שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים


דרומאי
הודעות: 2666
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 477 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי דרומאי » 20 ינואר 2019, 09:04

מכון קול יוסף כתב: אבל לכאו' אם מרן השו"ע פסק כר"ת, איך יכל לפסוק מצד האמת אחרת, אם לא מחמת המנהג, אתמהה.
כנראה שהמנהג הברור מכריע את ההלכה דלא כהשו''ע, ומשום שכל הגדולים בדורות שלפנינו ידעו את דברי השו''ע, ועכ''ז הכריעו דלא כר''ת, ובזה ודאי הלכה כבתראי. וזהו כחו של מנהג להוכיח מהו עיקר פסק ההלכה.

ערכים:


דרומאי
הודעות: 2666
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 477 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי דרומאי » 20 ינואר 2019, 09:42

ביתר ביאור: הרב עובדיה ז''ל לא בא לפסוק כהב''י בכל דבר, וכמו שיש היום כאלה שהולכים כמו הגר''א בכל דבר או כהרמב''ם וכדומה, אלא הוא סבר שלהספרדים הלכה כהב''י בכל מקום. ועם כל זה, אם אנו רואים שכל חכמי הדורות נטו מדבריו, ודאי אין לנו כח לחזור 500 שנה אחורה ולפסור כהב''י. ופשוט.


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1823
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 20 ינואר 2019, 11:02

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: יש מםםלוקםת סוגיות אבל שבאותו סוגיא יסתור מרישא לסיפא זה לא מצינו.
אדרבה עיין בבגדי ישע בפנים מה שהקשה, ותגיד לי תירוץ אחר.
לפי הבגדי ישע ניתן לפרש שגם למסקנת המרדכי אין בין השמשות דרבי יוסי מופלג הרבה מבין השמשות דרבי יהודה כמו שהסברתי למעלה.
מצאנו גם מצאנו, בהרבה מקומות, שתי דפים אחר כך בסוגיית שהיה וחזרה להרבה מן הראשונים .
בנוגע לבגדי ישע .
כל ההסבר שלו בשאלה של המרדכי ,(שהיא תמוהה מאוד לפום ריהטא) אין לו מובן כלל בכוונתו ובדבריו.
אבל האמת היא ,שהמעיין בראב"ן שהוא מקןר דברי המרדכי ,יראה שהושמטו תחילת הדברים ,והמשפט " במתא חזי תרנגולים כשהולכים לישב" קאי אלעיל שבא להסביר שזמן הדלקת נרות הוא קודם השקיעה, והשאלה "ואע"ג דאמרי אמוראי דשיעור בין השמשות ג רבעי מיל " כלל לא הולך על זמן ישיבת התרנגולים , אלא חוזר על דבריו לעיל שכבר הזכיר שלדידן צאת הכוכבים היא בלילה, וע"ז הקשה מהאמוראים שכתבו ג רבעי מיל ,ותירץ שאנן לא ס"ל הכי ,ואתו דברי ה"מרדכי" על מקומם בפשיטות .
עדיף להגיד שהמרדכי העתיק רק סוף דברי הראבן מלשבש את המרדכי.
הראבן אומר בתחילה שחשיכה הוא לא זמן ההדלקה שהיא בתחילת השקיעה שאז עוד לא חשיכה וזה זמן ישיבת התרנגולים, ע״ז הקשה הרי בין השמשות הוא רק ג רבעי מיל וכוונתו שמזמן ישיבת התרנגולים ותחילת השקיעה עד צאת הכוכבים הוא הרבה יותר מג רבעי מיל, ע״ז תירץ שזה לרבי יהודה וכו׳

אולי תסביר מה קשה לך על הבגדי ישע, אגב הבגדי ישע הוא השלה מגדולי הפוסקים מלפני שלש מאות שנה.


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1823
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 20 ינואר 2019, 11:48

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:[
ערבבת ושינת את סדר הדברים, לא התעסקתי כלל עם מה שזה מופלג ולא היה זה מעניני, (כדאי מאוד שתעקוב בשים לב אחרי הדברים, ולא נצטרך שוב ושוב לחזור על אותם הדברים ).אתה זה שהכנסת את זה, השאלה שלי היתה על מה שאמרת, שאין ראיה מן הגאונים שמיל הוא לא 18 דקות בגלל שהולכים כרבי יוסי ,ועל זה שאלתי מה עם רבי יהודה, ועל זה ענית, שלרבי יהודה זה לא תלוי בצאת, והבאת את הרמב"ן, ושבשת את המרדכי שכוונתו כרמב"ן ,ועל זה אמרתי שזה שטות כיון שא"כ ביה"ש של רבי יוסי מתחיל 40 דקות אחרי רבי יהודה ,ועל זה הבאת את הרמב"ן ותוספות שביה"ש של רבי יוסי מופלג, והבהרתי לך שאין קשר למרדכי כיון שלדבריהם הוא מופלג קצת
אתה חוזר שוב בפעם השלישית על הטעות ,הר"ן לא קשור לרמב"ן כלל וכלל.
ולדעתך בהנחה שהמיל הוא 18 דקןת, כשליש שעה שכתב הרמב״ם היא סתירה לרמבן ותוספת שרבי יוסי מופלג קצת מרבי יהודה? אם לא אז מה אתה שואל? אם כן זה טענה חלשה שחמש דקות לא יכול להקרא מופלג קצת, וכש״כ לבנות מזה הלכה למעשה נגד המציאות שרואים בעיניים.
??
למה שהרמב"ם יהיה סתירה לרמב"ן ולתוספות ?
הרמב"ם חולק על השיטה שסוברת שמיל הוא 18 דקות ,ותו לא מידי.
אני שאלתי לפי ההנחה שהרמבם כן סובר 18 דקות וכמו שכתב הגר״א, האם לדעתך זה סתירה לתוספת והרמבן שכתבו שרבי יוסי מופלג רק מעט מרבי יהודה.

סמל אישי של משתמש

מכון קול יוסף
הודעות: 380
הצטרף: 25 נובמבר 2018, 18:56
נתן תודה: 171 פעמים
קיבל תודה: 98 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי מכון קול יוסף » 20 ינואר 2019, 13:24

דרומאי כתב:ביתר ביאור: הרב עובדיה ז''ל לא בא לפסוק כהב''י בכל דבר, וכמו שיש היום כאלה שהולכים כמו הגר''א בכל דבר או כהרמב''ם וכדומה, אלא הוא סבר שלהספרדים הלכה כהב''י בכל מקום. ועם כל זה, אם אנו רואים שכל חכמי הדורות נטו מדבריו, ודאי אין לנו כח לחזור 500 שנה אחורה ולפסור כהב''י. ופשוט.
טוב, אני לא הבנתי כך בשיטת הפסיקה של מרן הגר"ע זצ"ל, לחיי.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 20 ינואר 2019, 13:50

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: עדיף להגיד שהמרדכי העתיק רק סוף דברי הראבן מלשבש את המרדכי.
הראבן אומר בתחילה שחשיכה הוא לא זמן ההדלקה שהיא בתחילת השקיעה שאז עוד לא חשיכה וזה זמן ישיבת התרנגולים, ע״ז הקשה הרי בין השמשות הוא רק ג רבעי מיל וכוונתו שמזמן ישיבת התרנגולים ותחילת השקיעה עד צאת הכוכבים הוא הרבה יותר מג רבעי מיל, ע״ז תירץ שזה לרבי יהודה וכו׳

אולי תסביר מה קשה לך על הבגדי ישע, אגב הבגדי ישע הוא השלה מגדולי הפוסקים מלפני שלש מאות שנה.
אין בזה שום סרך שאלה, מה הקשר לשאול כמה זמן זה מישיבת התרנגולים עד צאת הכוכבים, לגבי כמה זמן זה בין השמשות, אם קשה לו שישיבת התרנגולים היא הרבה לפני צאת שישאל את זה, מה זה קשור כמה זמן זה בין השמשות .
ואין שום ענין לשבש את דברי הראב"ן, שהרי זה באמת קשה על מה שאמר כבר לפני כן שהלילה הוא בצאת, וגם אם הוא לא שאל את זה הוא היה אמור לשאול את זה, ממילא ברור שזה מה שהוא שאל.
ולכן דברי הבגדי ישע תמוהים מאד.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 20 ינואר 2019, 13:53

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: למה שהרמב"ם יהיה סתירה לרמב"ן ולתוספות ?
הרמב"ם חולק על השיטה שסוברת שמיל הוא 18 דקות ,ותו לא מידי.
אני שאלתי לפי ההנחה שהרמבם כן סובר 18 דקות וכמו שכתב הגר״א, האם לדעתך זה סתירה לתוספת והרמבן שכתבו שרבי יוסי מופלג רק מעט מרבי יהודה.
לא זה לא סתירה, מכיון שחמש דקות הם לא מופלג הרבה .
אבל בפעם העשירית אני דיברתי אליבא דרבי יהודה.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 20 ינואר 2019, 14:29

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב: ולדעתך בהנחה שהמיל הוא 18 דקןת, כשליש שעה שכתב הרמב״ם היא סתירה לרמבן ותוספת שרבי יוסי מופלג קצת מרבי יהודה? אם לא אז מה אתה שואל? אם כן זה טענה חלשה שחמש דקות לא יכול להקרא מופלג קצת, וכש״כ לבנות מזה הלכה למעשה נגד המציאות שרואים בעיניים.
??
למה שהרמב"ם יהיה סתירה לרמב"ן ולתוספות ?
הרמב"ם חולק על השיטה שסוברת שמיל הוא 18 דקות ,ותו לא מידי.
אבל הגר״א לומד ברמב״ם שסבר 18 דקות, וכן מכל הראשונים והאחרונים שסברו שהרמב״ם סבר כר״ת לא יתכן שסבר שהמיל הוא 24 דקות, שאז יצא שעלות השחר וצאת הכוכבים הוא שתי שעות אחר ולפני השקיעה והנץ וזה הוא נגד המציאות הברורה, ועוד והיא העיקר כיון שבמציאות לא רואים כוכבים ב14 דקות, ולא מצינו ראשון שכותב להדיא שב14 דקות יש כוכבים, שהרי כל הסוברים שרבי יוסי מיד אחרי רבי יהודה סברו כר״ת, בהכרח לומר ששיטת הגאונים היא או שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה בכמה דקות, או שהמיל הוא 22 או 24 דקות אחרי השקיעה.

שוב אתה חוזר על דברך שזה לפי רבי יוסי ,בעוד שאני שאלתי לפי רבי יהודה ,ועוד שאלתי שאף לפי רבי יוסי, יש מ"ד שהוא מובלע בתוך ביה"ש של רבי יהודה .


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1823
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 20 ינואר 2019, 14:55

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:"
ולדעתך בהנחה שהמיל הוא 18 דקןת, כשליש שעה שכתב הרמב״ם היא סתירה לרמבן ותוספת שרבי יוסי מופלג קצת מרבי יהודה? אם לא אז מה אתה שואל? אם כן זה טענה חלשה שחמש דקות לא יכול להקרא מופלג קצת, וכש״כ לבנות מזה הלכה למעשה נגד המציאות שרואים בעיניים.
??
למה שהרמב"ם יהיה סתירה לרמב"ן ולתוספות ?
הרמב"ם חולק על השיטה שסוברת שמיל הוא 18 דקות ,ותו לא מידי."
אבל הגר״א לומד ברמב״ם שסבר 18 דקות, וכן מכל הראשונים והאחרונים שסברו שהרמב״ם סבר כר״ת לא יתכן שסבר שהמיל הוא 24 דקות, שאז יצא שעלות השחר וצאת הכוכבים הוא שתי שעות אחר ולפני השקיעה והנץ וזה הוא נגד המציאות הברורה, ועוד והיא העיקר כיון שבמציאות לא רואים כוכבים ב14 דקות, ולא מצינו ראשון שכותב להדיא שב14 דקות יש כוכבים, שהרי כל הסוברים שרבי יוסי מיד אחרי רבי יהודה סברו כר״ת, בהכרח לומר ששיטת הגאונים היא או שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה בכמה דקות, או שהמיל הוא 22 או 24 דקות אחרי השקיעה.

שוב אתה חוזר על דברך שזה לפי רבי יוסי ,בעוד שאני שאלתי לפי רבי יהודה ,ועוד שאלתי שאף לפי רבי יוסי, יש מ"ד שהוא מובלע בתוך ביה"ש של רבי יהודה .
הרי כבר כתבתי שדעת הרמבן וחידושי הר"ן והגר"א שסימן כוכבים הוא רק לרבי יוסי, ויתכן שזה גם רק למ"ד שרבי יוסי אחר רבי יהודה, ועוד גם אם נימא שזה גם למ"ד שרבי יוסי מובלע ברבי יהודה, אבל כיון שהכוכבים לא יוצאים תמיד באותו זמן וגם לא כהרף עין זה אחר זה, אז צריך שיהיה שתי כוכבים שאף פעם לא יוצאים לפני סוף בין השמשות דרבי יהודה, לכן כל זמן שלא יצאו בוודאי אותם כוכבים לא יתכן שיהיה לילה גם לרבי יוסי למ"ד שרבי יוסי אחר רבי יהןדה


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1823
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 20 ינואר 2019, 18:12

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: עדיף להגיד שהמרדכי העתיק רק סוף דברי הראבן מלשבש את המרדכי.
הראבן אומר בתחילה שחשיכה הוא לא זמן ההדלקה שהיא בתחילת השקיעה שאז עוד לא חשיכה וזה זמן ישיבת התרנגולים, ע״ז הקשה הרי בין השמשות הוא רק ג רבעי מיל וכוונתו שמזמן ישיבת התרנגולים ותחילת השקיעה עד צאת הכוכבים הוא הרבה יותר מג רבעי מיל, ע״ז תירץ שזה לרבי יהודה וכו׳

אולי תסביר מה קשה לך על הבגדי ישע, אגב הבגדי ישע הוא השלה מגדולי הפוסקים מלפני שלש מאות שנה.
אין בזה שום סרך שאלה, מה הקשר לשאול כמה זמן זה מישיבת התרנגולים עד צאת הכוכבים, לגבי כמה זמן זה בין השמשות, אם קשה לו שישיבת התרנגולים היא הרבה לפני צאת שישאל את זה, מה זה קשור כמה זמן זה בין השמשות .
ואין שום ענין לשבש את דברי הראב"ן, שהרי זה באמת קשה על מה שאמר כבר לפני כן שהלילה הוא בצאת, וגם אם הוא לא שאל את זה הוא היה אמור לשאול את זה, ממילא ברור שזה מה שהוא שאל.
ולכן דברי הבגדי ישע תמוהים מאד.
הראבן שואל קודם שאלה, איך אפשר להדליק עם חשכה הרי צריך להדליק קודם חשיכה, על זה מתרץ שהכוונה לא חשיכה ממש רק מתחילת שקיעה והלאה, ולמי שאינו בקי צריך להדליק בתחילת שקיעה כמו שכתוב חמה בריש אילנות ותרנגולים, ועל זה הוא מקשה שאלה חדשה, למה צריך להדליק כ״כ מוקדם הרי יש הרבה זמן מישיבת התרנגולים עד הצאת שהרי תחילת בין השמשות הוא רק ג רבעי מיל מצאת הכוכבים, ע״ז הוא עונה שמה שכתוב שצריך להדליק בתחילת שקיעה ובזמן ישיבת התרנגולים זה רק לרבי יהודה, מה קשה בזה? והמרדכי העתיק רק קושיא השנייה והתירוץ ואין סיבה לשבש את המרדכי.


ביני עמודי גרסי
הודעות: 181
הצטרף: 19 יולי 2016, 03:26
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי ביני עמודי גרסי » 20 ינואר 2019, 18:24

דרומאי כתב:
ביני עמודי גרסי כתב:
דרומאי כתב: ד. מוזר מאד מה שכתבת שבמקום מצוה אפשר להמשיך עם המנהג. לענ''ד עיקר ההכרעה לפי דעתו של הרב עובדיה היא דלא כר''ת, אלא דמ''מ ראוי לחשוש להחמיר.
תלמד את מה שהוא כתב בספריו על כך בעיון ותיווכח שעיקר טענתו (ההנהגה ההלכתית) היא מחמת המנהג ולא מחמת הפוסקים! (כי הוא מודה השכם וערב שמצד הפסיקה ההלכתית דעת ר"ת והראשונים נראית יותר. וכמדומה לי שכך גם מוכיח וכותב בספר אוצר הזמנים ועוד).
טעות. אין חלוקה בין הנהגה הלכתית לפסיקה הלכתית.
המנהג שלא חוששים לשיטת רבינו תם, הוא הוכחה הלכתית, שבהכרח גדולי הדורות שלפנינו ושלפני פנינו הכריעו דאין הלכה כר''ת, למרות שרוב הראשונים ובכללן הב''י סברו כמותו.
אתה רוצה לטעון שכאילו הרב עובדיה סבר לעיקר כר''ת, אך היה 'אנוס' מחמת המנהג להורות לא כמוהו. ישתקע הדבר ולא יאמר! ודאי שאם הוא הורה דלא כר''ת, משום שסבר שאין הלכה כמותו, ורק לחומרא ראוי לחשוש לשיטתו.
אני מניח שלא למדת בעיון את ספרי הרב ולכן אתה חושב בסגנון הזה. לא אמרתי את דברי... אם לא ראיתי לפני כן.
אבל זה לא מדויק מה שאתה אומר; הרב זצ"ל ידע לשקול את הדברים בפלס ולהגיד לנו מה חשוב יותר ומה פחות, היו לו יסודות וכללים, שהורה לנו איך להשתמש בהם;
הרב זצ"ל החשיב עד למאוד את שיטת ר"ת והראשונים! והדבר ידוע הוא מפורסם לכול!
רק כשראה הרב שהמנהג פשוט שלא כר"ת אלא כהגאונים לכן אמר שמעיקר הדין כך קיבלו עליהם, כדעת המעט הפוסקים. אבל כל זה במקום מצווה וכדומה, אך שלא במקום שכזה חובה על כל יהודי לנהוג כר"ת במוצ"ש.

ולהלן כמה דברים ברורים שאמר הרב זצ"ל:
1. מרן השולחן ערוך והרמ"א פסקו כר"ת בין להקל ובין להחמיר.
2. בדורו של הבית יוסף נהגו כר"ת אף להקל. (והביא הרבה הוכחות לכך בספריו).
3. דעת הרבה מהגאונים ורוב הראשונים וגדולי הפוסקים היא כר"ת. לגמרי.
4. לדעתו הרב זצ"ל: "האומר שסברת רבינו תם היא טעות במציאות - הוי בכלל אפיקורוס".

אם אתה רוצה להוכיח כדבריך, אדרבא, תביא מקורות ברורים לכך.


ביני עמודי גרסי
הודעות: 181
הצטרף: 19 יולי 2016, 03:26
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי ביני עמודי גרסי » 20 ינואר 2019, 18:39

אאא כתב:
מכון קול יוסף כתב:אם היית בא אליו ושואל אם מותר לעשות מלאכות אחרי זמן צאה"כ של הגאונים היה עונה לך: מותר לכתחילה.
מה פתאום?!

הרי הרב עובדיה יוסף זיע"א כתב ודיבר כל כך הרבה שחייבים לשמור שבת עד זמן ר"ת.
עיין בספריו. וכן ניתן לשמוע בהקלטות משיעוריו בלוויין, שדיבר חזק מאוד שצריך לשמור עד זמן ר"ת כדעת מרן השו"ע.
ודיבר בחריפות גדולה נגד אלו החולקים על זה [ודבריו הנ"ל אף נדפסו ופורסמו בעלונים].

וכן לאחרונה, לפני חנוכה דיבר על כך בלוויין בנו הרב יצחק יוסף, ועורר בתוקף שיש לשמור שבת עד ר"ת כפי שפסק מרן,
ואמר שמי שלא עושה כן הרי הוא חייב סקילה לפי רוב השיטות.
כל אחד יכול לשמוע את ההקלטות מדבריו בעצמו.
נכון מאוד מאוד!!

חיפשתי.. והנה מצאתי ברוך ה' כדבריך:

וזה תשובה יפה לכל "המנסים לגמד" את דעתו הרמה של מרן זצוק"ל. שאמרה באופן ברור ונהיר:
זה לא חומרא זה לא חסידות - קבע מרן זצל.pdf
דעת מרן באמת.pdf
נ.ב. מקווה שהתכוונת לזה: (ולא, תתקן אותי).
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


ביני עמודי גרסי
הודעות: 181
הצטרף: 19 יולי 2016, 03:26
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי ביני עמודי גרסי » 20 ינואר 2019, 19:57

דרומאי כתב:
אאא כתב:
מכון קול יוסף כתב:אם היית בא אליו ושואל אם מותר לעשות מלאכות אחרי זמן צאה"כ של הגאונים היה עונה לך: מותר לכתחילה.
מה פתאום?!

הרי הרב עובדיה יוסף זיע"א כתב ודיבר כל כך הרבה שחייבים לשמור שבת עד זמן ר"ת....
עם כל זה לא אחז כך מעיקר הדין אלא לחומרא בעלמא.
ראוי להבהיר פה משהו חשוב שהרבה טועים בו:

ישנם החושבים (בטעות) כי דעתו של מרן להחמיר בנושא זה - זה רק בגדר של איזה חומרא בעלמא. [בסגנון והמחמיר תבוא עליו ברכה]. וזה טעות גמורה!! כי כל מי ששמע אתו מדבר על כך וראה בספריו מה שכתב.. מיד יראה שהוא אומר את זה כחובה גמורה! אלא שמצאנו שלגבי 'ההוראה' כמו לגבי מילה וכו' הוא לא פוסק כר"ת. ועל זה קמה הפליאה, שאם הוא כל כך הרבה דיבר התריע וזעק על זה מנהמת ליבו - אז איך זה שהוא גם לא מחמיר (במילה למשל) עד הסוף?

אלא התשובה לזה שהוא רצה להראות לנו: אל תחשבו שר"ת זה רק "איזה חומרא בעלמא", שלא כן הוא כלל. אלא זוהי חומרא חשובה מאוד מאוד שחייבים להחמיר אותה. בשונה מכל חומרא אחרת שהרשות ביד כל אחד לעשות כפי שנראה לו: פה רצונו לומר שיש להסתכל על החומרא הזו - לא כעוד חומרא! מאחר וזהוי דעת רוב הראשונים והאחרונים והשו"ע על גביהם!!

אי לכך כל אלו המציגים את דעתו בנושא זה "כאיזה כחומרא בעלמא" טועים ומטעים הם.

רק שתבינו:
1. לא יתכן - ואיך יכול להיות - שידבר על זה כל שנה כמה פעמים - אם זה רק חומרא בעלמא?
2. אם אכן דעתו של מרן הייתה שזה רק בגדר "חומרא בעלמא" - אם כן איך זה שבקרב הציבור הספרדי (הבני תורה בפרט) רובם מקפידים על כך; וכבר שנים!! ??
3. לא יתכן - ואיך יכול להיות - שהוא שלח מכתבים לכמה מקומות וגופים שונים שיקפידו על כך אם זה רק חומרא בעלמא?
4. איך יכול להיות שבספריו הוא מרבה לשבח ולהעמיד את דברי הראשונים כאילו הם אמת - אם זה רק חומרא בעלמא?
5. למה הוא עשה מזה עניין גדול בחייו (והרבה מעשיות לכך יש) - אם זה רק איזה חומרא בעלמא??

אלא התשובה וודאי היא שהוא ראה בזה "חומרא" - אך שכל אחד חייב בה!! לא כחומרת רשות. מלבד במקום מצווה וכדו'.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 20 ינואר 2019, 20:08

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב: אין בזה שום סרך שאלה, מה הקשר לשאול כמה זמן זה מישיבת התרנגולים עד צאת הכוכבים, לגבי כמה זמן זה בין השמשות, אם קשה לו שישיבת התרנגולים היא הרבה לפני צאת שישאל את זה, מה זה קשור כמה זמן זה בין השמשות .
ואין שום ענין לשבש את דברי הראב"ן, שהרי זה באמת קשה על מה שאמר כבר לפני כן שהלילה הוא בצאת, וגם אם הוא לא שאל את זה הוא היה אמור לשאול את זה, ממילא ברור שזה מה שהוא שאל.
ולכן דברי הבגדי ישע תמוהים מאד.
הראבן שואל קודם שאלה, איך אפשר להדליק עם חשכה הרי צריך להדליק קודם חשיכה, על זה מתרץ שהכוונה לא חשיכה ממש רק מתחילת שקיעה והלאה, ולמי שאינו בקי צריך להדליק בתחילת שקיעה כמו שכתוב חמה בריש אילנות ותרנגולים, ועל זה הוא מקשה שאלה חדשה, למה צריך להדליק כ״כ מוקדם הרי יש הרבה זמן מישיבת התרנגולים עד הצאת שהרי תחילת בין השמשות הוא רק ג רבעי מיל מצאת הכוכבים, ע״ז הוא עונה שמה שכתוב שצריך להדליק בתחילת שקיעה ובזמן ישיבת התרנגולים זה רק לרבי יהודה, מה קשה בזה? והמרדכי העתיק רק קושיא השנייה והתירוץ ואין סיבה לשבש את המרדכי.
למה אתה לא מבין ? מה זה קשור כמה זמן זה בין השמשות ,השאלה צריכה להיות לשיטתך מתי זה שקיעה, ולא כמה זמן זה בין השמשות.
בתירוץ שלו בכלל התבלבלת ובלבלת. וכי הוא מתרץ שמה שצריך להדליק בישיבת התרנגולים, זה אליבא דרבי יהודה ????? והרי הוא אומר שזה לדידן .
אלא שכיון שנשתבשת בשאלתו השתבשת בתשובתו.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 20 ינואר 2019, 20:09

