הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

סכין בברכת המזון בלילה


פותח הנושא
יקיר
הודעות: 106
הצטרף: 16 פברואר 2020, 09:33
נתן תודה: 105 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

סכין בברכת המזון בלילה

שליחה על ידי יקיר » 26 פברואר 2020, 18:09

נפסק בשו"ע או"ח סי' ק"פ סעי' ה', נוהגים לכסות הסכין בשעת ברכת המזון, ונהגו שלא לכסותו בשבת וביו"ט.
ובטעם המנהג שלא לכסות בשבת כתב במג"א שם סק"ד וז"ל, דהטעם משום ששולחן דומה למזבח, ובמזבח כתיב לא תניף עליהם ברזל, ובשבת אין בונים מזבח, וליכא רמז למזבח.
כוונתו לטעם המבואר בראשונים שאין לברך ע"י סכין גלוי, כיון שהשולחן כמזבח ואין בונים את המזבח עם ברזל.
ולכאו' לפי דברי המג"א גם בכל לילה אין צורך לכסות את הסכין בברכהמ"ז, שהרי אין בונים את בית המקדש בלילה, (רמב"ם פ"א מבית הבחירה הי"ב), והרי הוא כבשבת ויו"ט.
אמנם ידעתי כי הט"ז שם הביא טעמים אחרים למנהג לא לכסות בשבת, אבל עכ"פ לדברי המג"א יהיה כן, ולא שמענו מי שיאמר לדין מחודש זה.


HaimL
הודעות: 3894
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 562 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סכין בברכת המזון בלילה

שליחה על ידי HaimL » 26 פברואר 2020, 19:22

יקיר כתב:
26 פברואר 2020, 18:09
נפסק בשו"ע או"ח סי' ק"פ סעי' ה', נוהגים לכסות הסכין בשעת ברכת המזון, ונהגו שלא לכסותו בשבת וביו"ט.
ובטעם המנהג שלא לכסות בשבת כתב במג"א שם סק"ד וז"ל, דהטעם משום ששולחן דומה למזבח, ובמזבח כתיב לא תניף עליהם ברזל, ובשבת אין בונים מזבח, וליכא רמז למזבח.
כוונתו לטעם המבואר בראשונים שאין לברך ע"י סכין גלוי, כיון שהשולחן כמזבח ואין בונים את המקדש והמזבח עם ברזל.
ולכאו' לפי דברי המג"א גם בכל לילה אין צורך לכסות את הסכין בברכהמ"ז, שהרי אין בונים את בית המקדש בלילה, (רמב"ם פ"א מבית הבחירה הי"ב), והרי הוא כבשבת ויו"ט.
אמנם ידעתי כי הט"ז שם הביא טעמים אחרים למנהג לא לכסות בלילה, אבל עכ"פ לדברי המג"א יהיה כן, ולא שמענו מי שיאמר לדין מחודש זה.
אבל, בפשטות, אין איסור בבניין ביהמ"ק בלילה, משא"כ בשבת. וגם, אין איסור הברזל אלא במזבח, לא בביהמ"ק כולו.
 


פותח הנושא
יקיר
הודעות: 106
הצטרף: 16 פברואר 2020, 09:33
נתן תודה: 105 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סכין בברכת המזון בלילה

שליחה על ידי יקיר » 26 פברואר 2020, 19:35

HaimL כתב:
26 פברואר 2020, 19:22
יקיר כתב:
26 פברואר 2020, 18:09
נפסק בשו"ע או"ח סי' ק"פ סעי' ה', נוהגים לכסות הסכין בשעת ברכת המזון, ונהגו שלא לכסותו בשבת וביו"ט.
ובטעם המנהג שלא לכסות בשבת כתב במג"א שם סק"ד וז"ל, דהטעם משום ששולחן דומה למזבח, ובמזבח כתיב לא תניף עליהם ברזל, ובשבת אין בונים מזבח, וליכא רמז למזבח.
כוונתו לטעם המבואר בראשונים שאין לברך ע"י סכין גלוי, כיון שהשולחן כמזבח ואין בונים את המקדש והמזבח עם ברזל.
ולכאו' לפי דברי המג"א גם בכל לילה אין צורך לכסות את הסכין בברכהמ"ז, שהרי אין בונים את בית המקדש בלילה, (רמב"ם פ"א מבית הבחירה הי"ב), והרי הוא כבשבת ויו"ט.
אמנם ידעתי כי הט"ז שם הביא טעמים אחרים למנהג לא לכסות בלילה, אבל עכ"פ לדברי המג"א יהיה כן, ולא שמענו מי שיאמר לדין מחודש זה.
אבל, בפשטות, אין איסור בבניין ביהמ"ק בלילה, משא"כ בשבת.
א. האם היו יכולים לבנות בית המקדש בלילה? הכוונה רק שאין חיוב? כמדו' שהרמב"ם כותב את זה באותה הלכה של יו"ט שאין בונים את ביהמ"ק ביו"ט.
ב. ואם לא היו יכולים לבנות מאיזה סיבה שלא תהיה, שוב גם אין זכר למזבח, כלשון המג"א "ובשבת אין בונים מזבח, וליכא רמז למזבח"


HaimL
הודעות: 3894
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 562 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סכין בברכת המזון בלילה

שליחה על ידי HaimL » 26 פברואר 2020, 19:48

יקיר כתב:
26 פברואר 2020, 19:35
HaimL כתב:
26 פברואר 2020, 19:22
יקיר כתב:
26 פברואר 2020, 18:09
נפסק בשו"ע או"ח סי' ק"פ סעי' ה', נוהגים לכסות הסכין בשעת ברכת המזון, ונהגו שלא לכסותו בשבת וביו"ט.
ובטעם המנהג שלא לכסות בשבת כתב במג"א שם סק"ד וז"ל, דהטעם משום ששולחן דומה למזבח, ובמזבח כתיב לא תניף עליהם ברזל, ובשבת אין בונים מזבח, וליכא רמז למזבח.
כוונתו לטעם המבואר בראשונים שאין לברך ע"י סכין גלוי, כיון שהשולחן כמזבח ואין בונים את המקדש והמזבח עם ברזל.
ולכאו' לפי דברי המג"א גם בכל לילה אין צורך לכסות את הסכין בברכהמ"ז, שהרי אין בונים את בית המקדש בלילה, (רמב"ם פ"א מבית הבחירה הי"ב), והרי הוא כבשבת ויו"ט.
אמנם ידעתי כי הט"ז שם הביא טעמים אחרים למנהג לא לכסות בלילה, אבל עכ"פ לדברי המג"א יהיה כן, ולא שמענו מי שיאמר לדין מחודש זה.
אבל, בפשטות, אין איסור בבניין ביהמ"ק בלילה, משא"כ בשבת.
א. האם היו יכולים לבנות בית המקדש בלילה? הכוונה רק שאין חיוב? כמדו' שהרמב"ם כותב את זה באותה הלכה של יו"ט שאין בונים את ביהמ"ק ביו"ט.
ב. ואם לא היו יכולים לבנות מאיזה סיבה שלא תהיה, שוב גם אין זכר למזבח, כלשון המג"א "ובשבת אין בונים מזבח, וליכא רמז למזבח"
א. נכון שהרמב"ם כותב את שני הדינים בהלכה אחת, דשייכי זל"ז (זמן בנייתו), אבל אלה שני דינים שונים, כי בפשטות, אין בונים בלילה, הוא אפילו לא איסור עשה, אלא אסמכתא בעלמא, שכתוב וביום הקים את המשכן. ואילו אין בניין ביהמ"ק דוחה יו"ט, הוא איסור דאורייתא של יו"ט, ואין טעמו של זה כטעמו של זה.
ב. מאחר ויש צד שאפשר לבנות את ביהמ"ק בלילה כגון אם דחיקא להו שעתא, אז לא שייך לדמות את הדינים, משא"כ יו"ט שהוא איסור מן תורה, ולא הותר כלל ועיקר.
 


עמנואל
הודעות: 555
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 271 פעמים
קיבל תודה: 134 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סכין בברכת המזון בלילה

שליחה על ידי עמנואל » 26 פברואר 2020, 20:39

יקיר כתב:
26 פברואר 2020, 18:09
אמנם ידעתי כי הט"ז שם הביא טעמים אחרים למנהג לא לכסות בלילה, אבל עכ"פ לדברי המג"א יהיה כן, ולא שמענו מי שיאמר לדין מחודש זה.
לא הבנתי, הט"ז הביא טעמים למנהג ואתה מכנה אותו דין מחודש שלא מצאנו מי שיאמרו. אולי כוונתך לכך שהט"ז הביא טעמים אחרים לכיסוי הסכין, או לאי כיסוי בשבת?


פותח הנושא
יקיר
הודעות: 106
הצטרף: 16 פברואר 2020, 09:33
נתן תודה: 105 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סכין בברכת המזון בלילה

שליחה על ידי יקיר » 26 פברואר 2020, 22:50

עמנואל כתב:
26 פברואר 2020, 20:39
יקיר כתב:
26 פברואר 2020, 18:09
אמנם ידעתי כי הט"ז שם הביא טעמים אחרים למנהג לא לכסות בלילה, אבל עכ"פ לדברי המג"א יהיה כן, ולא שמענו מי שיאמר לדין מחודש זה.
לא הבנתי, הט"ז הביא טעמים למנהג ואתה מכנה אותו דין מחודש שלא מצאנו מי שיאמרו. אולי כוונתך לכך שהט"ז הביא טעמים אחרים לכיסוי הסכין, או לאי כיסוי בשבת?

טעיתי, תוקן.


יפה מראה
הודעות: 217
הצטרף: 03 אפריל 2019, 21:23
נתן תודה: 42 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סכין בברכת המזון בלילה

שליחה על ידי יפה מראה » 27 פברואר 2020, 12:03

תורה תמימה - הערות שמות פרק כ הערה קל"ב
תורה תמימה שמות פרק כ
כי חרבך הנפת - תניא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, המזבח נברא להאריך שנותיו של אדם והברזל לקצר, לפיכך אינו רשאי להניף המקצר על המאריך 

קלב) כתב הרוקח סי' של"ב דמהאי טעמא יש לכסות הסכין אשר על השלחן בשעת ברכת המזון, משום דשלחן כמזבח כדאיתא בחגיגה כ"ז א', והמג"א בס"ס ק"פ כתב דבשבת א"צ לכסות משום דאין בנין בהמ"ק בשבת,
והעיר בס' רה"ז, דא"כ גם בלילה א"צ שאין בנין בהמ"ק בלילה, ויש להעיר עוד לפי"ז למה דוקא בשעת ברהמ"ז, אבל זה צ"ע בגוף הדמיון משלחן למזבח לענין זה, דא"כ לא יעלו על השלחן גם שאור ודבש כמו על המזבח, אלא ודאי ענין השינוי הוא רק לרמז בעלמא דכמו דבזמן המקדש היה המזבח מכפר ע"י שהקרבן הוא ענין הודאה לה', ומצינו במזבח לשון אכילה, כמו ותאכל על המזבח (פ' שמיני). [וזהו משום דעל בטול הדבר ממציאותו יונח לשון אכילה מפני שגוף המאכל הולך לכליון], כך כשהצדיקים אוכלים לשם ה' לחזק כחותם לעבודתו יתברך ומודים לה' באכילתן הם ג"כ מכפרים, אבל לא שייך לצרף פרטי דיני המזבח לשלחן האכילה, ודו"ק:


פותח הנושא
יקיר
הודעות: 106
הצטרף: 16 פברואר 2020, 09:33
נתן תודה: 105 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סכין בברכת המזון בלילה

שליחה על ידי יקיר » 27 פברואר 2020, 13:19

יפה מראה כתב:
27 פברואר 2020, 12:03
רה"ז
מה זה הספר הזה?


פותח הנושא
יקיר
הודעות: 106
הצטרף: 16 פברואר 2020, 09:33
נתן תודה: 105 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סכין בברכת המזון בלילה

שליחה על ידי יקיר » 27 פברואר 2020, 13:21

יפה מראה כתב:
27 פברואר 2020, 12:03
תורה תמימה - הערות שמות פרק כ הערה קל"ב
תורה תמימה שמות פרק כ
כי חרבך הנפת - תניא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, המזבח נברא להאריך שנותיו של אדם והברזל לקצר, לפיכך אינו רשאי להניף המקצר על המאריך 

קלב) כתב הרוקח סי' של"ב דמהאי טעמא יש לכסות הסכין אשר על השלחן בשעת ברכת המזון, משום דשלחן כמזבח כדאיתא בחגיגה כ"ז א', והמג"א בס"ס ק"פ כתב דבשבת א"צ לכסות משום דאין בנין בהמ"ק בשבת,
והעיר בס' רה"ז, דא"כ גם בלילה א"צ שאין בנין בהמ"ק בלילה, ויש להעיר עוד לפי"ז למה דוקא בשעת ברהמ"ז, אבל זה צ"ע בגוף הדמיון משלחן למזבח לענין זה, דא"כ לא יעלו על השלחן גם שאור ודבש כמו על המזבח, אלא ודאי ענין השינוי הוא רק לרמז בעלמא דכמו דבזמן המקדש היה המזבח מכפר ע"י שהקרבן הוא ענין הודאה לה', ומצינו במזבח לשון אכילה, כמו ותאכל על המזבח (פ' שמיני). [וזהו משום דעל בטול הדבר ממציאותו יונח לשון אכילה מפני שגוף המאכל הולך לכליון], כך כשהצדיקים אוכלים לשם ה' לחזק כחותם לעבודתו יתברך ומודים לה' באכילתן הם ג"כ מכפרים, אבל לא שייך לצרף פרטי דיני המזבח לשלחן האכילה, ודו"ק:
המג"א נקט את הטעם הזה לדינא, לעניין שבת.
לכאו' הוא נחלק על המג"א, הבנתי נכון? (אני יודע שלדינא אין לו את הכח לחלוק).


יפה מראה
הודעות: 217
הצטרף: 03 אפריל 2019, 21:23
נתן תודה: 42 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סכין בברכת המזון בלילה

שליחה על ידי יפה מראה » 27 פברואר 2020, 14:35

יקיר כתב:
27 פברואר 2020, 13:19
יפה מראה כתב:
27 פברואר 2020, 12:03
רה"ז
מה זה הספר הזה?
לא יודע.
 


יפה מראה
הודעות: 217
הצטרף: 03 אפריל 2019, 21:23
נתן תודה: 42 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סכין בברכת המזון בלילה

שליחה על ידי יפה מראה » 27 פברואר 2020, 14:37

יקיר כתב:
27 פברואר 2020, 13:21
יפה מראה כתב:
27 פברואר 2020, 12:03
תורה תמימה - הערות שמות פרק כ הערה קל"ב
תורה תמימה שמות פרק כ
כי חרבך הנפת - תניא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, המזבח נברא להאריך שנותיו של אדם והברזל לקצר, לפיכך אינו רשאי להניף המקצר על המאריך 

קלב) כתב הרוקח סי' של"ב דמהאי טעמא יש לכסות הסכין אשר על השלחן בשעת ברכת המזון, משום דשלחן כמזבח כדאיתא בחגיגה כ"ז א', והמג"א בס"ס ק"פ כתב דבשבת א"צ לכסות משום דאין בנין בהמ"ק בשבת,
והעיר בס' רה"ז, דא"כ גם בלילה א"צ שאין בנין בהמ"ק בלילה, ויש להעיר עוד לפי"ז למה דוקא בשעת ברהמ"ז, אבל זה צ"ע בגוף הדמיון משלחן למזבח לענין זה, דא"כ לא יעלו על השלחן גם שאור ודבש כמו על המזבח, אלא ודאי ענין השינוי הוא רק לרמז בעלמא דכמו דבזמן המקדש היה המזבח מכפר ע"י שהקרבן הוא ענין הודאה לה', ומצינו במזבח לשון אכילה, כמו ותאכל על המזבח (פ' שמיני). [וזהו משום דעל בטול הדבר ממציאותו יונח לשון אכילה מפני שגוף המאכל הולך לכליון], כך כשהצדיקים אוכלים לשם ה' לחזק כחותם לעבודתו יתברך ומודים לה' באכילתן הם ג"כ מכפרים, אבל לא שייך לצרף פרטי דיני המזבח לשלחן האכילה, ודו"ק:
המג"א נקט את הטעם הזה לדינא, לעניין שבת.
לכאו' הוא נחלק על המג"א, הבנתי נכון? (אני יודע שלדינא אין לו את הכח לחלוק).
התורה תמימה לכאורה לא רק חולק על המגן אברהם אלא גם על הרוקח.

אינני יודע אם יש כאן מחלוקת לגמרי, התורה תמימה הלך לפי הפשט הפשוט והנגלה,
משא"כ הרוקח והמג"א הולכים יותר על דרך הרמז וכדו' וגם הם לא חייבו מעיקר הדין כמו במזבח שיש איסור דאורייתא.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים