דף 1 מתוך 1

האם מותר לתת לתינוק לכבות את האור בשבת

נשלח: 20 אפריל 2019, 23:56
על ידי מלמד להועיל
שכחו באחד החדרים אור דולק. האם מותר להעמיד תינוק כבן שנה על יד המתג כדי שילחץ ויכבה את האור, או שיש בזה בעיה של ספיה
וגם אם להלכה מותר מעיקר הדין, האם יש ענין להמנע מזה

Re: האם מותר לתת לתינוק לכבות את האור בשבת

נשלח: 21 אפריל 2019, 01:09
על ידי אסף
יש בעיה ראשונה של שביתת בנו שאדם מצווה על כך.
וז"ל שעה"צ שלד סקנ"ד
"ולעניות דעתי דבדליקת אביו מחוייב אביו מן התורה למחות בידו כיון שהוא עושה לדעתו, כדי שלא יעבור אמה דכתיב לא תעשה וגו' ובנך ובתך, ובדליקת אחרים מחוייב האחר על כל פנים מדרבנן למחות בידו, דהא הגמרא שקיל וטרי אמאי התירו באינו יהודי, ומשני אינו יהודי אדעתיה דנפשיה עביד, מה שאין כן בקטן זה, וכמו שכתב בבית יוסף".
ולא נראה לחלק בזה בין קטן מאד לקטן שיש בו דעת כיון שהציווי על האב שהבן ישבות בדומה לשביתת בהמתו.

Re: האם מותר לתת לתינוק לכבות את האור בשבת

נשלח: 17 מרץ 2020, 21:45
על ידי ברך
האבא צריך למנוע את הילד מלעשות את זה, וגם במידה והאבא לא מונע, מצווה למחות באבא על שעובר איסור בכך שבנו מחלל שבת.

אם האבא לא נמצא כלל אין והילד במצב שהוא בכלל לא מבין מה שהוא עושה, יתכן שמותר.

עיין סי' שמ"ג באו"ח.

שאלתי רב לגבי חילול שבת שנעשה לכאו' ממש על פי דיבורי בתינוקת בת שנה שפתחה עבורי אריזה בשבת, הרב אמר שגם אם התינוקת הבינה שאני רוצה לפתוח את האריזה, זה לא נקרא שהיא מבינה ששבת היום והיא עושה בזה איסור, ולכן יהיה מותר.

Re: האם מותר לתת לתינוק לכבות את האור בשבת

נשלח: 18 מרץ 2020, 01:24
על ידי סלקא דעתך
קשה לסכם את כל הסוגייה בהערה אחת.
עיין באורחות שבת ח"ב פרק כד שהקדיש לזה פרק שלם.
ולעצם השאלה כתב שם בסעיף ח שמותר לשים קטן שאינו בר הבנה שעושה להנאתו להדליק את האור.