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב: ??
למה שהרמב"ם יהיה סתירה לרמב"ן ולתוספות ?
הרמב"ם חולק על השיטה שסוברת שמיל הוא 18 דקות ,ותו לא מידי."
אבל הגר״א לומד ברמב״ם שסבר 18 דקות, וכן מכל הראשונים והאחרונים שסברו שהרמב״ם סבר כר״ת לא יתכן שסבר שהמיל הוא 24 דקות, שאז יצא שעלות השחר וצאת הכוכבים הוא שתי שעות אחר ולפני השקיעה והנץ וזה הוא נגד המציאות הברורה, ועוד והיא העיקר כיון שבמציאות לא רואים כוכבים ב14 דקות, ולא מצינו ראשון שכותב להדיא שב14 דקות יש כוכבים, שהרי כל הסוברים שרבי יוסי מיד אחרי רבי יהודה סברו כר״ת, בהכרח לומר ששיטת הגאונים היא או שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה בכמה דקות, או שהמיל הוא 22 או 24 דקות אחרי השקיעה.

שוב אתה חוזר על דברך שזה לפי רבי יוסי ,בעוד שאני שאלתי לפי רבי יהודה ,ועוד שאלתי שאף לפי רבי יוסי, יש מ"ד שהוא מובלע בתוך ביה"ש של רבי יהודה .
הרי כבר כתבתי שדעת הרמבן וחידושי הר"ן והגר"א שסימן כוכבים הוא רק לרבי יוסי, ויתכן שזה גם רק למ"ד שרבי יוסי אחר רבי יהודה, ועוד גם אם נימא שזה גם למ"ד שרבי יוסי מובלע ברבי יהודה, אבל כיון שהכוכבים לא יוצאים תמיד באותו זמן וגם לא כהרף עין זה אחר זה, אז צריך שיהיה שתי כוכבים שאף פעם לא יוצאים לפני סוף בין השמשות דרבי יהודה, לכן כל זמן שלא יצאו בוודאי אותם כוכבים לא יתכן שיהיה לילה גם לרבי יוסי למ"ד שרבי יוסי אחר רבי יהןדה
הר"ן לא אומר כמו הרמב"ן 0(אולי ככה תקלוט)
לא מבין מה אתה כותב שטויות, מבואר בגמרא מפורש, שלמ"ד שביה"ש דרבי יוסי מובלע, הלילה של רבי יוסי הוא לא אחרי הלילה של רבי יהודה.


ביני עמודי גרסי
הודעות: 181
הצטרף: 19 יולי 2016, 03:26
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי ביני עמודי גרסי » 20 ינואר 2019, 20:10

תביא את הלשון - אם כדבריך...


דרומאי
הודעות: 2666
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 477 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי דרומאי » 20 ינואר 2019, 20:42

ביני עמודי גרסי כתב:
ולהלן כמה דברים ברורים שאמר הרב זצ"ל:
1. מרן השולחן ערוך והרמ"א פסקו כר"ת בין להקל ובין להחמיר.
2. בדורו של הבית יוסף נהגו כר"ת אף להקל. (והביא הרבה הוכחות לכך בספריו).
3. דעת הרבה מהגאונים ורוב הראשונים וגדולי הפוסקים היא כר"ת. לגמרי.
4. לדעתו הרב זצ"ל: "האומר שסברת רבינו תם היא טעות במציאות - הוי בכלל אפיקורוס".

אם אתה רוצה להוכיח כדבריך, אדרבא, תביא מקורות ברורים לכך.
אני לא חולק על אף אחד מה4 סעיפים שכתבת. ואם אנחנו רואים, שעם כל זה, פסקו כל גדולי הדורות שלפנינו דלא כרבינו תם, אות הוא שאין הלכה כרבינו תם. ודאי שראוי להחמיר כמותו, ובפרט בדאורייתא, אך עיקר ההלכה אינה כמותו.
הרב עובדיה עצמו אכל בת''ב לפני זמן רבינו תם, למרות שבתשעה באב לא אומרים ספיקו להקל כידוע. לכן ודאי שבעל כרחנו אנו מקבלים את ההכרעה דלא כר''ת, ורק חוששים לו לחומרא בעלמא.
שאלת למה הוא כ''כ עורר על זה אם זה רק חומרא בעלמא. הוא סבר שזוהי חומרא שראוי לכל אחד לנהוג אותה, משום שהיא דעת רוב הראשונים וכו', אך לא משום שכך ההלכה.
שמעתי מנכדו שהוא לא הקפיד על הרבנית שתחכה לרבינו תם במוצ''ש, והוא (הנכד) זוכר אותה מדליקה את הנר לפני זמן ר''ת.


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1823
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 20 ינואר 2019, 21:46

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:למה שהרמב"ם יהיה סתירה לרמב"ן ולתוספות ?
הרמב"ם חולק על השיטה שסוברת שמיל הוא 18 דקות ,ותו לא מידי."
אבל הגר״א לומד ברמב״ם שסבר 18 דקות, וכן מכל הראשונים והאחרונים שסברו שהרמב״ם סבר כר״ת לא יתכן שסבר שהמיל הוא 24 דקות, שאז יצא שעלות השחר וצאת הכוכבים הוא שתי שעות אחר ולפני השקיעה והנץ וזה הוא נגד המציאות הברורה, ועוד והיא העיקר כיון שבמציאות לא רואים כוכבים ב14 דקות, ולא מצינו ראשון שכותב להדיא שב14 דקות יש כוכבים, שהרי כל הסוברים שרבי יוסי מיד אחרי רבי יהודה סברו כר״ת, בהכרח לומר ששיטת הגאונים היא או שרבי יוסי מופלג מרבי יהודה בכמה דקות, או שהמיל הוא 22 או 24 דקות אחרי השקיעה.


שוב אתה חוזר על דברך שזה לפי רבי יוסי ,בעוד שאני שאלתי לפי רבי יהודה ,ועוד שאלתי שאף לפי רבי יוסי, יש מ"ד שהוא מובלע בתוך ביה"ש של רבי יהודה .
הרי כבר כתבתי שדעת הרמבן וחידושי הר"ן והגר"א שסימן כוכבים הוא רק לרבי יוסי, ויתכן שזה גם רק למ"ד שרבי יוסי אחר רבי יהודה, ועוד גם אם נימא שזה גם למ"ד שרבי יוסי מובלע ברבי יהודה, אבל כיון שהכוכבים לא יוצאים תמיד באותו זמן וגם לא כהרף עין זה אחר זה, אז צריך שיהיה שתי כוכבים שאף פעם לא יוצאים לפני סוף בין השמשות דרבי יהודה, לכן כל זמן שלא יצאו בוודאי אותם כוכבים לא יתכן שיהיה לילה גם לרבי יוסי למ"ד שרבי יוסי אחר רבי יהןדה
הר"ן לא אומר כמו הרמב"ן 0(אולי ככה תקלוט)
לא מבין מה אתה כותב שטויות, מבואר בגמרא מפורש, שלמ"ד שביה"ש דרבי יוסי מובלע, הלילה של רבי יוסי הוא לא אחרי הלילה של רבי יהודה.
כבר אמרתי לך, לא הר״ן על הריף, רק חידושי הר״ן, אתה מתווכח על עובדה, תפתח חידושי הר״ן ותראה.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 20 ינואר 2019, 21:50

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:[
הר"ן לא אומר כמו הרמב"ן 0(אולי ככה תקלוט)
לא מבין מה אתה כותב שטויות, מבואר בגמרא מפורש, שלמ"ד שביה"ש דרבי יוסי מובלע, הלילה של רבי יוסי הוא לא אחרי הלילה של רבי יהודה.
כבר אמרתי לך, לא הר״ן על הריף, רק חידושי הר״ן, אתה מתווכח על עובדה, תפתח חידושי הר״ן ותראה.
ידידי היקר, כבר מזמן מזמן,כתבתי לך שהתכוונת לשיטה להר"ן ,וכבר ידעתי אותו הרבה לפני כן ,וכתבתי לך שהוא לא קשור, אבל אתה לא קורא כלל מה שכותבים לך ,
תחזור בבקשה אחורה ותקרא מה שכתבתי לך.


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1823
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 20 ינואר 2019, 21:55

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:[
הר"ן לא אומר כמו הרמב"ן 0(אולי ככה תקלוט)
לא מבין מה אתה כותב שטויות, מבואר בגמרא מפורש, שלמ"ד שביה"ש דרבי יוסי מובלע, הלילה של רבי יוסי הוא לא אחרי הלילה של רבי יהודה.
כבר אמרתי לך, לא הר״ן על הריף, רק חידושי הר״ן, אתה מתווכח על עובדה, תפתח חידושי הר״ן ותראה.
ידידי היקר, כבר מזמן מזמן,כתבתי לך שהתכוונת לשיטה להר"ן ,וכבר ידעתי אותו הרבה לפני כן ,וכתבתי לך שהוא לא קשור, אבל אתה לא קורא כלל מה שכותבים לך ,
תחזור בבקשה אחורה ותקרא מה שכתבתי לך.
או שתצטט את לשונו, או שאני אבדוק עוד מעט.
בדקתי וזה מפורש בחידושי הרן, כנראה אתה הסתכלת בחידושים המיוחסים להר״ן, ועוד הר״ן אומר שצריך כוכבים קטנים ולא מספיק בינונים.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 21 ינואר 2019, 00:22

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: ידידי היקר, כבר מזמן מזמן,כתבתי לך שהתכוונת לשיטה להר"ן ,וכבר ידעתי אותו הרבה לפני כן ,וכתבתי לך שהוא לא קשור, אבל אתה לא קורא כלל מה שכותבים לך ,
תחזור בבקשה אחורה ותקרא מה שכתבתי לך.
או שתצטט את לשונו, או שאני אבדוק עוד מעט.
בדקתי וזה מפורש בחידושי הרן, כנראה אתה הסתכלת בחידושים המיוחסים להר״ן, ועוד הר״ן אומר שצריך כוכבים קטנים ולא מספיק בינונים.
ידידי אתה ממציא דברים שלא היו ולא נבראו, בחידושי הר"ן (מה שייחסו פעם לריטב"א ),כותב בדיוק כמו הר"ן על הרי"ף שהתוספת היא שיהיו מקובצים, ובשיטה להר"ן שהוא תלמידו של הר"ן, אין קשר לדברים כמו שביארתי לעיל, על מה אתה מדבר ???
מצאת כתבים חדשים של הר"ן ????


ביני עמודי גרסי
הודעות: 181
הצטרף: 19 יולי 2016, 03:26
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי ביני עמודי גרסי » 21 ינואר 2019, 02:24

דרומאי כתב:אם אנחנו רואים, שעם כל זה, פסקו כל גדולי הדורות שלפנינו דלא כרבינו תם, אות הוא שאין הלכה כרבינו תם. ודאי שראוי להחמיר כמותו, ובפרט בדאורייתא, אך עיקר ההלכה אינה כמותו.
לא מדויק. וגם לא אמת.
אלא עד הדורות האחרונים ממש היו רבים רבים שפסקו כר"ת. (רק מה שכן הוא שבמאה השנים האחרונות החלו לעשות את כל ה-72 דקות כספק לשני הצדדים, כמו לגבי מילה. אבל לפני כן. דברים כמו שאמרת אינם מדויקים).
ראה על כך כדברי בספרי המלקטים.
דרומאי כתב: שמעתי מנכדו שהוא לא הקפיד על הרבנית שתחכה לרבינו תם במוצ''ש, והוא (הנכד) זוכר אותה מדליקה את הנר לפני זמן ר''ת.
גם כן לא מדויק.
א. מדובר בראשית דרכו של מרן כשהתחיל לעורר על כך, אבל אחר כך הקפיד על כך יותר.
ב. לא הקל לה (כמו שחושבים...) אלא רק בצורך מיוחד/גדול!


נ.ב. מה שמפריע בכל הסיפור/הנושא הזה שמנסים לטשטש את דעתו ורצונו של מרן ולהפוך את כל מפעל חייו בזה לכאילו "חומרא בעלמא". מה שהוא פשוט לא נכון, לשקר ולסלף את דעתו. ואחר כך אנשים שלא מכירים את דעתו בדיוק - נגררים אחר כל מיני שמועות ודברים לא מבוססים. חבל.

בכל פסקי ההלכה שלו - בכל ספריו! (לא בהערות ומשא ומתן בסוגיות) - הרב זצ"ל מעולם, אבל מעולם! לא כתב שאפשר להוציא שבת לפני זמן ר"ת!!
מלבד מקום אחד בודד שהוא לגבי צום כיפור לנשים המסכנות והחלשות בלבד! זהו המקום היחיד!! מכל ספריו שהקל! (וגם זה נובע מחשש פיקוח נפש ושהוא לא רצה לקחת את האחריות על כתיפיו בזה - אחר שכבר קרו מקרים דומים). בכל השאר.. אין כזה מקום!! (ואף על פי שהורה כן לנשים החלשות שיכולות אם רואות צורך, אך הוא עצמו לא הקל בזה. מתי שהוא היה חלש וחולה. וראה את כל הסיפור בשלמותו בקובץ הנ"ל "זה לא חומרא...").
מרן זצ"ל מעולם נזהר שלא להראות גישה חופשית להקל במוצ"ש כנגד גדולי הראשונים וגדולי האחרונים ומרן השולחן ערוך!! (רק שתבינו: יש לנו עסק לא עם חמש או עשר ראשונים שאמרו כמו ר"ת... אלא עם עשרות ומאות פוסקים!!! ומעל כולם גדול הפוסקים השולחן ערוך!!! ואיך לא לחשוש להם בכלל ?).

כל מי שיאמר לך אחרת, אינו אלא טועה ומטעה. ופשוט הדבר.


יהודי
הודעות: 3663
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 783 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהודי » 21 ינואר 2019, 02:26

שמעתי פעם מא' מגדולי רבני ספרד שאמר שהגר"ע עטיה אמר שאין לבני ספרד להחמיר כשיטת ר"ת יען הוא מוציא בזה לעז על הראשונים.


ביני עמודי גרסי
הודעות: 181
הצטרף: 19 יולי 2016, 03:26
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי ביני עמודי גרסי » 21 ינואר 2019, 02:48

אבל לאחר מה שבירר מרן זצ"ל והוכיח שאין ראשונים שכאלו כמעט ובפרט שבזמנם זמן הראשונים נהגו כרבינו תם לחלוטין (בהפך מכפי שחשב הגר"ע עטיה). תו איו מה לחשוש לדבריו. כלל.
ואדרבא, אם הוא נוהג להוציא שבת לפני ר"ת פה כן יש לחשוש למוציא לעז על הראשונים. שכאילו הראשונים נהגו שלא בסדר וכהלכה. והוא הוא, הוא זה שנוהג בסדר וכהוגן. אתמהה.


אאא
הודעות: 875
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי אאא » 21 ינואר 2019, 02:54

מרן הרי השקיע ופעל כל כך הרבה בכדי להחדיר שגם ה"עמך" ישמרו שבת עד זמן ר"ת והשו"ע.
ובוודאי שכל אחד צריך לנהוג כן, כפי רוב מנין ובניין של הראשונים והאחרונים, וכלל ישראל במקומות מושבותיהם.


ביני עמודי גרסי
הודעות: 181
הצטרף: 19 יולי 2016, 03:26
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי ביני עמודי גרסי » 21 ינואר 2019, 03:02

תודה. ויותר מזה, אני בעצמי ראיתי איך זה שהוא מבטל שיעור שלם של הלכות הנצרכות להאמר לטובת חיזוק העניין. שמירת השבת עד זמן ר"ת. אם מרן הקדיש לזה זמן רב מחייו (שזמנו היה יקר מאוד כידוע) הרי שזה אומר הרבה והרבה מאוד!!
לא היה לו הרבה נושאים שהוא היה מדבר עליהם. ומשום מה הוא בחר לדבר על זה?? ולמה, הלא זה "חומרא בעלמא" לשיטתם (של הטועים בכך)?? אלא מפה נבין עד כמה הוא ייחס לזה חשיבות עליונה - הרבה יותר מאלף ואחד נושאים אחרים שהיו לו על הפרק לדבר!! ופשוט לכל בר דעת.


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1823
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי יהושע » 21 ינואר 2019, 09:49

האחד בא לגור כתב:
יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב:טעות גמורה, הר"ן הביא רק את התירוץ של כוכבים מפוזרים ומקובצים ולא חילק כלל בין רבי יהודה ורבי יוסי.ומפורש בדברי הר"ן (בהביאו את שאלת ר"ת )וז"ל " וא"ת דהכא משמע דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים ליכא אלא תלתא רבעי מיל וכו'
והמרדכי כלל אינו קשור לענין, הוא כלל אינו עוסק במחלוקת רבי יהודה ור"י ,אלא טוען שאנן קיי"ל שצאת הכוכבים הוא הלילה ודלא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה, שלרבי יהודה הלילה הוא אחרי שלשת רבעי מיל ולר"י כהרף עין אחרי כן,(וכמבואר בגמרא דשלים בין השמשות דרבי יהודה והדר מתחיל בין השמשות דרבי יוסי) ואילו לדידן הלילה הרבה מאוד אחרי, דהיינו אחרי חמישה מילין שאז צאת הכוכבים, וכאידך תנא אליבא דרבי יהודה בפסחים, וכברייתא דברכות.
התכוונתי לחידושי הר" ן
אתה מתכוין שהתכוונת שיטה להר"ן, (ואינו להר"ן אלא לתלמידו ), וגם הוא אינו קשור לרמב"ן כלל, הוא סך הכל אומר שמה שנאמר ששני כוכבים ביה"ש זה לא אליבא דרבי יהודה, כמו שכוכב אחד יום זה לא אליבא דרבי יהודה, אבל מעולם הוא לא אמר ששלוש כוכבים לילה זה לא אליבא דרבי יהודה.
יש לנו את הרמבן שאומר שצאת הכוכבים הוא רק לרבי יוסי, יש לנו את המרדכי שאומר שלפי הסוגיא דשבת לילה הוא לפני צאת הכוכבים לפחות לרבי יהודה ואולי גם לרבי יוסי, יש לנו את הר״ן והגר״א שאומרים שהמימרא של כוכב אחד יום וכו׳ לא יתכן שזה הולך לפי רבי יהודה, אז מה כ״כ קשה לומר שלשיטת הגאונים המימרא הזאת הוא רק לרבי יוסי ולא לרבי יהודה ולרבי יהוד לא צריך כוכבים? איך אפשר להקל בדאורייתא נגד מציאות שרואים בעניים כל זמן שיש מקום ליישב את השיטה עם המציאות? וזה חוץ ממה שלא רואים שלש כוכבים בינוניים, הכוכבים הגדולים שאולי רואים לפעמים בדוחק גדול לא יוצאים שתיים זה אחר זה בדיוק ב13 וחצי דקות אחרי השקיעה.


