הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת


פותח הנושא
ניסוך המים
הודעות: 83
הצטרף: 01 אפריל 2019, 18:15
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 20 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי ניסוך המים » 28 אפריל 2019, 22:01

מובא בש"ע סימן תקכ"ט סעיף א':"ובגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת" ומקור הדין מובא בהגהות מיימוניות בשם הירושלמי בעניין האחים שחלקו את נחלת אביהם ששמין מה שעליהם אבל מה שעל נשותיהם אינם שמין שהרי זכו בהם לעצמם אבל בגדי מועד שמין שהרי יקרים הם ובגדי שבת לא שמין. ואילו בחו"מ סימן רפח סעיף א כתוב במפורש ששמין בין בגדי מועד בין בגדי שבת, משמע ששבת חשוב כשל מועד. וצ"ע


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 28 אפריל 2019, 23:07

באמת יש לי להעיר על המנהג המקובל שלובשים פראק רק ליו"ט, ואחר כך כשמקבל איזה מינוי וכו' מעביר את הפראק ליום חול. ועל ידי זה שוב אין לו בגדים המיוחדים ליו"ט, אף שלשבת הוא קונה פראק חדש, אבל עדיין אין זה בגד מיוחד ליו"ט.
ועוד יש להעיר דאף אם נניח שיקנה פראק מיוחד ליו"ט, אבל עדיין יש לומר דזהו גופא חסרון, במה שמעתה שוב אין ניכר הבדל בין בגדי חול ליו"ט כשם שהיה ניכר קודם.


יהושע
הודעות: 1796
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 164 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי יהושע » 28 אפריל 2019, 23:18

העצה לזה לקנות בגדים חדשים ליו״ט


גבריאל פולארד
הודעות: 701
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 1141 פעמים
קיבל תודה: 371 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 28 אפריל 2019, 23:21

ניסוך המים כתב:
28 אפריל 2019, 22:01
מובא בש"ע סימן תקכ"ט סעיף א':"ובגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת" ומקור הדין מובא בהגהות מיימוניות בשם הירושלמי בעניין האחים שחלקו את נחלת אביהם ששמין מה שעליהם אבל מה שעל נשותיהם אינם שמין שהרי זכו בהם לעצמם אבל בגדי מועד שמין שהרי יקרים הם ובגדי שבת לא שמין. ואילו בחו"מ סימן רפח סעיף א כתוב במפורש ששמין בין בגדי מועד בין בגדי שבת, משמע ששבת חשוב כשל מועד. וצ"ע
עי' גם תוס' ב"ק יא:

לפי הלשון שהביא הב"י בסי' תקכט משמע שהירושלמי רק מסתפק בבגדי שבת. וא"כ אפשר שלמסקנא גם בגדי שבת חשובים, ומ"מ מדפשיטא לירושלמי שבגדי יו''ט שמין ובגדי שבת ספק יש ראיה שבגדי יו''ט חשובים.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 28 אפריל 2019, 23:25

יהושע כתב:
28 אפריל 2019, 23:18
העצה לזה לקנות בגדים חדשים ליו״ט
אבל כמו שהערתי צריך גם, שבגדי יו"ט יהיו חשובים מצד עצמם יותר מבגדי השבת. וכשלובש פראק רק ביו"ט הרי זה מתקיים, אבל אם לובש גם בשבת כבר אין בגדי היו"ט חשובים יותר.


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 370 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי מאן דהו » 29 אפריל 2019, 00:01

זקן ויושב בישיבה כתב:
28 אפריל 2019, 23:25
יהושע כתב:
28 אפריל 2019, 23:18
העצה לזה לקנות בגדים חדשים ליו״ט
אבל כמו שהערתי צריך גם, שבגדי יו"ט יהיו חשובים מצד עצמם יותר מבגדי השבת. וכשלובש פראק רק ביו"ט הרי זה מתקיים, אבל אם לובש גם בשבת כבר אין בגדי היו"ט חשובים יותר.
נפלה טעות
הענין שיהיו בגדים מיוחדים ליום טוב ועל כן אם רכש פראק חדש ליום טוב קיים כדבעי זאת אומרת לייחד בגד ליום טוב


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 29 אפריל 2019, 00:06

מאן דהו כתב:
29 אפריל 2019, 00:01
זקן ויושב בישיבה כתב:
28 אפריל 2019, 23:25
יהושע כתב:
28 אפריל 2019, 23:18
העצה לזה לקנות בגדים חדשים ליו״ט
אבל כמו שהערתי צריך גם, שבגדי יו"ט יהיו חשובים מצד עצמם יותר מבגדי השבת. וכשלובש פראק רק ביו"ט הרי זה מתקיים, אבל אם לובש גם בשבת כבר אין בגדי היו"ט חשובים יותר.
נפלה טעות
הענין שיהיו בגדים מיוחדים ליום טוב ועל כן אם רכש פראק חדש ליום טוב קיים כדבעי זאת אומרת לייחד בגד ליום טוב
גם אני חשבתי כך, אבל מהו הלשון 'יותר טובים', וכן לשון הירושלמי שבגדי מועד 'יקרים הם', אם כדבריכם אז באיכות זה יכול להיות אותו הדבר ממש, וזה דחוק לומר שזה גופא שאינו משתמש בהם בכל שבת זה עושה אותם יותר טובים, אלא משמע שיש שינוי בבגדים עצמם. ואין הכי נמי מי שלא לובש פראק וכיו"ב ורוצה לייחד חליפה ליו"ט צריך בגד יותר יקר וחשוב.


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 370 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי מאן דהו » 29 אפריל 2019, 00:09

ומה יעשו כל יושבי על מדין רה"י וומגשי"ם וכיוצא באלו?
יותר טובים ביחס לרוב העולם ואילו אם האדם לובש מסיבותיו שלו בגדים 'יותר טובים' אף ביום חול אין זה מגרע ליום טוב אם ירכוש בגד מיוחד בשבילו סברא פשוטה


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 29 אפריל 2019, 00:34

מאן דהו כתב:
29 אפריל 2019, 00:09
ומה יעשו כל יושבי על מדין רה"י וומגשי"ם וכיוצא באלו?
יותר טובים ביחס לרוב העולם ואילו אם האדם לובש מסיבותיו שלו בגדים 'יותר טובים' אף ביום חול אין זה מגרע ליום טוב אם ירכוש בגד מיוחד בשבילו סברא פשוטה
לא זכיתי להבין מה הסברא. אם צריך בגדים יותר טובים מבגדים שלובש בחול או שבת אז איפה זה מתקיים?


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי נבשר » 29 אפריל 2019, 00:38

זקן ויושב בישיבה כתב:
28 אפריל 2019, 23:07
באמת יש לי להעיר על המנהג המקובל שלובשים פראק רק ליו"ט, ואחר כך כשמקבל איזה מינוי וכו' מעביר את הפראק ליום חול. ועל ידי זה שוב אין לו בגדים המיוחדים ליו"ט, אף שלשבת הוא קונה פראק חדש, אבל עדיין אין זה בגד מיוחד ליו"ט.
ועוד יש להעיר דאף אם נניח שיקנה פראק מיוחד ליו"ט, אבל עדיין יש לומר דזהו גופא חסרון, במה שמעתה שוב אין ניכר הבדל בין בגדי חול ליו"ט כשם שהיה ניכר קודם.
יש לי עצה לאחר שעבר לפראק ביום חול, יקנה ליו"ט חליפה יקרה.


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 370 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי מאן דהו » 29 אפריל 2019, 00:38

זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 00:34
מאן דהו כתב:
29 אפריל 2019, 00:09
ומה יעשו כל יושבי על מדין רה"י וומגשי"ם וכיוצא באלו?
יותר טובים ביחס לרוב העולם ואילו אם האדם לובש מסיבותיו שלו בגדים 'יותר טובים' אף ביום חול אין זה מגרע ליום טוב אם ירכוש בגד מיוחד בשבילו סברא פשוטה
לא זכיתי להבין מה הסברא. אם צריך בגדים יותר טובים מבגדים שלובש בחול או שבת אז איפה זה מתקיים?
יותר טובים ביחס לרוב העולם הלובשים בגדים רגילים ואילו אדם הלובש גם ביום חול בגד חשוב אצלו הענין של כבוד יום טוב יתבטא כשייחד בגד ליום טוב


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 370 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי מאן דהו » 29 אפריל 2019, 00:40

נבשר כתב:
29 אפריל 2019, 00:38
זקן ויושב בישיבה כתב:
28 אפריל 2019, 23:07
באמת יש לי להעיר על המנהג המקובל שלובשים פראק רק ליו"ט, ואחר כך כשמקבל איזה מינוי וכו' מעביר את הפראק ליום חול. ועל ידי זה שוב אין לו בגדים המיוחדים ליו"ט, אף שלשבת הוא קונה פראק חדש, אבל עדיין אין זה בגד מיוחד ליו"ט.
ועוד יש להעיר דאף אם נניח שיקנה פראק מיוחד ליו"ט, אבל עדיין יש לומר דזהו גופא חסרון, במה שמעתה שוב אין ניכר הבדל בין בגדי חול ליו"ט כשם שהיה ניכר קודם.
יש לי עצה לאחר שעבר לפראק ביום חול, יקנה ליו"ט חליפה יקרה.
מחליף פרה בחגרת משום שבגד של יום טוב שהוא החליפה פחות מהפראק
אבל באמת אין כאן שום הערה ואין צורך למצוא שום עצה ללובש פראק ביום חול כמו שנכתב שייחד בגד נוסף ליום טוב


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 29 אפריל 2019, 00:42

נבשר כתב:
29 אפריל 2019, 00:38
זקן ויושב בישיבה כתב:
28 אפריל 2019, 23:07
באמת יש לי להעיר על המנהג המקובל שלובשים פראק רק ליו"ט, ואחר כך כשמקבל איזה מינוי וכו' מעביר את הפראק ליום חול. ועל ידי זה שוב אין לו בגדים המיוחדים ליו"ט, אף שלשבת הוא קונה פראק חדש, אבל עדיין אין זה בגד מיוחד ליו"ט.
ועוד יש להעיר דאף אם נניח שיקנה פראק מיוחד ליו"ט, אבל עדיין יש לומר דזהו גופא חסרון, במה שמעתה שוב אין ניכר הבדל בין בגדי חול ליו"ט כשם שהיה ניכר קודם.
יש לי עצה לאחר שעבר לפראק ביום חול, יקנה ליו"ט חליפה יקרה.
אתה מתכוון חליפה ולא פראק...? כי ביו"ט הוא לא ראש כולל...?


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי נבשר » 29 אפריל 2019, 00:43

מאן דהו כתב:
29 אפריל 2019, 00:40
נבשר כתב:
29 אפריל 2019, 00:38
זקן ויושב בישיבה כתב:
28 אפריל 2019, 23:07
באמת יש לי להעיר על המנהג המקובל שלובשים פראק רק ליו"ט, ואחר כך כשמקבל איזה מינוי וכו' מעביר את הפראק ליום חול. ועל ידי זה שוב אין לו בגדים המיוחדים ליו"ט, אף שלשבת הוא קונה פראק חדש, אבל עדיין אין זה בגד מיוחד ליו"ט.
ועוד יש להעיר דאף אם נניח שיקנה פראק מיוחד ליו"ט, אבל עדיין יש לומר דזהו גופא חסרון, במה שמעתה שוב אין ניכר הבדל בין בגדי חול ליו"ט כשם שהיה ניכר קודם.
יש לי עצה לאחר שעבר לפראק ביום חול, יקנה ליו"ט חליפה יקרה.
מחליף פרה בחגרת משום שבגד של יום טוב שהוא החליפה פחות מהפראק
אבל באמת אין כאן שום הערה ואין צורך למצוא שום עצה ללובש פראק ביום חול כמו שנכתב שייחד בגד נוסף ליום טוב
בינתיים לפי מה שקראתי עד עכשיו כתוב "טובים" ו"יקרים", למה חליפה יקרה לא עונה לקריטריון, במיוחד שפראק אפשר למצוא היום בזיל הזול.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 29 אפריל 2019, 00:43

מאן דהו כתב:
29 אפריל 2019, 00:38
זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 00:34
מאן דהו כתב:
29 אפריל 2019, 00:09
ומה יעשו כל יושבי על מדין רה"י וומגשי"ם וכיוצא באלו?
יותר טובים ביחס לרוב העולם ואילו אם האדם לובש מסיבותיו שלו בגדים 'יותר טובים' אף ביום חול אין זה מגרע ליום טוב אם ירכוש בגד מיוחד בשבילו סברא פשוטה
לא זכיתי להבין מה הסברא. אם צריך בגדים יותר טובים מבגדים שלובש בחול או שבת אז איפה זה מתקיים?
יותר טובים ביחס לרוב העולם הלובשים בגדים רגילים ואילו אדם הלובש גם ביום חול בגד חשוב אצלו הענין של כבוד יום טוב יתבטא כשייחד בגד ליום טוב
אתה אומר חידוש. הפשטות היא לא כך, הפשטות היא יותר טובים כלפי הבגדים שהוא עצמו לובש בחול.
אני לא מתנגד לחידושים, אבל כשאומרים אותם בתור חידוש.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 29 אפריל 2019, 00:44

נבשר כתב:
29 אפריל 2019, 00:43
מאן דהו כתב:
29 אפריל 2019, 00:40
נבשר כתב:
29 אפריל 2019, 00:38
יש לי עצה לאחר שעבר לפראק ביום חול, יקנה ליו"ט חליפה יקרה.
מחליף פרה בחגרת משום שבגד של יום טוב שהוא החליפה פחות מהפראק
אבל באמת אין כאן שום הערה ואין צורך למצוא שום עצה ללובש פראק ביום חול כמו שנכתב שייחד בגד נוסף ליום טוב
בינתיים לפי מה שקראתי עד עכשיו כתוב "טובים" ו"יקרים", למה חליפה יקרה לא עונה לקריטריון, במיוחד שפראק אפשר למצוא היום בזיל הזול.
למה אתה מתבטא חליפה יקרה? אתה מתכוון פראק יקר? אבל צריך שההבדל יהיה לא רק במחיר אלא הבדל בבגד. כגון פראק עם קטיפה בצוואר ושרוולי היד...


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 370 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי מאן דהו » 29 אפריל 2019, 00:51

זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 00:43
מאן דהו כתב:
29 אפריל 2019, 00:38
זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 00:34
לא זכיתי להבין מה הסברא. אם צריך בגדים יותר טובים מבגדים שלובש בחול או שבת אז איפה זה מתקיים?
יותר טובים ביחס לרוב העולם הלובשים בגדים רגילים ואילו אדם הלובש גם ביום חול בגד חשוב אצלו הענין של כבוד יום טוב יתבטא כשייחד בגד ליום טוב
אתה אומר חידוש. הפשטות היא לא כך, הפשטות היא יותר טובים כלפי הבגדים שהוא עצמו לובש בחול.
אני לא מתנגד לחידושים, אבל כשאומרים אותם בתור חידוש.
להצמד לרוח הדין ולהבין את המציאות הרווחת ביחס לכל בני האדם הלובשים בגדים רגילים בשונה מבני אדם מסוימים זה הפשטות לדעתי


יהושע
הודעות: 1796
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 164 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי יהושע » 29 אפריל 2019, 06:48

זקן ויושב בישיבה כתב:
28 אפריל 2019, 23:25
יהושע כתב:
28 אפריל 2019, 23:18
העצה לזה לקנות בגדים חדשים ליו״ט
אבל כמו שהערתי צריך גם, שבגדי יו"ט יהיו חשובים מצד עצמם יותר מבגדי השבת. וכשלובש פראק רק ביו"ט הרי זה מתקיים, אבל אם לובש גם בשבת כבר אין בגדי היו"ט חשובים יותר.
אם ביו״ט לובש בגדים חדשים ובשבת ישנים הרי שביו״ט לובש בגדים יותר חשובים, ואין לך חשוב כחדש.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 29 אפריל 2019, 09:49

יהושע כתב:
29 אפריל 2019, 06:48
זקן ויושב בישיבה כתב:
28 אפריל 2019, 23:25
יהושע כתב:
28 אפריל 2019, 23:18
העצה לזה לקנות בגדים חדשים ליו״ט
אבל כמו שהערתי צריך גם, שבגדי יו"ט יהיו חשובים מצד עצמם יותר מבגדי השבת. וכשלובש פראק רק ביו"ט הרי זה מתקיים, אבל אם לובש גם בשבת כבר אין בגדי היו"ט חשובים יותר.
אם ביו״ט לובש בגדים חדשים ובשבת ישנים הרי שביו״ט לובש בגדים יותר חשובים, ואין לך חשוב כחדש.
כבר הערתי למעלה, דאם כן לעולם הוא כן, גם בגדי שבת היו חדשים אלא שלובשם בכל שבת, מה שאין כן בגדי יו"ט, וא"כ זהו דוחק, דמשמע שהבגדים הם יותר טובים, כבר מלכתחילה. וצריך בירור.


יהושע
הודעות: 1796
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 164 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי יהושע » 29 אפריל 2019, 11:56

העיקר שיהיו יותר חשובים מה לי ע"י בגדים חשובים בעצם, מה לי ע"י שהם חדשים.


פותח הנושא
ניסוך המים
הודעות: 83
הצטרף: 01 אפריל 2019, 18:15
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 20 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי ניסוך המים » 29 אפריל 2019, 13:15

א.PNG

ש"ע דפוס ויניציאה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 29 אפריל 2019, 14:58

ניסוך המים כתב:
29 אפריל 2019, 13:15
א.PNG

ש"ע דפוס ויניציאה
לא הבנתי אתה רוצה לעשות טעות סופר בשו"ע דידן?
האם מישהו מהנו"כ מגיה את זה?
כעת בדקתי ואף אחד שם לא מגיה את זה.
אינני בקיא בתחום המדעי הזה של סתירות בין שו"ע דידן לדפוסים מוקדמים, אבל מן הסתם יש דיבורים על זה.


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי נבשר » 29 אפריל 2019, 15:10

יעויין ברמ"א סי' תעא' סעי' ג' שכתב "מצוה לרחוץ ולגלח בערב יום טוב, וללבוש בגדים נאים כמו בשבת".
ובמחזיק ברכה ביאר שלא כוונתו על מהות הבגדים, אלא שצריך ללבוש מבעוד יום. אבל לי לא כ"כ משמע, העתקתי מדרשו.
ועיין בביאור הגר"א בב' המקומות שמביא את אותו ירושלמי.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

שליחה על ידי האחד בא לגור » 29 אפריל 2019, 15:15

זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 14:58
ניסוך המים כתב:
29 אפריל 2019, 13:15
א.PNG

ש"ע דפוס ויניציאה
לא הבנתי אתה רוצה לעשות טעות סופר בשו"ע דידן?
האם מישהו מהנו"כ מגיה את זה?
במ"א מפורש שהוא דין מיוחד ביו"ט משום שמחה וז"ל ס"ק ד
ובגדי יום טוב וכו' - משום דחייב בשמחה ומטעם זה נהגו להרבות במיני מאכלים יותר משבת:
ומילתא אגב אורחא קמ"ל, שדעתו שאין דין שמחה בשבת וכנודע הנידון בזה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים