונים חיכו שתיים או של מיל כן כתבו המהריף והכף החיים והבן איש חי ועוד, רק בירושלים נהגו רק לעניין תפילת ערבית רק 20 דקות ולא 14 דקות, ומה שנהגו 18 דקות לעניין חמץ זה רק לחומרא.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 16 ינואר 2019, 00:14

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:[
שיטת הרמבן הוא גם שיטת המרדכי וגם הר״ן ו.
טעות גמורה, הר"ן הביא רק את התירוץ של כוכבים מפוזרים ומקובצים ולא חילק כלל בין רבי יהודה ורבי יוסי.ומפורש בדברי הר"ן (בהביאו את שאלת ר"ת )וז"ל " וא"ת דהכא משמע דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים ליכא אלא תלתא רבעי מיל וכו'
והמרדכי כלל אינו קשור לענין, הוא כלל אינו עוסק במחלוקת רבי יהודה ור"י ,אלא טוען שאנן קיי"ל שצאת הכוכבים הוא הלילה ודלא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה, שלרבי יהודה הלילה הוא אחרי שלשת רבעי מיל ולר"י כהרף עין אחרי כן,(וכמבואר בגמרא דשלים בין השמשות דרבי יהודה והדר מתחיל בין השמשות דרבי יוסי) ואילו לדידן הלילה הרבה מאוד אחרי, דהיינו אחרי חמישה מילין שאז צאת הכוכבים, וכאידך תנא אליבא דרבי יהודה בפסחים, וכברייתא דברכות.
המרדכי אומר שג רבעי מיל והכסיף זה לרבי יהודה, הוא לא אומר רבי יוסי.
נכון, אבל תעשה חשבון פשוט מאוד, אם רבי יוסי זה לכי מישלם ביה"ש דרבי יהודה, וביה"ש עצמו הוא כהרף עין, איך בדיוק יהיו כאן כמעט חמישים דקות???????????


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 16 ינואר 2019, 00:19

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:[
שיטת הרמבן הוא גם שיטת המרדכי וגם הר״ן ו.
טעות גמורה, הר"ן הביא רק את התירוץ של כוכבים מפוזרים ומקובצים ולא חילק כלל בין רבי יהודה ורבי יוסי.ומפורש בדברי הר"ן (בהביאו את שאלת ר"ת )וז"ל " וא"ת דהכא משמע דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים ליכא אלא תלתא רבעי מיל וכו'
והמרדכי כלל אינו קשור לענין, הוא כלל אינו עוסק במחלוקת רבי יהודה ור"י ,אלא טוען שאנן קיי"ל שצאת הכוכבים הוא הלילה ודלא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה, שלרבי יהודה הלילה הוא אחרי שלשת רבעי מיל ולר"י כהרף עין אחרי כן,(וכמבואר בגמרא דשלים בין השמשות דרבי יהודה והדר מתחיל בין השמשות דרבי יוסי) ואילו לדידן הלילה הרבה מאוד אחרי, דהיינו אחרי חמישה מילין שאז צאת הכוכבים, וכאידך תנא אליבא דרבי יהודה בפסחים, וכברייתא דברכות.
התכוונתי לחידושי הר" ן
אתה מתכוין שהתכוונת שיטה להר"ן, (ואינו להר"ן אלא לתלמידו ), וגם הוא אינו קשור לרמב"ן כלל, הוא סך הכל אומר שמה שנאמר ששני כוכבים ביה"ש זה לא אליבא דרבי יהודה, כמו שכוכב אחד יום זה לא אליבא דרבי יהודה, אבל מעולם הוא לא אמר ששלוש כוכבים לילה זה לא אליבא דרבי יהודה.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 16 ינואר 2019, 00:27

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: לכתוב שאפשר ליישב בלי ליישב זה לא נקרא ליישב, אם יש לך מה לענות תענה, אם אין לך הרי השאלות בחזקתם.
כבר הסברתי לך, שהנושא זה לא הרב עובדיה אלא העובדה שפסקו את הגאונים, ובכל זאת פסקו האחרונים שמיל הוא 18 דקות.
הגר'א והבע"ת פסקו כהגאונים ו22 דקות, בכל המקומות שפסקו כהגאונים חיכו שתיים או של מיל כן כתבו המהריף והכף החיים והבן איש חי ועוד, רק בירושלים נהגו רק לעניין תפילת ערבית רק 20 דקות ולא 14 דקות, ומה שנהגו 18 דקות לעניין חמץ זה רק לחומרא.
מה זה קשור למה שאמרתי, אני סך הכל אמרתי שכיון שהגאונים אמרו שצאת הכוכבים הוא אחרי שלשת רבעי מיל, אז אם קשה לך מהמציאות אז תוציא מהגאונים שמיל זה לא 18 דקות, ודלא כשו"ע והרמ"א בהלכות פסח, וממילא זה יהיה נפק"מ לכל התורה דלא כשו"ע ,ולא רק לענין צאת הכוכבים .


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1839
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 16 ינואר 2019, 00:29

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: טעות גמורה, הר"ן הביא רק את התירוץ של כוכבים מפוזרים ומקובצים ולא חילק כלל בין רבי יהודה ורבי יוסי.ומפורש בדברי הר"ן (בהביאו את שאלת ר"ת )וז"ל " וא"ת דהכא משמע דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים ליכא אלא תלתא רבעי מיל וכו'
והמרדכי כלל אינו קשור לענין, הוא כלל אינו עוסק במחלוקת רבי יהודה ור"י ,אלא טוען שאנן קיי"ל שצאת הכוכבים הוא הלילה ודלא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה, שלרבי יהודה הלילה הוא אחרי שלשת רבעי מיל ולר"י כהרף עין אחרי כן,(וכמבואר בגמרא דשלים בין השמשות דרבי יהודה והדר מתחיל בין השמשות דרבי יוסי) ואילו לדידן הלילה הרבה מאוד אחרי, דהיינו אחרי חמישה מילין שאז צאת הכוכבים, וכאידך תנא אליבא דרבי יהודה בפסחים, וכברייתא דברכות.
המרדכי אומר שג רבעי מיל והכסיף זה לרבי יהודה, הוא לא אומר רבי יוסי.
נכון, אבל תעשה חשבון פשוט מאוד, אם רבי יוסי זה לכי מישלם ביה"ש דרבי יהודה, וביה"ש עצמו הוא כהרף עין, איך בדיוק יהיו כאן כמעט חמישים דקות???????????
אבל מה נעשה שהרמבן לא אחז מהדיוק הזה, וכן מוכח מה מרדכי, שאם לא כן למה מדגיש שג רבעי מיל זה רק לרבי יהודה שהסימן הוא הכסיף משמע שלרבי יוסי צאת הכוכבים הוא מופלג הרבה.


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1839
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 16 ינואר 2019, 00:32

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: לכתוב שאפשר ליישב בלי ליישב זה לא נקרא ליישב, אם יש לך מה לענות תענה, אם אין לך הרי השאלות בחזקתם.
כבר הסברתי לך, שהנושא זה לא הרב עובדיה אלא העובדה שפסקו את הגאונים, ובכל זאת פסקו האחרונים שמיל הוא 18 דקות.
הגר'א והבע"ת פסקו כהגאונים ו22 דקות, בכל המקומות שפסקו כהגאונים חיכו שתיים או של מיל כן כתבו המהריף והכף החיים והבן איש חי ועוד, רק בירושלים נהגו רק לעניין תפילת ערבית רק 20 דקות ולא 14 דקות, ומה שנהגו 18 דקות לעניין חמץ זה רק לחומרא.
מה זה קשור למה שאמרתי, אני סך הכל אמרתי שכיון שהגאונים אמרו שצאת הכוכבים הוא אחרי שלשת רבעי מיל, אז אם קשה לך מהמציאות אז תוציא מהגאונים שמיל זה לא 18 דקות, ודלא כשו"ע והרמ"א בהלכות פסח, וממילא זה יהיה נפק"מ לכל התורה דלא כשו"ע ,ולא רק לענין צאת הכוכבים .
נכון, אבל חששו לחומרא, ולא עושים נגד המציאות לקולא אם אין ראיה מפורשת לכך.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 16 ינואר 2019, 00:37

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: נכון, אבל תעשה חשבון פשוט מאוד, אם רבי יוסי זה לכי מישלם ביה"ש דרבי יהודה, וביה"ש עצמו הוא כהרף עין, איך בדיוק יהיו כאן כמעט חמישים דקות???????????
אבל מה נעשה שהרמבן לא אחז מהדיוק הזה, וכן מוכח מה מרדכי, שאם לא כן למה מדגיש שג רבעי מיל זה רק לרבי יהודה שהסימן הוא הכסיף משמע שלרבי יוסי צאת הכוכבים הוא מופלג הרבה.
מה קורה לך ? הרמב"ן אוחז שגם לפי רבי יהודה עצמו, השקיעה עצמה היא אחרי שלש ורבע מיל וכמו ר"ת, ממילא אין כאן לא דיוק ולא חצי דיוק, ולילה דרבי יוסי הוא זמן מועט אחרי רבי יהודה.
והסיבה שהמרדכי דיבר על רבי יהודה הוא משום שעליו הוזכרו דברי האמוראים של שיעור שלשת רבעי מיל ,ועל זה הסתירה מהגמרא בפסחים ששם כתוב ארבע מילין , ורק דרך דברי רבי יהודה אפשר לדעת דעת רבי יוסי,הוא לא יכול לשאול או לדבר על רבי יוסי כיון שלא מבואר זמנו מצד עצמו, ורק לכי מישלם רבי יהודה, ושיעור רבי יהודה הכסיף ושיעור רבי יוסי כהרף עין אחריו.
א"א לעוות את המרדכי בכח, הוא לא הזכיר מילה שקיי"ל כרבי יוסי אלא הביא ממרחק לחמו מסוגיא דפסחים.
זה לא ענין של דיוק, זו שטות מופלגת לחשוב שפתאום צמחו חמישים דקות.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 16 ינואר 2019, 00:39

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: מה זה קשור למה שאמרתי, אני סך הכל אמרתי שכיון שהגאונים אמרו שצאת הכוכבים הוא אחרי שלשת רבעי מיל, אז אם קשה לך מהמציאות אז תוציא מהגאונים שמיל זה לא 18 דקות, ודלא כשו"ע והרמ"א בהלכות פסח, וממילא זה יהיה נפק"מ לכל התורה דלא כשו"ע ,ולא רק לענין צאת הכוכבים .
נכון, אבל חששו לחומרא, ולא עושים נגד המציאות לקולא אם אין ראיה מפורשת לכך.
מה הקשר למה ששאלתי?


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1839
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 16 ינואר 2019, 08:40

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: נכון, אבל תעשה חשבון פשוט מאוד, אם רבי יוסי זה לכי מישלם ביה"ש דרבי יהודה, וביה"ש עצמו הוא כהרף עין, איך בדיוק יהיו כאן כמעט חמישים דקות???????????
אבל מה נעשה שהרמבן לא אחז מהדיוק הזה, וכן מוכח מה מרדכי, שאם לא כן למה מדגיש שג רבעי מיל זה רק לרבי יהודה שהסימן הוא הכסיף משמע שלרבי יוסי צאת הכוכבים הוא מופלג הרבה.
מה קורה לך ? הרמב"ן אוחז שגם לפי רבי יהודה עצמו, השקיעה עצמה היא אחרי שלש ורבע מיל וכמו ר"ת, ממילא אין כאן לא דיוק ולא חצי דיוק, ולילה דרבי יוסי הוא זמן מועט אחרי רבי יהודה.
והסיבה שהמרדכי דיבר על רבי יהודה הוא משום שעליו הוזכרו דברי האמוראים של שיעור שלשת רבעי מיל ,ועל זה הסתירה מהגמרא בפסחים ששם כתוב ארבע מילין , ורק דרך דברי רבי יהודה אפשר לדעת דעת רבי יוסי,הוא לא יכול לשאול או לדבר על רבי יוסי כיון שלא מבואר זמנו מצד עצמו, ורק לכי מישלם רבי יהודה, ושיעור רבי יהודה הכסיף ושיעור רבי יוסי כהרף עין אחריו.
א"א לעוות את המרדכי בכח, הוא לא הזכיר מילה שקיי"ל כרבי יוסי אלא הביא ממרחק לחמו מסוגיא דפסחים.
זה לא ענין של דיוק, זו שטות מופלגת לחשוב שפתאום צמחו חמישים דקות.
הרמבן אומר מפורש שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה, ואני לא מבין מה שאתה אומר, אם גם רבי יהודה וגם רבי יוסי חולקים על הסוגיא בפסחים אז למה נקט המרדכי שזה לפי רבי יהודה ואנו קיי״ל שעד צאת הכוכבים יממא שהיא ה מיל כסוגיא דפסחים, היה לו לומר שזה לפי סוגיא דידן אבל און קיי״ל כ גמרא בפסחים.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 16 ינואר 2019, 09:42

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: מה קורה לך ? הרמב"ן אוחז שגם לפי רבי יהודה עצמו, השקיעה עצמה היא אחרי שלש ורבע מיל וכמו ר"ת, ממילא אין כאן לא דיוק ולא חצי דיוק, ולילה דרבי יוסי הוא זמן מועט אחרי רבי יהודה.
והסיבה שהמרדכי דיבר על רבי יהודה הוא משום שעליו הוזכרו דברי האמוראים של שיעור שלשת רבעי מיל ,ועל זה הסתירה מהגמרא בפסחים ששם כתוב ארבע מילין , ורק דרך דברי רבי יהודה אפשר לדעת דעת רבי יוסי,הוא לא יכול לשאול או לדבר על רבי יוסי כיון שלא מבואר זמנו מצד עצמו, ורק לכי מישלם רבי יהודה, ושיעור רבי יהודה הכסיף ושיעור רבי יוסי כהרף עין אחריו.
א"א לעוות את המרדכי בכח, הוא לא הזכיר מילה שקיי"ל כרבי יוסי אלא הביא ממרחק לחמו מסוגיא דפסחים.
זה לא ענין של דיוק, זו שטות מופלגת לחשוב שפתאום צמחו חמישים דקות.
הרמבן אומר מפורש שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה, ואני לא מבין מה שאתה אומר, אם גם רבי יהודה וגם רבי יוסי חולקים על הסוגיא בפסחים אז למה נקט המרדכי שזה לפי רבי יהודה ואנו קיי״ל שעד צאת הכוכבים יממא שהיא ה מיל כסוגיא דפסחים, היה לו לומר שזה לפי סוגיא דידן אבל און קיי״ל כ גמרא בפסחים.
תגיד אתה לא מבין עברית ?
שאלתי אותך, אם המרדכי כשיבושך הרי בא נאמר הכי הרבה שכהרף עין זה עשר דקות, הרי לדברך יוצא שבין השמשות של רבי יוסי מתחיל 40 דקות אחרי שנגמר ביה"ש של רבי יהודה, וזו שטות מופלגת הרי הגמרא אומרת לכי שלים ביה"ש דרבי יהודה וכו', מה זה קשור לרמב"ן הוא אומר מפורש שביה"ש דר"י מופלג מעט,(כמו שהגמרא אומרת לכי שלים ) מביה"ש של רבי יהודה, דהיינו נאמר חמש דקות או משהו כזה, אבל איך אפשר לשבש ולומר שהכוונה 40 דקות????????
כבר אמרתי לך, שהמרדכי אמר רבי יהודה כיון שעליו הסוגיא דיברה, ולא היה לו צורך לאפוקי מרבי יוסי כיון שזה יוצא ממילא, בגלל החשבון הפשוט שאמרתי לך .


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1839
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 16 ינואר 2019, 11:28

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: מה קורה לך ? הרמב"ן אוחז שגם לפי רבי יהודה עצמו, השקיעה עצמה היא אחרי שלש ורבע מיל וכמו ר"ת, ממילא אין כאן לא דיוק ולא חצי דיוק, ולילה דרבי יוסי הוא זמן מועט אחרי רבי יהודה.
והסיבה שהמרדכי דיבר על רבי יהודה הוא משום שעליו הוזכרו דברי האמוראים של שיעור שלשת רבעי מיל ,ועל זה הסתירה מהגמרא בפסחים ששם כתוב ארבע מילין , ורק דרך דברי רבי יהודה אפשר לדעת דעת רבי יוסי,הוא לא יכול לשאול או לדבר על רבי יוסי כיון שלא מבואר זמנו מצד עצמו, ורק לכי מישלם רבי יהודה, ושיעור רבי יהודה הכסיף ושיעור רבי יוסי כהרף עין אחריו.
א"א לעוות את המרדכי בכח, הוא לא הזכיר מילה שקיי"ל כרבי יוסי אלא הביא ממרחק לחמו מסוגיא דפסחים.
זה לא ענין של דיוק, זו שטות מופלגת לחשוב שפתאום צמחו חמישים דקות.
הרמבן אומר מפורש שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה, ואני לא מבין מה שאתה אומר, אם גם רבי יהודה וגם רבי יוסי חולקים על הסוגיא בפסחים אז למה נקט המרדכי שזה לפי רבי יהודה ואנו קיי״ל שעד צאת הכוכבים יממא שהיא ה מיל כסוגיא דפסחים, היה לו לומר שזה לפי סוגיא דידן אבל און קיי״ל כ גמרא בפסחים.
תגיד אתה לא מבין עברית ?
שאלתי אותך, אם המרדכי כשיבושך הרי בא נאמר הכי הרבה שכהרף עין זה עשר דקות, הרי לדברך יוצא שבין השמשות של רבי יוסי מתחיל 40 דקות אחרי שנגמר ביה"ש של רבי יהודה, וזו שטות מופלגת הרי הגמרא אומרת לכי שלים ביה"ש דרבי יהודה וכו', מה זה קשור לרמב"ן הוא אומר מפורש שביה"ש דר"י מופלג מעט,(כמו שהגמרא אומרת לכי שלים ) מביה"ש של רבי יהודה, דהיינו נאמר חמש דקות או משהו כזה, אבל איך אפשר לשבש ולומר שהכוונה 40 דקות????????
כבר אמרתי לך, שהמרדכי אמר רבי יהודה כיון שעליו הסוגיא דיברה, ולא היה לו צורך לאפוקי מרבי יוסי כיון שזה יוצא ממילא, בגלל החשבון הפשוט שאמרתי לך .
לדבריך שרבי יוסי מיד אחרי רבי יהודה ופוסקים כשניהם לחומרא אין סיבה ש המרדכי ינקוט דוקא רבי יהודה, ומה שהרמבן אומר מופלג מעט זה לא סותר לרמבם שאומר כשליש שעה.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 16 ינואר 2019, 13:58

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:[
תגיד אתה לא מבין עברית ?
שאלתי אותך, אם המרדכי כשיבושך הרי בא נאמר הכי הרבה שכהרף עין זה עשר דקות, הרי לדברך יוצא שבין השמשות של רבי יוסי מתחיל 40 דקות אחרי שנגמר ביה"ש של רבי יהודה, וזו שטות מופלגת הרי הגמרא אומרת לכי שלים ביה"ש דרבי יהודה וכו', מה זה קשור לרמב"ן הוא אומר מפורש שביה"ש דר"י מופלג מעט,(כמו שהגמרא אומרת לכי שלים ) מביה"ש של רבי יהודה, דהיינו נאמר חמש דקות או משהו כזה, אבל איך אפשר לשבש ולומר שהכוונה 40 דקות????????
כבר אמרתי לך, שהמרדכי אמר רבי יהודה כיון שעליו הסוגיא דיברה, ולא היה לו צורך לאפוקי מרבי יוסי כיון שזה יוצא ממילא, בגלל החשבון הפשוט שאמרתי לך .
לדבריך שרבי יוסי מיד אחרי רבי יהודה ופוסקים כשניהם לחומרא אין סיבה ש המרדכי ינקוט דוקא רבי יהודה, ומה שהרמבן אומר מופלג מעט זה לא סותר לרמבם שאומר כשליש שעה.
אתה מוכן לדבר עם קשר בבקשה ?
איפה אמרתי שהרמב"ן סותר את הרמב"ם ומה זה קשור?
אמרתי לך, שבמרדכי לא יכול להיות שפוסק כמו רבי יוסי, כיון שא"כ יוצא שביה"ש של רבי יוסי מתחיל רק ארבעים דקות אחרי צאת הכוכבים של רבי יהודה, וזה נגד הגמרא שאומרת שלכי מישלם ביה"ש דרבי יהודה חייל ביה"ש דרבי יוסי, וע"ז אמרתי שעל הרמב"ן זה לא קשה כיון שלדבריו ביה"ש דרבי יוסי מתחיל זמן מועט אחרי לילה דרבי יהודה, וכוונת הגמרא לכי מישלם היא אחרי זמן מועט .
כבר כתבתי לך חמש הודעות ומשום מה לא נקלט אצלך ,המרדכי לא דיבר על רבי יוסי מכיון שאין לו שום מקור מתי מתחיל ביה"ש של רבי יוסי, וממילא לא יכול לעמת אותו מהסוגיא בפסחים, ולכן דיבר על רבי יהודה שנתפרשו דבריו שהלילה הוא אחרי שלשת רבעי מיל, וזה סותר את הגמרא בפסחים ,וממילא דברי רבי יוסי הוא זמן מועט אחריו וכיון שהוא לא פוסק כלל לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי לכן לא דיבר על רבי יוסי אלא על רבי יהודה שפירש מתי הלילה .


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1839
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 17 ינואר 2019, 10:38

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:[
תגיד אתה לא מבין עברית ?
שאלתי אותך, אם המרדכי כשיבושך הרי בא נאמר הכי הרבה שכהרף עין זה עשר דקות, הרי לדברך יוצא שבין השמשות של רבי יוסי מתחיל 40 דקות אחרי שנגמר ביה"ש של רבי יהודה, וזו שטות מופלגת הרי הגמרא אומרת לכי שלים ביה"ש דרבי יהודה וכו', מה זה קשור לרמב"ן הוא אומר מפורש שביה"ש דר"י מופלג מעט,(כמו שהגמרא אומרת לכי שלים ) מביה"ש של רבי יהודה, דהיינו נאמר חמש דקות או משהו כזה, אבל איך אפשר לשבש ולומר שהכוונה 40 דקות????????
כבר אמרתי לך, שהמרדכי אמר רבי יהודה כיון שעליו הסוגיא דיברה, ולא היה לו צורך לאפוקי מרבי יוסי כיון שזה יוצא ממילא, בגלל החשבון הפשוט שאמרתי לך .
לדבריך שרבי יוסי מיד אחרי רבי יהודה ופוסקים כשניהם לחומרא אין סיבה ש המרדכי ינקוט דוקא רבי יהודה, ומה שהרמבן אומר מופלג מעט זה לא סותר לרמבם שאומר כשליש שעה.
אתה מוכן לדבר עם קשר בבקשה ?
איפה אמרתי שהרמב"ן סותר את הרמב"ם ומה זה קשור?
אמרתי לך, שבמרדכי לא יכול להיות שפוסק כמו רבי יוסי, כיון שא"כ יוצא שביה"ש של רבי יוסי מתחיל רק ארבעים דקות אחרי צאת הכוכבים של רבי יהודה, וזה נגד הגמרא שאומרת שלכי מישלם ביה"ש דרבי יהודה חייל ביה"ש דרבי יוסי, וע"ז אמרתי שעל הרמב"ן זה לא קשה כיון שלדבריו ביה"ש דרבי יוסי מתחיל זמן מועט אחרי לילה דרבי יהודה, וכוונת הגמרא לכי מישלם היא אחרי זמן מועט .
כבר כתבתי לך חמש הודעות ומשום מה לא נקלט אצלך ,המרדכי לא דיבר על רבי יוסי מכיון שאין לו שום מקור מתי מתחיל ביה"ש של רבי יוסי, וממילא לא יכול לעמת אותו מהסוגיא בפסחים, ולכן דיבר על רבי יהודה שנתפרשו דבריו שהלילה הוא אחרי שלשת רבעי מיל, וזה סותר את הגמרא בפסחים ,וממילא דברי רבי יוסי הוא זמן מועט אחריו וכיון שהוא לא פוסק כלל לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי לכן לא דיבר על רבי יוסי אלא על רבי יהודה שפירש מתי הלילה .
אני שאלתי מניין להרב עובדיה שיש כוכבים ב14 דקות אחרי השקיעה, הרי זה לא רואים במציאות ולא בראשונים, הכי מוקדם שמוצאים בראשונים זה הרמב״ם שאומר כשליש שעה, ואתה טענת שהרמבן שאומר שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה אומר מופלג רק מעט, לזה אמרתי שמ14 דקות עד שליש שעה אפשר להיקרא מעט ואין זה סתירה להרמב״ם.

המרדכי אומר שלפי רבי יהודה אין כוכבים סימן לילה רק הכסיף, ואנן לא קיימא לן הכי רק שעד צאת הכוכבים יממא, עכשיו אם אנו רואים באותו סוגיא שכוכבים הם סימן לילה, ואנו מוצאים עוד ראשונים שאומרים שסימן כוכבים הוא רק לרבי יוסי ולא לרבי יהודה ושרבי יוסי מופלג מרבי יהודה, אז איך אפשר לומר שלפי המרדכי גם לרבי יוסי אין כוכבים סימן לילה? לפי מי הולכת המימרא של כוכב אחד יום וכו׳ לא רבי יהודה ולא רבי יוסי? אלא מאי קשה לך מה שמשמע בגמרא שרבי יוסי מיד אחרי רבי יהודה, אבל כיון שאומרים הראשונים שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה והגמרא הוא לאו דוקא, אפשר גם לומר שזה מופלג הרבה, כי אם לא כן האיך קיי״ל נגד משנה מפורשת בלי שנמצא מי שחולק.

וגם אם תרצה לטעון שלא יתכן שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה כ״כ הרבה, יש לומר כך, כי הנה בבגדי ישע שם כתב שבהוי אמינא של המרדכי למד שהשקיעה אחר שקיעת האופק רבע שעה לפני צאת הכוכבים, ועל זה הקשה המרדכי הרי עינינו רואות שצאת הכוכבים הוא בערך ה מיל אחר ישיבת התרנגולים, ועל זה הקשה איך יתכן שצריך להדליק יותר משעה קודם בין השמשות, ועל זה תירץ שהכסיף הוא קודם צאת הכוכבים.

לפי זה יש לומר שגם למסקנה בין השמשות דרבי יהודה הוא אחר שקיעת האופק רק יותר מוקדם מרבי יוסי, נגיד ג מיל ורביע או פחות קצת, ולפי רבי יוסי ה מיל, וישיבת התרנגולים לפעמים מאחרים גם אחר השקיעה כנראה בחוש וכש״כ העורבים, נמצא שמסוף ישיבת התרנגולים עד תחילת זמן תוספת שבת הוא קצת יות מחצי שעה, אז לא כ״כ קשה למה תקנו חז״ל להקדים בזמן ישיבת התרנגולים, כי עד שהולך להכין הנרות וידליק כבר יכול להיות סמוך ממש לזמן שראוי לעשות תוספת שבת, משא״כ אם זה ד מיל ורביע אחר השקיעה לא מסתבר שצריך כ״כ הרבה זמן, ולפי זה אין בין השמשות דרבי יוסי מופלג כ״כ הרבה מרבי יהודה.

וכל זה לא כ״כ נפקא מינא, כל זמן שרואים ברמב״ן וגם תוספת מצדדים כך שיתכן שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה, וגם יש סוברים שהמיל הוא24 או22 דקות, ואנו רואים במציאות שאין כוכבים בינונים ב14 דקות אחר השקיעה, אז מהיכי תיתי לנו לומר שאפשר לסבור נגד המציאות שגם המיל הוא 18 דקות וגם רבי יוסי הוא מיד אחרי רבי יהודה וגם זמן בין השמשות כהגאונים ולא כר״ת, ומה לא לילך עם המציאות ולומר שהדברים האלה לא הולכים ביחד, ומה שחוששים בחמץ ל18 דקות אין ראיה, כי חוששים שאולי רבי יוסי מופלג מרבי יהודה ולכן אין ראיה משיטת הגאונים לשיעור של 22 דקות.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 17 ינואר 2019, 14:37

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:[
לדבריך שרבי יוסי מיד אחרי רבי יהודה ופוסקים כשניהם לחומרא אין סיבה ש המרדכי ינקוט דוקא רבי יהודה, ומה שהרמבן אומר מופלג מעט זה לא סותר לרמבם שאומר כשליש שעה.
אתה מוכן לדבר עם קשר בבקשה ?
איפה אמרתי שהרמב"ן סותר את הרמב"ם ומה זה קשור?
אמרתי לך, שבמרדכי לא יכול להיות שפוסק כמו רבי יוסי, כיון שא"כ יוצא שביה"ש של רבי יוסי מתחיל רק ארבעים דקות אחרי צאת הכוכבים של רבי יהודה, וזה נגד הגמרא שאומרת שלכי מישלם ביה"ש דרבי יהודה חייל ביה"ש דרבי יוסי, וע"ז אמרתי שעל הרמב"ן זה לא קשה כיון שלדבריו ביה"ש דרבי יוסי מתחיל זמן מועט אחרי לילה דרבי יהודה, וכוונת הגמרא לכי מישלם היא אחרי זמן מועט .
כבר כתבתי לך חמש הודעות ומשום מה לא נקלט אצלך ,המרדכי לא דיבר על רבי יוסי מכיון שאין לו שום מקור מתי מתחיל ביה"ש של רבי יוסי, וממילא לא יכול לעמת אותו מהסוגיא בפסחים, ולכן דיבר על רבי יהודה שנתפרשו דבריו שהלילה הוא אחרי שלשת רבעי מיל, וזה סותר את הגמרא בפסחים ,וממילא דברי רבי יוסי הוא זמן מועט אחריו וכיון שהוא לא פוסק כלל לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי לכן לא דיבר על רבי יוסי אלא על רבי יהודה שפירש מתי הלילה .
אני שאלתי מניין להרב עובדיה שיש כוכבים ב14 דקות אחרי השקיעה, הרי זה לא רואים במציאות ולא בראשונים, הכי מוקדם שמוצאים בראשונים זה הרמב״ם שאומר כשליש שעה, ואתה טענת שהרמבן שאומר שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה אומר מופלג רק מעט, לזה אמרתי שמ14 דקות עד שליש שעה אפשר להיקרא מעט ואין זה סתירה להרמב״ם.

המרדכי אומר שלפי רבי יהודה אין כוכבים סימן לילה רק הכסיף, ואנן לא קיימא לן הכי רק שעד צאת הכוכבים יממא, עכשיו אם אנו רואים באותו סוגיא שכוכבים הם סימן לילה, ואנו מוצאים עוד ראשונים שאומרים שסימן כוכבים הוא רק לרבי יוסי ולא לרבי יהודה ושרבי יוסי מופלג מרבי יהודה, אז איך אפשר לומר שלפי המרדכי גם לרבי יוסי אין כוכבים סימן לילה? לפי מי הולכת המימרא של כוכב אחד יום וכו׳ לא רבי יהודה ולא רבי יוסי? אלא מאי קשה לך מה שמשמע בגמרא שרבי יוסי מיד אחרי רבי יהודה, אבל כיון שאומרים הראשונים שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה והגמרא הוא לאו דוקא, אפשר גם לומר שזה מופלג הרבה, כי אם לא כן האיך קיי״ל נגד משנה מפורשת בלי שנמצא מי שחולק.

וגם אם תרצה לטעון שלא יתכן שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה כ״כ הרבה, יש לומר כך, כי הנה בבגדי ישע שם כתב שבהוי אמינא של המרדכי למד שהשקיעה אחר שקיעת האופק רבע שעה לפני צאת הכוכבים, ועל זה הקשה המרדכי הרי עינינו רואות שצאת הכוכבים הוא בערך ה מיל אחר ישיבת התרנגולים, ועל זה הקשה איך יתכן שצריך להדליק יותר משעה קודם בין השמשות, ועל זה תירץ שהכסיף הוא קודם צאת הכוכבים.

לפי זה יש לומר שגם למסקנה בין השמשות דרבי יהודה הוא אחר שקיעת האופק רק יותר מוקדם מרבי יוסי, נגיד ג מיל ורביע או פחות קצת, ולפי רבי יוסי ה מיל, וישיבת התרנגולים לפעמים מאחרים גם אחר השקיעה כנראה בחוש וכש״כ העורבים, נמצא שמסוף ישיבת התרנגולים עד תחילת זמן תוספת שבת הוא קצת יות מחצי שעה, אז לא כ״כ קשה למה תקנו חז״ל להקדים בזמן ישיבת התרנגולים, כי עד שהולך להכין הנרות וידליק כבר יכול להיות סמוך ממש לזמן שראוי לעשות תוספת שבת, משא״כ אם זה ד מיל ורביע אחר השקיעה לא מסתבר שצריך כ״כ הרבה זמן, ולפי זה אין בין השמשות דרבי יוסי מופלג כ״כ הרבה מרבי יהודה.

וכל זה לא כ״כ נפקא מינא, כל זמן שרואים ברמב״ן וגם תוספת מצדדים כך שיתכן שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה, וגם יש סוברים שהמיל הוא24 או22 דקות, ואנו רואים במציאות שאין כוכבים בינונים ב14 דקות אחר השקיעה, אז מהיכי תיתי לנו לומר שאפשר לסבור נגד המציאות שגם המיל הוא 18 דקות וגם רבי יוסי הוא מיד אחרי רבי יהודה וגם זמן בין השמשות כהגאונים ולא כר״ת, ומה לא לילך עם המציאות ולומר שהדברים האלה לא הולכים ביחד, ומה שחוששים בחמץ ל18 דקות אין ראיה, כי חוששים שאולי רבי יוסי מופלג מרבי יהודה ולכן אין ראיה משיטת הגאונים לשיעור של 22 דקות.
בא נזכיר לך סדר הדברים .
אני שאלתי אותך מדברי הגאונים למה לא נוכיח מהמציאות שסברו שמיל הוא לא 18 דקות .
ע"ז ענית שפסקו כרבי יוסי .
ע"ז שאלתי מה נענה לרבי יהודה עצמו ,
וע"ז ענית שסברו כמו הרמב"ן שלרבי יהודה לא תליא בצאת הכוכבים .
ע"ז אמרתי שהרמב"ן נגד הראשונים (זאת מלבד כל השאלות ששאלתי על עצם הענין ועדיין לא זכינו לתשובות ).
וע"ז אמרת שאף המרדכי ס"ל כן.
ע"ז אמרתי שלא יכול להיות שיהיו 40 דקות .
עכשיו כך , אין שום קשר בין מופלג קצת למופלג המון , אם הגמרא אומרת "והדר מתחיל " היינו שזה קורה כשנגמר ביה"ש דרבי יהודה , הרמב"ן אומר שיש זמן מועט כך שאפשר לקרוא לזה, שזה מיד אחרי זה , עכשיו לומר שזה יכול להיות יותר מפי שנים מביה"ש של רבי יהודה ורבי יוסי גם יחד, זה דברי הבל שאין לעלות על השפתיים, והרי זה כמו לומר שכמו שהראשונים אמרו שהרף עין לאו דווקא ,ה"ה גם שאפשר לומר שהכוונה היא 40 דקות......
מה גם שהמרדכי לא הזכיר מילה שהלכה כרבי יוסי, ולא התייחס למה שאמרו בגמרא במפורש שהלכה כרבי יוסי לחומרא, וכי הוא לא יכל לומר אבל אנן קיי"ל כרבי יוסי? למה הוא רץ עד ברכות, כשזה מחלוקת בסוגיא פה בעצמה.

והפירכא הגדולה ביותר לדברך, הוא מה שאמרו ביה"ש דרבי יהודה, לרבי יוסי כהנים טובלים בו, ולדברך וכי רק בביה"ש טובלים ??? הרי עוד ארבעים דקות אחרי זה אפשר עוד לטבול ????
בשלמא לרמב"ן זה זמן מועט שיתכן שאי אפשר להספיק לטבול בו ולכן לא דיברו עליו ,אבל לדברך מדובר על זמן פי שלוש מביה"ש דרבי יהודה.....

הפשט הפשוט והברור במרדכי, הוא שהלכה לא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה ,ופסק כמו ברייתא דריש ברכות שחולקת על רבי יוסי ורבי יהודה .

ממילא הרמב"ן שיטת יחידאה .
ההסבר שאמרת בשם הבגדי ישע הוא דחוק מאוד מאוד, למה שהמרדכי יחשוב שהשקיעה היא לא כפי שנראית, בשלמא היראים חידש זאת מכח הסתירה של ר"ת ,אבל המרדכי הרי לא זה תשובותו, אז למה לו לצאת מנקודת הנחה משונה כזאת, מה גם שזה לא מקטין את השאלה בהרבה .


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1839
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 17 ינואר 2019, 16:00

בעניין הפלגת רבי יוסי מרבי יהודה גם התוספת כתבו כן, ובעניין שכוכבים הוא רק לרבי יוסי גם החידושי הרן והגרא כתבו כן, כך שהרמבן הוא לא ממש יחיד, אז כיון שבמציאות לא רואים כוכבים ב14 דקות חייבים אנו לומר שהגאונים סוברים או שהמיל יותר גדול או כהרמבן שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה וסימן הכוכבים הוא רק לרבי יוסי, ומנהג ישראל יוכיח שגם ברוב המקומות שנהגו כהגאונים לא הוציאו שבת פחות מחצי שעה ואפילו לעניין מעריב לא הקילו פחות משליש שעה.

ולפי דבריך מאוד מוזר, שבסוגיא לא משמע שיש שיטה שלישית חוץ מרבי יהודה ורבי יוסי, והרי גם בסוגיא דשבת מובא הסימן דכוכבים, ולא מצינו שום אחד מהראשונים שיאמר כדבריך ואפושי פלוגתא לא מפשינן, ועיין בבגדי ישע בפנים תראה שפירושו מוכרח, חוץ אם יש לך פשט אחר במרדכי אשמח לשמוע.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 17 ינואר 2019, 20:13

יהושע כתב:בעניין הפלגת רבי יוסי מרבי יהודה גם התוספת כתבו כן, ובעניין שכוכבים הוא רק לרבי יוסי גם החידושי הרן והגרא כתבו כן, כך שהרמבן הוא לא ממש יחיד, אז כיון שבמציאות לא רואים כוכבים ב14 דקות חייבים אנו לומר שהגאונים סוברים או שהמיל יותר גדול או כהרמבן שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה וסימן הכוכבים הוא רק לרבי יוסי, ומנהג ישראל יוכיח שגם ברוב המקומות שנהגו כהגאונים לא הוציאו שבת פחות מחצי שעה ואפילו לעניין מעריב לא הקילו פחות משליש שעה.
תוספות והר"ן (כבר כתבתי לך שהר"ן לא קשור מה אתה חוזר על עצמך) לא כתבו שלרבי יהודה הלילה הוא לא בצאת הכוכבים וממילא הרמב"ן יחדאה לגמרי (מה הקשר להפלגת רבי יוסי מרבי יהודה הנושא פה האם יש מישהו מלבד הרמב"ן שאמר שרבי יוסי ורבי יהודה נחלקו האם הלילה הוא בצאת הכוכבים) וכיון שאף אחד מהפוסקים לא הוכיח מהגאונים שהמיל הוא יותר ארוך ז"א שלא הפריע להם המציאות של אחרי 14 דקות


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 17 ינואר 2019, 20:20

יהושע כתב: ולפי דבריך מאוד מוזר, שבסוגיא לא משמע שיש שיטה שלישית חוץ מרבי יהודה ורבי יוסי, והרי גם בסוגיא דשבת מובא הסימן דכוכבים, ולא מצינו שום אחד מהראשונים שיאמר כדבריך ואפושי פלוגתא לא מפשינן, ועיין בבגדי ישע בפנים תראה שפירושו מוכרח, חוץ אם יש לך פשט אחר במרדכי אשמח לשמוע.
אין שום דבר מוזר בכך יש בלי סןף מחלוקת הסוגיות בהרבה מקומות , מה בדיוק הבעיה בכך שגם בשבת הוזכרו סימני הכוכבים? ,והבגדי ישע לא פוטר את הבעיות החמורות שהעלתי,(מלבד ההנחה הקשה, שהמרדכי יצא מנקודת הנחה שהשקיעה היא מוקדמת משקיעת העגולה ).
מה פירוש אם יש לי פשט אחר במרדכי? אני כבר לפחות 10 הודעות כותב לך את הפשט הפשוט במרדכי ואם כל מה שקשה לך הוא למה לא הוזכר כאן מחלוקת
אז המצב טוב מאוד......


סתירת זקנים בנין
הודעות: 74
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 20:42
נתן תודה: 26 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי סתירת זקנים בנין » 17 ינואר 2019, 21:47

אני לא מבין מה השיח הזה עם ה3 כוכבים!!! אנחנו צריכים להסתכל על מה שהראשונים כתבו ולא על המציאות. אם כתבו שלשת רבעי מיל ושמיל הוא י"ח דקות, אז זמן בין השמשות הוא 13.5 דקות ותו לא מידי. שסתירת זקנים בניין!!

סמל אישי של משתמש

מכון קול יוסף
הודעות: 380
הצטרף: 25 נובמבר 2018, 18:56
נתן תודה: 171 פעמים
קיבל תודה: 98 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי מכון קול יוסף » 17 ינואר 2019, 21:58

יהודי כתב:
יהושע כתב:
אאא כתב:דעת רוב [או כל] הראשונים והשולחן ערוך והרמ"א, ידועה בענין זה.
והרב עובדיה יוסף עורר מאוד לנהוג כנפסק בשולחן ערוך.
עדיין סבר הרב עובדיה לגבי ברית מילה לנהוג כהגאונים
זו סתירה מיניה וביה כידוע.
זה לא סתירה מיניה וביה (וגם לא ''כידוע''), מרן הגר"ע תפס לעיקר הדין בכל הדברים את שיטת הגאונים כי כך היה המנהג בירושלים עוד לפני קבלת הוראות מרן השו"ע, ואת זמן ר"ת הוא אמר בתור חומרא חשובה ביותר, אם היית בא אליו ושואל אם מותר לעשות מלאכות אחרי זמן צאה"כ של הגאונים היה עונה לך: מותר לכתחילה.

אגב, יש ספר שלם בעניין של הג"ר דוד יוסף שליט"א בשם 'כי בא השמש'(או משהו כזה), עיי"ש.


יהודי
הודעות: 3663
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 785 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהודי » 18 ינואר 2019, 00:39

אבל סמך על כך לענין הפסק טהרה, ואם אחז כך לעיקר הדין אין לו מובן לכאו'.


דרומאי
הודעות: 2672
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 615 פעמים
קיבל תודה: 479 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי דרומאי » 18 ינואר 2019, 01:25

יהודי כתב:אבל סמך על כך לענין הפסק טהרה, ואם אחז כך לעיקר הדין אין לו מובן לכאו'.
רק לצרף לס''ס אחז כך, אך לא חשש לחומרא לספק זה.


יהודי
הודעות: 3663
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 785 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהודי » 18 ינואר 2019, 01:44

אני יודע שרק לס"ס, אך כיצד ניתן לצרף צד שאינו להלכה - הרי אינו ספק.


דרומאי
הודעות: 2672
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 615 פעמים
קיבל תודה: 479 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי דרומאי » 18 ינואר 2019, 01:46

יהודי כתב:אני יודע שרק לס"ס, אך כיצד ניתן לצרף צד שאינו להלכה - הרי אינו ספק.
צד שאין חוששים לו לחומרא כשהוא ספק אחד, עדיין חוששים לו כשהוא בצירוף עוד ספק, וממילא ניתן להחשיבו לס''ס. אם תמצא מקום שהרב עובדיה איננו חושש לדעת רבינו תם לחומרא אפילו במקום ספק ספיקא- תהיה לך קושיא.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • שיטת רבינו תם צאת הכוכבים
  על ידי הלמדן » 13 אפריל 2020, 20:57 » ב הלכה ומנהג
  1 תגובות
  74 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אמונה ובטחון
  13 אפריל 2020, 21:13
 • מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה
  על ידי סתם יעקב » 04 דצמבר 2019, 17:45 » ב הלכה ומנהג
  11 תגובות
  176 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סתם יעקב
  08 דצמבר 2019, 17:20
 • מהו צאת הכוכבים של רבי יוסי בר אבין
  על ידי סתם יעקב » 18 דצמבר 2019, 19:24 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  48 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סתם יעקב
  18 דצמבר 2019, 19:24
 • זמן ההדלקה למי שמתפלל אחר צאת הכוכבים
  על ידי יהושע » 28 דצמבר 2019, 22:45 » ב חנוכה
  0 תגובות
  60 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יהושע
  28 דצמבר 2019, 22:45
 • צאת הכוכבים בתלמוד הירושלמי
  על ידי סתם יעקב » 01 ינואר 2020, 15:59 » ב הלכה ומנהג
  2 תגובות
  66 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סתם יעקב
  01 ינואר 2020, 21:06

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין חכמה, למה זה תשאל לשמי | 4 אורחים