אור זרוע
הודעות: 703
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 226 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי אור זרוע » 21 ינואר 2019, 13:04

דרומאי כתב: ואם אנחנו רואים, שעם כל זה, פסקו כל גדולי הדורות שלפנינו דלא כרבינו תם, אות הוא שאין הלכה כרבינו תם. ודאי שראוי להחמיר כמותו, ובפרט בדאורייתא, אך עיקר ההלכה אינה כמותו.
אתה יכול קצת לפרט יותר, כי נראה שאפילו בליטא נהגו עכ"פ להחמיר כמו ר"ת.

ז"ל האגרות משה יו"ד ד, יז
כו. הפסק טהרה אחרי השקיעה, ואם יש לנהוג כהגר"א במוצאי שבת

בדבר מה שאמרתי (אגרות אורח חיים ח"ד סימן ס"ב ד"ה ולעניין הפסק טהרה) שיש להקל בדיעבד בעשיית הפסק טהרה עד ט' מינוט אחר שקיעה משום ספיק ספיקא - ספק יום דבין השמשות, וספק אם הלכה כהגר"א, ודאי הנוהגים כשיטת הגר"א אף לקולא במוצאי שבת אין להם להקל בזה, דהא יהיו תרתי קולא דסתרי, משום דלפי זה הוא רק חדא ספיקא כדכתב כתר"ה, והוא פשוט וברור.

אבל תמה אני מי התיר להם דבר כזה, וכי הם יכולים להכריע בדין זה נגד מנהג אבותינו ורבותינו הראשונים ולומר שהדין עם הגר"א נגדם, אף שהרבה מרבותינו הראשונים סוברים כהגר"א, מ"מ הא יש לעשות לנו - שאין יכולין להכריע - לחומרא.

ואם היו גם הרבה מתלמידיו שעשו כמותו לא הנהיגו כן בעלמא. והגר"א עצמו לא הנהיג כן, אף לא בעירו ווילנא. וידעינן שגדולי עולם מתלמידי תלמידיו החמירו בזה דלא כהגר"א, אף לעניין ק"ש ותפילת ערבית וכ"ש לעניין שבת ויו"ט.

ולכן אין לנו לעשות בזה כהגר"א במוצ"ש, אלא כמנהגנו כר"ת לחומרא עד צאת הכוכבים.
והנה תשובתו של ה"חפץ חיים" בספר אבני שהם:
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 21 ינואר 2019, 13:56

יהושע כתב:
האחד בא לגור כתב: אתה מתכוין שהתכוונת שיטה להר"ן, (ואינו להר"ן אלא לתלמידו ), וגם הוא אינו קשור לרמב"ן כלל, הוא סך הכל אומר שמה שנאמר ששני כוכבים ביה"ש זה לא אליבא דרבי יהודה, כמו שכוכב אחד יום זה לא אליבא דרבי יהודה, אבל מעולם הוא לא אמר ששלוש כוכבים לילה זה לא אליבא דרבי יהודה.
יש לנו את הרמבן שאומר שצאת הכוכבים הוא רק לרבי יוסי, יש לנו את המרדכי שאומר שלפי הסוגיא דשבת לילה הוא לפני צאת הכוכבים לפחות לרבי יהודה ואולי גם לרבי יוסי, יש לנו את הר״ן והגר״א שאומרים שהמימרא של כוכב אחד יום וכו׳ לא יתכן שזה הולך לפי רבי יהודה, אז מה כ״כ קשה לומר שלשיטת הגאונים המימרא הזאת הוא רק לרבי יוסי ולא לרבי יהודה ולרבי יהוד לא צריך כוכבים? איך אפשר להקל בדאורייתא נגד מציאות שרואים בעניים כל זמן שיש מקום ליישב את השיטה עם המציאות? וזה חוץ ממה שלא רואים שלש כוכבים בינוניים, הכוכבים הגדולים שאולי רואים לפעמים בדוחק גדול לא יוצאים שתיים זה אחר זה בדיוק ב13 וחצי דקות אחרי השקיעה.
כי זה חידוש גדול מאוד לומר שרבי יהודה ורבי יוסי נחלקו האם הלילה הוא בצאת הכוכבים, ועוד שא"כ יוצא שהגאונים פסקו נגד סתמא דגמרא בשבת ובברכות שאומרת שהלילה הוא בצאת הכוכבים, ובשלמא הרמב"ן יתכן שפסק כרבי יוסי, והמרדכי דלא כשניהם ,ולשיטה להר"ן לכו"ע הוא בצאת הכוכבים, אבל הגאונים הרי פסקו כרבי יהודה .
ובאמת כל האריכות בזה למותר, שהרי בתשובות הגאונים החדשות(שלא הביא מהר"ם אלשקר), איתא להדיא שג' רבעי מיל הוא צאת הכוכבים, והגמרא בפסחים היא גמר יציאת כל הכוכבים.


אור זרוע
הודעות: 703
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 226 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

שליחה על ידי אור זרוע » 21 ינואר 2019, 14:24

בשנים האחרונות יצא לאור תשובת הגאונים המקורית, מצורף בזה (העתקה מחולקת בשתי הודעות):
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • שיטת רבינו תם צאת הכוכבים
  על ידי הלמדן » 13 אפריל 2020, 20:57 » ב הלכה ומנהג
  1 תגובות
  74 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אמונה ובטחון
  13 אפריל 2020, 21:13
 • מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה
  על ידי סתם יעקב » 04 דצמבר 2019, 17:45 » ב הלכה ומנהג
  11 תגובות
  176 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סתם יעקב
  08 דצמבר 2019, 17:20
 • מהו צאת הכוכבים של רבי יוסי בר אבין
  על ידי סתם יעקב » 18 דצמבר 2019, 19:24 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  48 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סתם יעקב
  18 דצמבר 2019, 19:24
 • זמן ההדלקה למי שמתפלל אחר צאת הכוכבים
  על ידי יהושע » 28 דצמבר 2019, 22:45 » ב חנוכה
  0 תגובות
  60 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יהושע
  28 דצמבר 2019, 22:45
 • צאת הכוכבים בתלמוד הירושלמי
  על ידי סתם יעקב » 01 ינואר 2020, 15:59 » ב הלכה ומנהג
  2 תגובות
  66 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סתם יעקב
  01 ינואר 2020, 21:06

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים