גנרטור בשבת


אמת מארץ תצמח
הודעות: 381
הצטרף: 10 יוני 2019, 00:33
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי אמת מארץ תצמח » 27 יוני 2019, 17:06

מבקש אמת כתב:
25 יוני 2019, 12:09
נכון, אבל מהמלאכה של החסכון אין הנאה. הטענה היא שמכבים מבער גדול ואז מדליקים אחד קטן בשביל לחסוך, ונמצא שהדלקת המבער הקטן אין בה משום פיקוח נפש כלל. אך כמו שכתבתי לענ"ד זו אינה טענה, כיון שסו"ס אחר שנתכבה המבער הגדול בהוראת חברת החשמל מוכרח העובד שמדליק את המבער הקטן להדליקו שאחרת לא יהיה חשמל לחולים, ואף שחברת החשמל נוהגת שלא כדין שמורה על הנחיות כאלו מ"מ הפעולה עצמה של העובד היא פעולת היתר.
מדליקים את הקטן לפני שמכבים את הגדול. 
צודק ולא דייקתי בדברי, אבל גם בכה"ג כיון שידוע שהמעבר הגדול עומד להכבות נמצא דמוכרחים החולים להדלקת המבער הקטן. ומלבד זאת פעולה זו מייצרת רק חלק מהחשמל, ונמצא דכשהיחיד בביתו נהנה מהחשמל אינו יודע אם החשמל המיוצר כעת מגיע כתוצאה ממלאכה לצורך פיקו"נ או לצורך חסכון, והוי ספק מעשה שבת. ועוד דחלק אחר מהחשמל מיוצר בהיתר והו"ל זה וזה גורם
מדליקים קודם את הקטנים ובלי שהקטנים דלקו לא מכבים כלל את הגדולים וגם לא שייך שיכבו. וזה כל החשמל לא המיעוט.
יוצא שהחשמל בשבת הוא מעשה שבת ללא שום צורך לפיקוח נפש.
ואף שלחולין יותר להינות ממעשה שבת אבל זה לא מתי. את המעשה שבת שכלל לא הבין שום תועלת לחולים

ערכים:


אמונת אומן
הודעות: 1524
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 546 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי אמונת אומן » 27 יוני 2019, 18:11

מאן דהו כתב:
27 יוני 2019, 15:48
אמונת אומן כתב:
27 יוני 2019, 15:45
יש אלפי חסידים שמשתמשים בגנרטור, וכמו כן כמה חסידויות.

רוב החסידים אין נוהגים כן בגלל שר' אהרן מבעלז התיר להדיא, ויש שרואים בזה כעין מורה הלכה בפני רבו.
מהר''א מבעלז נחשב אצל החסידים באותו סדר גודל של החזון איש אצל הליטאים.
אני מכיר אדמו"רים שנוהגים בחומרות מבהילות בכו"כ עניינים, ואילו בחשמל בשבת מילים.

אין לי מושג איך משייכים חומרה אישית למורה הלכה בפני רבו?
נא הסבר
הכוונה לא היתה בפני רבו כפשוטו, אלא שאין ראוי להחמיר נגד רבו.
ע"פ הגמ' חולין דרב ספרא לא
אכל מתנות כהונה שעדיין לא באו ליד כהן ורבא אכל, וחלם ר' ספרא חלום ואמר
דילמא היא משום דעברי אשמעתיה דמר, ופירש"י שלא סמך אשמועתו של רבו
דפסק דמותר.
כמו''כ יעי' ב''ק פא ע''ב, א''ל רבי לר''י מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו, א''ל אי לאו יהודה בן קנוסא את גזרתינהו לשקך בגיזרא דפרדלא, ופירש''י ''שמראה לנו שהוא יר''ש מאד ואינו חושש לתנאי שהתנה יהשע ומחזי כיוהרא''.
ובסוכה ל''ד ב' ר'''א בריה דרבא הוי מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק מפומיה דר' כהנא
וביצה לו ע''ב שאמר אביי תיתי לי דעברי אדמר


איש ווילנא
הודעות: 2054
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 474 פעמים
קיבל תודה: 556 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי איש ווילנא » 27 יוני 2019, 20:01

אמונת אומן כתב:
27 יוני 2019, 18:11
מאן דהו כתב:
27 יוני 2019, 15:48
אמונת אומן כתב:
27 יוני 2019, 15:45
יש אלפי חסידים שמשתמשים בגנרטור, וכמו כן כמה חסידויות.

רוב החסידים אין נוהגים כן בגלל שר' אהרן מבעלז התיר להדיא, ויש שרואים בזה כעין מורה הלכה בפני רבו.
מהר''א מבעלז נחשב אצל החסידים באותו סדר גודל של החזון איש אצל הליטאים.
אני מכיר אדמו"רים שנוהגים בחומרות מבהילות בכו"כ עניינים, ואילו בחשמל בשבת מילים.

אין לי מושג איך משייכים חומרה אישית למורה הלכה בפני רבו?
נא הסבר
הכוונה לא היתה בפני רבו כפשוטו, אלא שאין ראוי להחמיר נגד רבו.
ע"פ הגמ' חולין דרב ספרא לא
אכל מתנות כהונה שעדיין לא באו ליד כהן ורבא אכל, וחלם ר' ספרא חלום ואמר
דילמא היא משום דעברי אשמעתיה דמר, ופירש"י שלא סמך אשמועתו של רבו
דפסק דמותר.
כמו''כ יעי' ב''ק פא ע''ב, א''ל רבי לר''י מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו, א''ל אי לאו יהודה בן קנוסא את גזרתינהו לשקך בגיזרא דפרדלא, ופירש''י ''שמראה לנו שהוא יר''ש מאד ואינו חושש לתנאי שהתנה יהשע ומחזי כיוהרא''.
ובסוכה ל''ד ב' ר'''א בריה דרבא הוי מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק מפומיה דר' כהנא
וביצה לו ע''ב שאמר אביי תיתי לי דעברי אדמר
ויש לי התר בשבילך אם אתה חושש לדררא של מורה בפני רבו [בפני רבי אהרן בעלזער] 
שכידוע נשתנו הנתונים והידיעות על מה שקורה בחברת חשמל 
כמו שביארו זאת בחוברות והאריכו בזה 
ואף אם יש לדון שיש להתיר גם היום 
אבל מכל מקום אין כאן חשש הוראה בפני רבו 
שכן רבו הורה על מציאות שונה 

 


אמונת אומן
הודעות: 1524
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 546 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי אמונת אומן » 27 יוני 2019, 21:27

היתר קלוש ... אני מניח שההיתר לא היה משתנה בימנו, בכל אופן אני לא הנידון.
אודה ולא אבוש כי עז חפצי לא להזדקק להיתר, אבל אני רגיל וזקוק לכח חשמל גדול, וקשה לי מאד להשתמש בגנרטור או במצברים.
אני מקנא באלו שעושים זאת!
רק בגלל שקיים היתר אני מתיר לעצמי לא לעשות את המאמץ.


איש ווילנא
הודעות: 2054
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 474 פעמים
קיבל תודה: 556 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי איש ווילנא » 27 יוני 2019, 21:39

אשריך שהנך מכבד אנשים שמחמירים בדברים שאתה לא מחמיר [זה חזון לא מצוי ומוכיח על אמת פנימית עמוקה]
ומכל מקום יש לך אפשרות להתחבר לגנרטור באופן חלקי תאורה כן ומזגנים לא וכל כיוצא בזה
יש סוברים שלענין איסור מעשה שבת יש חילוקים בזה
חילך לאורייתא


מאן דהו
הודעות: 2406
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 366 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי מאן דהו » 27 יוני 2019, 22:00

בר בי רב כתב:
27 יוני 2019, 16:44
לא כ"כ קשור לנושא האשכול, אבל אקוה שלא ימחקו את זה.
מכיר אברך שהוצרך לקנות מצברים לשבת וזה עלה לו 18,400 ש"ח (לא נפק"מ בדיוק למה עלה כך, ומי שזה נפק"מ יוכל לנסות באישי קצת). והוא בחובות מחמת זה.
האם מישהו מכיר איזה עמותה או נדיב שאוהבים לסבסד לאנשים שקונים מצברים ואין להם מספיק כסף לזה.
לשאלתך
viewtopic.php?f=15&t=3352#p40276


בר בי רב
הודעות: 448
הצטרף: 07 מאי 2017, 12:08
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 77 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי בר בי רב » 27 יוני 2019, 23:45

ייש"כ.
לגוף הענין מדובר על קניה שנעשתה כבר, כך שעלי להסביר את כוונתי שהשאלה היא לא האם יש דרכים חילופיות, אלא האם יש מישהו או עמותה/ אירגון שעשויים לסבסד דבר כזה.


אמונת אומן
הודעות: 1524
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 546 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי אמונת אומן » 28 יוני 2019, 01:25

איש ווילנא כתב:
27 יוני 2019, 21:39
אשריך שהנך מכבד אנשים שמחמירים בדברים שאתה לא מחמיר [זה חזון לא מצוי ומוכיח על אמת פנימית עמוקה]
ומכל מקום יש לך אפשרות להתחבר לגנרטור באופן חלקי תאורה כן ומזגנים לא וכל כיוצא בזה
יש סוברים שלענין איסור מעשה שבת יש חילוקים בזה
חילך לאורייתא
קשה מאוד להוציא סכום גדול כדי לצאת ידי דעה אחת, כי גם להשתמש לגמרי יש מתירים... 
ולבי אינו נוקף כלל משום מעשה שבת אלא משום חילול השם, ולגבי זה בודאי שמזגנים אית בהו חילול דק פי כמה, כי הדבר ניכר הרבה יותר בעומס החשמל. 
 


שניאור
הודעות: 911
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 597 פעמים
קיבל תודה: 280 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי שניאור » 22 יולי 2019, 18:43

אמונת אומן כתב:
28 יוני 2019, 01:25
ולבי אינו נוקף כלל משום מעשה שבת אלא משום חילול השם, ולגבי זה בודאי שמזגנים אית בהו חילול דק פי כמה, כי הדבר ניכר הרבה יותר בעומס החשמל.
תלוי מהו החילול ה' כי אם החילול הוא עצם הדבר שרואים אותך משתמש בחשמל הרי בתאורה זה יותר גרוע, אלא שהחילול הזה לכאורה לא שייך כ"כ בימינו שיש הרבה גנרטורים.


אמונת אומן
הודעות: 1524
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 546 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי אמונת אומן » 22 יולי 2019, 20:20

החילול ד' נגרם עם הידיעה שהציבור החרדי ברובו משתמש בחשמל שמיוצר ע"י חילול שבת, והחלק שלי בתוך זה.
בהחלט לא מדובר על הפרט אלא על הכלל.


איש ווילנא
הודעות: 2054
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 474 פעמים
קיבל תודה: 556 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי איש ווילנא » 22 יולי 2019, 20:22

לפחות מה שהחזון איש חשב שזב חילול ד
הוא עצם העובדא שאתה משתמש במכוון במה שמשהו יושב ומחלל שבת בשבילך ואפילו בינך לבין עצמך
וכמשלו הידוע
שהדבר דומה לספר תורה שעולה באש ומשהו הולך ומדליק סיגריה מהאש
כך השבת בוערת באש ואתה הולך ונהנה מזה


אחד התלמידים
הודעות: 1656
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 127 פעמים
קיבל תודה: 501 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי אחד התלמידים » 26 אוגוסט 2019, 19:36

איש ווילנא כתב:
27 יוני 2019, 20:01
אמונת אומן כתב:
27 יוני 2019, 18:11
הכוונה לא היתה בפני רבו כפשוטו, אלא שאין ראוי להחמיר נגד רבו.
ע"פ הגמ' חולין דרב ספרא לא
אכל מתנות כהונה שעדיין לא באו ליד כהן ורבא אכל, וחלם ר' ספרא חלום ואמר
דילמא היא משום דעברי אשמעתיה דמר, ופירש"י שלא סמך אשמועתו של רבו
דפסק דמותר.
כמו''כ יעי' ב''ק פא ע''ב, א''ל רבי לר''י מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו, א''ל אי לאו יהודה בן קנוסא את גזרתינהו לשקך בגיזרא דפרדלא, ופירש''י ''שמראה לנו שהוא יר''ש מאד ואינו חושש לתנאי שהתנה יהשע ומחזי כיוהרא''.
ובסוכה ל''ד ב' ר'''א בריה דרבא הוי מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק מפומיה דר' כהנא
וביצה לו ע''ב שאמר אביי תיתי לי דעברי אדמר
ויש לי התר בשבילך אם אתה חושש לדררא של מורה בפני רבו [בפני רבי אהרן בעלזער] 
שכידוע נשתנו הנתונים והידיעות על מה שקורה בחברת חשמל 
כמו שביארו זאת בחוברות והאריכו בזה 
ואף אם יש לדון שיש להתיר גם היום 
אבל מכל מקום אין כאן חשש הוראה בפני רבו 
שכן רבו הורה על מציאות שונה שמעתי שכך נהג הגאון מטשבין. לא שמעתי שהוא חשש ממורה הלכה לפני רבו, אלא שהוא סמך על הר' אהרן מבעלזא. ואחר פטירתו הפסיק להשתמש בחשמל, מאחר שיתכן דיש שינויים מאז שהוא התיר ואין לנו פסק ממנו במצבו של היום.


חיים ליצא
הודעות: 309
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי חיים ליצא » 27 אוגוסט 2019, 21:50

בר בי רב כתב:
27 יוני 2019, 16:44
לא כ"כ קשור לנושא האשכול, אבל אקוה שלא ימחקו את זה.
מכיר אברך שהוצרך לקנות מצברים לשבת וזה עלה לו 18,400 ש"ח (לא נפק"מ בדיוק למה עלה כך, ומי שזה נפק"מ יוכל לנסות באישי קצת). והוא בחובות מחמת זה.
האם מישהו מכיר איזה עמותה או נדיב שאוהבים לסבסד לאנשים שקונים מצברים ואין להם מספיק כסף לזה.

שכך אמר הקדוש ברוך הוא בני הלוו עלי ואני פורע [מדרש אגדה פרשת יתרו יב] מניסיון אישי זה עובד 
אני לא שולל שמי שיכול לעזור שיעזור
 


גבריאל פולארד
הודעות: 572
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 974 פעמים
קיבל תודה: 293 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 27 אוגוסט 2019, 21:54

חיים ליצא כתב:
27 אוגוסט 2019, 21:50
בר בי רב כתב:
27 יוני 2019, 16:44
לא כ"כ קשור לנושא האשכול, אבל אקוה שלא ימחקו את זה.
מכיר אברך שהוצרך לקנות מצברים לשבת וזה עלה לו 18,400 ש"ח (לא נפק"מ בדיוק למה עלה כך, ומי שזה נפק"מ יוכל לנסות באישי קצת). והוא בחובות מחמת זה.
האם מישהו מכיר איזה עמותה או נדיב שאוהבים לסבסד לאנשים שקונים מצברים ואין להם מספיק כסף לזה.

שכך אמר הקדוש ברוך הוא בני הלוו עלי ואני פורע [מדרש אגדה פרשת יתרו יב] מניסיון אישי זה עובד 
אני לא שולל שמי שיכול לעזור שיעזור
 
ביצה טו:


חיים ליצא
הודעות: 309
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי חיים ליצא » 27 אוגוסט 2019, 21:58

סליחה על הבוטות אבל יש פה למשהו סברה [לא שכך פסק רב פלוני שליט"א ויבל"א] מה ההתיר להשתמש בחשמל אחרי המצב של הפעולות חסכון שמיצרים החשמל לא לפיקו"נ אלא לחסכון


חיים ליצא
הודעות: 309
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי חיים ליצא » 27 אוגוסט 2019, 21:59

גבריאל פולארד כתב:
27 אוגוסט 2019, 21:54
חיים ליצא כתב:
27 אוגוסט 2019, 21:50
בר בי רב כתב:
27 יוני 2019, 16:44
לא כ"כ קשור לנושא האשכול, אבל אקוה שלא ימחקו את זה.
מכיר אברך שהוצרך לקנות מצברים לשבת וזה עלה לו 18,400 ש"ח (לא נפק"מ בדיוק למה עלה כך, ומי שזה נפק"מ יוכל לנסות באישי קצת). והוא בחובות מחמת זה.
האם מישהו מכיר איזה עמותה או נדיב שאוהבים לסבסד לאנשים שקונים מצברים ואין להם מספיק כסף לזה.

שכך אמר הקדוש ברוך הוא בני הלוו עלי ואני פורע [מדרש אגדה פרשת יתרו יב] מניסיון אישי זה עובד 
אני לא שולל שמי שיכול לעזור שיעזור

ביצה טו:
גם וגם 
 


חבר10
הודעות: 14
הצטרף: 06 אוגוסט 2018, 23:37
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי חבר10 » 29 אוגוסט 2019, 22:39

לגבי השאלה איך אפשר בכלל להקל בענין מעשה שבת אם הפעולה של החילול שבת נעשתה לצורך חסכון ולא לצורך פיקו"נ, עי במאמרו של הגר"ז קורן שליט"א בסוף ספר מאורי אש של הגרש"ז זצ"ל, שטוען כך: טענת האוסרים היא שיש טורבינה גדולה וטורבינה קטנה, ולפני שמכבים את הגדולה כבר מדליקים את הקטנה, כדי ליצור רצף של הספקת חשמל, וברור שהדלקת הקטנה היא חילול שבת גמור, נמצא שאחר שמכבים את הגדולה, ממשיכה ההספקה מהטורבינה שחיללו בה שבת . טוען הרב קורן שליט"א, שהמציאות שונה לגמרי. אין כלל "טורבינה גדולה" ו"טורבינה קטנה", אלא בכל דוד יש שלוש קומות של מבערים , כאשר כולם פועלים, כמות הקיטור המיוצרת היא גדולה, וכשיורדת צריכת החשמל, פשוט מכבים קומת מבערים אחת או שתיים, וכך מתבצע החיסכון. ברור שאם כך היא המציאות, אין כאן כלל "הנאה ממעשה שבת", הגם שברור שהכיבוי אסור, אבל אין כאן "הנאה" מהכיבוי, כך שככל שהצרכן נהנה ממעשי שבת, יש בהם עדיין ההיתר של הדלקה לצורך פיקו"נ.
עד כאן דבריו.


בן של רב
הודעות: 1502
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 675 פעמים
קיבל תודה: 367 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי בן של רב » 30 אוגוסט 2019, 00:49

יש מכתב של רבי חיים גריינמן שעונה לשואל בערך כך:

"אם הפעילות של חברת החשמל היתה בחצר בית הכנסת היו חוסכים לך את השאלה, וכמובן אין בזה פטור של דרך רחוקה..."

(למרות שהדימוי לדרך רחוקה הוא חזק ומבריק - לענ"ד יל"ד שהתביעה כלפי האדם תלויה הרבה במידת המודעות שלו למציאות.
וברור שכהיום יש מודעות יותר גבוהה ויש גם תמונות משם והיסטוריה ארוכה של דיבורים ודיונים וכו'.

רק להמחשה בלבד:
מסתבר שגם רבי אהרן מבעלזא לא היה משתמש בחשמל כשהיה נופל החשמל באמצע קדושת כתר והיו באים יהודים בבהילות ועובדים בחצרו להקים תחנת כח חילופית שתספק אור וחימום לכבוד עריכת השולחן הטהור)


חיים ליצא
הודעות: 309
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גנרטור בשבת

שליחה על ידי חיים ליצא » 30 אוגוסט 2019, 00:51

יש לי קובץ שקבלתי מחברת החשמל של כיבויים והדלקות וברור משם שלא כך המציות אלא שמדליקים קטנות ומכבים גדולות ודבר זה ברור לכל שלדברי הרב קורן מנין בכלל הטענה על פעולת חסכון של כיבוי קטן וגדול
בכל מקרה אשמח לקבל תשובות לגופו של עניין ולא שסבא שלי חבר שלו וכ"ו דיבר אם חשמלאי מוסמך שאמר לו שהכול עובד באוטמציה מלאה

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ביקורת תהיה | 3 אורחים