דף 1 מתוך 1

ברכה אחרי הנטילה

נשלח: 17 מאי 2019, 12:19
על ידי יצחק
כעת לא מצאתי את הטעם למה ברכת ענט"י מברכים אחרי ולא לפני הנטילה כמו כל המצוות שמברך עליהן עובר לעשייתן.

Re: ברכה אחרי הנטילה

נשלח: 17 מאי 2019, 12:44
על ידי מולי
בשו"ע סי' קנח סי"א כ' מברך קודם נטילה שכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן, ונהגו שלא לברך עד לאחר הנטילה משום דפעמים שאין ידיו נקיות וכו',
וברמ"א (שם) גם יכול לברך קודם ניגוב שגם הניגוב הוא מן המצווה ומקרי עובר לעשייתן,

Re: ברכה אחרי הנטילה

נשלח: 17 מאי 2019, 12:55
על ידי האחד בא לגור
מקור הדברים בתוספות ברכות נא ד"ה מעיקרא . וברא"ש שם ותוספות פסחים ז : ד"ה על הטבילה, ועיין שם עוד טעמים .

אמנם דעת הרמב"ן (הובא בשו"ת הרשב"א א תקח ) שביודע שידיו נקיות. אה"נ ומברך קודם נטילתו .
ועוד כתב שם, שכל שהוא קודם הניגוב אפשר שהוא עובר לעשייתן .