חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט


כלפי ליא
משתמש ותיק
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 452 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי כלפי ליא » 11 יוני 2019, 21:45

מי שחרה לו ונפלו פניו, זה מי שמנסה לעשות דמגוגיות ולהמציא חידושים מספר שהוא מנסה לקדם את מכירותיו, על דברים עתיקים שמובאים בכל אתר ואתר, ורק עם הארץ גמור או מנופילטור יכול לחשוב שיש כאן חידוש כלשהו, ולנסות להגן גם על החלקים המוזרים כאילו גם הם חלק מאיזה חידוש נפלא למרות שכבר נידושו וחזרו ונידושו שוב ושוב בספרים ובמאמרים תורניים אין סוף, ונעבעך תפסו שוב ושוב שאין כאן כלום מלבד ניפוח בלונים.

ערכים:


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 11 יוני 2019, 21:48

כלפי ליא כתב:
11 יוני 2019, 21:45
מי שחרה לו ונפלו פניו, זה מי שמנסה לעשות דמגוגיות ולהמציא חידושים מספר שהוא מנסה לקדם את מכירותיו, על דברים עתיקים שמובאים בכל אתר ואתר, ורק עם הארץ גמור או מנופילטור יכול לחשוב שיש כאן חידוש כלשהו, ולנסות להגן גם על החלקים המוזרים כאילו גם הם חלק מאיזה חידוש נפלא למרות שכבר נידושו וחזרו ונידושו שוב ושוב בספרים ובמאמרים תורניים אין סוף, ונעבעך תפסו שוב ושוב שאין כאן כלום מלבד ניפוח בלונים.
רפו"ש.
 


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 11 יוני 2019, 22:05

נדיב לב כתב:
11 יוני 2019, 18:25

ובד' יל"ע מכמה צדדים בראשונה יש להעיר דהנה בגמ' שבת כה: מבואר דחיוב הדלקת נרות הינו מטעם עונג וכבוד שבת ולד' רעק"א הרי אינן כלולות בחיוב זה ביו"ט ומה טעם דהינם מדליקות ומברכות על ההדלקה "וצוינו" כיון שאינם מחויבות בכך ובאמת קו' זו גם לשיטות האחרונים דביו"ט אין נוהג דין עונג וצ"ב וראיתי בס' זכרון שמואל סי' לב' אות ז' שעמד בזה וכתב ליישב עפ"י ד' הגרי"ז (בסטנסיל סי' יא') דבמצוות הדלקת נרות כלולים בה שני דינים א. דין עונג ב. כבוד שבת והם חלוקים בדיניהם דדין עונג שייך בשבת עצמו וכמו שאר דינים של עונג כמו אכילה ושתיה, משא"כ בדין כבוד שבת החיוב הוא כבר מבעוד יום, שזהו ג"כ בכלל כבוד שבת ולכך הדה"נ שטעמה אף משום כבוד שבת אי"ז מ"ע שהז"ג, שהרי כבר בימי החול חל החיוב לכבד שבת ויו"ט וכדחזינן בר"מ (פ"ל ה"ה) דמשום כבוד שבת ויו"ט צריך שיהא מוכן מבע"י ואולם מצות עונג מצוותה דוקא בשבת ולכן הוי מ"ע שהז"ג עיי"ש. ועוד כתב ליישב דכיון דהוא דין מיוחד של הדלקת נרות אף דיסודו הוא משום כבוד ועונג ומ"מ חייבות בזה גם נשים עיי"ש.
[ונראה לענ"ד להביא ראיה לד' דהנה הרמב"ם פ"ה מהל' שבת ה"א כשמזכיר דין עונג שבת כולל דין הדלה"נ ובפ' ל' ה"ה שעוסק בדין כבוד שבת מזכיר ויהיה נר דלוק וכו' שכל אלו לכבוד שבת הן עיי"ש ומבואר מד' הר"מ דבנר שבת יש שני דינים הללו ומצאתי שהגרי"ז שם עמד בסתירה זו בד' הר"מ ומכח זה כתב החי' הנ"ל. ובעצם חילוקו בין מצות כבוד למצות עונג דכל פעולה ועשייה שעוסקים בה בע"ש ה"ז מדין כבוד שבת וחלוק מדין עונג שמצוותה רק בשבת נראה דד' מבוססים עפ"י הגר"א (סי' תקכט ס"א) ציין שם ע"ד השו"ע שכתב "אסור לאכול ממנחה ולמעלה בעיו"ט, כמו בשבת שזהו מכלל כבוד" עי"ש. וכתב שם הגאון וז"ל ור"ל (הר"מ) עונג הוא בשבת עצמו וכבוד הוא בערב שבת וכן כסות נקיה עכ"ל הגאון. והעולה מד' דדין כבוד עיקר חיובו בע"ש]
ובסברת טעמו דדין כבוד הינו מצוה שאינה תלויה בזמן ולכך מצות הדה"נ שמדליקים מבע"י נכללית בדין כבוד שבת, יש לדון בזה, דאמנם דין "כבוד" אינו תלוי בזמן, מ"מ כיון שתכליתו מחמת שבת, והרי שבת ודאי תלויה בזמן, וממילא דין כבוד שבת, גם יחשב למצוה התלויה בזמן.
בדרכי שמואל הנ"ל הביא את דברי הגרי"ז, אבל הוסיף לבאר דהברכה המסויימת של הדלקת הנר שאותה הזכיר הרמב"ם רק בפרק ה' הוא משום עונג שבת, אבל במה שכללה הרמב"ם בפרק ל' בדין כבוד משום זה לא תקנו ברכה בפני עצמה על הדלקת הנר אלא הוא כשאר עניני כבוד. ודו"ק בזה.
ויש להוסיף בזה את דברי המאירי שהטעם שתקנו ברכה מיוחדת על הדלקת הנר היא משום שעונג של הדלקת הנר היא ראש לכל עונג השבת [לשונו בערך] 
וא"כ שוב אי אפשר ליישב שהדלקת האשה היא רק מדין כבוד.
 


דורדיא
משתמש ותיק
הודעות: 536
הצטרף: 30 אפריל 2018, 23:31
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 246 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי דורדיא » 12 יוני 2019, 01:55

זקן ויושב בישיבה כתב:
11 יוני 2019, 21:48
כלפי ליא כתב:
11 יוני 2019, 21:45
מי שחרה לו ונפלו פניו, זה מי שמנסה לעשות דמגוגיות ולהמציא חידושים מספר שהוא מנסה לקדם את מכירותיו, על דברים עתיקים שמובאים בכל אתר ואתר, ורק עם הארץ גמור או מנופילטור יכול לחשוב שיש כאן חידוש כלשהו, ולנסות להגן גם על החלקים המוזרים כאילו גם הם חלק מאיזה חידוש נפלא למרות שכבר נידושו וחזרו ונידושו שוב ושוב בספרים ובמאמרים תורניים אין סוף, ונעבעך תפסו שוב ושוב שאין כאן כלום מלבד ניפוח בלונים.
רפו"ש.
הרב @זקן ויושב בישיבה 
ציפיתי לתגובה מנומקת ומשכנעת או לחילופין בהודאה על הטעות...


חדא
משתמש ותיק
הודעות: 331
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 101 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי חדא » 12 יוני 2019, 02:16

יש כאלה שחושבים לפרסם את רבם על ידי 'חידושים' כאלה, ולא תהיה תפארתכם על הדרך הזה.
לעיקר הענין, גם אם יש מצוה של עונג יו"ט כמו שמבואר ברמב"ם,מ"מ יתכן שאת המצוה המיוחדת של להדליק נר לא יהיה ביו"ט, כי בשבת המצוה להדליק לפני שבת, אבל ביו"ט שאפשר להדליק בחג עצמו אין כאן מצוה מיוחדת וכל אחד יתענג כרצונו.


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2406
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 364 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי מאן דהו » 12 יוני 2019, 16:20

@חדא מה משנה זמן ההדלקה לפני יום טוב או תחילת יום טוב. בפועל הוא מתענג


חדא
משתמש ותיק
הודעות: 331
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 101 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי חדא » 24 יוני 2019, 02:24

וודאי שיש מצוה להתענג כמו שיש מצוה לאכול בשר או שאר תענוגים אבל אין על זה ברכה
הברכה היא על מצוה מיוחדת מדרבנן שתקנו בשבת להכין מער"ש את העונג שא"א לעשות בשבת
ולכן יש בזה גם משום כבוד שבת כמבואר ברמב"ם ובהגר"א והגרי"ז והדברים עתיקים


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 24 יוני 2019, 09:27

חדא כתב:
24 יוני 2019, 02:24
וודאי שיש מצוה להתענג כמו שיש מצוה לאכול בשר או שאר תענוגים אבל אין על זה ברכה
הברכה היא על מצוה מיוחדת מדרבנן שתקנו בשבת להכין מער"ש את העונג שא"א לעשות בשבת
ולכן יש בזה גם משום כבוד שבת כמבואר ברמב"ם ובהגר"א והגרי"ז והדברים עתיקים
לא מדוייק בכלל, אין גם ברכה על שאר הכנות לשבת, אך ורק על הדלקת הנר. ואין זה שייך להרמב"ם והגר"יז, כפי שנתבאר למעלה.
 


עפר ואפר
משתמש ותיק
הודעות: 855
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 337 פעמים
קיבל תודה: 278 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי עפר ואפר » 23 דצמבר 2019, 10:47

לכלפי ליא חרה שהביאו חידוש בשם מישהו ששנוא עליו.
וכי לא מצא אף פעם שמישהו כתב משהו וכבר קדמוהו באחרונים? ואם כבר עסקינן ברמב"ם, כידוע לדוגמא ד' האבן האזל שלפני ההדפסה מצא רבים מדבריו באחרונים ואעפ"כ לא מחקם
ההודעות כאן של כלפי ליא ומאן דהוא פשוט מגעילות ואינן מעידות אלא על רמתם הגבוהה של הכותבים. בתקווה שיגיע כבר השלב שיצאו מעונת התינוקות.


חדא
משתמש ותיק
הודעות: 331
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 101 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי חדא » 25 דצמבר 2019, 02:21

התינוקות הם אלו שרוצים לקדם את רבם המנוח על ידי שיווק של רייד ידוע כחידוש נפלא


שומר שבת
הודעות: 131
הצטרף: 01 דצמבר 2019, 13:27
נתן תודה: 26 פעמים
קיבל תודה: 15 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי שומר שבת » 25 דצמבר 2019, 12:47

חדא כתב:
25 דצמבר 2019, 02:21
התינוקות הם אלו שרוצים לקדם את רבם המנוח על ידי שיווק של רייד ידוע כחידוש נפלא
עברתי על הדברים, אין כאן רייד ידוע בכלל, יש כאן הגדרה חדשה בברכה על הדלקת הנר בדעת הרמב"ם, ותוספת משמעותית מאוד על דברי הגרי"ז הידועים.
מי ששכלו קטן מלהבין אכן שלא יגיב על הדברים.
לפחות עוסקים כאן בחידושי תורה ואין עסוקים כאן בהדבקת סיפורי בדים על רב מנוח אחר.
 


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 2729
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 181 פעמים
קיבל תודה: 745 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי נדיב לב » 25 דצמבר 2019, 14:36

שומר שבת כתב:
25 דצמבר 2019, 12:47
חדא כתב:
25 דצמבר 2019, 02:21
התינוקות הם אלו שרוצים לקדם את רבם המנוח על ידי שיווק של רייד ידוע כחידוש נפלא
עברתי על הדברים, אין כאן רייד ידוע בכלל, יש כאן הגדרה חדשה בברכה על הדלקת הנר בדעת הרמב"ם, ותוספת משמעותית מאוד על דברי הגרי"ז הידועים.
מי ששכלו קטן מלהבין אכן שלא יגיב על הדברים.
לפחות עוסקים כאן בחידושי תורה ואין עסוקים כאן בהדבקת סיפורי בדים על רב מנוח אחר.
 
עסקתי בזה בארוכה בהודעה זו ושלאחריה וכמדומני שהדברים מדברים בעד עצמם אם חידושו ידוע ומפורסם או לא. כמובן שאין בזה פיחות מעלה של הג"ר שמואל אויערבך זצ"ל שמסתבר שחידש מעצמו בלי שראה את הדברים
viewtopic.php?f=8&t=5749#p70500


שומר שבת
הודעות: 131
הצטרף: 01 דצמבר 2019, 13:27
נתן תודה: 26 פעמים
קיבל תודה: 15 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי שומר שבת » 25 דצמבר 2019, 14:44

נדיב לב כתב:
25 דצמבר 2019, 14:36
שומר שבת כתב:
25 דצמבר 2019, 12:47
חדא כתב:
25 דצמבר 2019, 02:21
התינוקות הם אלו שרוצים לקדם את רבם המנוח על ידי שיווק של רייד ידוע כחידוש נפלא
עברתי על הדברים, אין כאן רייד ידוע בכלל, יש כאן הגדרה חדשה בברכה על הדלקת הנר בדעת הרמב"ם, ותוספת משמעותית מאוד על דברי הגרי"ז הידועים.
מי ששכלו קטן מלהבין אכן שלא יגיב על הדברים.
לפחות עוסקים כאן בחידושי תורה ואין עסוקים כאן בהדבקת סיפורי בדים על רב מנוח אחר.
עסקתי בזה בארוכה בהודעה זו ושלאחריה וכמדומני שהדברים מדברים בעד עצמם אם חידושו ידוע ומפורסם או לא. כמובן שאין בזה פיחות מעלה של הג"ר שמואל אויערבך זצ"ל שמסתבר שחידש מעצמו בלי שראה את הדברים
viewtopic.php?f=8&t=5749#p70500
ובכן יתכבד מר ויתבונן היטב בדברים ויראה שיש תוספת עצומה בהעמדת החילוק בין דין עונג לדין כבוד. ואנא לא צריך להיות שטחיים רק לראות מלמעלה שמדברים על כבוד ועונג ותו לא.
ורק אכתוב בקצרה, ידוע ממרן הגרי"ז לדקדק בדברי הרמב"ם שיש שני דינים של הדלקת נר בשבת. עד כאן מה שידוע. על זה הוסיף מרן הגר"ש עוד דקדוק נכבד שתקנת הברכה על הדלקת הנר הינה רק בדין של עונג שבת ולא בדין של כבוד שבת. על זה בנה את הבנין המחודש שלדעת הרמבם הדלקת נר ביו"ט אין מברכין עליה. 
 


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 2729
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 181 פעמים
קיבל תודה: 745 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי נדיב לב » 25 דצמבר 2019, 14:46

שומר שבת כתב:
25 דצמבר 2019, 14:44
נדיב לב כתב:
25 דצמבר 2019, 14:36
שומר שבת כתב:
25 דצמבר 2019, 12:47

עברתי על הדברים, אין כאן רייד ידוע בכלל, יש כאן הגדרה חדשה בברכה על הדלקת הנר בדעת הרמב"ם, ותוספת משמעותית מאוד על דברי הגרי"ז הידועים.
מי ששכלו קטן מלהבין אכן שלא יגיב על הדברים.
לפחות עוסקים כאן בחידושי תורה ואין עסוקים כאן בהדבקת סיפורי בדים על רב מנוח אחר.

עסקתי בזה בארוכה בהודעה זו ושלאחריה וכמדומני שהדברים מדברים בעד עצמם אם חידושו ידוע ומפורסם או לא. כמובן שאין בזה פיחות מעלה של הג"ר שמואל אויערבך זצ"ל שמסתבר שחידש מעצמו בלי שראה את הדברים
viewtopic.php?f=8&t=5749#p70500
ובכן יתכבד מר ויתבונן היטב בדברים ויראה שיש תוספת עצומה בהעמדת החילוק בין דין עונג לדין כבוד. ואנא לא צריך להיות שטחיים רק לראות מלמעלה שמדברים על כבוד ועונג ותו לא.
אני מבין שאתה נעול רק בגלל אי אלו דברים...לבריאות


שומר-הגחלת
הודעות: 17
הצטרף: 02 מרץ 2016, 22:51
קיבל תודה: 4 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי שומר-הגחלת » 25 מרץ 2020, 02:32

האם מאן דהו יוכל לצטט לנו [או להעלות את הקטע מהספר דרכ"ש עמ"ס שבת] את לשון קדשו של בעל ה"דרכי שמואל" בענין


אחד מן הגולה
משתמש ותיק
הודעות: 481
הצטרף: 07 אפריל 2020, 03:22
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 119 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי אחד מן הגולה » 22 מאי 2020, 02:53

מאן דהו כתב:
11 יוני 2019, 01:31
כתב הרמב"ם פרק ו' מהלכות יום טוב הל' ט"ז, כשם שמצוה לכבד את יום השבת ולענגו, כך מצוה בכל ימים טובים שנאמר לקדוש ה' מכובד. וכל ימים טובים נאמר בהם "מקרא קודש" עכ"ל. ובפרק ה' מהל' שבת ה"א כתב הרמב"ם: הדלקת הנרות לכבוד שבת חובה, כי זוהי בכלל עונג שבת, ראה שם. ומכיון שהדלקת נרות שבת בכלל עונג שבת, אף הדלקת הנרות לכבוד יום טוב בכלל מצות עונג יום טוב.
סליחה שאני מעורר אשכולות ישנים. בכל אופן עברתי על האשכול וראיתי את הויכוח שלדעתי שני הצדדים לא קראו את דברי הדרכי שמואל כראוי.
הרמב"ם אכן כתב את דין הדלקת נרות שבת בהלכות עונג, ובהמשך ובהל' יו"ט כתב להשוות את דין עונג שבת לעונג יו"ט כפי שכתב מר. אך עיקר דיוקו הוא מכך שהרמב"ם כתב את דין נרות שבת בב' מקומות, והוא מלבד בפ"ל בדין עונג בפ"ה כתב "דהדלקת נר בשבת חובה, וחייב לברך קודם הדלקה וכו' להדליק נר של שבת, כדרך שמברך על כל הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים".
ולפי"ז כ' בדרכי שמואל דיש בשבת ב' דיני הדלקה, דמלבד דין הדלקה משום עונג נוסף בזדה מצווה על עצם החפצא דההדלקה. וביו"ט שלא נא' הדין בעצם החפצא דההדלקה אלא רק דין עונג, הרי שדין ההדלקה הוא לא משום עצם ההדלקה אלא מדיני עונג. ובשבת איתא לתרווייהו. [וזה מבואר ממה שנוהגים להדליק שלא בברכה.] ועיי"ש שבי' בזה הרבה חילוקים בדין הנרות בין שבת ליו"ט, והוא משום שבשבת הוא דין בעצם ההדלקה, משא"כ ביו"ט שאינו אלא לצורך עינוג.
 


המכיר את מקומו
הודעות: 55
הצטרף: 19 אפריל 2020, 11:35
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

שליחה על ידי המכיר את מקומו » 22 מאי 2020, 10:38

דרך אגב, ברצוני לעורר שאילו אין מצוה להדליק נרות יו"ט אזי לכאורה גם איסור יש בדבר, שהרי אין בהן צורך יו"ט כלל (ול"ש מתוך שהותרה לצורך וכו'),
והיינו בזה"ז שאין בהן אף תוספת אורה וכו'...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים