האם זה נכון שמי שהכה פעם אחת ילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?


פותח הנושא
בן של רב
משתמש ותיק
הודעות: 860
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 315 פעמים
קיבל תודה: 161 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם זה נכון שמי שהכה פעם אחת ילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

שליחה על ידי בן של רב » 30 אפריל 2019, 03:11

זכורני שרעק"א כותב כמדומה בגליון השו"ע שכיון שאל תשת רשע עד זה פסול דאו'
אז בכלל זה מי שהתורה עצמה קוראת לו רשע "ויאמר לרשע למה תכה רעך" .

היכן המקור והאם יש על זה חולקים או לפחות הסתייגויות?

ולמה לא שמענו שמקפידים על זה בבחירת עדי קיום לקידושין וגיטין
(אם כי בכללות אומרים לעדים לעשות תשובה) .

כמובן שכל מכה מחושבת שהיא השקעה לטווח ארוך לתועלתו של הילד היא מצוה ופשוט.
הנידון הוא רק במקרה שאין שום שיקול דעת מעמיק וגם לא טעות בשיקול הדעת אלא סתם 'עצבים' בלע"ז...


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 957
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 64 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם זה נכון שמי שמרביץ פעם אחת לילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

שליחה על ידי יהושע » 30 אפריל 2019, 09:33

כל מי שעושה עבירה אחת הוא רשע ופסול לעדות, ואין כמעט מי שלא עובר עבירות, רק מה שסומכים כנראה זה שבעבירות שאדם דש בעקיביו לא משמע לאינשי אסורי כמו כמה דוגמאות שמובא בפוסקים.


פותח הנושא
בן של רב
משתמש ותיק
הודעות: 860
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 315 פעמים
קיבל תודה: 161 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם זה נכון שמי שמרביץ פעם אחת לילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

שליחה על ידי בן של רב » 30 אפריל 2019, 09:52

אם אפשר מקורות בבקשה.


חכם משה
הודעות: 9
הצטרף: 20 יוני 2017, 15:29
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם זה נכון שמי שמרביץ פעם אחת לילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

שליחה על ידי חכם משה » 30 אפריל 2019, 11:36

כבודו יעיין בפת"ש אבן העזר סי' מ"ב ס"ק י"ח וכן בחו"מ סי' ל"ד סק"ט שהביא מהגרעק"א דהמגלחים זקנם בתער אין לפוסלם לעדות כיוון דהשחתה בתער נתפשט אצל הרבה ולא חשב שהוא אסור. וכ"ש בנידו"ד


סתם איש
הודעות: 69
הצטרף: 05 מרץ 2016, 21:56
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם זה נכון שמי שמרביץ פעם אחת לילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

שליחה על ידי סתם איש » 30 אפריל 2019, 17:09

יהושע כתב:
30 אפריל 2019, 09:33
כל מי שעושה עבירה אחת הוא רשע ופסול לעדות, ואין כמעט מי שלא עובר עבירות, רק מה שסומכים כנראה זה שבעבירות שאדם דש בעקיביו לא משמע לאינשי אסורי כמו כמה דוגמאות שמובא בפוסקים.
לא כל מי שעושה עבירה מוגדר בתורה 'רשע', אלא רק על עבירה שיש בה מלקות שהתורה קראה לו רשע, [הכות הרשע] כן כתבו הפוסקים. [ומלבד זה יש עד חמס שזהו במילי דממונות]. וע"ז בא הרב בן הרב ושאל שאף מכה חבירה התורה קראתו רשע.


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 957
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 64 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם זה נכון שמי שמרביץ פעם אחת לילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

שליחה על ידי יהושע » 30 אפריל 2019, 19:06

סתם איש כתב:
30 אפריל 2019, 17:09
יהושע כתב:
30 אפריל 2019, 09:33
כל מי שעושה עבירה אחת הוא רשע ופסול לעדות, ואין כמעט מי שלא עובר עבירות, רק מה שסומכים כנראה זה שבעבירות שאדם דש בעקיביו לא משמע לאינשי אסורי כמו כמה דוגמאות שמובא בפוסקים.
לא כל מי שעושה עבירה מוגדר בתורה 'רשע', אלא רק על עבירה שיש בה מלקות שהתורה קראה לו רשע, [הכות הרשע] כן כתבו הפוסקים. [ומלבד זה יש עד חמס שזהו במילי דממונות]. וע"ז בא הרב בן הרב ושאל שאף מכה חבירה התורה קראתו רשע.
כמדומה שגם מי שעובר עבירה בלי מלקות פסול מדרבנן, בכל אופן יש כמה דוגמאות בפוסקים על עבירות שלא פסלינן בגלל שלא משמע לאינשי איסורא.


גבריאל פולארד
משתמש ותיק
הודעות: 300
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם זה נכון שמי שהכה פעם אחת ילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 30 אפריל 2019, 19:30

בן של רב כתב:
30 אפריל 2019, 03:11
זכורני שרעק"א כותב כמדומה בגליון השו"ע שכיון שאל תשת רשע עד זה פסול דאו'
אז בכלל זה מי שהתורה עצמה קוראת לו רשע "ויאמר לרשע למה תכה רעך" .

היכן המקור והאם יש על זה חולקים או לפחות הסתייגויות?

ולמה לא שמענו שמקפידים על זה בבחירת עדי קיום לקידושין וגיטין
(אם כי בכללות אומרים לעדים לעשות תשובה) .

כמובן שכל מכה מחושבת שהיא השקעה לטווח ארוך לתועלתו של הילד היא מצוה ופשוט.
הנידון הוא רק במקרה שאין שום שיקול דעת מעמיק וגם לא טעות בשיקול הדעת אלא סתם 'עצבים' בלע"ז...
לי זכור קצת אחרת.
בשו"ע חו"מ סי' לד ס"ד כתוב שהמרים יד על חבירו פסו לעדות רק מדרבנן.
רעק"א שם אומר שמי שהכה בפועל פסול מן התורה.

והנה הגר"א ביאר דמרים יד אינו נפסל מן התורה כיון דהוי עבירה שאין בה מלקות בחידושי רבי שמואל (רוזובסקי) סנהדרין סי' יב הק' דאכתי לא מובן, דכיון דהתורה קראתו רשע הוי בכלל אל תשת ידך וכו'


ayedavid
הודעות: 57
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם זה נכון שמי שהכה פעם אחת ילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

שליחה על ידי ayedavid » 01 מאי 2019, 00:07

כנראה שדברי הגר"א על מרים יד על חבירו כדי להכותו ולא הכהו. המכה את חבירו עובר על לאו ולוקה כשאין חיוב ממון. (שו"ע חושן משפט סימן ת"כ סעיף ב')


ayedavid
הודעות: 57
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם זה נכון שמי שהכה פעם אחת ילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

שליחה על ידי ayedavid » 01 מאי 2019, 00:24

אולי הכוונה הרעה והנזק שגורם האדם המכה את בנו בעצבים עדיין לא הופכים את מה שהותר לו ומצווה עליו לעשות ללאו. גם אם אדם הכה את בנו 'ללא סיבה' עדיין יש איזה אבק של מעשה רע שהבן עשה, ובאיזשהו מצב חינוכי היה מקום להכות על זה, ולכן עצם המעשה לא יהפך ללאו, או לפחות לא ללאו שיש בו מלקות.


המימד הנוסף של הענין
משתמש ותיק
הודעות: 319
הצטרף: 21 פברואר 2019, 15:34
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם זה נכון שמי שהכה פעם אחת ילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

שליחה על ידי המימד הנוסף של הענין » 01 מאי 2019, 01:22

ayedavid כתב:
01 מאי 2019, 00:24
אולי הכוונה הרעה והנזק שגורם האדם המכה את בנו בעצבים עדיין לא הופכים את מה שהותר לו ומצווה עליו לעשות ללאו. גם אם אדם הכה את בנו 'ללא סיבה' עדיין יש איזה אבק של מעשה רע שהבן עשה, ובאיזשהו מצב חינוכי היה מקום להכות על זה, ולכן עצם המעשה לא יהפך ללאו, או לפחות לא ללאו שיש בו מלקות.
הגיוני מאוד.
וכעי"ז במכות ח: אע"ג דגמיר מצוה קעביד.
ומשמע שם ששוגג הוא תמיד בלי תנאים.
וע' ערוך לנר מכות כב: שהאריך שתמיד יש בזה תועלת להכניע (ויש לציין שהגר"ש וולבה כתב בספר זריעה ובנין בחינוך שגם במניעת ממתק יוצאים יד"ח... והכל לפי הענין)


המימד הנוסף של הענין
משתמש ותיק
הודעות: 319
הצטרף: 21 פברואר 2019, 15:34
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם זה נכון שמי שהכה פעם אחת ילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

שליחה על ידי המימד הנוסף של הענין » 01 מאי 2019, 01:25

שוב התעוררתי למה שלא יהיה תלוי בנידון במחלוקת במנחות סד. במי שהתכוין להעלות דגים בשבת והעלה דגים ותינוק - האם בתר מחשבתו או בתר מעשיו אזלינן.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח