כתיבת שם ה' במחשב


פותח הנושא
יהודי של פעם
הודעות: 163
הצטרף: 13 מרץ 2019, 23:52
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

כתיבת שם ה' במחשב

שליחה על ידי יהודי של פעם » 05 מאי 2019, 23:25

אני רואה שמנהלי הפורום החליטו לשים כאן פרק תהילים שלם
לרגל המצב הקשה בדרום,
ואני שואל שאלה כנראה בשם רבים
מה עושים כשיש שם ה' על המסך
האם מותר לסגור את המחשב??
השאלה נוגעת גם למשתמשי אוצר החכמה
שפותחים חומש במחשב.


יוספזון
הודעות: 1483
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 513 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כתיבת שם ה' במחשב

שליחה על ידי יוספזון » 06 מאי 2019, 13:33

יש תשובה בשו"ת מנחת יצחק בנושא דומה בענין 'קלטות'. אני לא זוכר כרגע את המראה מקום המדוייק, לכאורה הדברים שונים לגבי מחשב, עין שם טעמו ונימוקו, ואולי נוכל להשוות למחשב.
יש לציין שבשונה מקלטת שם יש רישום מסויים, במחשב זה לא קיים. וכבר דנו בזה הפוסקים, אם כי איני זוכר כרגע את המראה מקומות.


יוספזון
הודעות: 1483
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 513 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כתיבת שם ה' במחשב

שליחה על ידי יוספזון » 06 מאי 2019, 13:35

ציטוט מאתר שאל את הרב
ראה שו”ת אבני ישפה ח”ד סי’ קה, וע”ע שו”ת תשובות והנהגות ח”ג סי’ שכו, וראה קובץ צוהר ח”ז עמ’ קלט בשם הגרש”ז אויערבך.


יוספזון
הודעות: 1483
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 513 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כתיבת שם ה' במחשב

שליחה על ידי יוספזון » 06 מאי 2019, 13:37

מתוך אתר הלכה. מצורף המ"מ
שאלה:
האם מותר למחוק הודעת SMS שיש בה איזכור שם ה'? והאם יש חילוק בין שם לשם?
תשובה:
לכתחילה יש להשתדל לפני כתיבת השמות לומר שכתיבה זו אינה לשם קדושה, אמנם אף אם לא אמר כן, מותר למחוק את השמות הקדושים הללו.
הרחבה:
נאמר בתורה "אבד תאבדון את כל המקומות ההן… (פירוש, יש חיוב למחות עבודה זרה) לא תעשון כן לה' אלהיכם", (פירוש, שאסור לאבד ולמחוק את שם ה')
עשרה שמות קדושים הם, שם הוי' שם אדנות, אל, אלוה, אלהי, אלהים, שדי, צבאות, יה, אהיה. אבל שאר כינויים שמשבחין בהן את ה' כגון הגדול הגיבור וכו', הרי הן כשאר כתבי הקודש, שאינן משמותיו אלא על שם פעולותיו.
אמנם יש בזה כמה פרטי דינים הנוגעים לענינינו, הש"ך סובר שמחיקה על מנת לתקן אינה אסורה, ורק מחיקה על מנת לאבד אסורה. ובמנחת חינוך תמה על דבריו, ובשו"ת שבט הלוי האריך במחלוקת זו, והעלה שהעיקר כהש"ך. (ויש שכתבו שמחיקה ממחשב נחשבת לצורך האות, כיון שע"י שימוש במחשב אפשר להדר בכתיבה, [ההדפסה תהיה נאה יותר] וכיון שאי אפשר לכתוב על מחשב ולהשאיר את הכתיבה הזו לעולם, הרי מחיקה זו היא לצורך כתיבה, וא"כ לדעת הש"ך מותר למחוק בכל אופן ממסך.)
ועוד יש היתר מרווח, שאין אותיות אלו קיימים ככתב ממש, ולא אסרה תורה אלא בכתב במתקיים ממש.
עוד יש לדון בענין כתיבה על מנת למחוק, דיון זה נוגע לדין פלטות הדפוס, ובדין זה נחלקו גדולי העולם, ורבים סוברים שכיון שנכתב על מנת למחוק מותר לפרק את הפלטות.
לאחר שהשם כבר אינו מופיע על המסך ונשמר רק בזיכרון, יש היתר נוסף והוא ע"פ המבואר בגמ' שבת קד. לענין כתב נוטריקון, ומי שיודע לקוראו רואה שיש כאן שם, דרק לענין שבת יש מי שאוסר, ואילו לענין מחיקת ה' אין מחלוקת שמותר.
יו"ד סי' רע"ו ובש"ך ס"ק י"ב. קסת הסופר סי' י"א. שו"ת שבט הלוי ח"ז סימנים ד,ה, שו"ת תשובות והנהגות ח"ג סי' שכ"ו, צדקה ומשפט פרק ט' הערות פ"ג, פ"ז. גנזי הקודש באריכות. שו"ת יביע אומר חלק ד' יו"ד סי' כ'..


ayedavid
הודעות: 508
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 151 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כתיבת שם ה' במחשב

שליחה על ידי ayedavid » 06 מאי 2019, 21:25

בסוף ספר חוט שני להלכות ריבית נשאר בצ"ע. בצד לאסור הביא שגם אם נאמר שאינו בגדר כתיבה, אפשר שאיסור מחיקה יש בכל אופן. בצד להתיר כתב שמא אינו מוחק ממש אלא רק מפסיק את אפשרות קיומו של השם שבלאו הכי מתחדש כל רגע ע"י זרם חשמלי.

אולי אפשר לדייק מדבריו שהפסקת הזרם החשמלי בלבד מבלי להתייחס לאותיות השם בוודאי איננה בגדר מחיקה. וכן מחיקת הודעה הכוללת את השם מתפריט ההודעות בזמן שהשם לא מופיע על המסך תהיה קלה עוד יותר.


יוספזון
הודעות: 1483
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 513 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כתיבת שם ה' במחשב

שליחה על ידי יוספזון » 06 מאי 2019, 22:22

ayedavid כתב:
06 מאי 2019, 21:25
בסוף ספר חוט שני להלכות ריבית נשאר בצ"ע. בצד לאסור הביא שגם אם נאמר שאינו בגדר כתיבה, אפשר שאיסור מחיקה יש בכל אופן. בצד להתיר כתב שמא אינו מוחק ממש אלא רק מפסיק את אפשרות קיומו של השם שבלאו הכי מתחדש כל רגע ע"י זרם חשמלי.

אולי אפשר לדייק מדבריו שהפסקת הזרם החשמלי בלבד מבלי להתייחס לאותיות השם בוודאי איננה בגדר מחיקה. וכן מחיקת הודעה הכוללת את השם מתפריט ההודעות בזמן שהשם לא מופיע על המסך תהיה קלה עוד יותר.
על שאלה כזאת יש לדעת את המציאות הטכנולוגית ותפעול מחשב.


ayedavid
הודעות: 508
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 151 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כתיבת שם ה' במחשב

שליחה על ידי ayedavid » 06 מאי 2019, 22:25

יש צד שהכתב שעל גבי הצג אינו תלוי בחשמל?


יצחק
הודעות: 1464
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 489 פעמים
קיבל תודה: 479 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כתיבת שם ה' במחשב

שליחה על ידי יצחק » 06 מאי 2019, 22:49

ayedavid כתב:
06 מאי 2019, 22:25
יש צד שהכתב שעל גבי הצג אינו תלוי בחשמל?
אין צד כזה, ברור שהכתב מתחדש כל רגע ורגע ע"י כח החשמל ולכן מקילים בזה, אני מעריך שגם המחמירים מודים בזה רק שלא רוצים להקל בדבר שנראה כאילו הוא מוחק.


מולי
הודעות: 26
הצטרף: 12 מרץ 2019, 23:30
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: כתיבת שם ה' במחשב

שליחה על ידי מולי » 06 מאי 2019, 23:19

פעם שמעתי בשם הגר"י טשזנר שכשיש שם ה' במסך לגלגל אותו ללמטה ואז לסגור את המחשב,
ואולי כוונתו היא כמו שכ' הר' יצחק שכתיבה במחשב אינה כמו כתיבה רגילה, והעניין הוא שרק לא יראה כמוחק, שאל"כ דבריו קצת תמוהים (מדוע עצם הגלגול אינו מחיקה).

סמל אישי של משתמש

הכהן
הודעות: 2051
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 430 פעמים
קיבל תודה: 650 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: כתיבת שם ה' במחשב

שליחה על ידי הכהן » 06 מאי 2019, 23:40

מולי כתב:
06 מאי 2019, 23:19
(מדוע עצם הגלגול אינו מחיקה).
ואפילו גלגול מועט (כשזה נשאר על המסך)

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: chaim, matang, נבשר, פראנק | 4 אורחים